close

Enter

Log in using OpenID

18 Şubat 2015 Çarşşamba.cdr

embedDownload
AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARI ÖDEMİŞ'TE
TOPLANDI
18 Şubat 2015 Çarşamba - Yıl : 11 Sayı : 2878 - 30 Krş.
ÖDEMİŞ ADD'DE
ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİNDE GEBE
VE MENOPOZ OKULLARI VE TRSM AÇILIŞI TOPLU İSTİFA
Ödemiş devlet hastanesi
konferans salonunda
gerçekleşen etkinlikte “GEBE
VE MENOPOZ OKULLARI VE
TRSM“açılışı gerçekleşti.
Ödemiş Devlet hastanesi
konferans salonunda
gerçekleşen etkinliğe Ödemiş
kaymakamı Celil Ateşoğlu,
Ödemiş belediye başkanı
A.Mahmut Badem, Ödemiş
devlet hastanesi yöneticisi
doktor Ziya Yurdakonar, İzmir ili
Güney Bölgesi kamu hastaneleri
birliği tıbbi hizmetler başkanı
doktor Murat Türkyılmaz, İzmir ili
Güney bölgesi kamu hastaneleri
birliği genel sekreteri profesör
doktor Behzat Özkan, olmak
üzere Gebe okulundan mezun
olan anne adaylarına diploma
verilmesi de yapılan etkinlikte
yerini aldı.
Ödemiş devlet hastanesi
yöneticisi Ziya Yurdakonar
“Bilinçli anneler, yetiştirmek
anlamında projenin önemli
olduğuna inanıyorum.Ödemiş
devlet hastanesinde gebe
okulunda yaklaşık 50 gebe anne
mezun olarak bugün de yapılan
törende katılım belgelerini
almağa hak
kazanmışlardır.Burada bu
projeye katılan gebe anneler
hem teorik olarak çeşitli
konularda bilgi sahibi
olmuşlardır.“ dedi.
İzmir ili Güney bölgesi kamu
hastaneleri birliği tıbbi hizmetler
başkanı Doktor Murat
Türkyılmaz “Bu okulları niye
açtık. Çünkü ülkemizde bir takım
doğum olaylarında sezeryanın
önüne geçilmesi ve ayrıca bir
çok yabancı ülkelerde bile, bir
çok gebe gereksiz sezeryandan
kurtulmuştur. Bundaki amaç ise
en büyük hedef bazı üzücü ölüm
olaylarının önüne geçilmesidir.
Gebelerin aldıkları eğitimler
sayesinde; Gebelik? doğum ve
yenidoğan bakımı konusunda
bilgi ve beceri düzeyinin
arttırılması, Anne- bebekte
oluşabilecek önlenebilir hastalık,
sakatlık
ve ölümlerin azaltılması
Sezaryen oranlarının
düşürülmesi amacıyla projeye
başlanmıştır.
devamı sayfa 3'te
ADD Ödemiş
şubesinde geçtiğimiz
günlerde gergin geçen
Olağan kongre
sürecinden, sonra
Mustafa Abacı
başkanlığındaki göreve
gelen yönetim bir takım
nedenlerden dolayı
istifa etiklerini duyurdu.
devamı sayfa 2'de
ÖDEMİŞ FENERBAHÇELİLER
DERNEĞİNDE BAŞKAN
LEVENT ERGİN
Ödemiş
Fenerbahçeliler
derneğinde yapılan
olağan kongrede
mevcut başkan
Osman
Boyacıoğlu'nun
görevinden ayrılması
üzerine yönetime talip
olan Başkan adayı
Levent Ergin göreve
talip oldu.
devamı sayfa 4'te
18 Şubat 2015 Çarşamba
ÖDEMİŞ ADD'DE TOPLU İSTİFA
ADD Ödemiş şubesinde
geçtiğimiz günlerde gergin
geçen Olağan kongre
sürecinden, sonra Mustafa
Abacı başkanlığındaki
göreve gelen yönetim bir
takım nedenlerden dolayı
istifa etiklerini duyurdu.
ADD BAŞKANI MUSTAFA
ABACI “YÖNETİM OLARAK
İSTİFA ETTİK.”
