close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yerel Yönetimler Seçimleri

embedDownload
VII
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ..........................................................................................................................................V
İÇİNDEKİLER...............................................................................................................................VII
GİRİŞ...........................................................................................................................................XII
I. BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
A. YEREL YÖNETİMLER..................................................................................................................3
İl Özel İdareleri .......................................................................................................................3
Belediyeler..............................................................................................................................3
..................................................................................................................................................
Köy İdareleri ...........................................................................................................................4
Mahalle Muhtarlıkları..............................................................................................................4
Yerel Yönetim Birimlerinde Yaşanan Değişiklikler...................................................................5
B. İL GENEL MECLİSLERİ................................................................................................................7
İl Genel Meclisi Üye Sayılarının Belirlenmesi ..........................................................................7
2014 Seçimlerindeki İl Genel Meclisi Üye Sayısı......................................................................7
C. BELEDİYELER.............................................................................................................................9
Belediye Sayıları......................................................................................................................9
İllerdeki Belediye Sayıları.......................................................................................................10
..................................................................................................................................................
Belediye Meclisi Üye Sayısı ...................................................................................................11
D. YEREL YÖNETİMLER SEÇİMLERİ..............................................................................................12
Seçmen Sayıları.....................................................................................................................12
30 Mart 2014’te Seçilecek Yerel Temsilcilerin Sayısı.............................................................13
Seçim Dönemleri...................................................................................................................13
Yerel Seçimlerde Uygulanan Seçim Sistemleri.......................................................................16
Yerel Seçimlerin Yapıldığı Tarihler.........................................................................................18
II. BÖLÜM
2009 - 2014 DÖNEMİNDE SİYASÎ PARTİLER
VIII
A. SİYASAL YAŞAMDAKİ PARTİLER .............................................................................................21
2009 Seçimlerinden Sonra Kurulan Siyasî Partiler.................................................................21
İsim Değiştiren ya da Başka Partiye Katılan Siyasî Partiler.....................................................22
2009 Seçimlerinden Sonra Siyasal Yaşamdan Çekilen Partiler...............................................22
B. TBMM’DE TEMSİL EDİLEN SİYASİ PARTİLER............................................................................23
C. SEÇİME KATILAN SİYASİ PARTİLER..........................................................................................24
2009 ve 2014 Yerel Seçimlerine Katılan Siyasî Partiler..........................................................25
D. SEÇİMDE HAZİNE YARDIMI ALAN SİYASİ PARTİLER.................................................................26
.......................................................................................................................................................
Siyasî Partilere Devletçe Yardım Yapılması............................................................................26
III. BÖLÜM
YEREL SEÇİMLERDE ADAYLIK
A. ADAY OLABİLME ve ADAY GÖSTERİLME KOŞULLARI..............................................................31
Aday Olabilme Koşulları.........................................................................................................31
Aday Gösterilme Koşulları.....................................................................................................31
B. SİYASİ PARTİLERİN BAŞKAN ADAYI GÖSTERDİĞİ BELEDİYELER...............................................33
C. BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MİLLETVEKİLLERİ..................................................................35
D. SİYASİ PARTİLERİN KADIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI........................................................37
IV. BÖLÜM
İL GENEL MECLİSİ SEÇİMLERİ
A. ÜLKE DÜZEYİNDEKİ SEÇİM SONUÇLARI..................................................................................41
Seçmen Sayısı, Katılım ve Geçerli Oy Oranları.......................................................................41
Seçim Sonuçları.....................................................................................................................42
İl Genel Meclisi Üyeliklerinin Siyasî Partilere Dağılımı...........................................................43
B. SİYASİ PARTİLERİN İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ ÇIKARDIKLARI / ÇIKARAMADIKLARI İLLER..........45
C. SİYASİ PARTİLERİN KADIN İL GENEL MECLİSİ ÜYE SAYILARI....................................................46
