close

Enter

Log in using OpenID

Araç Takip Sistemleri - Filo Yönetim Sistemi

embedDownload
Filo Yönetim Sistemi
1.17.01.0 Sürüm Özellikleri
Mart 2015
1
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: info@mobiliz.com.tr
Değerli Müşterimiz,
Mobiliz Filo Yönetim Sistemi’nin yeni sürümleri ile sisteminize eklenen özellikler aşağıda sıralanmıştır.
1. Almanca dili entegrasyonu
Almanca dili entegrasyonu sağlandı. Böylelikle sistemdeki sayfalar için Almanca dil desteği de
alınabilecektir.
2. Araç kısa yollar ekranına Hareket Raporunun eklenmesi
İlgili sayfalarda araç plakası üzerine basıldığında açılan araç kısa yollar pop up ekranına hareket raporu
bağlantısı eklenmiştir. İlgili araç için günlük detayı içeren hareket raporu görüntülenmektedir.
3. Araç aktivite özet raporundaki sürücü bilgisinin ya manuel sürücüyü ya da son okutulan sürücüyü
göstermesi
Araç aktivite özet raporunda sadece manuel sürücü ataması olan araçların sürücüleri gösteriliyordu. Bu
sürüm ile beraber ya manuel sürücü ataması olan sürücü adı ya da eğer okutulduysa sürücü kimlik
setinden gelen son sürücü adı gösterilecek şekilde tasarım değişikliği yapıldı (birden fazla sürücü
okutulması durumunda sadece en son sürücü adı gösterilecektir.).
4. Sürücü aktivite özet raporuna yeni sütunlar eklenmesi
Sürücü aktivite özet raporuna ara verme süresi (Bitiş zamanı – başlangıç zamanı – çalışma zamanı ), grup
bilgisi ve çalışma+durma süresi bilgisini içeren sütun eklendi.
2
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: info@mobiliz.com.tr
5. Sayısal giriş aktivite özet raporuna yeni sütunların eklenmesi
“Başlangıç adresi” ve “Bitiş adresi” , “Başlangıç Km” ve “Bitiş Km” ve “Toplam KM” olmak üzere beş adet
sütun eklendi. Böylelikle sayısal girişin aktif olmaya başladığı adres, inaktif olduğu adres, aktif olmaya
başladığı andaki km değeri, inaktif olduğu andaki km değeri ve aktif-inaktif aralığında toplam km
değerleri bu raporda gösteriliyor olacaktır.
3
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: info@mobiliz.com.tr
6. eMap alan raporuna alan seçimi eklenmesi
eMap alan aktivite raporu için rapor parametrelerine alan kolonu eklendi. Yol aktivitesi veya sürücü
seçimi yapılır ise alan seçme kolonu aktif olmayacaktır. eMap alan aktivite raporundaki alan seçme
yetkisi "Şirket Sistem Yöneticisi, Sınırlı Kullanıcı, Üst Düzey Kullanıcı ve Standart Kullanıcı" rolleri için
sağlandı.
7. Filo kullanım raporu düzenlemeleri
Filo kullanım raporunda mesafe bilgisinde görülen bazı hesaplama sorunları giderildi.
8. Mesai raporları düzenlemesi
Mesai raporlarında sadece “kontak açık”, “kontak kapalı” ve “periyodik mesaj” mesajları dikkate
alınıyordu. Bu mesajlara “rölanti başlangıç”, “rölanti bitiş”, “mesafe mesajı” ve “yol bilgisayarı” mesajları
da eklendi. Böylelikle raporun diğer raporlar ile tutarlı olması sağlandı.
9. TDF_916_Yol Bilgisayarı raporuna sürücü bilgisi eklenmesi
Yol bilgisayarı raporuna sürücü bilgisini içeren sütun eklendi.
4
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: info@mobiliz.com.tr
10.
Rapor Mail programlama Sürücü aktivite özet raporu araç seçtirme hatası
Rapor mail programlama sayfasından sürücü raporları için programlama yapılmak istendiğinde “Lütfen
araç seçiniz” uyarısı çıkıyordu ancak rapor sürücü bazlı alınabiliyor araç seçimine gerek olmaması
gerekiyordu. Bu sorun düzeltildi.
11.
Rapor mail programlamaya geçerlilik süresi eklenmesi
“Raporlama  Rapor mail programlama” sayfası altından yapılan programlamaya geçerlilik süresi