ADD Ödemiş şube başkanı
Mustafa Abacı “Bizler
sıkıntılı bir kongre
sürecinden sonra Ödemiş
ADD yönetim kurulu
üyeleriyiz.Duyduk ki yapılan
olağanüstü kongre Genel
merkezimizce yok
hükmündeymiş.Nedeni de
çarşaf liste ile kongrenin
yapılmadığından
dolayı.Tüzük gereği
olabilir.Ancak yapılan
kongrede bu konuda
herhangi bir hazırlık
olmadığı gibi sahtekarca
karşı yönetimin yeterince el
yazısı ile hazırlamış olduğu
listeler üyelere kongre
salonunda kongre
başlamadan
dağıtıltı.Sizlerde çok iyi
bilirsinizki çarşaf liste ile
seçime gitmek başlı başına
bir meşakkatli iş ve hiçbir
üye buna zaman
ayırmaz.Ve bugüne
kadarda Ödemiş Atatürkçü
Düşünce Derneği kuruldu
kurulalı böyle bir çarşaf liste
ile seçime
gidilmemiştir.Nisan 2014'te
yapılan kongrede bile
çarşaf listeyle değil blok
liste ile yapıldı.Bütün bu
işlerin başında haftalarca
Ödemiş'i mesken edinen
Bölge sorumlusu olarak
bilinen Ahmet TUTAN adlı
şahısın yarattığı
konulardır.Devamlı eski
yönetimle ahbap çavuş
olarak hareket etmiş ve o
günkü kongrede de karşı
tarafın kazanması için
elinden geleni yaparak o
sahte çarşaf listeleri
hazırlamış ama hazırda
olan alternatif blok
listeleride sonradan çıkarıp
seçim yapılmasına itiraz
etmemiştir.Çünkü kongre
delegelerimizin yüzde 99 'u
kongrenin blok liste il
yapılmasını
istemişlerdir.Kongrede
yönetim ibra edilirken resmi
hesaplar oylanmış ve ibra
edilmiş gayri hesaplar
sorulduğunda Bölge
sorumlusu o konu kongreyi
ilgilendirmez diyerek
geçiştirmiştir.
Bizim şu andaki bu yazıyı
size yazmamızın
sebeblerini sıralayacak
olursak.Eski yönetimde
başkan olarak görev yapan
Selami SÖNMEZ
arkadaşımız yönetimine
hiçbir zaman bilgi vermemiş
ve sizi taşımak zorunda
değilim gibi laflarla geçiştirip
tüm karar ve harcamaları
kendi kafasından
yapmıştır.Kongre olduktan
sonrada şu ana kadar
gelerek derneğimize ait
hiçbir işlemden bizleri
haberdar etmediği gibi
toplanan gayri resmi
hesaplardan nerelere
harcandığı hakkında
nerelere borç var nelerdir
diyerek bilgi vermemiştir.
Tek yaptığı iş kongre
akşamı vatandaşların içinde
oturduğum kafeye gelerek
kasanın anahtarını masanın
üstüne atarak ne haliniz
varsa görün demiş ve
bundan sonraki olaylarda
her şey 2,5 TL'lık mermiye
bakar diyebilme cüretini
göstermiştir.
Öğrencilerimizden toplanan
para miktarı :26.000 tlKurban derisinden gelen
:1.450 tl-Fuar geliri:750 tl
olmak kaydı ile 28.200 tl
gözükmektedir.Ayrıca ayrı
olarak köylerimizden
toplanan kurban derileri
Dernekte üye olmaktan
başka görevi bulunmayan
Eski dernek başkanı Hikmet
GÜRİŞ tarafından alınmış
ve Semerkand derneğine
satılarak parası
alınmıştır.Bu para nerededir
bilinmemektedir. Ayrıca bu
miktara makbuzsuz alınan
para miktarı dahil değildir.
Bunlardan bilinenler
öğrenciler için Ödemiş H.
Uçaçelik Anadolu Lisesi
öğretmenlerince toplanan
paralar ve Ödemişteki bazı
esnaflarımızdan alınan
makbuzsuz paralar
bilinmemektedir.
Bu toplanan paralardan ev
kirası olarak 10.500 tl
ödendiği görünmektedir.
Bunun yanında daha başka
borçlarında olduğu
söylenmekte ve her gün
yeni borçlar karşımıza
çıkmaktadır.
Bunlar kayıtlı olarak
görünen hesaplardır. Gayri
resmi hesap olmakla birlikte
derneğimizi ilgilendiren
alacak ve borç olarak
göründüğünden ne
yapacağımızı bilemez
durumdayız. Eğer bizim
yönetimimiz Genel
merkezimizce yok
hükmünde ise konuyu ona
göre
değerlendireceğimizden
dolayı konuyu sizinle de
değerlendirmek istedik.
Sonuçta Ödemiş Atatürkçü
Düşünce Derneğinin adı
geçtiğinden konunun
incelenmesini istiyoruz.
Gereğinin bir an önce
yapılarak bilgi verilmesini
istiyoruz.”dedi
2
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULAYICILARI
EĞİTİMLERİ BAŞLADI
Ödemiş Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
Ziraat mühendisi Hürriyet
Demirhan tarafından yapılan
açıklamada “3 Aralık 2014
Çarşamba günü29194
Sayılı resmi gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren
BİTKİ KORUMA
ÜRÜNLERİNİN
ÖNERİLMESİ,
UYGULANMASI VE KAYIT
İŞLEMLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİK gereği
İlçemizde, eski ismi ile tarım
ilaçlarının tarla ve bahçelere
uygulayan tüm üreticilerimiz
eğitimden geçirilerek
kendilerine Bitki Koruma
ürünü uygulayıcı belgesi
verilecektir.