D. SİYASİ PARTİ OYLARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI...................................................................47
IX
İllerde Birinci Sırayı Alan Siyasî Partiler..................................................................................47
Siyasî Partilerin İl İçi Sıralamadaki Konumları........................................................................48
Siyasî Partilerin Belirli Aralıklarda Oy Aldıkları İl Sayıları........................................................49
V. BÖLÜM
BELEDİYE SEÇİMLERİ
A. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI.......................................................53
Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını Kazanan Siyasî Partiler..................................................55
Siyasî Partilerin Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ile Büyükşehir İlçeleri Belediye Meclisi
Üyeliği Oylarının Arasındaki Farklar ......................................................................................57
B. BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI.............................................................................59
51 İl Merkezi Belediye Başkanlığı Seçimlerindeki Oy Oranları...............................................61
C. BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ SEÇİMİ SONUÇLARI......................................................................63
Kadın Belediye Meclisi Üyelerinin Siyasî Partilere Dağılımı...................................................65
D. BELEDİYE BAŞKANLIKLARININ STATÜLERİNE GÖRE DAĞILIMI................................................67
Kadın Belediye Başkanlarının Siyasî Partilere Dağılımı...........................................................69
VI. BÖLÜM
GENEL DEĞERLENDİRME
A. GİRİŞ.......................................................................................................................................73
B. ÜLKE DÜZEYİNDE SEÇİM SONUÇLARI.....................................................................................74
C. SİYASİ PARTİ OYLARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI....................................................................75
Siyasî Partilerin İl İçi Sıralamadaki Konumları........................................................................75
Siyasî Partilerin Belirli Oranlarda Oy Aldıkları İl Sayıları.........................................................76
D. SİYASİ PARTİ OYLARININ BÖLGESEL DAĞILIMI.......................................................................77
Siyasî Partilerin Bölgelerdeki Oy Oranları..............................................................................79
Siyasî Partilerin Bölge İçi Sıralamadaki Konumları.................................................................81
Siyasî Partilerin Belli Oranlarda Oy Aldıkları Bölge Sayıları....................................................82
Bölgelerde 1’inci ve 2’nci Sıraları Alan Siyasî Partilerin Oy Oranları......................................83
E. 2011 SEÇİMLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRME...........................................................................84
Siyasî Partilerin 2011 Seçimlerine Göre Yüksek ya da Düşük Oranlarda
Oy Aldıkları İl Sayıları.............................................................................................................85
X
Siyasî Partilerin İllerdeki Oy Kazanç Oranları.........................................................................86
Siyasî Partilerin İllerdeki Oy Kayıp Oranları............................................................................87
Siyasî Parti Oy Oranlarının Bölgesel Değişimi........................................................................88
VII. BÖLÜM
SİYASİ PARTİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRME
A. ADALET ve KALKINMA PARTİSİ...............................................................................................93
İl Genel Meclisi Seçimleri.......................................................................................................94
Belediye Seçimleri.................................................................................................................94
AK PARTİ’nin Bölgelerdeki Oy Oranları..................................................................................95
B. CUMHURİYET HALK PARTİSİ...................................................................................................97
İl Genel Meclisi Seçimleri.......................................................................................................98
Belediye Seçimleri.................................................................................................................98
CHP’nin Bölgelerdeki Oy Oranları..........................................................................................99
C. MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ...............................................................................................101
İl Genel Meclisi Seçimleri.....................................................................................................102
Belediye Seçimleri...............................................................................................................102
MHP’nin Bölgelerdeki Oy Oranları.......................................................................................103
D. BARIŞ ve DEMOKRASİ PARTİSİ..............................................................................................105
İl Genel Meclisi Seçimleri.....................................................................................................106
Belediye Seçimleri...............................................................................................................107
(BDP+HDP) Blokunun Bölgelerdeki Oy Oranları...................................................................108
EKLER
İÇİNDEKİLER..............................................................................................................................113
EK – I. Çok Partili Döneme İlişkin Seçim Takvimi..................................................................115
