close

Enter

Log in using OpenID

2547 sayılı kanunun 33.maddesi uyarınca öyp kapsamında bir

embedDownload
2547 SAYILI KANUNUN 33.MADDESİ UYARINCA ÖYP KAPSAMINDA BİR
ÜNİVERSİTEYE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLARAK ATANDIKTAN SONRA
2547 SAYILI KANUNUN 35.MADDESİ UYARINCA ÖYP KAPSAMINDA YÖK
TARAFINDAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM
GÖRMEK ÜZERE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM EK-2 KONTENJANLARINA
BAŞVURACAK OLAN ÖYP ARŞ. GÖR.’DEN İLGİLİ ENSTİTÜ ŞARTLARINI
YERİNE GETİREN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1.Başvuru Dilekçesi (AÜÖYPKKB web sayfasından alınmış)
2. ALES Belgesinin 3 adet fotokopisi
3. Yabancı Dil Belgesinin 3 adet fotokopisi
4. Lisans/(ve varsa Lisansüstü) Diplomasının aslı veya Noter tasdikli örneği (ve 3 adet
fotokopisi)
5. Lisans/(ve varsa Lisansüstü) Transkriptinin aslı ve 3 adet fotokopisi
6. Nüfus Cüzdanı aslı ve 3 adet fotokopisi
7. Adli Sicil Kaydı ve 3 adet fotokopisi
8. Erkek adaylardan Askerlik Belgesi aslı ve 3 adet fotokopisi
9.8 adet fotoğraf
10. İlgili Makama Yazısı (Atandığınız Üniversitenin Personel Daire Başkanlığından alınmış;
ÖYP puanınızı, göreve başlama tarihinizi (atama işlemleri halen devam eden adayların bu
durumu belgede belirtilmelidir), atandığınız fakülte/bölüm/anabilim dalını gösteren, güncel
tarihli)
11.Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalına
başvuracak araştırma görevlilerinin, başvurudan önce atandıkları Yükseköğretim
Kurumunun onayını aldıklarına dair Üniversite Yönetim Kurul Kararı
Adayların 05-09 Şubat 2015 mesai bitimine kadar belgeleri ile birlikte
koordinatörlüğümüze şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
Yetenek Sınav Tarihi: 11 Şubat 2015 Saat: 10.00
Anadolu Üniversitesi
ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi
Öğrenci Merkezi
Yunus Emre Kampüsü, 26470 ESKİŞEHİR
Tel : +90 222 335 05 80 / 4413/4414/4415
Fax: +90 222 335 08 95
E-posta: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
213 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content