close

Enter

Log in using OpenID

CATALOGUE 2015

embedDownload
CATALOGUE 2015
MACHINE | HUNTING PRODUCTS | DEFENCE | AIRGUN PELLET
ABOUT US
HAKKIMIZDA
force and investment in research studies. Since 2014 Atesci has NATO Facility
eğitimli işgücünü önemseyen, özellikle AR-GE yatırımlarına değer veren bir
Security Clearance Certificate.
firma profili taşımaktadır. 2014 yılından itibaren Ateşci’nin NATO Tesis Güvenlik Belgesi Bulunmaktadır.
Atesci, as a company well analysing the innovation and needs worldwide,
manufactures lead shot, buck shot, slugs, airgun pellet, CP and FMJ bullet core
Özellikle dünyadaki yenilikleri ve ihtiyaçlarını iyi analiz edebilen Ateşçi, av
as well as exporting them to four continents. Besides, the firm has continued
saçması, şavrotin,domuz kurşunu, havalı saçma, bakır kaplı ve ceket giydirme
investments and organised partnerships in hunting industry in Bosnia
mermi çekirdeği gibi ürünleri kendi tesislerinde üreterek dünyada 4 kıtaya
Herzegovina. Shotgun shell loading will be performed in the facility in Bosnia
ihraç etmektedir. Bunun yanında yatırımlarına devam ederek Bosna-Hersek’te
especially for European market.
av sanayisi üzerine ortaklıklar kurmuştur. Buradaki tesiste, özellikle Avrupa
piyasası için fişek dolumu gerçekleştirilecektir.
As a result of the research studies, the firm has established a serial production
ABOUT US
HAKKIMIZDA
ATEŞÇİ, 2002 yılından bu yana av sektöründe faaliyet göstermektedir. Alanında
plant where lead shot can be manufactured without the use of hazardous
AR-GE faaliyetlerinin neticesinde seri üretim yapabilen, zararlı kimyasalların
chemicals. Having been established in several countries from three different
kullanılmadığı av saçması üretim tesisi kurulmuştur. Bu tesis dünyada 3
continents, these plants have proven the success of the research studies
kıtada çok sayıda ülkeye kurularak AR-GE yatırımının ne kadar başarılı
conducted.
olduğunu ispat etmiştir.
In addition to lead shot, the firm designs and produces Buck Shot Machine,
Av saçması üretim tesisinin yanında şavrotin makinası, kurşun tel çekme
Lead Wire Extrusion Machine, Primer Inserting Machine, Shotshell Loading
makinesi, kapsül çakma makinesi, Fişek Dolum Hattı, Mermi Ceket Giydirme
Line, Full Metal Jacket Assembly Machine, Grooving Machine, Airgun Pellet
Makinası, Tırnak Açma Makinası, Havalı Saçma Makinası ve Mermi Çekirdeği
Machine and Bullet Core Machine. Furthermore, there are a large number of
Makinası tasarlayarak imal etmektedir. Bunlarla birlikte tasarımı Ateşçi’ye ait
slugs and wads designed by Atesci.
çok sayıda özel domuz kurşunu ve tapası bulunmaktadır.
