close

Enter

Log in using OpenID

çim teknik şartnamesi

embedDownload
2^3
BROŞÜR (el bildirisi) TEKNİK ŞARTNAM ESİ
•
El bildirisinin teknik özellikleri: 9.9 cm X 21 cm, 4 re n k C M Y K ,
K adınlarda sağlıklı beslenm e" broşürünün teknik özellikleri ise A4
ebatında 2 kırım, 4 renk CM Y K 'dır.
1) B utun logolar afiş ölçülerine orantılı olarak g örü nü r ebatta ve ifadeler ve
tan ım lam alar o kunabilir olacaktır.
2) El broşürleri kuşe kağıda basılı olacak.
3) el broşürlerinin renkleri ve tem aları ekteki broşürlerin ve afişlerin aynısı
olacak.
J
4) K ağıt kalitesi 1.ham urdan olacak.
5) Afiş ve b roşürler üzerinde m utlaka Sağlık B a k a n lığ ı’n ın ve V an H alk
Sağlığı M ü d ü rlü ğ ü ’nü n logosu olacak.
6) el b roşürlerinin bir örneği basım d an önce m ü d ü rlü ğ ü m ü z tarafından
görülecek, bşo g an d [email protected] g m ai 1.com adresine gönderilip olur cevabı
alınacaktır.
Ek: B roşü r örneği
Ek : C D (B ro şü r ö rneğinin elektronik hali m evcuttur)
TEKNİK ŞARTNAME
Çocuk Özlem Merkezi tanıtım broşürü teknik şartname özellikleri
1) 1. Sınıf hamur kağıda baskı
2) CD’ de belirtilen renklerde baskı
3) 6000 Ad.(Altıbin) ( her örnek den 2.000. Adet toplamda 6.000. A d e t)
Düzenleyen
Leyla^DENffiN
Psikolog
Onaylayan
Büşia PAPAN SOĞANDA
Bul. Olm. tat. Prog. Ve Kanser Şub. Müd.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
44 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content