close

Enter

Log in using OpenID

Ders Programı

embedDownload
Tarih/Saat
30 Mart 2015
Saat: 16.00
AÇILIŞ
Öğretim Elemanı
30 Mart 2015
Saat: 16.00-17.30
Saat: 17.45-19.15
31 Mart 2015
Saat: 16.00-17.30
Saat: 17.45-19.15
Prof. Dr. Yunus KOÇ
Reşide GÜRSU
Prof. Dr. Ayten GENÇ
Prof. Dr. Zeynel KIRAN
1 Nisan 2015
Saat: 16.00-17.30
Saat: 17.45-19.15
Emine UĞURLU
Dr. Ayşegül CELEPOĞLU
2 Nisan 2015
Saat: 16.00-17.30
Saat: 17.45-19.15
Prof. Dr. Ayten GENÇ
3 Nisan 2015
Saat: 16.00-17.30
Saat: 17.45-19.15
Nilay YAVUZ
Aydan ERYİĞİT
6 Nisan 2015
Saat: 16.00-17.30
Saat: 17.45-19.15
7 Nisan 2015
Saat: 16.00-17.30
Saat: 17.45-19.15
8 Nisan 2015
Saat: 16.00-17.30
Saat: 17.45-19.15
9 Nisan 2015
Saat: 16.00-17.30
Saat: 17.45-19.15
10 Nisan 2015
Saat: 16.00-17.30
Saat: 17.45-19.15
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ATABEY
Reşide GÜRSU
Yrd. Doç. Dr. Erol BARIN
Aydan ERYİĞİT
Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK
Gülnaz ÇETİNKAYA
Nihan AKKOCAOĞLU ÇAYIR
Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK
Yrd. Doç. Dr. Erol BARIN
Yrd. Doç. Dr. Gülsüm DEPELİ
Doç. Dr. Nazmiye T. TECELLi
Seminerin Konusu
*Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Tarihi
*Avrupa Ortak Başvuru Metni ve Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretimi
*Yabancı Dil Öğretiminde Temel Yaklaşım ve
Yöntemler I
*Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğretenler İçin
Dilbilimsel Temeller
*Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Oyunlar
*Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dinleme
Becerisinin Geliştirilmesi
*Yabancı Dil Öğretiminde Temel Yaklaşım ve
Yöntemler II
*Dil Öğretiminde Teknolojiyi Etkili Kullanmanın
Yolları
*Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sınav
Hazırlama ve Uygulama Esasları
*Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde
Materyal Kullanımı
*Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kısa ve
Uzun Metrajlı Filmlerin Kullanımı
*Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin İncelikleri
*Yazılı Anlatım Uygulamaları
*Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde
Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi
* Dil bilgisi Öğretiminde Sınıf İçi Uygulamalar
* Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yaratıcı
Drama
*Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Okuma
Becerisinin Geliştirilmesi
*Hedef Kitlelere Göre Öğretim Programları
Oluşturma ve Uygulama
*Kültürlerarası İletişim
*Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Metin
Seçimi
14 Nisan 2015
Saat: 09.00-12.45
15 Nisan 2015
Saat: 09.00-12.45
16 Nisan 2015
Saat: 09.00-12.45
17 Nisan 2015
Saat: 16.00-19.15
HÜTÖMER Öğretim Elemanları
*Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi
Öğretiminin Esasları
*Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Ölçme
ve Değerlendirme
*A Seviyesinde Ders İzleme
HÜTÖMER Öğretim Elemanları
* B Seviyesinde Ders İzleme
HÜTÖMER Öğretim Elemanları
* C Seviyesinde Ders İzleme /Sınav
Aydan ERYİĞİT
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Uygulaması /Staj
20 Nisan 2015
Saat 09.00-15.15
21 Nisan 2015
Saat 09.00-15.15
22 Nisan 2015
Saat 09.00-15.15
Aydan ERYİĞİT
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Uygulaması /Staj
Aydan ERYİĞİT
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Uygulaması /Staj
Aydan ERYİĞİT
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Uygulaması /Staj
13 Nisan 2015
Saat: 16.00-17.30
Saat: 17.45-19.15
Dr. Fatma TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Derya Ç. AKTAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
156 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content