close

Enter

Log in using OpenID

CV in English

embedDownload
RESUME
1. Name
: Vicdan Yücel
2. Date of Birth
:20.04.1958
3. Academic title
:Dr.
4. Education
:
Degree
Bsc
Msc
Department
Psychology
Psychology
Phd
Clinical Psychology
University
Istanbul University
Istanbul University
Istanbul
University
Faculty
Year
1980
1980
Medical
1988
5. Academic Titles
Degress
Yrd. Doç.
Department
University
Year
2011
6. Supervised MS and PhD Theses
6.1. MA Theses
6.2. Doctoral Dissertations
7. Publications
7.1. International Journal Publications
7.2. International Conference Papers (Proceedings)
“Research aimed at Explaining the Relationships between the socio-economics, men built
environment and Health conditions in İstanbul Metropolitan City”Heelth Cities, International
Congress, 1989, The Netherland, The Hedge.
7.3. National Journal Publications
7.4. National Conference Papers (Proceedings)
G. Malat, Yücel. V, Y.I. Özden. N, Yolsal. A, Kıyan.(1995) “ Hekimlerin İs Sağlığı Meslek
Hastalıkları Eğitimi ve Mesleki Anamnez Konusundaki Görüşleri- İstanbul’da Yapılan bir Alan
Araştırması” The Journal of Chamber of Medicine, vol: 8, number:3, March 1995.
Yücel, V. “ Epileptiğe Psikososyal bir Yaklaşım” Bulten of İstanbul Chamber of Medicine, vol:3,
sayı: 18, December 1986.
Saltık, A., Yılmaz, T., Yorulmaz F., Yücel, V., Dindar, İ. (1990). “Edirne Merkezinde 318 Orta
Dereceli Okul Öğretmeninde Sigara İçme Davranışı ve Spielberger Testi ile Ölçülen Kaygı
Düzeyinin İncelenmesi” Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dergisi , vol: 29, sayı:3.
Yücel, V. (1987). “Sınavlı Yaşama Dair”. Bulten of İstanbul Public Health, number: 1, October
1987
Yücel, V. “ Ruh Sağlılğını Kazanmak ve Korumak” Bulten of İstanbul Puplic Health, number :1,
July 1987, 14-15.
Yücel, V., Bilaloğlu, E. “1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Koruyucu Ruh Sağlığı” PanelKonuşmacı, Bulten of İstanbul in Public Health, Number: 11, January 1990, 24-26.
7.5. National Conference Papers (other)
Babayiğit, Z.İ., Irmak, Özden Y., YÜCEL, V. “ Üç Farklı Klinikte Görev Yapan Hekimlerin
Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Konusunda Bir Çalışma” National Public Health Congress,
Bildiri Kitabı.
M. Örkün, N. Yoksal, V. YÜCEL, Y. I. Özden “Gençlerde İntihar Girişimleri” 3. Halk
Sağlığı Günleri, 5-7 May 1993
V. YÜCEL, M. Kıyak “Avcılar-Halkalı Eğitim ve Araştırma Bölgesinde Ruhsal Sorunların
Sıklığı ve Kadınların Ruhsal Sorunlarının Araştırılması”, 2. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2225 May 1990
V. YÜCEL, M. Ormanlıoğlu, Ö. Gürey “Yabancı Dille Eğitim Yapan Okulların Sınavlarına
Hazırlanan Öğrencilerin Kazanma Gereksinimi Stresine Reaksiyonları” 21. Ulusal Psikiyatri
ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 1995
Ö. Görey, Y. Spor, V. YÜCEL, L. Demir, Y. Tümerdem “Metropolitan Bir Kentte Egzos
Gazlarının Mesleksel Etkisi (Polis Mesleğine İlişkin Psikososyal ve Lab. Araştıorma)” 21.
Ulusal Psk. Ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Mersin, 1989
Y. Tümerdem, V. YÜCEL, R. Dişçi, B. Ayhan, Ö. Güray “Öğrenim Gençliğindeki Alkol
Alma Olayı ile Sosyal Sağlık Etkileşimi” 3. Ulusal Adli Tıp Günleri, Bursa 1985
Y. Irmak, V. YÜCEL “Bir İstanbul İlkokulunda Grup Yapısının Sosyometri Testi ile
Çözümlenmesi” 22. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 1986
7.6 Other publications
7.7. Other publications
8. Projects
Ulusal Ruh Sağlığı Geliştirme Projesi, Sağlık Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı
Kadıköy Belediyesi, AB İnsanca Yaşam Projesi
Kadıköy Belediyesi, Toplumsal Dönüşüm İçin İletişim
Kadıköy Belediyesi, AB Üreme Sağlığı Projesi
Kadıköy Belediyesi, Sağlıklı Gençler, Mutlu Yaşamlar Projesi
Kadıköy Belediyesi, AB İşbirliği “Yeni Umutlar Meslek Edinme Projesi”
9. Administrative Positions and Employment History
10. Scientific and Professional Membership
Türk Psikologlar Derneği- Member
İstanbul Psikoterapi ve Psikodrama Derneği- Charter Member
Türk Nöropsikiyatri Derneği- Charter Member
AIDS Savaşım Derneği- Member
CETAD (Cinsel Eğitim Araştırma ve Tedavi Derneği)- Member
American Psychology Association- Member
11.Awards
12. Courses Taught (Last Two Years)
Academic Semester
Year
2012FALL
2013
20122013
SPRING
20132104
FALL
20132103
Course Title
Clinical Psychology I
Psychotherapy
Techniques I
Communication
Psychology
Psych. Research Project
Clinical Psychology II
Psychotherapy
Techniques II
Health Psychology
Family Psychology
Psychology Graduation
Project
Clinical Psychology I
Psychotherapy
Techniques I
Communication
Psychology
Theories
of
Psychotherapy (G. A.)
(Graduate lecture)
Theories
of
Psychotherapy (G. B.)
(Graduate lecture)
Clinical Psychology II
Psychotherapy
Techniques II
Weekly
(theoretical)
6 ACTS
5 ACTS
5 ACTS
6 ACTS
6 ACTS
5 ACTS
5 ACTS
5 ACTS
7 ACTS
6 ACTS
5 ACTS
5 ACTS
6 ACTS
5 ACTS
Weekly
(practical)
SPRING
Health Psychology
5 ACTS
Family Psychology
5 ACTS
Theories
of
Psychotherapy (Graduate
lecture)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
160 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content