Bu Yönetmeliğin amacı; bitki
ve bitkisel ürünlere arız olan
zararlı organizmaların
teşhisini, kullanılacak bitki
koruma ürünlerinin
önerilmesini, bitkisel üretim
yeri ve depolarda zirai
mücadele teknik talimatları
ve teknik tavsiyeler
doğrultusunda uygulanması,
yapılan uygulamaların kayıt
altına alınarak bitki ve
bitkisel ürünlerde gıda
güvenilirliği açısından
izlenebilirliğin
sağlanmasıdır.
Bitkisel üretim alanları ve
depolarda uygulanan bitki
koruma ürünlerinin
reçetesinin düzenlenmesini,
reçeteyi yazacak kişiler ile
zirai mücadele amaçlı
uygulayacak kişilerin
yetkilendirilmesini ve bu
kişilerin sorumluluklarını,
yapılan uygulamaların
kayıtlarının tutulmasını,
üreticilerin, ürün alıcılarının,
diğer kişi, kurum ve
kuruluşların görev ve
sorumlulukları ile resmi
kontrollerine ilişkin usul ve
esasları kapsamaktadır.
Bu amaçla İlçe
Müdürlüğümüz Teknik
Personeli tarafından
köylerde eğitim çalışmaları
başlamıştır, Bitki koruma
ürünü uygulayıcılarına
tarım ilaçlarının zararlı
etkileri, zehirlenme
durumunda yapılacak ilk
yardımlar, kalıntı
problemlerinin ortadan
kaldırılması, ilaçların doğru
uygulanması ve
çevremizin, akarsuların,
faydalıların korunmasına
ilişkin bilgiler verilmekte,
eğitim sonucu sınav
yapılmakta ve başarılı olan
üreticilerimize Üretici
uygulama belgesi tanzim
edilmektedir.
Daha bilinçli bir ilaçlama,
kalıntısız ürün ve güvenilir
gıda için;
Kendi üretim alanlarında
ilaçlama yapan
üreticilerimizin Gıda Tarım
ve Hayvancılık İlçe
Müdürlüğüne Müracaat
ederek Bitki Koruma Ürünü
Uygulayıcı belgelerini
almaları gerekmektedir. “
dedi.
TOPLUM DESTEKLİ POLİSLERDEN
DÜNYA KOLEJİNDE İLETİŞİM İLE İLGİLİ
BİLGİLENDİRME
Ödemiş Toplum Destekli
Polislik Büro Amirliği olarak
Bugün Ödemiş Dünya Koleji
Okulumuzda 5. sınıf ve 6.
sınıflarımızdan oluşan
öğrencilerimize Bilişim,
altında seyredecek.
internet konulu seminer
Rüzgarın akşam
verdik. Çocuklarımız konular
saatlerinden itibaren
hakkında bilgilendirdik.
hızını artırarak, kuzey
ve kuzeydoğu yönlerden İnternet kullanımı bilgisayar
suçu, bilişim suçu, kötü
kuvvetli ve zaman
amaçlı yazılımlar,
zaman fırtına 40-70
dolandırıcılık ve kimlik
km/saat şeklinde
eseceği tahmin ediliyor. hırsızlığı, kişisel ağ
bilgilerinin çalınması, bilgi
Tahmin edilen poyraz
çalma, müstehcen ve
fırtınası, hava
saldırgan içerik yayınlar,
sıcaklıklarındaki
istenmeyen
iletilerin
hissedilir derecede
azalışa karşı
vatandaşların ve
ilgililerin meteorolojik tahmin
raporları ve uyarıları takip
etmeleri, gerekli tedbirleri
almaları gerektiği hatırlatıldı.
VALİLİKTEN SOĞUK HAVA UYARISI
İzmir valiliği sıcaklıkların
mevsim şartlarının altına
ineceği ve bunun için halkı
uyardı.
İzmir Valiliği'nin Meteoroloji
Bölge Müdürlüğü'ne
dayanarak verdiği bilgiye
göre hava sıcaklığı 6 -10
derece azalacağı ve
mevsim normallerinin
ÖDEMİŞ İÇİN 3 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
gönderilmesi, rahatsızlık
verme, korkutma ve hakaret
konular hakkında çocuklara
bilgiler verildi. Çocukların
görüşleri dinlendi ve bilgileri
alındı ne kadar bilgi sahibi
oldukları sorulup görüşlerine
başvuruldu. Soru cevap
şeklinde geçen seminerde
faydalı bilgilerin çocuklar için
yararlı olduğu anlaşıldı.