eklendi. Bu süre en fazla programlamanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay ilerisi olabilecek şekilde tasarım
yapıldı. Böylelikle geçerlilik süresi aşılmış mail programlamaları sistem tarafından otomatik iptal edilecek
ve mail gönderimi durdurulacaktır. Kullanıcı rapor mail programlamasını tekrar yaparak raporlarını mail
ile almaya devam edebilecektir. Zamanı geçen yani geçerlilik süresi dolan programlamalar destek
ekiplerine uyarı/bilgilendirme maili ile bildirilecektir. Bir sonraki planlanan düzenleme de rapor mail
geçerlilik süresi dolmuş programlamaların uyarı/bilgilendirme mailleri, programlamayı yapan kullanıcının
kendi mail adresine gidecek şekilde düzenlenecektir.
12.
Programlama sayfasında eski alan içi/dışı programlama sekmesinin kaldırılması
Araç programlama sayfasından eski alan programlamaları için kullanılan “Alan içi/dışı” sekmesi kaldırıldı.
Sayfanın düzenlenmiş hali aşağıdaki gibidir.
5
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: info@mobiliz.com.tr
13.
Bağlantı kopuk durumunun ihlal olarak değerlendirilmesi
Bağlantı kopuk uyarısının ihlal olarak değerlendirilmesi sağlandı. Böylelikle “araç programlama ihlal
Bağlantı kopuk” altından programlanan araçta GSM bağlantısı, belirlenen programlama parametresinden
daha uzun olarak kurulamadıysa ihlal oluşacak ve ihlal mail ve SMS’ i atılması sağlanacaktır.
NOT: Bağlantı kopuk ihlali oluştuğunda filo takip sayfasında ihlal bayrağı çıkmamaktadır. İlerleyen
sürümlerde bu özellik de eklenecektir.
14.
TDF_913 Alan dışı ihlallere duraklama seçeneğinin eklenmesi
eMap programlama sayfasında yer alan rota/alan dışı ihlal seçildiğinde kontak kapalı durumunda ihlal
oluştur ve rölanti durumunda ihlal oluştur olarak iki adet seçenek koyuldu. Böylelikle kullanıcı aracı her
alan dışına çıktığında ihlal oluşmasını istemiyorsa sadece belirli bir süre rölantide kalması ya da kontak
kapatması durumunda (yani durma durumunda) ihlal oluşmasını istiyorsa bunu gerçekleştirebilecektir.
6
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: info@mobiliz.com.tr
Kontak kapalı durumu seçilir ise; araç alan dışına çıktığında değil hem “alan dışında olması durumunda”
hem de “kontak kapattığında” durumlarının her ikisinin de oluşması beklenir ve buna göre ihlal
oluşturulur. Alan dışında her kontak kapatıldığında ihlal oluşur ve her kontak açıldığında ihlal bitirilir.
Rölanti durumu seçilir ise; “araç alan dışına çıktığında” ve “belirlenen süre kadar rölantide kaldığında”
(örneğin; 10 dakika) durumlarının her ikisinin de oluşması beklenir ve buna göre ihlal oluşturulur. Alan
dışında her belirlenen sürede rölantide kalındığında ihlal oluşur ve her rölanti bitişinde ihlal bitirilir.
15.
Yakıt seviye değişim ihlalinin düzenlenmesi
Yol bilgisayarlı birimlerde çalışan ani yakıt düşüşü ihlaline (araç programlama ) hız parametresi
eklendi.
16.
Günlük/anlık rölanti ihlal değerlendirmesinin düzenlenmesi
Günlük ve anlık rölanti ihlalleri rölanti bitiş mesajı ile beraber tetikleniyor ve o mesajdan sonra ihlal
üretiliyordu. Bu sürüm ile beraber artık rölanti ihlal bitişi beklenmeyecek rölanti ihlal
programlamasındaki süre parametresi aşıldığı anda rölanti ihlalleri oluşacaktır.
17.
İhlallere adres bilgisinin eklenmesi
Adres bilgisi bulunmayan ihlal maillerine adres bilgisi eklendi (Örneğin; mesai dışı çalışma ihlalinde adres
bilgisi bulunmuyordu. Bu maile adres eklendi.) Mailinde adres bilgisi olacak ihlal tipleri aşağıdaki gibidir.











