close

Enter

Log in using OpenID

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 104)

embedDownload
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 104)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 125)
MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrükİşlemleri) (Seri
No: 104)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri listesine aşağıdaki satır eklenmiştir.
“
Bartın Gümrük Müdürlüğü
Bartın
Metal Hurda/Atıklar
”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
28 Ocak 2015 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29250
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
295 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content