close

Enter

Log in using OpenID

Budak Mah.Turizm Alanı nazım imar plan değişikliğine yapılan

embedDownload
2
3
i
Göyko Sitesi
ez
Ulus Mahallesi
60
7
5
6
7
oka
k
ak
10
3.S
Sok
eçi
t
3 .G
2
3
3
2
3
3
3
124.So
kak
2
3
3
2
3
53
1
5
2
1
6.S
3
3
si
de
3
ok
ak
3
3
2
3
2
2
6
7
5
6
2
20
3
6
6
7
6
6
5
5
6
35. Sokak
1
3
35. Sok
ak
3
4
3
2
2
2
3
2
ak
6
Hasan Katıkçı
İlköğretim Okulu
40. Sokak
87
0
36
kak
31. So
6
kak
31. So
1
ak
ok
.S
Ulus Mahallesi
5
3
2
3
2
2
LEJAND
7
3
3
3
2
2
3
3 9.
3
4
1
4
2
So
ka
k
2
2
3
3
3
2
3
3
3
2
4
2
3
5 6.
2
4
3
2
3
2
2
2
Sok
ak
3
3
3
2
1
1
2
3
3
6
6
25 00
4
4
3
2
3
2
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
33. Soka
k
5
2
2
2
2
3 9.
2
h Mahallesi
7
S
ok
ak
Galip Deniz
İlkögretim Okulu
3
5
2
6
2
2
k
33. Soka
5
2
2
1
3
İller Bankası 10.
Bölge Müdürlüğü
7
1
2
2
7
1
32 00
3
7
6
2
3
1
3
3
1
Mrş.
7
5
Çeşme
2
5
4
ep
iant
4
G az
87
0
6
1
1
6
1
6
6
6
6
3
6
6
6
24.Sokak
24.Sokak
O sm
6
6
8
Gaziantep Posta
İşletme Müdürlügü
3
8
2
3
4
3
Y
olu
60
G
MİA
7
00
85
5
MİA
5
sm
an
iye
MİA
PLAN ÖLÇEĞİ İLE ÖLÇÜ ALINAMAZ VE YER TESPİTİ
G
azi
an
te
p
İp
ek
Yo
lu
O
YAPILAMAZ.
2_) YAPILAŞMA ÖNCESİNDE ZEMİN ETÜTLERİNİN
Tekel Başmüdürlüğü
Kayınönü Mahallesi
azi
an
te
p
O
ŞEMATİK OLARAK GÖSTERİLDİĞİNDEN, BU PLAN ÜZERİNDEN
Dülük
eçit
7.G
iy e
2
4
an
3
7
4
Şehit Kamil Fatih
Mahallesi Muhtarlığı
İp
ek
ARAZİ KULLANIM VE YERLEŞME ALANLARINA AİT SINIRLAR
I
INIR
Gaziantep Posta
İşletme Müdürlügü
1
1
1_) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA ÇEŞİTLİ
S
MA
NA
İ O
LİĞ
rı
lva
k Bu
ma
Çak
vzi
Fe
7
3
PLAN NOTLARI
İŞİK
EĞ
ND
5
5
1
7
PLA
1
3
2
si
Cadde
7
00
Cemil Alevli Caddesi
7
2
2
1
Ali Nadir Üner Bulvarı
32
Cel
2
5
1
7
öşker
Nükhet
desi
y Cad
al Erso
2
7
7
l İyik
Yükse
6
7
2
EĞİTİM ALANI (Özel Eğitim)
86
5
2
7
7
2
7
3
85
5
4
3
4
sm
an
iy
855
855
0
Şehir Merkezi
88
2
2
3
4
1
1
ak
5
5
25 00
6
5
5
35. Sok
6
6
kak
31. So
5
3
3
2
7 7.
35. Sok
4
6
6
3
2
3
3
3
5
2
2
ak
33.
Soka
k
5
2
28.
