close

Enter

Log in using OpenID

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH 10 Nisan 2015 SAYI 449 RESMİ

embedDownload
AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU
TARİH
10 Nisan 2015
SAYI
449
RESMİ GAZETE NO
29322
MEVZUAT TÜRÜ
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
YAYINLAMA
TARİHİ
10 Nisan 2015
GEÇERLİLİK
TARİHİ
AÇIKLAMA
Bu düzenlemenin konusunu geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere
elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle söz konusu
beyanname ve bildirim verilmeyen dönemlere ilişkin olarak 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel
usulsüzlük cezası veya 352 nci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası
kesilmeyeceği hususu oluşturmaktadır. Yargı kararları sonucu kaldırılan
söz konusu cezalarla ilgili olarak, idare ile mükellefler arasındaki
ihtilafların sona ermesi ve idarenin gereksiz yere yargılama gideri
ödemesine engel olunması amaçlanmaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
144 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content