HAKKIMIZDA
ABOUT US
Atesci has been in hunting industry since 2002. The firm values educated work
INDEX
İÇİNDEKİLER
SHOTGUN SHELL LOADING MACHINE
4
FİŞEK DOLUM MAKİNASI
BULLET JACKETING MACHINE
8
CEKET GİYDİRME MAKİNASI
LEAD WIRE EXTRUSION MACHINE
10
KURŞUN TEL ÇEKME MAKİNASI
BUCK SHOT MACHINE
12
ŞAVROTİN MAKİNASI
SHOT CASTING MACHINE
14
SAÇMA ÜRETİM MAKİNASI
AIR GUN PELLET MACHINE
18
HAVALI SAÇMA MAKİNASI
GROOVING MACHINE
20
TIRNAK AÇMA MAKİNASI
LEAD CORE PRESS
22
MERMİ ÇEKİRDEĞİ MAKİNASI
SLUG PRESS
24
TEK KURŞUN MAKİNASI
PRIMER INSERTING MACHINE
26
KAPSÜL ÇAKMA MAKİNASI
COATING PLANT
28
KAPLAMA TESİSİ
CASE PRODUCTION MACHINE
30
KOVAN MAKİNASI
LEAD SHOT
32
AV SAÇMASI
BUCK SHOT
34
ŞAVROTİN
SLUG
36
TEK KURŞUN
BULLET CORE-CP-FMJ
38
MERMİ ÇEKİRDEĞİ
FLAT NOSE
41
DÜZ UÇLU
SHARP NOSE
43
SİVRİ UÇLU
NEWS
44
HABERLER
MACHINERY
MAKİNA
HUNTING PRODUCTS
AV ÜRÜNLERİ
DEFENCE
SAVUNMA
AIRGUN PELLET
HAVALI SAÇMA
3
SHOTGUN SHELL LOADING MACHINE
FİŞEK DOLUM MAKİNASI
6000 adet/saat (plastik tapa ve yıldız kapama)
6.000 pcs/h (plastic wad-star closure)
Transport
Aktarma
Single
Tekli
Caliber
Kalibre
12, 16, 20, 24, 28, 32, 36/410
Case
Kovan
Plastic and paperboard (50mm - 90mm)
Plastik ve Mukavva (50mm - 90mm)
Closure
Kapama
Star, Star welded, Round
Yıldız, Sekiz Köşe, Yuvarlak
Lead Shot
Av Saçması
1,3mm -5mm
Steel Shot
Çelik Saçma
1,3mm -5mm
Buck Shot
Şavrotin
5,6mm - 8,6mm
Packing
Paketleme
10 adet, 25 adet, 5’lik kat, 10’luk kat
Slug
Tek Kurşun
All types
Hepsi
Overall Size (L*W*H)
Genel Ölçüler
2,3m*4,2m*2,7m
Power Supply
Güç Tüketimi
6 kW
Air Pressure
Hava Basıncı
6 Bar
MACHINERY | MAKİNA
Theoretical Capacity
Teorik Kapasite
10 pcs,25 pcs, 5 pcs flat, 10 pcs flat
5
MACHINERY | MAKİNA
PACKING TOOL
REMOTE POWDER DRUM
It is a semiautomatic boxing tool. It can make boxes 10
pieces, 25 pieces with 5 pieces flat and 10 pieces flat.
Overall Sizes: 550*550*1000 mm(L*W*H)
Automatically feeds the machine when needed.
Hopper Capacity: 45 Litres
Overall Sizes: 760*760*900 mm(L*W*H)
PAKETLEME ARACI
Yarı-otomatik paketleme aracıdır. 10’lu ve 25’li
kutulama Her katta 5 veya 10’lu ürün yerleştirme
paketlemeleri gerçekleştirebilmektedir.
Genel Ölçüler: 550*550*1000 mm
UZAKTAN KUMANDALI BARUT HAZNESİ
Makineyi ihtiyaç anında barutla besler.
Besleme Haznesi Kapasitesi: 45 litre
Genel Ölçüler: 760*760*900 mm
PRINTER FOR CARTRIDGES
For printing automatically loaded cartridges in
different heights. It can be adjusted depending on
catridges height and caliber.
Overall Sizes: 1900*700*1650 mm(L*W*H)
FİŞEK YAZICI
Farklı yükseklikteki fişeklere otomatik olarak
marka ve benzeri yazıların basılması için
kullanılmaktadır. Fişeğin yükseklik ve kalibresine göre ayarlanabilir özelliktedir.
Genel Ölçüler: 1900*700*1650 mm
6
ELEVATOR
For feeding shotgun Shell loading machine from upside
easily. Three types of them are avaliable: Wad feeding,
Shell feeding and lead/steel Shot feeding.
Overall Sizes: 1100*1000*2750 mm(L*W*H)
ELEVATÖR
Fişek dolum makinasının üst kısımdan kolaylıkla
beslenmesini sağlamaktadır. Farklı üç çeşidi
mevcuttur: Tapa Besleyici, Kovan Besleyici ve
Kurşun/Çelik Saçma Besleyici.
Genel Ölçüler: 1100*1000*2750 mm
7
MACHINERY | MAKİNA
BULLET JACKETING MACHINE
CEKET GİYDİRME MAKİNASI
MERMİ CEKET GİYDİRME MAKİNASI
It is a H type transfer press which can operate with 400 kN. It produces FMJ
for small calibers by jacketing, crimping and finally curling lead cores. It
has eight stations in this process and can make calibration of projectiles.