EK – II. 30 Mart 2014 Yerel Yönetimler Seçiminde Uygulanan Seçim Takvimi.....................119
EK – III. 51 İldeki İl Genel Meclisi Üye Sayısı........................................................................131
EK – IV. Statülerine Göre İllerdeki Belediye Sayıları.............................................................132
EK – V. Büyükşehir Belediyelerinde ve Zonguldak İlinde Kurulan Belediyeler.....................135
EK – VI. Halen Faaliyette Olan Siyasî Partiler.......................................................................136
XI
EK – VII. İllerdeki Seçmen Sayıları .......................................................................................139
EK – VIII. Siyasî Partilerin Kadın Adayları.............................................................................141
EK – IX. İl Genel Meclisi Seçimlerinde Siyasî Partilerin Oy Sayıları ve Oy Oranları...............151
EK – X. 51 İlde İl Genel Meclisi Üyeliklerinin Siyasî Partilere Dağılımı..................................172
EK – XI. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Siyasî Partilerin Oy Sayıları
ve Oy Oranları........................................................................................................175
EK – XII. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Siyasî Partilere Dağılımı........................................187
EK – XIII. İl Merkezleri Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Siyasî Partilerin Oy Sayıları
ve Oy Oranları.............................................................................................................202
EK – XIV. İl Merkezleri Belediye Başkanlığı Seçimlerini Kazanan Siyasî Partiler
ve Oy Oranları.............................................................................................................223
EK – XV. Büyükşehirler Dışındaki Belediye Başkanlıklarının Siyasî Partilere Dağılımı...........224
EK – XVI. Belde, İlçe, İl Merkezi ve Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının
Siyasî Partilere Dağılımı................................................................................................229
EK – XVII. İllerde Seçilen Kadın Belediye Başkanları.............................................................249
EK – XVIII. 51 İldeki İl Genel Meclisi + 30 İldeki Büyükşehir İlçe Belediye
Meclisleri Seçim Sonuçları...........................................................................................252
EK – XIX. 1 Haziran 2014 Yenileme Seçimi Sonuçları...........................................................255
EK – XX. 1963 – 2014 Yılları Arasında Yapılan Yerel Yönetimler Seçim Sonuçları
(Üye Sayıları – Oy Oranları)..........................................................................................264
EK – XXI. 1963 – 2014 Yılları Arasında Yapılan Yerel Yönetimler Seçimlerinde
Siyasî Partilerin Oy Oranları..........................................................................................279
SİYASİ PARTİLER SEÇİMLER ÖZEL EKİ
İÇİNDEKİLER..............................................................................................................................287
A. ADALET ve KALKINMA PARTİSİ SEÇİMLER ÖZEL EKİ.........................................................289
B. CUMHURİYET HALK PARTİSİ SEÇİMLER ÖZEL EKİ.............................................................317
C. MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ SEÇİMLER ÖZEL EKİ...........................................................345
D. BARIŞ ve DEMOKRASİ PARTİSİ SEÇİMLER ÖZEL EKİ.........................................................373
E. HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ SEÇİMLER ÖZEL EKİ...................................................385
F. (BDP+HDP) SEÇİMLER ÖZEL EKİ.......................................................................................397
GRAFİKLER ve HARİTALAR (İçindekiler).....................................................................................413
XII
GRAFİK I. İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları..........................................................................417
GRAFİK II. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Sonuçları................................................419
GRAFİK III. Belediye Başkanlığı Seçimi Sonuçları..................................................................421
GRAFİK IV. Büyükşehir İlçe Belediye Meclisleri (30 il) + İl Genel Meclisi (51 il)
Seçim Sonuçları..................................................................................................423
HARİTA I. İl Genel Meclisi Seçimi / Siyasî Partilerin Birinci Sırayı Aldığı İller........................425
HARİTA II. Siyasî Partilerin Belediye Başkanlığı Kazandığı Büyükşehirler.............................427
HARİTA III. Siyasî Partilerin Belediye Başkanlığı Kazandığı İl Merkezleri..............................429
HARİTA IV. İllerde Birinci Sırayı Alan Siyasî Partiler..............................................................431
HARİTA V. Bölgelerde Birinci ve İkinci Sırayı Alan Siyasî Partiler..........................................433
AK PARTİ SEÇİMLER ÖZEL EKİ HARİTALARI..........................................................................435
CHP SEÇİMLER ÖZEL EKİ HARİTALARI..................................................................................449
MHP SEÇİMLER ÖZEL EKİ HARİTALARI.................................................................................463
BDP SEÇİMLER ÖZEL EKİ HARİTALARI..................................................................................477
HDP SEÇİMLER ÖZEL EKİ HARİTALARI..................................................................................483
(BDP+HDP) SEÇİMLER ÖZEL EKİ HARİTALARI.......................................................................489
KAYNAKLAR..............................................................................................................................497
TESAV Yayınları ........................................................................................................................499
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
48 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content