close

Enter

Log in using OpenID

Atama için istenilen belgeler

embedDownload
SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ SINAVINI BAŞARILI-ASIL OLARAK
KAZANAN (1-20. SIRADAKİ ADAYLAR 20. SIRADAKİ DAHİL) ADAYLARDAN
ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İlk Defa Devlet Memurluğuna Atama ile İlgili Ortak
Hükümler
Atama Sırasında İstenilecek Belgeler
Madde 20 - Devlet memurluğuna atanacakların;
a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
b) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya komisyon başkanlığı, ilgili öğretim
kurumu ya da noterden onaylı örneği,
c) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte
denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,
d Askerlik durumlarını gösteren belge,
e Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair
yazılı beyan (Adalet Komisyonundan temin edilebilir.)
f) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair
bildirim,(Adalet Komisyonundan temin edilebilir.)
g) 6x9 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,
h) Mal bildirimi, (Adalet Komisyonlarından temin edilebilir.)
ı) Sınav sonuç belgesi,
i)Bilgisayar sertifikası asıl veya onaylı sureti.(Belgenin aslı getirildiği takdirde
Komisyonumuzca aslı gibidir yapılacaktır)
ÖNEMLİ NOT: Tüm bu evrakları adayların en geç 20/03/2015 Cuma günü mesai
bitimine kadar Komisyonumuzda olacak şekilde ulaştırmaları gerekmektedir.
İlanen duyurulur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
73 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content