So
kak
3
2
2
3
3
3
6
.Sok
ak
2
2
4
7
6
2
2
Benzinlik
1
35. Sok
Ali Ulvi Par kı
2
2
2
3
4
2
5
5
7
2
2
2
3
4
2
ok
ak
6
5
4
3
3
2
4
3
2
k
28. Soka
1
BUDAK(ULUS) MAHALLESİ EĞİTİM
ALANI NAZIM İMAR PLANI
6
7
3
2
2
2
2
2
3
7
1
2
3
3
2
5
5
1
2
2
2
Zeytinli
Mahallesi
3
5
6
k
28. Soka
2
3
2
5
3
3
6
6
5
kak
4
83
00
00
.S
30
6
20 00
6
36. Sokak
5. So
5
2
5
5
3
Geçit
5
6
6
6
5
5
4
3
2
2
2
5
k
30. Soka
3
2
2
3
2
6
3
2
4
3
ok
ak
4
33. So
kak
3
2
3
2
.S
3
2
30.
So
kak
43
.Sok
3
3
2
64
3
3
5
7
3
3
de
2
3
3
3
4
ad
3
2
k
30. Soka
3
.C
3
40
.S
3
4
2
53
6
k
30. Soka
37. Sokak
2
2
2
2
2
2
So
ka
k
3
2
3
2
2
3
3
37. Sokak
7
3
3
5
3
2
2
41
3
3
2
2
okak
6
7
2
4
2
4
3
Cad
12
2
9
Şehit Kamil
Öğrenci
Yurdu
4
5
2
3
de
2
2
5 00
3
ad
2
3
6
7
5
2
5
3
4
5
5
3
2
4
3
4
Fatih
Mahallesi
6
2
3
3
3
2
6
3
2
4
4
2
2
2
7
Soka
k
.C
4
3
2
2
2
5
Ge
çit 4.
5
Zeytinli
Mahallesi
3
3
2
6
4
4
3
2
3
4
3
3
Zeytinli
Mahallesi
5
2
3
3
4
3
3
2
6
2
ak
2
2
2
eç
6
2
10
3.So
kak
3
2
3
2
3
2
2
3
2
4
2
44
.Sok
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
5
6
4
2
Em
5
00
2
1
3
3
3
102.
So ka
k
2
2
3
2
2
2
2
3
Çet
in
7
ı
Bulvar
5
7
6
38. Sokak
2
36. Sokak
3
2
3
2
3
2
3
3
2
ak
7
Dü
lük
r
ir Üne
Ali Nad
5
3
1
39 .So
kak
40. Sokak
7
6
3
2
5
Zeytinlik Parkı
2
2
3
2
.S
ok
3
3
2
6
3
2
3
Şe
hi r
11
11
6
2
3
Merk
7
2
3
12
8.
39 Nolu
Cadd e
6
7
5
4
2
2
3
4
122.Sok
ak
4
77
38. Soka
k
3
32. Cadde
Bal Peteğim
Eğitim Ve
Rehabilitasyon
Merkezi
3
2
2
2
3
4
3
2
2
ak
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
3
2
3
2
7
3
2
2
2
2
3
32. Cadde
3
3
2
3
sm
an
iye
44
.Sok
2
2
2
2
3
O
11
2
2
2
2
3
6
2
2
3
2
2
10
1.So
kak
2
3
3
1
2
2
2
2
3
1
3
3
2
3
3
2
.Sok
ak
.C
ad
de
So
ka
k
2
2
2
2
ak
ok
ak
2
2
2
3
2
2
2
1
5
3
3
3
82
.Sok
azi
an
te
p
2
2
10
1.So
kak
3
2
ak
2
2
G
So
ka
k
6.S
2
2
2
3
2
2
3
8.S
ok
Ulus Mahallesi
2
2
10
6
12
2
2
2
3
2
2
12 3.S
oka
k
4 1.
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
5
1
2
1
2
1
2
2
2
6
.)
de
3
3
2
2
3
1 14
6
2
ad
2
2
2
2
2
5
5
7
81
2
3
2
6
E: 2.50
h: Serbest
41.S
okak
2
3
6
5
6
875
Zİ,
1
1
870
1
5 0.
