close

Enter

Log in using OpenID

Araş. Gör. Mine Koyuncu Şahin - Hacettepe Üniversitesi Okul

embedDownload
Arş. Gör. Mine KOYUNCU ŞAHİN
[email protected]
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ
Akademik Görevler
Yıl
20122015
Görev
Araştırma Görevlisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
2015-
Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü,
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Üniversite Dışı Görevler ve Danışmanlıklar
Yıl
Görev
20102012
Öğretmen, Hacı Ahmet Özsoy İlkokulu, Afyon
2012
Öğretmen, Kazım Özer İlkokulu, Afyon
Eğitimi
Derece
Yıl
Lisans
2006-2010
Kurum
Afyon Kocatepe Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi
Öğretmenliği
Y. Lisans 2010-2014
Afyon Kocatepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim
Bilimleri
Doktora
Hacettepe Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Okul Öncesi
Eğitimi Anabilim Dalı
2015-
Ulusal Bildiriler
Koyuncu, M., Özbay, İ., Çerçi, M. E. (2010). Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden
Çocukların Demokratik Davranışlarının Velilerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
(Afyonkarahisar İli Örneği), V. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi, SMG
Yayıncılık, Adana, Mayıs 13-15.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
184 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content