close

Enter

Log in using OpenID

Ders Muafiyet Dilekçe Örneği

embedDownload
DERS MUAFİYET DİLEKÇESİ
Öğrencinin
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
PEDAGOJİK FORMASYON BİRİMİNE
Adı Soyadı
Öğrenci Numarası/T.C.
BaĢvuru Tarihi
Bölümü
Ekte sunduğum ilgili belgeye göre ortak derslerden muaf olmak istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.
Adres :
Telefon :
PEDAGOJĠK FORMASYONDA MUAF OLMAK ĠSDEĞĠ
DERSLER
Ekler:
1- Transkript fotokopisi
2- Ders İçerikleri
İmza
LĠSANS’DA ALDIĞI DERS KARġILIĞI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
188 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content