Ödemiş ilçe emniyet
müdürlüğü toplum destekli
polis büro amirliğinden
Mehmet Kabakoz “Ödemiş
ilçe emniyet müdürümüz
Okan Kestek'in verdiği
destek ile bu bilgilendirme
toplantılarını düzenleyerek
değerli öğrenci
kardeşlerimizi
bilgilendirmeğe devam
ediyoruz.” Dedi.
18 Şubat 2015 Çarşamba
3
ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİNDE GEBE VE MENOPOZ AK PARTİLİ BELEDİYE
OKULLARI VE TRSM AÇILIŞI
BAŞKANLARI ÖDEMİŞ'TE
gerektiği konusunda
farkındalığın
oluşturulması
sağlanacaktır.
Gebeler Doğumhane
personeli ile eğitimler
boyunca
tanıştırılacak, ve fiziki
koşullar tanıtılacak,
gebenin korku ve
endişeleri
azaltılacaktır.
EĞİTİMLER
SONRASI;
Gebeliğin yaşam
...GEBE OKULU NEDİR?
Gebe Okulu anne ve baba
adaylarına gebelikte,
doğumda ve doğum
sonrasında neler yapması
gerektiğini öğreten, onlara
mutlu, huzurlu ve sağlıkta
bir gebelik, doğum ve
lohusalığın nasıl
geçireceğini öğreten bir
okuldur.
Doğum öncesi gebeler
sağlık kuruluşları tarafından
gözetim altında tutularak
bilinçli bir gebelik dönemi
geçirmesi sağlanacak,
Gebelik ve lohusalık
döneminde karşılaşılan
psikolojik problemlerle başa
çıkma becerisi
kazandırılacak, Gebelik
döneminde yapılacak
egzersizler öğrenilerek bu
egzersizlerle birlikte rahat
bir doğum sürecine
hazırlanılacak Gebelik ve
bebek beslenmesinin önemi
kavranılacaktır.
Bebek bakımı, beslenme,
emzirme teknikleri, meme
bakımı, bebeğin genel
balntm banyo,
masaj, aşı ve tarama
programlan ile ilgili
bilgi düzeyinin
arttırılması ve doğru
bilinen yanlışlar
düzeltilecek, Normal
ve sezaryen
doğumun gerekli
olduğu koşular
öğrenilecek, Doğum sancısı
ile baş etme metotlarının ve
gerekli masaj teknikleri
öğretilecek, Düzenli yapılan
plates hareketleri ile normal
doğum kolaylaştırılacaktır
GEBE OKULLARI
SAYESİNDE;
Hastaneye giderken
yapılması gerekli hazırlıklar
öğrenilecek ve gebe
hastanede yapılacak
uygulamaları sırayla
kavrayacak, Lohusalık
döneminde bakım ve
gebelikten korunma
yöntemleri öğretilecek,
Gebelik yogası ve gevşeme
teknikleri öğrenilecek, Her
şey yolunda gittiği takdir de
normal doğum yapılması
boyunca bir kadının başına
gelebilecek I mucizevi
olaylardan bin olduğunun,
bu zamanı korku ve |
endişe ile değil huzur ve
sağlıkla geçirmesi
öğretilerek, fiziksel ve
ruhsal yönden sağlıklı
gebeler ve bebekler
yetiştirilecek ve toplumun
gelişmesine katkıda
bulunulacaktır.” Dedi.
İzmir ili Güney bölgesi
Kamu Hastaneleri Birliği
genel sekreteri profesör
doktor Behzat Özkan ise “
Buradaki gerçekleşen Gebe
okulları projesi İzmir iline
bağlı bazı ilçelerde
gerçekleşmeğe devam
etmektedir. Burada önemli
olan konu ise sayımız
arttıkça kalitemiz de
artmağa devam
etmektedir.Ve ayrıca
koruyucu hekimliklerle
artıyoruz.Anne
karnındayken bebek iyot
eksikliği gibi konuyla
karşılaşıyorsa işte o zaman
o bebek te ileride değişken,
geri zekalılık gibi durumlarla
karşılaşıyor.Sezeryan doğal
yaşam biçimi olarak kabul
etmemiz asla mümkün
değildir.” Dedi.
Ödemiş kaymakamı Celal
Ateşoğlu “Bu
uygulamanın yapıldığı
yerlerden birinin de
Ödemiş ilçesinde
olmasının öneminin ne
kadar faktör olduğuna
inanıyorum. Eski
yıllarda sağlıkta
bugünkü kadar çok
yenilikler asla yoktu.
Ancak şu gerçek ki son
yıllarda sağlıkta
ülkemizde çeşitli
değişik alanlarda yenilikler
de gözden kaçmamaktadır.