İşe Başlama Zamanı İhlali
Alan İçi Sınırlaması İhlali
Mesai Dışı Çalışma İhlali
Haftasonu Çalışma İhlali
Düsük AdBlue Seviyesi Ihlali (Yol Bilgisayari)
AdBlue Seviyesi Degisim Ihlali (%) (Yol Bilgisayari)
Düsük Akü Voltaj Durumu Ihlali (Yol Bilgisayari)
Yüksek Akü Voltaj Durumu Ihlali (Yol Bilgisayari)
Yüksek Emme Manifold Sicakligi Ihlali (Yol Bilgisayari)
Düsük Hararet Sicakligi Ihlali (Yol Bilgisayari)
Yüksek Hararet Sicakligi Ihlali (Yol Bilgisayari)
7
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: info@mobiliz.com.tr


































18.
Yüksek Hiz Ihlali (Yol Bilgisayari)
Düsük Motor Devri Ihlali (Yol Bilgisayari)
Yüksek Motor Devri Ihlali (Yol Bilgisayari)
Yüksek Yag Basinci Ihlali (Yol Bilgisayari)
Düsük Yag Seviyesi Ihlali (Yol Bilgisayari)
Yag Seviyesi Degisim Ihlali (%) (Yol Bilgisayari)
Düsük Yag Sicakligi Ihlali (Yol Bilgisayari)
Yüksek Yag Sicakligi Ihlali (Yol Bilgisayari)
Düsük Yakit Seviyesi Ihlali (Yol Bilgisayari)
Yakit Seviyesi Degisim Ihlali (%) (Yol Bilgisayari)
Düsük Yakit Sicakligi Ihlali (Yol Bilgisayari)
Yüksek Yakit Sicakligi Ihlali (Yol Bilgisayari)
Yüksek Takviye Basinci ihlali (Yol Bilgisayari)
Düşük Ortam Sıcaklığı İhlali (Yol Bilgisayari)
Yüksek Ortam Sıcaklığı İhlali (Yol Bilgisayari)
Ardışık İki Km. Arasındaki Fark İhlali (Yol Bilgisayari)
Düşük Dijital Sıcaklık İhlali (Modüler Sensör)
Yüksek Dijital Sıcaklık İhlali (Modüler Sensör)
Düşük Dijital Nem İhlali (Modüler Sensör)
Yüksek Dijital Nem İhlali (Modüler Sensör)
Düşük 2.Dijital Sıcaklık İhlali (Modüler Sensör)
Yüksek 2.Dijital Sıcaklık İhlali (Modüler Sensör)
Düşük 3.Dijital Sıcaklık İhlali (Modüler Sensör)
Yüksek 3.Dijital Sıcaklık İhlali (Modüler Sensör)
Düşük 4.Dijital Sıcaklık İhlali (Modüler Sensör)
Yüksek 4.Dijital Sıcaklık İhlali (Modüler Sensör)
Yüksek Tekerlek Hızı İhlali (Modüler Sensör)
Yüksek Gaz Pedali Ihlali
Yüksek Motor Yükü İhlali (Modüler Sensör)
Yakıt Seviyesi Değişim İhlali (%) (Modüler Sensör)
Sürücü Aralıksız Çalışma Süresi İhlali
Sürücü Mesai Süresi İhlali
Sürücü Dinlenme Süresi Erken Bitirme İhlali
Ana güç bağlandı ihlali
Periyodik işlemler menüsünün filo yönetim menüsünün altına taşınması
“Periyodik işlemler” menüsü ana menü altından kaldırıldı. Bu menü altında yer tüm alt menüler “Filo
Yönetim” menüsü altına taşındı.
8
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: info@mobiliz.com.tr
“Filo yönetim” menüsü altında yer alan “Araç sürücü tanımlama”, “işlemler” ve “diğer tanımlamalar”
adındaki alt menüler UDSY tipi kullanıcılar tarafından görüntülenemeyecektir. Diğer alt menüler ise UDSY
tipi kullanıcılar ile de görülebileceklerdir.
9
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sok. MKM İş Merkezi No: 38/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 70 25 ● Faks: 0 312 219 70 26
http://www.mobiliz.com.tr ● e-posta: info@mobiliz.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
942 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content