close

Enter

Log in using OpenID

26-02-15-12 - Büyük Torbalı

embedDownload
ÝÞ
ELEMAN
n
Sizi
için
r
ara
ELEMAN
KIVILCIM Mobilya'da çalýþmak üzere vasýfsýz
iþçi ve usta aranýyor. Adres: Ayrancýlar
TEL:0532 675 53 54
COFFEMANÝA'da çalýþmak üzere tecrübeli garson aranýyor. TEL:0549 300 35 36
YAZIBAÞI'ndaki fabrikamýzýn imalat bölümünde
çalýþmak üzere bay beden iþçisi alýnacaktýr.
TEL:0232 853 90 66
TORBALI Petrol'e yetiþtirilmek üzere ve tecrübeli pompacý eleman alýnacaktýr. Baþvurular
þahsen yapýlacaktýr. TEL:0232 853 16 40
ÇÝFTLÝÐÝMÝZDE çalýþtýrýlmak üzere hayvan bakýcýlýðýndan iyi anlayan, traktör kullanabilen,
hayvan saðýmý yapabilen aile aranýyor. Maaþ+
SSK+ Kalacak yer TEL:0537 712 03 60
DUÞA kabin montaj ustalarý alýnacaktýr.
TEL:0541 358 19 32
MFMS Tekstil'de çalýþmak üzere reçmeci, overlokçu ve düzcü aranýyor. SSK+ Yol+ Yemek
TEL:0532 435 32 75
HÜSMANLAR Emlak ve Ýnþaat Ofisi'nde çalýþacak bay ve bayan eleman aranýyor.
TEL:856 28 45- 0542 232 85 90
DRAGON Makina'da çalýþmak üzere teknik resim okuyabilen konstrüksiyon imalatçý kaynakçý
ve montajcý alýnacaktýr. TEL:0232 853 93 73
DRAGON Makina'da çalýþmak üzere pano montajýnda deneyimli elektrik teknikerleri alýnacaktýr.
TEL:0232 853 93 73
KARDEÞLER Cam Balkon'da çalýþmak üzere
ön muhasebeden anlayan tecrübeli bayan eleman aranýyor. Müracaatlar Þahsen yapýlacaktýr.
Adres:Ege San. Sit. 5556 Sok. No:38
TEL:0232 853 20 13
TORBALI Atalan Mahallesi'ndeki tavuk çiftliðimize bakýcý aile aranýyor. TEL:0536 768 36 64
BODRUM Balýk Evi'nde çalýþmak üzere mutfak
ve temizlik iþlerinde çalýþacak bayan eleman aranýyor. TEL:0507 584 19 49- 0232 856 94 04
GENERAL Makina taþ kýrma makinalarý imalatýnda çalýþacak 22-45 yaþ arasý askerliðini yapmýþ, boyacý, kaynakçý ve tornacýlar alýnacaktýr.
Yazýbaþý üç yol aðzý servis vardýr.
TEL:0232 853 72 11
KÝPA içerisinde ki My Döner'de çalýþmak üzere
döner ustasý aranýyor. TEL:0232 853 12 29
BAYAN terzinin yanýna dikimden anlayan yardýmcý aranýyor. Not:Daha önce arayanlar tekrar
arasýn telefonumu kaybettiðimden dolayý geri
dönüþ yapamýyorum. TEL:0507 395 11 00
TEMPO Makina'ya Torna CNC çalýþmak üzere
bay bayan eleman aranýyor.
TEL:0532 292 26 93
TAFT Telekom'da çalýþmak üzere iyi derecede
bilgisayar kullanabilen, fatura tahsilatý yapabilecek ve devamlý çalýþacak bayan eleman aranýyor. TEL:0555 379 80 88
OKUL kantininde çalýþmak üzere dinamik arkadaþlar alýnacaktýr. mesai saatleri hafta içi 07.0018.30 TEL:0505 265 15 85
YÖRÜKOBA Kýr Bahçesi lokanta iþletmemize
ýzgaradan anlayan aþçý ayrýca servis, temizlik
ve bulaþýk iþlerine bakabilecek tecrübeli bayan
eleman aranýyor. TEL:0535 477 34 21
ÖZSEVÝLEN Pide Salonu'nda çalýþmak üzere
bayan bulaþýkçý aranýyor.