400 kN kuvvetinde transfer ilerleme ile çalışan H tipi bir prestir. Kurşundan
yapılmış mermi çekirdeklerine ceket geçirme yaparak son olarak sıvama ve
kıvırma yaparak küçük kalibreli tam metal ceket çekirdekleri hazırlar. Sekiz
istasyonu vardır ve mermi kalibrasyonunu yapabilmektedir.
Capacity
Kapasite
120 pcs/min
120 adet/dak
Power Supply
Güç Tüketimi
10 kW
Overall Sizes
Genel Ölçüler
3200 * 2000 * 3600 mm
(L*W*H)
MACHINERY | MAKİNA
FULL METAL JACKETING MACHINE
9
LEAD WIRE EXTRUSION MACHINE
KURŞUN TEL ÇEKME MAKİNASI
TEL ÇEKME MAKİNASI
This machine transforms cylindircally billets into lead wire.
The diameter of wire depends on customers’ requirement. It can extrude the wire with
diameter from 4 mm to 18 mm. This wire can be used for production of buckshot, slug
and different kind of ammunition
components
Bu makine silindirik külçeleri kurşun tele dönüştürür. Telin çapı müşteri gereksinimlerine göre değişmektedir. 4 - 18 mm aralığındaki çaplarda tel üretebilmektedir.
Üretilen teller şavrotin ve diğer kurşun imalatında kullanılmaktadır.
Capacity
Kapasite
300 Tons
300 Ton
Type
Tipi
Horizotal
Yatay
Overall Sizes
Genel Ölçüler
3700*1520*2140
(L*W*H)
Power Supply
Güç Tüketimi
32 kW
MACHINERY | MAKİNA
LEAD WIRE EXTRUSION MACHINE
11
BUCK SHOT MACHINE
ŞAVROTİN MAKİNASI
ŞAVROTİN MAKİNASI
Atesci Buck Shot Machine has been designed for the production of buck shots by processing lead
Ateşçi Şavrotin Makinası kurşun tel kullanılarak soğuk-baskı yöntemiyle şavrotin üretimi için
wires with cold press method. This lead wire is produced with our Lead Wire Extrusion Machine in
tasarlanmıştır. Bu kurşun teller Ateşçi Kurşun Tel Çekme Makinesi tarafından istenilen şavrotin
compliance with demanded dimensions.
boyutuna göre üretilmektedir.
Standard production sizes are 4.5 mm, 5 mm, 6.2 mm, 7.8 mm, 8 mm, 8.6 mm but the production
Standart olarak 4.5 mm, 5 mm, 6.2 mm, 7.8 mm, 8 mm, 8.6 mm ölçülerinde üretim yapılabildiği
in required sizes can also be realized except these standard sizes.
gibi, bunlar haricinde istenilen boyutlarda da üretim yapılabilmektedir.
MACHINERY | MAKİNA
BUCK SHOT MACHINE
13
SHOT CASTING MACHINE
SAÇMA ÜRETİM MAKİNASI
SAÇMA ÜRETİM TESİSİ
The production of shots with the highest level of sphericity is carried out with Atesci Shot Casting
Ateşçi
Machine. Depending on costumer’s requirement, the energy supply of melting tank is designed to be
gerçekleştirilmektedir. Müşterinin ihtiyacına göre, eritme tankının enerji gereksinimi
compatible with natural gas, fuel oil or electricity. Our machine, in which heat insulation is kept at the
doğal gaz, sıvı yakıt veya elektrikle karşılanmaktadır. Makinamızda ısı izolasyonu en
highest level, provides reasonable and optimum level of energy efficiency. In our machinery, by keeping
üst düzeyde tutularak enerji maliyetleri noktasında optimum verimlilik sağlanmaktadır.
the sphericity and size of the lead shots under control in every stage, the products having high quality
Makinamızda her aşamada saçmaların küreselliği ve ebatları kontrol altında tutularak,
and identical features are obtained. The shots whose sphericity is non-conformed are taken back to the
yüksek kalitede ve özdeş niteliklerde ürünler elde edilmektedir. Küreselliği uygun olma-
melting cauldron automatically by means of the carriers that are avaliable in every stage.
