close

Enter

Log in using OpenID

başarı değerlendirme ölçütleri

embedDownload
TEKNİK RESİM 2
Teknik resim derslerinde ders saatleri 2 blok olarak uygulanmaktadır.
SABAH
8.45-10.15
15 DAK. ARA
10.30 – 12.00
ÖĞLE
13.00-14.30
15DAK ARA
14.45-16.15
AKŞAM
17.00-18.30
15 DAK ARA
18.45-20.15
18.50-20.20
15 DAK ARA
20.35-22.05
DEVAM DURUMU
Öğretim ve sınav yönetmeliğine göre öğrenciler; derslerin %70’ine devam etmek zorundadır.
ÖNEMLİ UYARI
D.E.Ü. Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 20
Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için, aşağıdaki şartları
yerine getirmesi gerekir:
a) Teorik derslerin ve öğretim üyeleri veya elemanları tarafından sınıfta yapılan uygulamaların en az
%70’ine katılmış olması,
b) Laboratuvar, proje, atölye, sınıf dışında yapılan uygulamalar ve benzeri yarıyıl içi veya yıl içi
çalışmalarının en az % 80’ine katılmış olması,
c) Dersi veren öğretim elemanı tarafından ders değerlendirme kriterlerinde başarı sınırının
belirlenmesi koşuluyla o derse ilişkin uygulama, laboratuvar, proje, atölye, staj, ev ödevi ve benzeri
yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarının ve yapılan eğitim-öğretimin özelliklerinin gerektirdiği ilgili birim
tarafından uygun görülen diğer çalışmaları verilen süreler içinde ve başarılı olarak yapmış olması.
(2) Aldığı bir dersin yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için gereken, bu
Yönetmelikte ve Senato tarafından belirlenen esaslarda öngörülen diğer şartların tümünü yerine
getirmemiş olan bir öğrenci, o dersi tekrarlamak zorundadır.
Bu nedenle Teknik Resim dersi, Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına sınavına girebilmek için;
Uygulama notlarının ortalaması*0.60 + ödev notlarının ortalaması*0.40= 50 (en az) olmalıdır.
SINIF GEÇME NOTU
1. ARASINAV
%30
YIL İÇİ NOTU
2. ARASINAV
%40
%50
UYGULAMA ÖDEV
%15
%15
YARIYIL SONU
(FİNAL/BÜTÜNLEME)
SINAVI
%50
TOPLAM
100
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
198 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content