close

Enter

Log in using OpenID

24.02.2015 ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI 31.07.2008 tarihli ve

embedDownload
24.02.2015
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde YÖK internet sitesinde yayınlanan Üniversitemiz
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi ilanına
yapılan başvurular, anılan yönetmeliğin 10. maddesi gereğince ön değerlendirmeye tabi
tutulmuş olup, ön değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir:
Başvuru
Sahibinin
Unvanı, Adı, Soyadı
ALES
puanı
ALES
puanının
60'ı (A)
Dr. Gülriz ŞEN
78,26
46,95
%
Yabancı
Dil
Sınavı Puanı
97,50
Yabancı
Dil
Sınavı
Puanının
%40'ı (B)
39
Toplam Puan
(A+B)
85,95
Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere öğretim görevlisi kadrosuna tek başvuran aday
Dr. Gülriz ŞEN'in ön değerlendirme notunun 85,95 olduğu saptanmış ve adayın 26 Şubat
2015 Perşembe günü saat 11:00'de 3. Kat Toplantı Salonu'nda yapılacak giriş sınavına
çağrılmasına karar verilmiştir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
133 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content