yan saçmalar, her aşamada yer alan taşıyıcılar aracılığıyla otomatik olarak eritme
Saçma
Makinasıyla
kazanına geri gönderilir.
en
yüksek
küresellikte
saçma
üretimi
MACHINERY| |MAKİNA
MAKİNA
MACHINERY
SHOT CASTING MACHINE
15
MACHINERY | MAKİNA
This is a big production advantage for not only raw material loss but also workpower. Atesci Shot
Shot Diameter Tolerance
Saçma Çapı
Tolerans
Casting Machine is fully automated and easily controlled by operators. By no means hazardous
mm
materials such as arsenic are used in this machine. With the ergonomic dimensions of Atesci Shot
3,50 ±0,10
0.138 ± .004
650
1430
Casting Machine, all the processes from raw material to finished product are performed in an area
3,25 ±0,10
0.128 ± .004
650
1430
of approximately 50 m².
3,00 ±0,08
0.118 ± .003
620
1360
2,75 ±0,08
0.108 ± .003
570
1260
2,50 ±0,05
0.098 ± .002
490
1080
2,35 ±0,05
0.092 ± .002
440
970
2,25 ±0,05
0.089 ± .002
440
970
2,00 ±0,05
0.079 ± .002
390
860
1,75 ±0,05
0.069 ± .002
200
540
inch
Bu hem hammadde kaybı hem de işgücü verimliliği açısından büyük bir üretim
avantajıdır. Ateşçi Saçma Makinası, tam otomatik niteliğiyle operatörler
tarafından kolaylıkla kontrol edilebilir. Arsenik ve benzeri zararlı malzemeler bu
makinede hiçbir şekilde kullanılmamaktadır. Ateşçi Saçma Makinasının ergonomik ebatları sayesinde hammaddeden nihai ürüne kadar ki bütün işlemler
yaklaşık 50 m²’lik bir alanda gerçekleştirilmektedir.
16
Overall Sizes (L*W*H)
Genel Ebatlar
Power Supply
Güç Tüketimi
Prodution Capacity
Üretim Kapasitesi
Kg/h
Ibs/h
12m*4m*3,5m
36 kW - 72 A
17
MACHINERY| |MAKİNA
MAKİNA
MACHINERY
AIR GUN PELLET MACHINE
HAVALI SAÇMA MAKİNASI
HAVALI SAÇMA MAKİNASI
It is a fully automated machine to manufacture flat nose and sharp nose airgun pellets.
Atesci Airgun Pellet Machine produces high quality airgun pellets such as 4.5, 5.5 and 6.35
mm (.177 cal - .220 cal) with very low tolerance of weight and dimension. Different types of
pellet molds can be supplied in case of request.
Sivri ve düz uçlu havalı saçmalar üretebilen tam otomatik bir makinedir. Ateşçi
Havalı Saçma Malinesi, ağırlık ve ebatta çok düşük toleransla 4,5 - 5,5 mm (.177
cal - .220 cal) arasında yüksek kalitede havalı saçma üretmektedir. İsteğe bağlı
olarak farklı tipteki havalı saçma kalıpları sağlanabilmektedir.
Capacity
Kapasite
10.000 pcs/h
10.000 adet/saat
Power Supply
Güç Tüketimi
2 kW
Overall Sizes
Genel Ölçüler
1160(W)*1280(L)*1000(H) mm
MACHINERY
MACHINERY| |MAKİNA
MAKİNA
AIRGUN PELLET MACHINE
19
GROOVING MACHINE
TIRNAK AÇMA MAKİNASI
TIRNAK AÇMA MAKİNASI
Grooving machine grooves empty cases automatically for projectile production. On this
machine ejection grooving is applied to the cases. The cases feed automatically to the
machine. After grooving application, cases are separated from scrap and finished parts are
collected in a container which has manuel empty lever for easy quality control. Case feeder is
with pin hoppers.
Mermi imalatı öncesi kovanlarda otomatik olarak tırnak açma işi yapar.
Makine kovanlar tarafından otomatik beslenir. Tırnak açma işleminden sonra
kovanlar hurdalarından arındırılır ve nihai parçalar kalite kontrol amacıyla bir
haznede toplanır. Kovan besleyici pinli yapıdadır.