TEL:856 28 12- 0537 631 84 95
ELEMAN
AYAZLAR Nakliye Kereste ve Tahta Ambalaj'a
4857 sayýlý iþ kanunu gereðince engelli personel alýmýmýz yapýlacaktýr.
TEL:0232 865 10 01
YILDIRIM Mermer ve Granit Atölyesi'nde çalýþmak üzere vasýflý ve montaj yapabilecek eleman alýnacaktýr. TEL:0541 575 50 26
MENDEÞ Beton'da çalýþmak üzere aþçý, aþçý
yardýmcýsý, ön muhasebe elemaný, kamyon þoförü ve araç bakýmcýsý alýnacaktýr.
0532 735 20 50
TORBALI'da bulunan firmamýzda çalýþmak üzere lise veya yüksekokullarýn elektrik-elektronik bölümlerinden mezun, en az 3 yýl deneyimli
elektrikçi alýnacaktýr.
CV:[email protected]
ÇAYBAÞI'ndaki çiftliðimizde çalýþmak üzere aile aranýyor.
TEL:0532 282 94 32- 0507 121 66 62
ÖZÇELÝK Tekstil penye bandýnda çalýþmak üzere reçmeciler, overlokçular, düzcüler ve ayakçýlar alýnacaktýr. TEL:0539 933 00 32
SU daðýtýmýnda çalýþacak tecrübeli bay eleman
alýnacaktýr. TEL:0536 590 04 17
ADS Atýk Dönüþüm Sistemleri Subaþý'ndaki
fabrikamýza vardiyalý çalýþabilecek bay eleman
aranýyor. TEL:0232 868 50 03
BERAT Mermer'de çalýþmak üzere 23-30 yaþ
arasý temiz ve düzenli çay ve temizlik iþlerine
bakabilecek deneyimli bayan eleman aranýyor.
TEL:0532 100 54 87- 0232 853 73 13
ANC Bilgisayar'da çalýþmak üzere teknik servis
elemaný aranýyor. TEL:0232 856 81 91
AYMAÝR'e kanal imalatýnda ve montajýnda çalýþacak deneyimli makine ustasý ve kalfasý aranýyor. TEL:0232 853 26 50- 0507 649 38 58
ÝREM Yedi Emin Deposu'nda çalýþmak üzere
bilgisayar bilen bayan eleman aranýyor.
TEL:853 13 38- 0536 396 40 92
FD Tekstil'de çalýþmak üzere bay bayan makineciler, kalite kontrolcüler ve ayakçýlar alýnacaktýr. Yol+ Yemek+ SSK TEL:0532 643 78 53
MADO'da çalýþmak üzere deneyimli bayan aþçý
yardýmcýsý, þef, tezgahtar, bulaþýkçý ve temizlik
elemaný aranýyor. Görüþmeler þahsen yapýlacaktýr. TEL:0232 856 09 01
ÞÝRKETÝMÝZDE üretimde çalýþmak üzere 20-30
yaþ arasý bay – bayan elemanlar aranmaktadýr.
Yazýbaþý, Ayrancýlar ve Torbalý'da ikamet etmesi
tercih sebebidir. TEL:0232 853 74 02
TOROMEDYA Google Adwords Ajansýnda çalýþmak üzere Web Tasarýmý konusunda bilgi sahibi personel alýnacaktýr.
Baþvurular: www.toromedya.com
TEL:0850 885 0 645
MÝMARLIK ofisinde çalýþmak üzere 20-25 yaþ
arasý muhasebeden anlayan bayan eleman
aranýyor. TEL:0232 856 73 37
TORBALI ve Ayrancýlar'da ikamet eden metal
iþlerine yatkýn yetiþtirilmek üzere bay eleman alýnacaktýr. TEL:0232 853 85 81
ÇELÝK Konstrüksiyon imalatý yapan firmamýza
tercihen E sýnýfý ehliyetli elektrik ve mekanik bakým ustasý alýnacaktýr. TEL:0232 853 88 53
NUR Elektrik Ayrancýlar'da çalýþmak üzere elektrik iþlerinden anlayan usta ve kalfa aranýyor.
