close

Enter

Log in using OpenID

Burs, Ödül ve Plaketler Türk Nöroşirürji Derneği Hakan Caner

embedDownload
Burs, Ödül ve Plaketler
Türk Nöroşirürji Derneği Hakan Caner Yurtdışı Eğitim Bursu - 2015
Başvuru Koşulları:
1. Burslar Türk Nöroşirürji Derneği üyelerine verilir.
2. Burs alacak kişi 40 yaş altında olmalıdır.
3. Aday, eğitim hastanesinde çalışıyorsa bölüm başkanı ve klinik şef/şef yardımcısından referans ve onay
mektubu almalıdır.
4. Eğitim hastanesinde çalışmayan adayların Türk Nöroşirürji Derneği üyesi olan ve eğitim hastanelerinde
eğitim kadrosunda görevli en az 2 kişiden referans mektubu almalıdır.
5. Aday, ÜDS’den 65 puan ve üzeri veya KPDS’den 70 puan veya üzeri aldığını gösterir belgeyle
başvurmalıdır.
6. Adaylar 4 adet ayrıntılı özgeçmişle (yayınlar, bildiriler, alınan eğitimler, ödülleri içermelidir) ve çalışma
süresinde planladığı proje ile başvurmalıdır.
7. Adayın Türk nöroşirürjisinin gelişimine katkıda bulunacak bir alanda, kendini kanıtlanmış bir merkeze
gitmesi istenir.
8. Aday gitmek istediği merkezden kabul edildiğine dair yazıyı başvuru dosyasına mutlaka eklemelidir.
9. Aday Türk Nöroşirürji Derneği tarafından oluşturulacak kurul tarafından sözlü görüşmeye alınır.
10. Aday yurda döndükten sonra Türk Nöroşirürji Derneği’ne rapor verir.
11. Burs süresi 3 ay ile 1 yıl arasında olmalıdır.
12. Burs ücreti aylık 1000USD’dır.
SON BAŞVURU TARİHİ
1 Mart 2015
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
85 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content