Burada İzmir iline bağlı
Ödemiş gibi bir çok
ilçelerde devlet
hastanelerinde gebe
okullarının faaliyet
göstermesi de değerli
annelerimiz adına önemli
bir hem sağlık hizmeti hem
de önemli bir eğitim
hizmetidir.” Dedi.
Ödemiş devlet
hastanesinde gerçekleşen
etkinlik ile 50'ye yakın gebe
anneye Katılım Belgeleri
törene katılan protokol
tarafından kendilerine tek
ek takdimi gerçekleşti.
Haber : Turgay Konurap
ÖDEMİŞ MÜFTÜLÜĞÜ “SAĞLIKLI AİLENİN TEMELLERİ”
KONULU KONFERANS DÜZENLEDİ
hükmetme ve onu meşru
yoldan tatmin etme
sonucunda ortaya çıkan
bir fazilet, şehvetin
insana hükmetmesi ise
iffetsizliği doğuran bir
rezalettir” dedi.
“Sağlıklı Ailenin Temelleri”
konulu konferansa
konuşmacı olarak Katip
Çelebi Üniversitesi İslami
İlimler Enstitüsü Dekanı
Prof. Dr. Saffet Köse
katıldı. Konferansa
Ödemiş Müftüsü Mustafa
Bilgiç, Şube Müdürü
Feyzullah Yılmaz, Müftülük
Şefi Celal Sezer, Cezaevi
Öğretmeni Bayram Ural,
Ödemiş M Tipi Ceza ve
Tevfik Evinde görevli infaz
koruma memurları, Kur'an
Kursları Öğreticileri ile
öğrencileri ve Din
Görevlileri katıldı. Açılışta
Ödemiş Müftüsü Mustafa
Bilgiç katılımcılara
teşekkür ederek sözü
Konuşmacı Katip Çelebi
Üniversitesi İslami İlimler
Enstitüsü Dekanı Prof. Dr.
Saffet Köse'ye verdi.
İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Öğretim
görevlisi Prof. Dr. Saffet
Köse Ödemiş'te
bulunmaktan mutluluk
duyduğunu ve insanlarının
sıcak ilgisinden memnun
olduğunu belirterek şunları
vurguladı: “İslâm'ın iki
ana kaynağı Kur'ân ve
Sünnet aile için nasıl
bir model
öngörmektedir?
Öncelikle aile nikâh
akdiyle kurulur. Nikâh,
insan neslinin varlık sebebi
olan ailevî münasebetin
tek meşru yoludur. Neslin
devamı için kadın ve erkek
birbirine ilgi duyacak
şekilde yaratılmıştır.
Esasen bu, fıtrat
kanunudur. Çünkü zıt
kutuplar birbirini çeker.
Varlık da bundan doğar.
Karı-koca için kullanılan
zevc kelimesinde de bu
incelik gözükmektedir. Zîrâ
zevc aynı cinsten fakat zıt
özellikteki, karşıt kutuplu
varlıklar (erkek-dişi) için
kullanılır. Karı-koca
arasındaki uyum, ahenk ve
ünsiyeti sağlayan, varlığı
doğuran, sürekliliği
sağlayan da budur.”
Nikah'ın önemini
vurgulayan Köse, “Nikâh,
dinî bir vecibe olan iffeti
korumanın kalkanıdır.
Esasen iffet şehvete
Kadın ve erkeğin
birbirlerine ait rolleri
çalmaması gerektiğine
değinen Köse, “Kur'ânKerîm'e göre kadın ve
erkek birbirlerine karşı
üstünlükleri bulunan iki
farklı cinstir. İki varlık
arasındaki farklılık birinde
olanın diğerinde
bulunmadığı özelliği
gösterir. Bu husus kadınerkek arasındaki mutlak
üstünlük iddiasını ortadan
kaldırmaktadır. Zevc
kelimesi sözlükte aynı
zamanda ayakkabı, terlik
ve mest gibi çift giysilerin
her bir teki (sağı-solu) için
kullanılır. Karı-koca için
kullanılan zevcân/zevceyn
ifadesi de bir çift (iki eş)
manasına gelir. Bu ikilinin
temel özelliği birbirlerinin
farklı rolleriyle
bütünleşerek birisinin
diğerinin ayrılmaz parçası
hâline gelmesi, birisi
olmadan diğerinin
anlamsızlaşması, birinin
de diğerinin yerini
dolduramamasıdır.
Farklılıklarıyla bütünleşen
eşler güçlü bağlarla
birbirlerine kenetlenerek
yalnızlık hissetmelerine
mâni olacaklardır.” dedi.