TEL:0507 765 78 31
SERAMÝK yapýþtýrýcý imalatý yapan fabrikamýza
pazarlamacý beden iþçisi ve mutfakla ilgilenecek
bayan eleman aranýyor. Ege Yapý Kimyasallarý
TEL:0532 165 12 40
AYRANCILAR Nar Çiçeðim Pide Salonunda
çalýþmak üzere 16-20 yaþ arasý bayan komi alýnacaktýr. TEL:0539 366 05 01
GÜÇBÝRLÝK Plastik'te çalýþmak üzere camcý
ustasý ve kafasý alýnacaktýr.
TEL:853 12 46- 0532 392 44 45
YAZIBAÞI'ndaki fabrikamýzýn imalat bölümünde
çalýþmak üzere bay elemanlar alýnacaktýr.
TEL:0232 853 90 66
MERKEZ Camii karþýsýndaki Çetin Kýraathanesine deneyimli garson aranýyor.
TEL:856 80 10- 0541 971 35 62
MESÝ Tekstil'de çalýþmak üzere ihracatta çalýþacak makineciler, kaliteciler, paketlemeciler alýnacaktýr. SSK+ Yol+ Yemek+ Dolgun Ücret
Adres:Sarnýç/Gaziemir
TEL:0232 281 40 77
ÝMS Çanta'da çalýþmak üzere bay-bayan makineci, tezgahçý ve sayýcý eleman aranýyor.
TEL:0532 590 78 73- 0537 476 46 26
VEFAT
TAZÝYE
ELEMAN
AYDIN PETROL'de
çalýþmak üzere
•Deneyimli
pompacý
eleman alýnacaktýr.
TEL:0532 547 08 18
ERDEMGILLER
YED. PAR. SAN. TIC. LTD. ªTI.
çalýþtýrýlmak üzere
•Askerliðini yapmýþ,
•EML veya MYO talaþlý imalat
bölümlerinden mezun veya çýraklýk,
ustalýk, kalfalýk belgesi olan
tecrübeli veya yetiþtirilmek üzere
Torna- CNC Torna- FrezeDik iþlem Operatörleri aranýyor.
Adres:Ýnönü Mah. 139 Sok. No:81
Ayrancýlar/Torbalý/ÝZMÝR
e-mail:info erd.com.tr
TEL:0232 854 66 76
SANAYÝ A.Þ.
Torbalý'daki fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere
21- 40 yaþ arasý askerlik ile iliþiði bulunmayan
•ELEKTRÝKÇÝ,
•Forkliftçi,
•Makine kesimci,
elemaný alýnacaktýr.
METROPOLÝS Otel'de çalýþmak üzere bay-bayan komi aranýyor. TEL:0532 604 50 59
HARMANLAR Yemek fabrikasýna temizlik iþlerinde çalýþacak bulaþýkçý bayan eleman aranýyor. TEL:0553 242 67 60- 864 22 24
BAYRAM Ýç Giyim'de çalýþmak üzere 18-24 yaþ
arasý Sabah 08.00 akþam 20.00 saatleri arasý
çalýþabilecek bayan elemanlar aranýyor. SSK+
Asgari ücret TEL:0537 300 94 53
FÝRMAMIZA alüminyum pvc ustasý aranýyor.
TEL:0537 243 36 41
EGE Elektrik'te çalýþmak üzere kalfa ve çýrak
aranýyor. TEL:0532 358 03 84
MELÝSA Tekstil'de çalýþmak üzere reçmeci, overlokçu ve düz makineciler alýnacaktýr. Dolgun
ücret+ Yol+ Yemek+ SSK TEL:0532 516 90 35
Ýþ Arýyorum
GECE bekçiliði için iþ arýyorum.
TEL:0536 415 51 75
MERMER Mozaik makinalarýndan anlayan elemanlar alýnacaktýr.