Capacity
Kapasite
4000 pcs/h
4000 adet/saat
Power Supply
Güç Tüketimi
3,5 kW
Overall Sizes
Genel Ölçüler
500 (W) * 1050 (L) * 1000 (H) mm
MACHINERY | MAKİNA
GROOVING MACHINE
21
LEAD CORE PRESS
MERMİ ÇEKİRDEĞİ MAKİNASI
MERMİ ÇEKİRDEĞİ MAKİNASI
Any kind of lead core for CP bullet or FMJ bullet can be produced with lead core press. Molds of
the press can be changed depending upon requirement. The machine bears an automatic lubrication system which extends both machine lifetime and maintenance period. After setting up feeder,
the machine can work without manpower.
Mermi çekirdeği makinesi ile bakır kaplı veya ceket giydirme mermilerin çekirdekleri
üretilmektedir. İhtiyaca göre makinanın kalıpları değiştirilebilir. Makine üzerinde
bakım aralığını ve kullanım ömrünü uzatan otomatik yağlama sistemi yer
almaktadır. Makine besleme kurulumundan sonra insan gücü olmadan çalışabilir.
Capacity
Kapasite
MACHINERY | MAKİNA
LEAD CORE MACHINE
250 pcs/min
250 adet/dk
Power Supply
Güç Tüketimi
2 kW
Overall Sizes
Genel Ölçüler
1500*800*800 mm
(L*W*H)
Air Pressure
Hava Basıncı
6 bar
23
SLUG PRODUCTION LINE
TEK KURŞUN MAKİNASI
TEK KURŞUN MAKİNASI
Any kind of slug for hunting or sports can be produced with slug press. Molds of the
press can be changed depending upon requirement. The machine bears an automatic
lubrication system which extends both machine lifetime and maintenance period.
After setting up feeder, the machine can work without manpower.
Tek kurşun makinesi ile av veya spor amaçlı tek kurşunlar üretilebilmektedir.
İhtiyaca göre makinanın kalıpları değiştirilebilir. Makine üzerinde bakım aralığını ve
kullanım ömrünü uzatan otomatik yağlama sistemi yer almaktadır. Makine besleme
kurulumundan sonra insan gücü olmadan çalışabilir.
Capacity
Kapasite
80-100 pcs/min
80-100 adet/dk
Power Supply
Güç Tüketimi
4 kW
Overall Sizes
Genel Ölçüler
3000*1600*1500 mm
(L*W*H)
Air Pressure
Hava Basıncı
6 bar
Caliber
Kalibre
12,20,36
MACHINERY | MAKİNA
SLUG PRODUCTION PRESS
25
PRIMER INSERTING MACHINE
KAPSÜL ÇAKMA MAKİNASI
KAPSÜL ÇAKMA MAKİNASI
Primer inserting machine makes capsule ramming and layer cutting operations. Its has high
production capacity which is 10.000 capsules per hour. It is programmed and controlled by
PLC and coloured touch screen. Operations and checks are performed by the sensors on it.
There are safety sensors on the doors of the cabin to protect operators from work accident.
Kapsül çakma ve katman kesme işlemini yapmaktadır. Saatte 10.000 kapsüllük
yüksek üretim kapasitesine sahiptir. Makine PLC ve renkli dokunmatik ekran
vasıtasıyla programlanıp kontrol edilmektedir. Cihazın çalışması ve kontrolleri
üzerindeki sensörlerle yürütülür. Operatörleri koruması için kabin kapılarının üzerinde
güvenlik sensörleri bulunmaktadır.
Theoretical Capacity
Teorik Kapasite
10.000 pcs/h
10.000 adet/saat
Transport
Aktarma
Rotary
Dönerli
Cases
Kovanlar
50 mm - 90 mm
Overall Sizes (mm)
Ebatları
MACHINERY | MAKİNA
PRIMER INSERTING MACHINE
1200*1400*2000 (L*W*H)
Power Supply
Güç Kaynağı
3 kW
Weight
Ağırlık
1.2 ton
Air Pressure
Hava Basıncı
6 bar
27
COATING PLANT
KAPLAMA TESİSİ
KAPLAMA TESİSİ
In our coating facility, we can coat the required materials with metals such as copper and nickel,
Kaplama tesisimizde, 1 tonluk 25 havuz, 250 kg kapasiteli 5 karıştırıcı kazan ve kurutma ünitesi
via 25 pools each of whose capacity is 1 ton, 5 mixer caldrons having 250 kgs capacity and a
ile istenilen malzemelerin bakır ve nikel gibi metallerle kaplaması yapılmaktadır. Günlük 15 ton
drying unit. It has daily 15 tons coating capacity. The products such as buck shot, slugs and bullet
kaplama kapasitesine sahiptir.