Prof. Dr. Saffet Köse şu
hususlara da değinerek;
“İslâm toplumunun en
temel kurumu olan
Müslüman aile, eşler
arasındaki
münasebetlerin
meveddet ve rahmetle
örgülendiği, iyilik ve
ihsanın, lütufkârlığın hâkim
olduğu sıcak bir yuvadır.
Bu yuva içinde anne-baba
ile ilişkiler de aynı
merkezde yürümelidir.
Yuvaya hâkim olan
meveddet ve rahmet,
buyurgan tavrı, güce
dayalı iktidarı, duyguların
bencilliğini ortadan
kaldıran bir işlev görür,
Kur'ân ve Sünnet'in çizdiği
model çerçevesinde
oluşan aile, eşlerin sevinç
ve neşe içinde meleklerin
karşıladığı bir
törenle/seremoniyle
Cennet'e girdikleri sonsuz
bir sürecin ifadesidir” dedi.
Köse, Peygamber
Efendimiz'in aile
hayatından örnekler
vererek konferansı
sonlandırdı.
TOPLANDI
Belediyeler arasındaki birlik,
beraberlik ve dayanışmanın en
güzel örneklerini sergileyen
İzmir'in AK Partili Belediye
Başkanları Ödemiş'te toplandı.
Ödemiş Belediye Başkanı
Mahmut Badem'in ev
sahipliğinde yapılan toplantıya;
Kemalpaşa Belediye Başkanı
Arif Uğurlu, Kınık Belediye
Başkanı Sadık Doğruer,
Menderes Belediye Başkanı
Bülent Soylu, Selçuk Belediye
Başkanı Zeynel Bakıcı ve
Torbalı Belediye Başkanı Adnan
Yaşar Görmez katıldı.
BAŞKANLAR MART AYINDA
TORBALI'DA TOPLANACAK.
Belediye çalışmalarını
değerlendirmek ve ortak
çalışmalar yürütmek amacıyla
her ay toplandıklarını ifade eden
Ödemiş Belediye Başkanı
A.Mahmut Badem; “Kemalpaşa
toplantısından sonra geçen bir
aylık süreçte yapılan
çalışmalarımızı değerlendirdik.
Katılım gösteren başkanlarımıza
teşekkür ediyoruz. Performans
planlarımızdaki yatırımları
inceleyerek, kentimizin ve
bölgemizin gelişimi için ortak
yapılacak projeleri görüştük. Yol
haritalarımızı birlikte belirlemeye
çalışıyoruz” dedi.
BAŞKAN EŞLERİ MÜZELERİ
GEZDİ
Ödemiş'te yapılan toplantıya
Belediye Başkanları eşleriyle
birlikte katıldı. Ödemiş Belediye
Başkanının eşi Nevin Badem,
başkan eşleriyle belediye
bünyesinde bulunan Yıldız Kent
Müzesi ve Arşivi (ÖYKAM) ile
Bedia Akartürk Müzesi'ni ziyaret
etti. Büyük bir hayranlıkla
müzeleri gezen bayanlar,
özellikle çeyiz eşyalarının
bulunduğu odalara ilgi
gösterdiler.
18 Şubat 2015 Çarşamba
4
TİRELİ ÇİFTÇİ AİLENİN FUAR'DA ÖDEMİŞ FENERBAHÇELİLER DERNEĞİNDE
KAYBOLAN ÇOCUĞU KUZU HEDİYE YENİ BAŞKAN LEVENT ERGİN
EDİLEREK SAKİNLEŞTİRİLDİ
10. Agroexpo Eurasia İzmir
Tarım ve Hayvancılık
Fuarı'nın ana
katılımcılarından, İzmir
Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği standı,
“Her şerde bir hayır vardır”
sözünü doğrulayan bir olaya
sahne oldu. Kalabalık içinde
oğlunu kaybeden Tireli çiftçi
Leyla Özcan, evladını
“Sakız” gibi bir sürprizle
birlikte buldu.
Tire'nin Kahrat köyünden
yola çıkarak tarımhayvancılık sektörünün en
büyüklerini İzmir'de
buluşturan AgroexpoEurasia Tarım ve
Hayvancılık Fuarı'na gelen
Tire Süt Kooperatifi üyesi
Leyla Özcan ve ailesinin
keyifli günü, ailenin 8
yaşındaki oğlu Kerim
Özcan'ın kaybolmasıyla
kısa süreliğine de olsa
kabusa dönüştü.
Yoğun kalabalık içinde
oğlunu kaybeden Leyla
Özcan, telaşla fuar
yetkililerinden yardım
isterken; minik Kerim ise
dakikalar önce kendisi ve
kardeşlerine dondurma
ikram edilen, İzmir Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliği standında sohbet
ettiği tarım danışmanı
Gökhan Zencirci'den yardım
istedi.