TEL:0507 207 59 71
Gýda Mühendisi
AZÝMLÝ Ticaret'te çalýþmak üzere müþteri temsilcisi en az lise mezunu bayan eleman aranýyor. Maaþ:2.000 TL
TEL:0532 285 17 46
GIDA iþletmelerinde çalýþtýrýlmak üzere Gýda
Mühendislerimiz mevcuttur. baþvuru için Ýron
Gýda Kumanyacýlýk firmasýyla irtibata geçilecektir. Ý[email protected]
TEL:0232 856 16 70
ZAYÝ
Tel: 856 38 00
ÇEÞÝTLÝ
REMAX Kardelen'den Torbalý Mahallesi'nde 6
adet 3+1, 2 adet dubleks olmak üzere 570m2
köþe arsa satýlýktýr. Fiyat:439.000 TL
TEL:0507 628 49 48
Araç
SAHÝBNDEN Alpkent Mahallesinde 3+1, 5.
blok, 3. kat daire satýlýktýr.
TEL:0536 605 71 83
SAHÝBÝNDEN Torbalý Gümüþpala Caddesinde
130m2, 3+1 daire satýlýktýr.
TEL:0537 418 02 78
REMAX Kardelen Aynur Sarýyer'den Ertuðrul
Mahallesinde 3+1 doðalgazlý ana cadde üzerinde daire satýlýktýr. Fiyat:128.000 TL
TEL:0507 628 49 48
SAHÝBÝNDEN Torbalý Tepeköy Mah. Hüseyin
Yener Pasajý'nda 48m2 dükkan satýlýktýr.
TEL:0542 646 09 02- 0544 256 24 41
SAHÝBNDEN Torbalý 5056 Sok. Meddet Orhun Öz Caddesi No:33 adresindeki Özcanlar
Market devren satýlýktýr.
TEL:0542 747 73 84
SAHÝBÝNDEN Genç Kafe devren satýlýktýr.
TEL:0536 742 05 17
TEL:0232 853 72 72
Fax:0232 853 72 63
YAZIBAÞI VE PANCAR'DAKÝ FABRÝKAMIZA
•En az B sýnýfý ehliyeti olan,
•En az 3 yýllýk aktif sürücü,
•Tempolu ve yoðun çalýþma ortamýna
uyum saðlayabilecek,
•SRC 2 ve 4 belgesi olan,
•Psikoteknik belgesi olan,
•40 yaþýný aþmamýþ,
•Ýzmir Torbalý'da ikamet eden,
•Askerlik hizmetini tamamlamýþ bay
çalýþma arkadaþlarý aranýyor.
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres:29 Ekim Mah. Karakaya Sok.
No:7 Yazýbaþý/Torbalý
TEL:0232 853 91 00
TAKIM ARKADAÞLARI ARIYORUZ
•MOBÝLYA DÖÞEMECÝLERÝ
•DÝKÝÞ MAKÝNACILARI
•KAYNAKÇILAR
Celal Umur Cad. No:10 Torbalý-Ýzmir
Tel:0232 999 30 00
Fax:0232 853 10 75
e-posta:[email protected]
GAZETEMÝZDE
ÇALIÞMAK ÜZERE;
Yetiþtirilmek üzere veya
deneyimli bay MUHABÝR
aranýyor.
BÜYÜK TORBALI GAZETESÝ
TEL:0232 856 38 00
Satýlýk Ticari Taksi
Tepeköy Mah. Serdar Genç Cad. Aytemiz Benzinlik karþýsýnda ticari taksi satýlýktýr.
TEL:0530 784 79 12- 0532 172 80 03
Kiralýk
SAHÝBÝNDEN Ayrancýlar Egekent Sitesi'nde pide
dükkaný devren kiralýktýr. TEL:0553 589 06 58
SAHÝBÝNDEN bankalar sokaðýnda 235m2 dükkan
kiralýktýr. TEL:0532 417 79 14
SAHÝBÝNDEN Alpkent Mahallesi'nde camii arkasýnda 72m3 soðuk hava deposu kiralýktýr. Aylýk kira
bedeli:1000 TL TEL:0530 300 14 68
SAHÝBÝNDEN Torbalý Ýzban ve tren istasyonuna 60m mesafede 400m2 bhçe içinde köþe
baþý, 4 kat imarlý müstakil bahçeli ev satýlýktýr.