Ak s
3
1
Ab
dulka
dir
1
4
3
YAPTIRILMASI VE SONUÇLARININ TÜM MÜHENDİSLİK
6
2
2
3
6
8
7
3
8
4
3
3
Fe
2
5
3
va
B ul
6
6
4
5
ak
3
Köş
İyi
21.Sokak
2
km
3
6
el
Y üc
22.Sokak
3
8
7
rı
ke
r So
6
8
ka
3
ÇALIŞMALARINDA DİKKATE ALINMASI ZORUNLUDUR.
3
i Ça
vz
22.Sokak
1
6
29
6
.S
okak
86
5
k
8
5
3_) TÜM ALANLARDA İÇ VE DIŞ MEKANLARDA
7
PROJELENDİRME VE UYGULAMA AŞAMASINDA ENGELLİLER
7
3
70
E: 2.40
h: Serbest
6
7
4
6
4
İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAKTIR.
6
4
1
6
9
20.Cadde
20.Cadde
1
20.Cadde
20
add
.C
e
1
3
4_) PLANDA GÖSTERİLEN VEYA GÖSTERİLMEYEN ENERJİ
7
85
MİA
5
7
1
3
3
3
7
7
8
NAKİL HATTLARI İÇİN "ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Gaziantep İl Müdürlüğü
Hz. Hamza
Cami
5
5
4
1
25 .So
kak
4
4
TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ" HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR VE
5
865
7
2
7
25
5
7
5
4
BU HATLARIN ALTINDA KALAN ALANLARDA UYGULAMA VE
5
4
4
4
Fatih Mahallesi
18.Sokak
18.S
okak
4
6
9
Bayındırlık Ve İskan
Lojmanları
6
6
ALINACAKTIR.
5
5
1
4
3
6
5
860
25.Sok
ak
21.Sokak
7
7
Hasan Süzer Lisesi
5_) PLANLAMA ALANINDAKİ UYGULAMALARDA DEPREM,
7
6
6
6
855
5
1
5
OTOPARK, YANGIN, SIĞINAK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE
6
16.Sokak
8
MİA
1
YAPILAŞMADAN ÖNCE TEİAŞ VE/VEYA TEDAŞ GÖRÜŞÜ
5
5
6
5
3
3
8
5
ak
.Sok
18
6
16.Sokak
4
4
16.Sokak
4
MİA
3
9
6
4
3
4
6
UYULACAKTIR.
3
6
7
6
7
6
16
ak
.Sok
3
7
4
8
3
4
6
KÜSGEM
SOS. TES.
6
6
6
7
6
14
8
27.S
oka k
Ünler İlköğretim Okulu
14.Sokak
3
14.So kak
.S
860
3
14.So kak
ak
ok
3
BÜTÜNDÜR.
4
5
2
1
30 00
7
M.Hayri Sağlamcılar
Parkı
6
6
6
7
6_) BU PLAN, PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR
Bayındırlık
ve İskan
Müdürlügü
3
7_) BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR
1
1
1
86
0
21 So
kak
8
6
HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
6
4
1
1
6
6
Celal Doğan Parkı
1
31
5
6
ak
ok
.S
7
6
6
8
1
9.C ad
5
5
MİA
7
3
6
6
1
6
1
6
Ga
zi A
7
li Dü
şü n
8
7
6
Celal Doğ an
6
k
oka
3.S
16.So kak
MİA
9
KANUNU İLE BU KANUNA GÖRE ÇIKARILAN YÖNETMELİK
1
6
Valide Sultan Talebe
Yurdu
1
3
00
9
00
Parkı
6
.S
ok
Karayolları Şube
Şefliği
ak
KHA
1
5
6
i
1
1
10
6
Ca
ddes
de
1
T.K.A
1
6
6
6
8
1
1
850
1
1
6
21.Sokak
6
5
6
1
3
5
6
5
6
BHA
3
1
6
5
6
8
KaraYolları 54.Bakım
Şube Şefliği
2
1
1
1
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
707 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content