close

Enter

Log in using OpenID

Değerli meslektaşlarımız, Ultrasonun rejyonal anestezide ilk

embedDownload
Değerli meslektaşlarımız,
Ultrasonun rejyonal anestezide ilk kullanımından 20 yıldan fazla zaman geçmiştir. Ancak belki de son 5-10 senede bu uygulama
tüm dünyada anestezi pratiğine daha yaygın olarak girmeye başlamıştır. Bu dönem ultrasonografi kullanımının rejyonal
anestezide olgunlaşma ve tüm dünyada yaygın kullanılmaya başlandığı dönem olarak da kabul edilebilir. Günlük hayatta anestezi
uygulama biçimimizi değiştiren genel kabul görmüş teknik ve yöntemler iyice şekillenmiştir. Kocaeli de geleneksel olarak
düzenlediğimiz bu kursun amacı özellikle günlük hayatta her anestezistin yararlanabileceği yöntemlerin teorik ve pratik
çalışmalarla iyice kavranmasına yardımcı olmaktır.
Büyük serilerden elde edilen sonuçlar rejyonal anestezide ultrason rehberliği ile blok başarısının arttığını,
komplikasyon oranlarının ise azaldığını göstermiştir. Ancak her teknikte olduğu gibi ultrason kullanımı da tek başına
komplikasyonların sıfıra indirilmesini, başarı oranının ise %100 e çıkarılmasını sağlamaz. Teknik önemli ölçüde kullanıcıya
bağlıdır ve bu tekniğin başarı ile uygulanması anatomi bilgisi başta olmak üzere alıştığımız tekniklerden daha farklı bilgi, tecrübe
ve klinik yaklaşım gerektirmektedir. Bu nedenle ülkemizde de hızla yayılan bu uygulama hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımının
önemli olduğunu düşünüyoruz.
Bu amaca katkıda bulunmak için ulusal ve uluslararası bilim çevrelerinde saygınlık ve tecrübeye sahip akademisyenlerin katkısı
ile VII. Rejyonal Anestezi Uygulamalarında Ultrason Kursu' nu Kartepe Park Otel de düzenliyoruz.
Bu kursta geçen senelerde olduğu gibi teorik bilgi paylaşımının yanı sıra deneyimli uygulayıcılarla canlı model üzerinde
çalışmalar ve ultrason rehberliğinde enjeksiyon tecrübesinin kazanılmasına katkıda bulunmak üzere knoboloji ve karkas fantom
atölye çalışmaları dahil toplam 12 workshop yapılması planlanmaktadır.
Bu çalışmanın katılımcılar açısından daha verimli olmasını sağlamak için bu sene de katılımcı sayısı sınırlı tutulacaktır. Bu
nedenle ilgilenen meslektaşlarımızın erken başvurmalarını öneririz. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Anabilim Dalı ile Rejyonal Anestezi Derneği'nin etkili bir işbirliği ile yapılacak olan bu kursun da öncekiler gi bi
verimli, yararlı ve başarılı geçeceğine inanıyoruz.
VII. Rejyonal Anestezi Uygulamalarında Ultrason Kursu'nda Kartepe'nin eteklerinde Derbent,
Kocaeli de 21-22 Mart 2014 tarihinde görüşmek dileği ile saygılar sunarız.
Prof. Dr. Z. Mine Solak
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. M. Sacit Güleç
Rejyonal Anestezi Derneği Başkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
642 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content