TEL:0536 330 46 70
KIRÞAN Emlak'tan Torbalý'da 2+1, 80m2, 1.
kat 67.000 TL, 2+1 80m2, zemin kat 63.000
TL, 2+1, 80m2, 8. kat 63.000 TL daireler satýlýktýr. TEL:0545 894 79 97
SAHÝBÝNDEN Emek San. Sit. 5537 Sokakta
bulunan çay ocaðý devren satýlýktýr.
TEL:0535 407 77 00
SAHÝBÝNDEN Muratbey Mahallesi'nde 2+1, 2
katlý ev satýlýktýr. TEL:0532 220 37 94
REMAX Kardelen Özcan Öcalan'dan Torbalý
Mahallesi'nde 2014 yýlýnda yapýlmýþ, 3+1, 135
m2, doðalgazlý daire satýlýktýr. Fiyat:145.000
TL TEL:0505 957 45 02
SAHÝBÝNDEN iþ deðiþikliði nedeniyle sýfýr tüm
lokanta, kokoreç malzemeleri ve tezgahý çok
acil satýlýktýr. TEL:0535 477 34 21
SAHÝBÝNDEN Barýþ Yapý 34. Blokta ana cadde kenarýnda 3.kat, full+full içi sýfýr yapýlý daire
acil satýlýktýr. Fiyat:85.000 TL
TEL:0535 477 34 21
TORBALI Uður Emlak'tan Barýþ Yapý'da 65.
000 TL'den baþlayan fiyatlarla 3+1, zemin kat
daireler 100.000 TL, Torbalý'nýn köylerinde hobi bahçeleri 1 dönümden 5 dönüme kadar,
Torbalý Çakýrbeyli Köyü'nde zeytinlikler 10.000
TL kadar baþlayan fiyatlarla satýlýktýr.
TEL:0232 855 40 480539 981 38 22- 0534 201 75 67
Aydýn Nakliyat
EVDEN eve þehir içi ve þehirlerarasý sigortalý taþýmacýlýk. Kapalý araçlarýmýzla, 7/24 hizmetinizdeyiz. Mobilya montajý yapýlmaktadýr. Yetki belgemiz bulunmaktadýr.
TEL:0537 835 98 90- 0531 491 55 91
Çetin Nakliyat
EVDEN eve ilden ile taþýmacýlýk. mobilya montajý
yapýlýr. Hammal iþçi bulunur. Kredi kartý geçerlidir.
Adres:Serdar Genç Cad. Karaman Otel Karþýsý
Çetin Kýraathanesi
TEL:0538 342 71 23- 0542 592 93 550530 691 36 88
Barýþ Nakliyat
EVDEN eve 1974'ten beri taþýmacýlýk þehir içi ve
þehirler arasý asansörlü ve asansörsüz 7/24 saat
kesintisiz hizmet itina ile yapýlýr.
TEL:0531 491 55 91 - 0537 835 98 90
Nur Taþýmacýlýk
EVDEN eve Türkiye'nin her yerine taþýmacýlýk iþleri itina ile yapýlýr. Montaj yapýlýr. Adres: Tepeköy
Mah. Hüseyin Yener Cad. Foto Hayat karþýsý Miss
Burger yaný TEL:0537 427 53 38-0536 653 34 90
Polat Taþýmacýlýk
EVDEN eve þehir içi ve þehirler arasý asansörlü,
sigortalý taþýmacýlýk itina ile yapýlýr. Adres:
Denizbank binasý Turuncu Etüt Merkezi giriþi
TEL:0536 748 30 78- 0232 855 64 13
Zayi
SAHÝBÝNDEN Ertuðrul Mahallesi'nde Özel Olgun karþýsýnda 2. kat daire satýlýktýr.
TEL:0542 826 12 89
SERÝ B1- 1-2-8-9-10-11-12-13-14-15 seri numaralý
faturamýn asýl ve 1.suretleri kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. TC.No.37306714720 Gökhan Kýzýlcan
SAHÝBÝNDEN Aslanlar Mevkii köye ve yeni açýlan Bayýndýr yoluna çok yakýn, orta yol ve
Harmanlar Caddesinde, yola sýfýr, içinde 42 adet Gemlik Zeytini olan, hobi amaçlý kullanýma
çok uygun 1400m2 yer satýlýktýr.