core are coated in accordance with required thickness and usage conditions. If required, different
Av saçması, domuz kurşunu ve mermi çekirdeği gibi ürünler, talep edilen çeper kalınlığı ve
materials can also be easily coated.
kullanım koşullarına uygun olarak kaplanmaktadır. Talep edilmesi halinde farklı malzemeler de
rahatlıkla kaplanabilmektedir.
MACHINERY | MAKİNA
COATING PLANT
29
CASE PRODUCTION MACHINE
KOVAN MAKİNASI
KOVAN MAKİNASI
It is a H type press which can operate with 850 kN.It transforms brass cups into bullet
cases
850 kN kuvvetinde transfer ilerleme il çalışan H tipi bir presdir. Pirinç kaseleri mermi
kovanına dönüştürür.
Capacity
Kapasite
120 pcs/min
120 adet/dak
Power Supply
Güç Tüketimi
10 kW
Overall Sizes
Genel Ölçüler
3200 * 2000 * 3600 mm
(L*W*H)
MACHINERY | MAKİNA
CASE PRODUCTION MACHINE
31
LEAD SHOT
SAÇMA
HUNTING PRODUCTS | AV ÜRÜNLERİ
LEAD SHOT
SAÇMA
No:1 / 4.00 mm
No:2 / 3.75 mm
No:3 / 3.50 mm
No:4 / 3.25 mm
No:5 / 3.00 mm
No:6 / 2.75 mm
No:7 / 2.50 mm
No:7.5 / 2.40 mm
No:8 / 2.25 mm
No:9 / 2.00 mm
No:9.5 / 1.90 mm
No:10 / 1.75 mm
It is produced with required hardness and sizes.
İstenilen sertlik ve boyutlarda üretilmektedir.
The sphericity is at the highest level
Küreselliği en üst seviyededir.
33
BUCK SHOT - NICKEL PLATED - COPPER PLATED
ŞAVROTİN - NİKEL - BAKIR KAPLAMA
HUNTING PRODUCTS | AV ÜRÜNLERİ
BUCK SHOT
ŞAVROTİN
(lead / nickel / copper)
(kurşun/nikel/bakır)
4.50 mm
5.00 mm
5.16 mm
6.20 mm
7.62 mm
7.80 mm
8.00 mm
8.43 mm
8.60 mm
BUCK SHOT
ŞAVROTİN
NICKEL PLATED
NİKEL KAPLI
COPPER PLATED
BAKIR KAPLI
35
SLUG
TEK KURŞUN
Our slugs are completely produced with our own machinery. This process has been standardized
so that every product is identical with respect to quality, homogeneity and smoothness. Three
types of slug are manufactured in Atesci, which are 12 CAL, 16 CAL and 36 CAL. 12 CAL slugs
Teflon Coated Slug
(also useful for sports)
Teflon Kaplı
12 Cal 1 oz/28.35 g
36 Cal Global Slug
36 Cal Global
36 Cal 1 oz/7.55 g
have been designed especially for big hunts. The newly designed air canals on it provide higher
balance and speed. Nickel and copper plated options are also avaliable in our inventory.
•
Lethal Effect
•
Excellent Balistic Structure
•
Perfect Hit Rate with Rifled Surface
•
Perfect Aerodynamic
•
High Muzzle Velocity
TEK KURŞUN
Tamamen Ateşçi Makine tarafından geliştirilen domuz kurşunları, homojen ve
Double Effected Slug
(with copper coated)
Çift Tesirli - Bakır Kaplı
12 Cal 1 oz/28.35 g
düzgün yapısı ile her üründe aynı kalite standardında üretilmektedir. 12 CAL, 16 CAL
ve 36 CAL olmak üzere 3 çeşit üretilmektedir. 12 CAL domuz kurşunları özellikle
HUNTING
PRODUCTS | AV|ÜRÜNLERİ
HUNTING
PRODUCTS
SAÇMA
SLUG
Global Slug
Global
12 Cal 1 oz/28 g
büyük avlar için tasarlanmıştır. Yeni tasarlanan hava kanalları sayesinde hedefi
yüksek denge ve hızda vurmaktadır. Nikel ve bakır kaplama seçenekleri
bulunmaktadır.
