close

Enter

Log in using OpenID

dosyayı indir - kemalhoca.net

embedDownload
TÜRKÇE TEKRAR ÇALIŞMASI
SORULAR
1- Yemyeşil ve huzur dolu bir ova vardı. Bu ovanın
ortasında “Neşeli Hayvanlar Şehri” adında cıvıl cıvıl bir
şehir bulunuyordu. Birbirinden güzel evlerin olduğu bu
şehirde büyük bir eğlence parkı, parkın yanında da
“Hayvan Şehri Okulu” vardı. Bu şehirdeki bütün
hayvanlar birbirini sever ve birbirine yardım ederdi.
Bu nedenle, şehirde yaşayan herkes çok mutluydu.
Bu hikayede aşağıdaki sorunlardan hangisinin cevabı
yoktur?
A)”Neşeli Hayvanlar Şehri” nasıl bir şehirdir?
B) ”Neşeli Hayvanlar Şehri” nerededir?
C) ”Neşeli Hayvanlar Şehri”nde yaşayanlar niçin çok
mutluydu?
D)”Hayvan Şehri Okulu” ne zaman kurulmuştur?
2-Kelebekler ………………… akarsu kenarlarında, çiçekli
alanlarda ve ormanda yaşar.
Bu cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki ifadelerden
hangisi getirilmelidir?
A) özellikle
B) daha iyi
C) en kötüsü
D) başlıca
3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan koyu
renkli sözcük eş sesli değildir?
A) Çay bardağı kırıldı.
B) Babamın saçlarına kır düştü.
C) Elindeki eşyalar çok mu ağır?
D) söylediklerimi deftere yaz.
4- “İhtiyar” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki
cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Genç bir adam buraya doğru geliyor.
B)
7-Büyük olasılıkla insanlar, hayvanları gözlemlerken
tuzla tanıştı. Çünkü keçi, koyun gibi hayvanlar tuz
gereksinimlerini bazı kayaları yalayarak giderir. Bunu
gören insanlar da aynı şeyi denemiş olabilirler. Böylece
tuzun tadını fark edip yiyeceklerine eklemeye başlamış
olabilirler.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)İnsanların doğayla ilgili araştırmaları
B)Tuzun insan sağlığına etkileri
C)İnsanların tuzu nasıl keşfetmiş olabileceği
D)Tuzun yoğun olduğu bölgeler
8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç
ilişkisi yoktur?
A)
Beni sıcaktan koruduğu için
kuyruğumu şemsiye gibi kullanırım.
B)
C)
Gençliğimde çok çalışırdım.
D)
Adam günden güne yaşlanıyordu.
5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağır” kelimesi
gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Ağır çuvalları sakın aldırma.
B) Dedemin durumu gittikçe ağırlaşıyor.
C) Bu konular bize çok ağır geldi.
D) Odanın havası iyice ağırlaştı.
6- Aşağıdaki ifadelerden hangisi deyimdir?
A) El elden üstündür.
B) Ne ekersen onu biçersin.
C) Göze girmek.
D) Ağaç yaş iken eğilir.
Hava sıcak, o yüzden çok hızlı
yürüyorum.
D)
Kulaklarım, büyük olduğundan
kulaklarıma daha çok hava giriyor.
91
Güzel bir gün geçirdi.
2
Sabah erkenden kalktı.
3
Arkadaşları ile buluşmak için dışarı çıktı.
4
Elini, yüzünü yıkadı ve kahvaltı sofrasına
oturdu.
Grubumuzun ismi gençlik olsun.
C)
Serin toprağın üzerinde
oturmayı çok severim.
Numaralanmış cümleleri olayların oluş sırasına göre
sıralayınız.
………………………………………............................
10- 1. kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız.
1.kelime
Zıt anlamlısı
A) kibar
…………………….
B)
ufak
…………………….
C)
hızlı
……………………..
D)
cimri
…………………….
E)
pahalı
……………………
www.kemalhoca.net
TÜRKÇE TEKRAR ÇALIŞMASI
11- “Onu aldığın yere bırakır mısın?”
Cümlesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır?
…………………………………………….
12-
“Bakmak” kelimesi hangisinde
farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Tepeden ovaya doğru baktı.
B) Tahtaya iyi bak.
C) Pencereden dışarıya bakıyordu.
D) Hayatı, annesine bakmakla geçti.
13- Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı
vardır?
A) profösör
B) elektrik
C) rehabilitasyon
D) kazazede
14-“ Kadın yolun kenarına çıkmış bağırıyordu ( )
( ) Yetişin ( ) yardım edin.
Yukarıda parantezle belirtilen yerlere sırasıyla
hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
(
15-
)
(
)
(
)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
abartı yoktur?
A) Gözyaşları sel oldu aktı.
B) Dünya yol yürüdüm.
C) Her yarı temizledim.
D) Halıda o kadar çok ilmik vardı ki gözleri kör oldu.
16-“Atılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“katmak, eklemek” anlamıyla kullanılmıştır?
A)Babası hayata erken atılmış.
B) Çalışmayan kişiler işten atılır.
C) Bura da çöpler niye denize atılıyor.
D) Çorbaya biraz daha tuz atılmalı.
17-
I-Yüzme bilmeyenler suya girmesin.
II-Yüzünü boyamış.
III-Koyunun derisini yüzdüler.
IV- Kardeşim çok güzel yüzüyor.
“yüzmek” kelimesi yukarıdaki cümlelerin hangilerinde
aynı anlamda kullanılmıştır?
………………………………………..
18- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?
A) Dedem çok güzel masal anlatır.
B) Cümleler, tümceler büyük harfle başlar.
C) Bu habere ne üzüldük ne de sevindik.
D) Sana çok güveniyor, seni destekliyorum.
19- Aşağıdakilerden hangisi anlamlı ve kurallı bir
cümledir?
A) Yola çıktılar gün doğmadan.
B) Ömer bugün okula gelmedi.
C) Yorgunluktan ayaklarım şiştiler.
D) Dışarıda bekledi akşama kadar ablam.
20- Aşağıdakilerden hangisi öznel ifadedir?
A) En keyif aldığım oyun saklambaçtır.
B) Cümleler büyük harfle başlar.
C) Ankara başkentimizdir.
D) Beldemiz Kula’ya bağlıdır.
21-“Kesmek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin
hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda
kullanılmıştır?
A) Onunla ilişkimi kesmem gerekiyor.
B) Ağacın bazı dallarını kestiler.
C) Kağıttan küçük parçalar kestiler.
D) Pastayı kesip herkese dağıttı.
22- Aşağıdaki cümlelerin hangisinden virgülü
kaldırırsak cümlenin anlamı değişir?
A)
Demet, ablasının söylediklerini dikkatle
dinledi.
B)
Ömer, lunaparka gideceği için çok
heyecanlıydı.
C)
Can ile Murat, annelerinin elini tuttular.
D)
Arkadaşım, beni kapının önünde bekliyor.
23- Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir?
A) göz
B) gözler
C) gözü
D) gözcü
24- Aşağıdakilerden hangisi farklı grupta yer alır?
A) beyaz – siyah
B) aç – tok
C) kabiliyet – yetenek
D) genç – yaşlı
25-“Irmak kenarına ………………… yapılmaz.”
Atasözünde noktalı yere hangisi gelmelidir?
A) ev
B) dere
C) yol
D) çeşme
www.kemalhoca.net
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
478 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content