TEL:0532 665 67 21
A-147201- 147250 numaralarý arasý 1 cilt sevk
irsaliyemi ve A-214001- 214050 numaralarý arasý 1
cilt fatura koçanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
TC.No:12410799238 Þafak Kaçan
SAHÝBÝNDEN Hükümet Caddesinde faal durumda olan tekel bayii iþ deðiþikliði nedeniyle
devren satýlýktýr.
TEL:0541 734 42 45- 0555 804 35 00
“yanýbaþýnýzda”
SAHÝBNDEN 2012 model Cadyy full orjinal, hatasýz araç satýlýktýr. TEL:0535 321 77 63
SAHÝBÝNDEN Muratbey Mahallesi 3595 sokaktaki Akdeniz Market devren satýlýktýr.
TEL:0541 893 71 12
SAHÝBÝNDEN Pancar'da börek ve simit fýrýný
devren satýlýktýr. TEL:0539 924 18 27
Adres:Yazýbaþý/Torbalý
SAHÝBÝNDEN 1999 model Doðan SLX gri renk,
LPG'li vize 2016 kazasýz masrafsýz araç satýlýktýr.
Fiyat:12.000 TL TEL:0505 488 22 53
SAHÝBÝNDEN Ýzmir Aydýn otoyolu üzeri 150 m2 +
100m2 batar katý bulunan dükkan kiralýktýr.
TEL:0532 748 67 26- 856 14 05
TEL:0532 707 45 16
çalýþmak üzere
•Makinacýlar,
•Kaliteciler
•Ütücüler alýnacaktýr.
SAHÝBNDEN 1994 model brodway orjinal, vizeli,
LPG'li, çok temiz araç satýlýktýr. Fiyat:9.250 TL
TEL:0536 626 36 51
SAHÝBÝNDEN Ayrancýlar'da devren satýlýk kafe TEL:0537 967 72 94- 0553 275 28 45
Adres:7 Eylül Mah. 5568 Sok. No:6-Torbalý
MTF TEKSTÝL'de
Sizi
n
için
bul
ur
SATILIK
SAHÝBÝNDEN Atatürk Sanayi Sitesi'nde üniversite caddesi üzerinde çay ocaðý tekel büfesi devren satýlýktýr. TEL:0536 562 19 35
CEREM Mühendislik Ltd. Þti.'nde çalýþmak üzere elektrik ustasý, kalfa ve teknikerler aranýyor.
Adres:Ertuðrul Mah. TEL:0544 264 17 56
GEZEN Mutfakta çalýþmak üzere kalfa ve çýrak
aranýyor. TEL:0544 674 63 86
ÞEHÝRÝÇÝ çalýþmak üzere tecrübeli kamyon þoförü aranýyor.
TEL:0507 828 29 28
EMLAK
VASITA
SAHÝBÝNDEN Torbalý Mah. eski pazar pazar
yerinde 2+1, doðalgazlý, sýfýr daire satýlýktýr.
Fiyat:125.000 TL TEL:0536 420 20 07
BEKO 100 TR MF AK W6X000. SN 00100179
marka model ve sicil nolu yazar kasa ruhsatýmý
kaybettim. Hükümsüzdür. TC.NO.12148569028
Zülal Kara
2. EL Eþya
10 adet pimapen pencere, 4 adet pimapen kapý, 4
adet tahta kapý, 2 takým mutfak dolabý ve çatý kremiti satýlýktýr. TEL:0532 643 95 14
SERÝ ÝLANDA
KAMPANYA
Eleman Ýlanlarýnýz
3 gün Sizden 7 gün bizden
10GÜN
yayýnlansýn
KÜÇÜK ÝLANDA
KAMPANYA
•Eleman Ýlanlarýnýz
3 gün Sizden 7 gün Hediye
10 GÜN yayýnlansýn
Çeþitli Ýlanlarýnýz
•Çeþitli Ýlanlarýnýz
5 gün Sizden 15 gün bizden
20GÜN
yayýnlansýn
3 gün Sizden 12 gün Hediye
15 GÜN yayýnlansýn
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
255 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content