Daisy Slug
(with totally nickel coated)
Papatya - Nikel Kaplı
12 Cal 1 oz/28.5 g
•
Öldürücü Etki
•
Mükemmel Balistik Yapı
•
Yivli Yüzey ile Mükemmel İsabet Oranı
•
Kusursuz Aerodinamik
•
Yüksek Namlu Çıkış Hızı
37
BULLET CORE
MERMİ ÇEKİRDEĞİ
MERMİ ÇEKİRDEĞİ
The bullets of Atesci are premium and very popular as for extreme hunting penetration.
After production process, all the products are tested and the excellent ones are supplied to customers. The
bullets have proven themselves in Canadian market and have been preferred by the serious hunting dealers.
The production with copper or brass plating can be made as per required features. What is more, FMJ
bullets have been added to the portfillo of Atesci, in addition to plated bullets.
Ateşçi mermi çekirdekleri üst düzey kalitede ve avlanma açısından hedefi en üst düzeyde
vuracak şekilde tasarlanmıştır. İmalat işleminde sonra mamuller test edilerek, kusursuz
ürünler müşterilere sunulur. Mermi çekirdekleri kendilerini Kanada piyasasında kanıtlamış
ve önde gelen av bayileri tarafından tercih edilmektedir. Bakır ve pirinç kaplı olarak, istenilen
tüm özelliklerde üretim yapılabilmektedir. Dahası, kaplamalılara ek olarak ceket giydirmeli
mermiler de Ateşçi’nin ürün portföyüne eklenmiştir.
FMJ & CP
9MM_115 GR_Plated
9MM_115 GR_FMJ
9MM_124 GR_FMJ
9 MM Lead Core For FMJ
40 S&W FMJ
45 ACP_230 GR FMJ
380_95 GR FMJ
9 MM Lead Core
BULLET CORE | MERMİ ÇEKİRDEĞİ
BULLET CORE
39
AIR GUN PELLET
HAVALI SAÇMA
Recommended Usage: Match weapon, Hobby weapon
DÜZ UÇLU HAVALI SAÇMA
Tavsiye Edilen Silah: Hobi silahı, müsabaka silahı
Caliber
Kalibre
4.5 mm-.177 cal.
5.5 mm-.22 cal.
6.35 mm-.25 cal.
Recommended minimum muzzle energy
Önerilen en az namlu enerjisi
7.5 J
7.5 J
16 J
Weight
Ağırlık
0.53/8.18 gr
0.89 g/13.73 gr
1.62 g/25 gr
Contents of tin
Kutu İçeriği
500 adet/pcs.
400 adet/pcs.
150 adet/pcs.
AIR GUN PELLET | HAVALI SAÇMA
FLAT NOSE AIRGUN PELLET
41
42
AIR GUN PELLET | HAVALI SAÇMA
Field target, plinking, hobby shooting, CO2 pistols
Recommended type of weapon: match weapon, hunting rifle
Ideal field of use
SİVRİ UÇLU HAVALI SAÇMA
Arazi hedefi, Hobi atışları, Karbondioksitli tabanca
Tavsiye Edilen Silah: Müsabaka Silahı, Av Silahı
AIR GUN PELLET | HAVALI SAÇMA
SHARP NOSE AIRGUN PELLET
İdeal Kullanım alanı
Caliber
Kalibre
4.5 mm-.177 cal.
5.5 mm-.22 cal.
6.35 mm-.25 cal.
Recommended minimum muzzle energy
Önerilen en az namlu enerjisi
7.5 J
16 J
25 J
Weight
Ağırlık
0.56g - 8.64 gr
1.04 g -16.05 gr
1.61 g - 24.85 gr
Contents of tin
Kutu İçeriği
500 adet - pcs.
200 adet - pcs.
200 adet - pcs.
