close

Enter

Log in using OpenID

Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması

embedDownload
TIBBĠ CĠHAZ VE YATIRIM PLANLAMA DAĠRE BAġKANLIĞI
DAĠRE BAġKANI
Umut DOĞAN
KOORDĠNATÖR
Cengiz MELEMEZ
·
·
·
TIBBĠ CĠHAZ VE DONANIM
PLANLAMA BĠRĠMĠ
TADĠLAT ONARIM BĠRĠMĠ
TAġINMAZLAR BĠRĠMĠ
HAT
YATIRIM TAKĠP VE
KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ
ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ BĠRĠMĠ
ĠDARĠ BĠRĠM
Birim Sorumlusu
Birim Sorumlusu
Birim Sorumlusu V.
Birim Sorumlusu
Birim Sorumlusu V.
Birim Sorumlusu V.
Birim Sorumlusu
Bekir ARSLAN
Ertuğrul YÜKSEL
Melike TATAR MELEMEZ
Serkan TANALEL
Volkan BEDER
Burhan DEMĠRCĠ
Gülcan AKSOY
Celal ARDIÇ
Hasan ARSLAN
Tuğba ÖZTÜRK
·
·
·
·
Ġbrahim KULA
Yusuf DEMĠR
Hülya KOCA
Zuhal ÖZBAĞ GENÇ
·
·
·
Özlem ALP
Adile HALICI
Suna GÜLTEKĠN
·
·
·
·
·
·
·
·
A.Arda BAHADIR
H.Harun YAZICI
Ferit KILIÇ
Ġhsan SÜRMELĠHĠNDĠ
M.Furkan YILMAZ
Çağrı KURU
S.Serkan ÖZTEMĠZ
Bekir Sıtkı ġENTÜRK
·
·
Ġrfan TUNA
F.Eda EREN BÜK
·
Fatma ARSLAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
116 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content