YAPILAN ANONS
SONRASINDA AİLESİNE
KAVUŞTU
Gerekli kayıp anonsunun
yapılmasından sonra stantta
misafir edilen minik Kerim'i
sakinleştirmenin yolunu
arayan Birlik Başkanı Özer
Ödemiş
Fenerbahçeliler
derneğinde yapılan
olağan kongrede
Türer, “Sakız”
mevcut başkan
gibi bir hediye
Osman
ile küçük
Kerim'in stresini Boyacıoğlu'nun
görevinden
yok etti. Türer,
ayrılması üzerine
açılış töreninde
yönetime talip olan
İzmir Valisi
Başkan adayı
Mustafa
Levent Ergin göreve
Toprak'a hediye
talip oldu.
edilmek üzere
KONGREDE İLK
hazırlanan
ÖNCE DİVAN
ancak Toprak'ın
HEYETİ SEÇİLDİ.
yoğun programı Ödemiş Belediye
dolayısı ile
nikah salonunda
katılamaması
gerçekleşen olağan
üzerine
kongrede bir
padoklara geri
dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının
gönderilen
ardından gündem maddelerinden olan divan başkanı ve katip
üyelerinin seçiminde ise, divan başkanı olarak Ferit Yurtseven,
Sakız cinsi
ve katip üyeliklerine ise Mehmet Kamalı ve Orhan Gümedağ
kuzuyu, ailesi
de hayvancılıkla olarak Fenerbahçeli üyelerinin oluruyla kongrede divan heyeti
uğraşan Kerim'e olarak görev yapması sağlandı.
Divan başkanı Yurtseven Ödemiş Fenerbahçeliler derneğinin
hediye etti.
gündem
maddelerini üyelere tek tek sunarken, daha sonra ise
KORKAN KÜÇÜK ÇOCUK,
divan
heyetinden
söz alan ve Ödemiş Fenerbahçeliler derneği
HEDİYE EDİLEN KÜÇÜK
başkanlığına
aday
olan Levent Ergin üyelere hitap etti.
KUZUYU SEVEREK
ÖDEMİŞ
FENERBAHÇELİLER
DERNEĞİ BAŞKANI LEVENT
SAKİNLEŞTİ
ERGİN
“FENERBAHÇELİ
OLMAK
BİR AYRICALIKTIR. BU
Küçük kuzuyu kucağına alıp
AYRICALIĞI
BİRLİKTE
YAŞIYORUZ.”
korkusunu üzerinden atan
Mevcut başkan Osman Boyacıoğlu'nun görev yaptığı 2 yıllık
Kerim; aynı anda anonsu
başarılı başkanlık görevinden sonra önümüzdeki süreçte
duyarak standa gelen
Boyacıoğlu'nun tekrar görev almayacağını belirtmesi üzerine “
annesi ve kardeşlerine de
başkanlık “ adaylığına talip olan Levent Ergin gerçekleşen
kavuştu. Birlik Başkanı Özer kongre de divan heyetinden izin alarak salondaki tüm Fenerbahçeliler üyelerine hitap etti.
Türer'in sohbet ederek
Ödemiş Fenerbahçeliler derneği Levent Ergin kongrede yaptığı konuşmasında “Fenerbahçeli
sakinleştirdiği anne Leyla
olmak bir ayrıcalıktır ve bu ayrıcalığı birlikte yaşıyoruz. Fenerbahçe, gücünü taraftarından
Özcan da kuzu hediyesiyle
almaktadır. Fenerbahçe halkın takımıdır. Fenerbahçe'nin geleceğe yönelik plan yapması için
yaşadığı kısa süreli
sizlere ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçlar, sizlerin kulübe üye olmanızla sağlanacaktır.
üzüntüyü çabucak unuttu.
Bu zamana kadar Ödemiş'te Fenerbahçeliler olarak derneğimize sahip çıkmaya çalıştık.
Kaybettiği oğlu Kerim'in
Yeterli sayıya ulaşamamış olabiliriz ancak derneğimizin yöneticileri yaptıkları çalışmalarla,
yanında yeni bir evlat daha
etkinliklerle Fenerbahçe ruhunu Ödemiş'te yaşatmaya çalıştı. Ödemiş'te 2013 yılında 120
edinen Leyla Özcan,
üyesi olan derneğimizin üye sayısı Başkanımız Osman Boyacıoğlu ve yönetiminin katkıları ile
hassasiyetleri ve
512 oldu. Hedefimiz hep birlikte mücadele ederek 1000 üyeye ulaşmak. Özellikle Fenerbahçe
yardımlarından ötürü Birlik
sevgisi taşıyan bayanlarımızı derneğimize üye olmaya davet ediyorum.
personeli ve Başkan Özer
Fenerbahçe büyüyorsa bugün sizler sayesinde büyüyor. Üye sayımız arttıkça hedeflediğimiz
Türer'e teşekkür etti.
