close

Enter

Log in using OpenID

b/d/f grupları için

embedDownload
CEVHER HAZIRLAMA II LABORATUAR
Yapısal Özelliğe Göre Zenginleştirme Deney Verileri
(B/D/F GRUPLARI İÇİN)
DEÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümüne gönderilmiş olan Bor cevherinin
kırılma özelliklerinin belirlenmesi, kimyasal ve mineralojik analizlerinin yapılması ve cevheri
oluşturan minerallerin yapısal özellik farklılığına göre zenginleştirme işleminin mümkün olup
olmadığının belirlenmesi istenmiştir.
1. Cevher merdaneli kırıcıda kırıldıktan sonra elek analizi yapılmıştır. Aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Tane Sınıfı
(mm)
50-25
25-12.5
12.5-9.51
9.51-4.76
4.76-3.00
3.00-2.00
2.00-1.00
1.00-0.50
0.50-0.00
B.M.
Toplamalı Elek Altı
(%)
Ağırlık
(gr)
Toplamalı Elek
Üstü (%)
(%)
711
2347,55
918,26
1695,78
1266,1
586,4
1512,43
1054,2
1260
2. Elek altı, elek üstü ve normal dağılım grafiğini çiziniz.
Normal Dağılım
(%Ağ./d)
3. Herbir fraksiyonun kimyasal analizi yapılmış ve tenör değerleri verilmiştir. Aşağıdaki
tabloyu tamamlayınız.
Toplamalı Elek Altı
Tane iriliği
(mm)
Ağırlık(gr)
50-25
711
17,89
25-12.5
2347,55
22,85
12.5-9.51
918,26
23,54
9.51-4.76
1695,78
24,21
4.76-3.00
1266,1
25,42
3.00-2.00
586,4
26,35
2.00-1.00
1512,43
27,55
1.00-0.50
1054,2
28,3
0.50-0.00
1260
31,25
Ağırlık(%)
%B2O3
İçerik
Dağılım
(%)
Ağırlık B2O3
(%)
(%)
İçerik
Toplamalı Elek Üstü
Dağılım
(%)
Ağırlık B2O3
(%)
BM(Hesapla)
4. Elek altı %B 2 O 3 ‘ün tane iriliğine göre değişiminin grafiğini çiziniz.
5. Boyuta göre sınıflandırma ile zenginleştirme kriterleri nelerdir? Hangi cevherlere
uygulanmaktadır? Bu işlem için hangi cihazlar kullanılmaktadır. Açıklayınız.
(%)
İçerik
Dağılım
(%)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
298 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content