43
NEWS HABERLER
Ateşçi makine portföyünü ve bileşen çeşitliliğini genişletti
In 2013, Atesci Engineering exported its products including lead shot, buck shot, slug, bullet core, shot
2013 yılında, Ateşçi Mühendislik av saçması, şavrotin, tek kurşun, mermi çekirdeği, saçma
casting machine, buck shot production line and coating plant to North America, Europe, Africa, Asia and
makinası, şavrotin üretim hattı, kaplama tesisi ve benzeri ürünlerini Güney Amerika, Avrupa,
Australia. After 2013, Atesci has started to export shotgun shell loading machine and bullet core jacketing
Asya ve Avustralya’ya ihraç etmiştir. 2013 yılından sonra fişek dolum makinası ve ceket
machine. Since 2014, Atesci has added airgun pellet machine, grooving machine, bullet case machine to its
giydirme makinası ihracatına başlamıştır. 2014 yılından itibaren Ateşçi, portföyüne havalı
portfillo. Besides, Atesci has started to export different type of bullets.
saçma, tırnak açma ve mermi kovanı makinalarını eklemiştir. Bu faaliyetlerin yanı sıra Ateşçi,
farklı kalibrelerdeki mermi çeşitlerinin ihracatını gerçekleştirmektedir.
Atesci increases annual lead shot production capacity to 6000 tons
Atesci machinery has raised its lead shot production to 6000 tons per year by moving a larger manufactur-
Ateşçi yıllık saçma üretim kapasitesini 6000 tona yükseltti
ing plant in Turkey. In our factory, lead shot in any hardness can be manufactured with the desired diameters
Ateşci Makine daha büyük bir tesise taşınarak yıllık saçma üretim kapasitesini 6000 tona
ranging from 1,5 mm to 3,5 mm. In addition to shipping to all around Turkey, products are exported to
çıkarttı. Fabrikamızda 1,5 mm - 3,5 mm aralığında istenen çap ve sertlikte saçma üretilebilmek-
America, Asia and Europe. About half of lead shot production is exported to all over the world, especially to
tedir. Türkiye’nin dört bir tarafına yapılan sevkiyatlara ek olarak, Amerika, Asya ve Avrupa
Europe and USA.
kıtalarına da saçma ihracatı gerçekleştirilmektedir. Saçma üretiminin yarısına yakını, tüm
NEWS | HABERLER
Atesci expands its component and machinery portfillo
dünyaya özellikle de Avrupa ve ABD’ye sevk edilmektedir.
Atesci establishes manufacturing plant in Bosnia
Atesci is opening a manufacturing plant with a production capacity of 100 million shotgun shell a year in
Ateşçi Bosna-Hersek’e fabrika kuruyor
Bosnia Herzegovina by combining its international reputation with the knowledge and experience it has had.
Ateşçi, Kanadalı bir firmayla üretim ve satış tecrübelerini paylaştıktan sonra, şimdi de
The infrastructure of the plant has been completed and the machines are on the verge of being installed. The
Bosna-Hersek’te uluslararası piyasadaki saygınlığını, bilgi ve birikimleriyle birleştirerek yılda
factory is planned to start manufacturing in March, 2015 and is aimed to export products to all around the
100 milyon av fişeği imalatı yapabilecek yeni bir tesis kurmaktadır.
world particularly to Europe.
tamamlanmış olup, makinaların kurulumu yapılmak üzeredir. Fabrikanın Mart 2015’te üretime
Fabrikanın altyapısı
başlaması planlanmaktadır ve bütün dünyaya ve özellikle de Avrupa’ya ihracat yapması hedeAtesci attends Shot Show 2015
flenmektedir.
Atesci attended Shot Show 2015 Exhibition in Las Vegas.The booth of Atesci where three
different machines were shown, received a great deal of attention by visitors.
Ateşci Shot Show 2015 fuarına Katıldı
Üç farklı makinanın sergilendiği Ateşci standı, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.
www.atesci.com
DUMAT OFSET FİRMASI TARAFINDAN 20.02.2015 TARİHİNDE BASILMIŞTIR | Bahçekapı Mah.2477 Sok. NO:6 Şaşmaz / ANKARA Tel:0312 278 82 00 Faks: 0312 278 82 30 E-mail: dumat @dumat.com.tr
45
Ostim Mahallesi Abdülkadir Geylani Caddesi No:18 Yenimahalle/Ankara/Türkiye
Phn: +90 312 394 19 38-36 | Fax: +90 312 394 19 37
www.atesci.com | [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
16 072 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content