close

Enter

Log in using OpenID

Basit Hesap Makinası Probleminin Çözümü

embedDownload
Basit Hesap Makinası Probleminin Çözümü
Flowchart(Akış Diagramı)
C Kodu:
#include <stdio.h>
int main()
{
float sayi1 = 0, sayi2 = 0,sonuc = 0;
char islem = ' ';
printf("\n Basit Hesap Makinasi...");
printf("\n =======================");
printf("\n 1. Sayi : ");
scanf("%f",&sayi1);
printf("\n 2. Sayi : ");
scanf("%f",&sayi2);
printf("\n Yapilacak islemi giriniz ( + - / * ) : ");
scanf(" %c",&islem); //scanf ile bir karakter almak icin, tirnaktan sonra bir bosluk birakmak gerekiyor.
//Veya getch(); fonksiyonu da kullanılabilir.
if( islem == '+')
sonuc = sayi1 + sayi2;
if( islem == '-')
sonuc = sayi1 - sayi2;
if( islem == '*')
sonuc = sayi1 * sayi2;
if( islem == '/')
{
if( sayi2 != 0)
sonuc = sayi1/sayi2;
if(sayi2==0)
printf("\n Hata: Sifira bolme hatasi");
}
if((islem=='+') || (islem=='-' )|| (islem=='*' )|| ((islem=='/')&&(sayi2!=0)))
printf("\n\n %.2f %c %.2f = %.3f",sayi1,islem,sayi2,sonuc);
getch();
return 0;
}
//Bir karakter girilmesini bekler.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
372 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content