projelerimizi de hayata geçireceğiz el birliği ile. 1 milyon proje kapsamında Ödemiş için önemli
bir müjdeyi burada açıklamak istiyorum. 20 kongre üyesi vel50 temsilci üyemiz olduğunda
bizlere sıfır maliyeti olan büyük bir spor kompleksi Ödemişimize derneğimiz tarafından
kazandırılacak. İçinde yüzme havuzu, futbol sahası, koşu parkurları olan profesyonel bir spor
kompleksinin Ödemiş'e kazandırılması için biz Fenerbahçe aşkı ile dolu olanların desteğine
ihtiyaç vardır. Hem Ödemişli efelerin ruhunu hem de Fenerbahçe aşkını yaşayan bizlerin
bununda üstesinden gelip hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağımıza inancım tamdır. Bu
zamana Fenerbahçeye hizmet etmiş bütün başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine,
Fenerbahçeliler Ödemiş Derneğinin kurucularına, başkanlarına yönetim kurulu üyesi
dostlarımıza ve siz değerli üyelerimize vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür
ediyorum. Kongremizin ödemiş ve Fenerbahçe camiası için hayırlara vesile olmasını diler
hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” Dedi.
BAŞKAN BOYACIOĞLU ÜYELERE BAŞKAN SIFATIYLA SON KEZ HİTAP ETTİ.
Ödemiş Fenerbahçeliler derneğinde başkan olarak yaklaşık 2 yıl kadar çeşitli çalışmaları
yaparak Ödemiş Fenerbahçeliler derneğinde en iyi hizmeti Sarı Lacivertli Ödemişli
taraftarlara takımın sesini duyurmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Başkan
Boyacıoğlu başkan sıfatıyla son kez Ödemişli Fenerbahçeli üyelere hitap ederken yaptığı
konuşmasında “Yönetim kurulumuz 28 Şubat 2013 talihinde görevine başlamıştır. Üye
sayımızı 120 ' den 512 üyeye ulaşırdık. 27 Aralık 2.0l4.tarihinde Fenerbahçe Yönetim Kurulu
üyeleri Mithat Yenigün, Metin Doğan ve dernekler genel müdürü Murat Boyraz 'ın teşrifleriyle
Atatürk Mahallesi Namık Kemal caddesi no:5/9 çamlık park adresindeki dernek ofisimizi hizmete açtık. Tüm üyelerimizin üye
kimlik kartlarını yenileyip üye kimlik kartlarıyla Fenerium tırı ve Fenerıum mağazalarından %10 indirimli alışveriş yapma imkanı
sağladık. Birgi Kazımpaşa İlkokulunda 100 , Bıçakçı İlkokulundan 20, 3 Eylül Yatılı Bölge Okulunda 76, Çapacızade
İlkokulunda 151 ve Ödemiş Emniyet Müdürlüğünün tespit ettiği 227 ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet yardımında bulunduk,574
öğrenci Ödemiş Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğüyle organize ederek üyelerimizin katılımıyla 2 kez kan bağışı kampanyası
düzenledik. Toplu sms sistemi oluşturarak dernek duyurularımızı üyelerimize anında ulaşmasını sağladık. Derneğimizin resmi
internet sitesi olan www.odemisfenerbahceliler.org adresini hizmete açtık.Kadıköy Şükrü Saraçoğlu stadyumunda oynanan
Fenerbahçe - Lazio , Fenerbahçe -Galatasaray, Fenerbahçe - Kasımpaşaspor, Fenerbahçe - Bursaspor ve Manisa 19 Mayıs
stadyumunda oynanan Fenerbahçe Galatasaray süper kupa final maçına
organizasyon düzenleyip üyelerimizi
maça götürdük. Bunun yanı sıra
üyelerimize Fenerbahçe - Benfıca ,
Fenerbahçe - Galatasaray ,
Fenerbahçe- Beşiktaş, FenerbahçeTrabzonspor ve Fenerbahçe - Arsenal
maçları için isteyen üyelerimize maç
bileti tellin ettik.”dedi.
Ödemiş Fenerbahçeliler derneğinin
olağan kongresine Ödemiş Ticaret
Odası başkanı Kasım Sevin, Ödemiş
vergi dairesi müdürü Hamza Cihaner,
AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Halil
Demir ve çeşitli bazı kamu ve kuruluş
temsilcileri katıldılar. Başkan Ergin ve
yeni yönetimi kesin olarak görev
yapması olağan kongre ile
gerçekleşirken yeni yönetim basının
huzuruna çıkarak ilk fotoğraflarını divan
kurulu ile birlikte çektirdiler.
Haber : Turgay Konuralp
www.guvenemlak.com
www.odemiskentgazetesi.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
13 180 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content