close

Enter

Log in using OpenID

BAU Program Detayları

embedDownload
Program Detayları ve Ders Yapısı
GYODER Kurumsal “MBA in Real Estate” programında öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü MBA (İşletme - Türkçe / Tezsiz) programı müfredatı uyarınca 6
zorunlu ders, 4 seçmeli ders ve bir proje dersini başarı ile tamamladıkları ve Bahçeşehir
Üniversitesi mezuniyet kriterlerini yerine getirdikleri takdirde MBA (İşletme - Türkçe / Tezsiz)
diploması almaya hak kazanacaklardır.
Bir dönemde ders başına 42 ders saati ve final sınavı uygulaması ile, dersler hafta içi Salı ve
Perşembe günleri 19:00 - 22:00 saatleri arasında ve Cumartesi günleri 09:30 - 16:30 saatleri
arasında Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü'nde düzenlenecektir.
Güz Dönemi (2014)
Ders
Dönem Kodu
1
ISL5201
1
ISL5103
1
ISL5420
1
EKO5001
Ders Adı
Pazarlama Yönetimi
Stratejik Yönetim
Muhasebe
Yönetim Ekonomisi
Slot Tipi
Zorunlu Ders
Zorunlu Ders
Zorunlu Ders
Zorunlu Ders
Eğitmen
Yrd. Doç. Dr. Cevdet Panayırcı
Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu
Dr.Aytuğ Akdağ
Yrd.Doç.Dr.Çağlar YURTSEVEN
Bahar Dönemi (2015)
Ders
Dönem Kodu
2
ISL5102
2
ISL5410
2
2
Ders Adı
İnsan Kaynakları
Finans
Seçmeli (1)
Seçmeli (2)
Slot Tipi
Eğitmen
Zorunlu Ders Doç. Dr. Ahmet Erkuş
Zorunlu Ders Prof. Dr. Nurgül Chambers
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Güz Dönemi (2015)
Ders
Dönem Kodu
3
ISL5999
3
3
Ders Adı
Proje
Seçmeli (3)
Seçmeli (4)
Slot Tipi
Eğitmen
Zorunlu Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders Listesi
Eğitmen
Gayrimenkul Yatırımı ve Yönetimi
Firuz SOYUER, DTZ Pamir&Soyuer
Gayrimenkul Yatırımlarının Hukuki Boyutu
Av.Pınar Ersin KOLLU, L.LM, İş GYO A.Ş.
Firuz SOYUER, DTZ Pamir&Soyuer *
Cansel T.YAZICI, Eva Gayr. Değerleme*
Gayrimenkulde Pazar Araştırması
Neşecan ÇEKİCİ, Epos Gayr. Değerleme*
Örgütsel Davranış
Doç.Dr.ELA ÜNLER, Bahçeşehir Ünv.
Gayrimenkule Dayalı Finansman Yöntemleri
Doç.Dr.Feyzullah YETGİN, Çalık GYG
Gayrimenkulde Vergi Uygulamaları
Ersun BAYRAKTAROĞLU, PwC
Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi
Füsun Yılmaz PHILLIPSON, FYP
Sürdürülebilirlik İletişimi
Fatma ÇELENK, Soyak Holding
Tüketici Davranışları
Gülfem TANDOĞAN, İş GYO
İş Dünyasında Karar Alma ve Yönetişim
*
*Eğitmen ismi kesinleştirilecektir.
Başvuru için gereken belgeler






Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi
Mezun olunan okuldan başarı derecesini de gösteren tasdikli transkript fotokopisi
1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
Askerlik durum belgesi fotokopisi (Erkek adaylar için)
1 adet fotoğraf
2 adet referans yazısı
Seçmeli Ders Eğitmenleri Program Hakkında Ne Diyor?
Firuz Soyuer, DTZ Pamir&Soyuer
“Gayrimenkul, gelişmiş piyasalarda disiplinlerarası olarak finans ve geliştirme sektörünün
tam ortasında yer almakla birlikte, Türkiye’de daha çok bir inşaat ürünü gibi algılanıyor.
Bundan dolayı, üretim sürecinden sonraki aşamalardaki katma değer ve kentsel alanlar
üzerindeki etkiler ise maalesef ikinci planda kalıyor. Bu nedenle gayrimenkul
profesyonellerinin akademik donanımlarının sektörün gelişmiş piyasalara uygunluğu
açısından güçlendirilmesinde BAU/GYODER Real Estate MBA’in kritik bir görev üstleneceği
düşüncesindeyim.”
Av. Pınar Ersin KOLLU, L.LM, İş GYO
“Bu program ile gayrimenkul sektöründe kariyer yapmak isteyen herkes, sahip olması
beklenen bilgi ve tecrübeye ulaşma imkanı bulacak ve titizlikle hazırlanmış bu akademik
program sayesinde, gayrimenkul yatırımının her boyutuna hakim olmak fırsatını
yakalayacaktır”
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
129 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content