close

Enter

Log in using OpenID

ÇALIŞAN ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ GÖREV TANIMI

embedDownload
ÇALIŞAN ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ GÖREV TANIMI
YÖN.YD.10
YAYIN TARİH:KASIM 2011
REVİZYON TARİHİ: MART 2015
Görev Ünvanı
Çalışan Önerileri Değerlendirme Ekibi
Bağlı olduğu birim:
Hastane Yöneticisi ve Başhekim
REVİZYON NO:03
Sayfa 1 / 1
Değerlendirmelerde, Kalite yönetim direktörü, çalışan güvenliği komitesinden bir temsilci ve üst
yönetimden bir kişi yer almalıdır.
Görev, Sorumluluk ve Yetkileri:
a) Çalışanlar tarafından yapılan öneri ve şikâyetler, değerlendirilme ekibi tarafından ayda bir defa olmak
üzere yapılır.
b) Görüşler değerlendirilir.
c) Alınan kararlar toplantı tutanağına kayıt edilir.
d) Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatır.
e) Kararlar toplantı tutanağına kayıt edilir.
f) Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
HAZIRLAYAN
Feyza KESKİN
Hemşire
Kalite Yönetim Birimİ
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
236 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content