close

Enter

Log in using OpenID

Çevrimiçi (online) Kayıt

embedDownload
ÖSYM EK YERLEŞTİRME SONUCU İLE YERLEŞEN
ÖĞRENCİLERİN KAYIT KILAVUZU
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
◆
Çevrimiçi (online) Kayıt.........................................................................................................................1
■
Fakültemiz “Öğrenci Bilgi Sistemi” Üzerinden Kayıt..........................................................................1

Kayıt İçin Gerekli Belgeler .................................................................................................................1

Kayıt Evrakları Teslimi .......................................................................................................................2
◆
Ödemeler .............................................................................................................................................2
◆
Açıköğretim Materyal Ücreti Muafiyeti ................................................................................................2
■
Engelli öğrenciler ..............................................................................................................................2
■
1. Dereceden Şehit veya Gazi Yakınları ve Gaziler ............................................................................2
◆
Tutuklu veya Hükümlü Öğrenciler ........................................................................................................2
◆
Askerlik İşlemleri ..................................................................................................................................3
◆
Burslar ..................................................................................................................................................3
◆
Ders Kaydı ............................................................................................................................................3
◆
Öğrenci Kimliği ve Bilgi Formu Gönderimi............................................................................................3
◆
Çevrimiçi (online) Kayıt
■ Fakültemiz “Öğrenci Bilgi Sistemi” Üzerinden Kayıt
13-15 Ekim 2014 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kayıtlarını yaptıran öğrencilerin
kesin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için OBS üzerinden alınacak Kayıt Formu’nun çıktısı alınarak
aşağıda yer alan evraklar ile birlikte Fakültemize şahsen veya posta yoluyla ulaştırması gerekmektedir.
OBS Kayıt İşlemleri Resimli Anlatımı İçin Tıklayınız

Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1- İnternet Kayıt Formu (İnternet üzerinden yapılacak olan online kayıt sonrası alınacaktır.)
2- Lise diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti
3- 4,5 cm x 6 cm ebatlarında 2 adet vesikalık fotoğraf (Arkalarına T.C Kimlik numarası ile Ad ve
Soyad yazılacaktır.)
4- 1991 ve daha önce doğumlu erkek öğrencilerin Askerlik Durumu Belgesi
5- Engelli öğrencilerimizin engel durumlarını belirten sağlık kurulu raporları
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM
www.ataaof.edu.tr
Tlf: 0 442 444 92 82 - 0 442 230 10 00
6- Birinci Dereceden Şehit Yakınları, Gaziler ve Gazi yakınları ise İlgili Kurumlardan
Alınacak Durum Belgesinin Aslı ve Taleplerini Belirten Dilekçe
 Kayıt Evrakları Teslimi
Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt evraklarını teslim edeceği ya da göndereceği adres:
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM
Not: Yurtiçi Kargo ile yapılan protokol çerçevesinde öğrencilerimizin kayıt evraklarını Türkiye’nin
her yerinden uygun fiyatla göndermeleri sağlanmıştır.
Yurtiçi kargo için gönderi kodu: 250638179
◆
Ödemeler
Öğrencilerimizin yerleştirildikleri programa kayıt yaptırabilmeleri için Materyal Ücretini TC. kimlik
numaraları ile Vakıfbank veya Halkbank şubelerine ya da internet bankacılığı aracılığıyla 13-15
Ekim 2014 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir.
TC. kimlik numarası ile yapılmayan ödemeler Fakültemiz tarafından işleme alınmayacaktır.
Ödemeler Fakültemiz akademik takviminde ilan edilen tarihler arasında, Güz ve Bahar Yarıyılı
dönemlerinde yapılacaktır.
Öğretim yılı ücretleri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.
◆
Açıköğretim Materyal Ücreti Muafiyeti
■ Engelli öğrenciler
Engelli öğrenci adaylarının ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları durum belgesinin asılları ve
taleplerini belirten dilekçeleri ile şahsen veya posta yoluyla Fakültemize müracaat etmeleri
gerekmektedir.
■ 1. Dereceden Şehit veya Gazi Yakınları ve Gaziler
Bu kapsamdaki öğrenci adaylarının ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları durum belgesinin asılları ve
taleplerini belirten dilekçeleri ile şahsen veya posta yoluyla Fakültemize müracaat etmeleri
gerekmektedir.
Not: Bu iki kapsamdaki öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, Fakültemiz ilgili
yönetim kurulu kararı sonucunda materyal ücreti iade işlem süreci başlayacaktır. Durumları uygun
görülen öğrencilerin materyal ücreti iade işlemleri gerçekleştirilecektir.
◆
Tutuklu veya Hükümlü Öğrenciler
YGS sonucu ile ÖSYM tarafından Fakültemiz programlarına yerleştirilen tutuklu veya hükümlü
öğrenciler kayıtlarını yaptırabilirler. Bu öğrenciler durumlarını belgeledikleri takdirde uygun
ortamlarda sınavlara alınacaklardır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM
www.ataaof.edu.tr
Tlf: 0 442 444 92 82 - 0 442 230 10 00
◆
Askerlik İşlemleri
Kayıt sürecinde askerlik (tecil, muaf, terhis, vb.) işlemlerinde herhangi bir problem yaşanmaması için
erkek öğrencilerin (1991 ve daha önceki yıl doğumlu erkek adayların) ilgili askerlik
şubelerinden Askerlik Durum Belgesi almaları gerekmektedir.
e-Devlet Askerlik Durum Sorgulama İçin Tıklayınız.
◆
Burslar
Fakültemize kayıtlı öğrenciler burs ve öğrenim kredileri ile ilgili detaylı bilgilere www.kyk.gov.tr
adresinden ulaşabilirler.
◆
Ders Kaydı
Fakültemize kesin kayıt yaptıran (materyal ücretini yatıran) öğrencilerin ders kayıt işlemleri akademik
takvimde belirlenen tarihler arasında Dekanlığımız tarafından yapılacaktır.
Ders kayıtları ile ilgili usul ve esaslar daha sonra Fakültemiz web sayfasında yayımlanacaktır.
◆
Öğrenci Kimliği ve Bilgi Formu Gönderimi
Kesin kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerin Öğrenci Kimliği, Öğrenci Bilgi sistemi tanıtım form
sistemde kayıtlı olan yazışma adreslerine posta yolu ile gönderilecektir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM
www.ataaof.edu.tr
Tlf: 0 442 444 92 82 - 0 442 230 10 00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
617 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content