close

Enter

Log in using OpenID

1001 B

embedDownload
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
1001 B
(Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin)
DÖNEM TİPİ
ÇİĞLİ
Vergi Dairesi Müdürlüğü
Onay Zamanı :
Yıl
2014
Yıllık
24.03.2015 - 17:29:33
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
19817267506
E-Posta Adresi
[email protected]
Ticaret Sicil No
İrtibat Tel No
Soyadı (Unvanı)
YILMAZ
Adı (Unvanın Devamı)
RAFET
533
2739451
GAYRİ MENKUL SERMAYE İRADINA İLİŞKİN BİLGİLER
Türü
Mesken
Elde
Edil.
Süre
(Ay)
12
Pay Vergi Değeri
Oranı
(Hisseye
(%)
Düşen)
100
0,00
Adres
YALI MAH. 6524
SOKAK D1 BLOK
NO:68
İl İlçe
İZMİRKARŞIYAKA
Gayri Safi İrat
(Hisseye Düşen)
15.600,00
Geçmiş Yıllar Tahsilatı
Kesilen Gelir
Vergisi
(Hisseye
Düşen)
Adres No.
0,00
0,00
Gayrisafi İratlar Toplamı
15.600,00
Geçmiş Yıllar Tahsilatından Kesilen Gelir Vergisi
0,00
Kesilen Gelir Vergisi Toplamı
0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINA İLİŞKİN BİLDİRİM
Gayrisafi İratlar Toplamı
Vergiden İstisna Edilen Tutar
Kalan
İradın Tespit Şekli
15.600,00
3.300,00
12.300,00
Götürü
Meskene Ait Toplam Giderler (Hisseye İsabet Eden)
0,00
Mesken Dışında Kalan Gayrimenkullere ait Toplam Giderler (Hisseye İsabet Eden)
0,00
Giderler(İsisnaya İsabet Eden Kısım Hariç)
3.075,00
Safi İrat
9.225,00
Zarar
0,00
VERGİ BİLDİRİMİ
Safi İrat
9.225,00
İNDİRİMLER
İNDİRİMLER
Türü
Tutarı
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları Toplamı
0,00
Eğitim ve Sağlık Harcamaları
0,00
Şahıs Sigorta Pirimi
0,00
Bağış Yardımlar
0,00
Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile Dini Tesislere İlişkin Bağış Yardım
0,00
Gıda Bankacılığı Kapsamında Bağış ve Yardımlar
0,00
Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar
0,00
Sponsorluk Harcamaları
0,00
B.K.K. Uyarınca Başbakanlık Aracılığıyla Yapılan Bağış ve Yardımlar)
0,00
Türkiye Kızılay Derneği ile Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar
0,00
Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi
0,00
Expo 2016 Antalya Ajansına Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları
0,00
Diğer İndirimler
0,00
İndirimler Toplamı
0,00
Vergiye Tabi Gelir(Matrah)
9.225,00
Hesaplanan Gelir Vergisi
1.383,75
Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler
0,00
Ödenecek Gelir Vergisi
1.383,75
İade Edilecek Gelir Vergisi
0,00
Damga Vergisi
45,30
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Mükellef
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
Soyadı, Adı (Unvanı)
GMSI
Ticaret Sicil No
E-Posta Adresi
İrtibat Tel No
111
1111111
19817267506
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
37 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content