close

Enter

Log in using OpenID

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Tez

embedDownload
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu
Öğrencinin
Adı Soyadı:…………………………….………………………
Numarası:…………………
Tezin Adı: …………………………………………………………………………………….
Jürimiz, …./…./….. tarihinde yukarıda adı geçen öğrencinin çalışmasını incelemek üzere
toplanmış ve yapılan inceleme ve tez savunma sınavı sonucunda aşağıdaki sonuca varmıştır.
OY BİRLİĞİ İLE BAŞARILI
OY BİRLİĞİ İLE BAŞARISIZ
OY ÇOKLUĞU İLE BAŞARILI
OY ÇOKLUĞU İLE BAŞARISIZ
DÜZELTME ( ……………………………..tarihine kadar ek süre verilmiştir)
Sınav Jürisi
Ünvanı, Adı-Soyadı
İmza
Başkan
Tez Danışmanı
Üye
Üye
Üye
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
Yukarıda ad-soyad ve numarası verilen öğrencinin sonuçlandırmış olduğu tez
çalışmasının tez savunma sınavı tutanağını bilgilerinize arz ederim.
İmza
Anabilim Dalı Başkanı
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI
Tarih : …./…./…….
Karar No:
Yukarıda adı geçen öğrenci, sınav tutanağında belirtildiği üzere BAŞARILI /
BAŞARISIZ bulunmuştur.
İmza
Enstitü Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
283 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content