close

Enter

Log in using OpenID

29-31 EKİM 2015, OLOMOUC, ÇEK CUMHURİYETİ

embedDownload
Tüm Alanlar İçin Hayatboyu Eğitim
ve Liderlik Konferansı-ICLEL 2015
Hayatboyu
öğrenme
günümüzün
en
önemli
konularından birisidir. Daha fazla bilgi ve deneyim
kazanmak ister misiniz?
Sizleri 29-31 Ekim 2015 tarihleri arasında
Çek Cumhuriyeti’ndeki kongreye bekliyoruz!
Çağrılı Konuşmacılar
1. Prof. Dr. Philip Stephenson
Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
İngiltere
2. Distinguished Prof. Dr. Michael Searson
Küresel Eğitim ve İnovasyon Okulu
Direktörü, Kean University, ABD
3. Distinguished Prof. Dr. William W. Cobern
Western Michigan Üniversitesi Mallison
Enstitüsü Direktörü, ABD
4. Distinguished Prof. Dr. Festus E. Obiakor
Valdosta State Üniversitesi, Bölüm Başkanı,
ABD
Özet Metin: 1 Eylül 2015
Tam Metin: 15 Eylül 2015
Hakem sürecinden geçen tam metin
bildiriler uluslararası taranan dergilerde
makale olarak yayınlacaktır.
Katılımcı Ücreti: 250 € / 275 $ / 700 TL
Konferans Başkanları:
Prof. Dr. Milon POTMESİL –Palacky Universitesi
Doç. Dr. Osman TİTREK – Sakarya Universitesi
ÖNEMLİ TARİHLER
Web: www.iclel.com
E-posta: [email protected]
Özet Gönderme
01 Eylül 2015
& [email protected]
Erken Kayıt Son Günü
01 Eylül 2015
Tel: 0264 2957160
Tam Metin Gönderme
15 Eylül 2015
Son kayıt
25 Ekim 2015
Konferans Tarihi
29-31 Ekim 2015
Yer : Palacky University &
MUCO
Olomouc / Çek Cumhuriyeti
Katılım Türleri:
Bildiri/ Poster /Video
Sizi 29-31 Ekim tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’ne bekliyoruz!.. Facebook: https://www.facebook.com/pages/
Iclel/748027515315704?fref=ts
AMAÇLAR
Küreselleşmenin de etkisi ile tüm dünyada hızlı
Konferans Konuları
1.
Hayatboyu Öğrenme Yaklaşımı
2.
Hayatboyu Bilim Eğitimi
3.
Hayatboyu Sosyal Bilimler ve Eğitimi
4.
Hayatboyu Özel Eğitim
5.
Hayatboyu Psikoloji ve Eğitimi
mevcut eğitim ve işyaşamına etkilerini de anlama-
6.
Hayatboyu Spor ve Eğitimi
ya çalışmak, kişileri birkaç adım öne çıkaracağı
7.
Hayatboyu Müzik, Sanat ve Eğitimi
aşikardır. Bu konferans ile “hayatboyu öğrenme,
8.
Boş Zaman Eğitimi
9.
10.
Yetişkin Eğitimi ve HBÖ
Çıraklık ve Mesleki & Teknik Eğitim
bir biçimde hayatboyu öğrenme anlayışı oluşmaya
başlamış ve önem kazanmıştır. Atalarımızın
“Beşikten mezara kadar eğitim” özdeyişi de gerçek
hale gelmiştir. Nitekim bu yeni anlayış, tüm dün-
yayı etkilerken, getirdiği yeni kavramlar ve diğer
yeni eğitim yaklaşımları, işyaşamına etkileri ve bu
dönüşümde nasıl lider olunabileceği” konferansın
temel amacı olarak önümüze çıkmaktadır.
YAYIN SEÇENEKLERİ
Konferans Dil/leri: İNGİLİZCE
Ayrıca TÜRKÇE, ÇEKÇE diğer dillerde de bildiriler kabul edilecektir!
Erken Kayıt Ücreti (1 Eylül 2015’e kadar):
Katılımcı : 250 Avro / 275 $ / 700 TL
Dinleyici: 150 Avro / 165 $ / 420 TL
Geç Kayıt: Katılımcı
300 /Dinleyici: 200
Avro
Not: 7 kişi ve üzeri
gruplara %15 indirim uygulanır!
Not: Bu ücret yalnız
bir bildiri için geçerlidir. Birden fazla
sunulacak her bildiri
için ek olarak 100
Avro tahsil edilir.
1.
SSCI da Özel Sayı
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
İşyaşamı ve Eğitimde HB Liderlik
Örgütsel Davranış
Örgüt Psikolojisi
Girişimcilik ve HBÖ
İnsan Kaynakları Yönetimi ve HBÖ
Sosyal Medya ve Teknoloji Kullanımı
Halk Eğitimi
AB Eğitim Programları HBÖ Etkisi
Küreselleşme ve Eğitime Etkileri
Eğitim Programları ve Öğretimi
vb. hayatboyu eğitim ile ilgili sosyal bilimler, eğitim,
hayatboyu öğrenme, işletme, yönetim, liderlik alanları
ile ilgili bildiriler hakem süreci sonucunda kabul edilecektir!
SOSYAL FAALİYETLER
1.
Açılış Konseri (29 Ekim):
Özet metin gönderme 1 Ağustos 2015
Açılış Töreninin ardından Palacky Üniversitesi Mü-
Tam metin gönderme 31 Ağustos 2015
zik Bölümü tarafından verilecektir.
2. International Journal of Human Sciences
2. Gala Yemeği (29 Ekim): Akşam saat
Özet metin gönderme 1 Eylül 2015
19.00’da Moravian University College Olomouc’ta
Tam metin gönderme 15 Eylül 2015
gerçekleştirilecektir.
3. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-EBAD
Özet metin gönderme 1 Eylül 2015
Tam metin gönderme 15 Eylül 2015
3. Çek Kültür Gecesi (29 Ekim): Gala yemeğinden sonra 21.00’de Moravian University College Olomouc‘ta gerçekleştirilecektir.
4. Türk ve Azeri Müziği Konseri (30 Ekim):
Hakem sürecinden geçen tam metin bildiriler
uluslararası taranan dergilerde makale olarak
yayınlanacaktır.
Konaklama ve gezi seçenekleri ICLEL web sitesinden duyurulacaktır.
Akşam saat 20.00’de planlanıyor.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:
Web: www.iclel.com
29 EKİM 2015’i SİZİNLE KUTLAMAKTAN MEMNUNİYET
DUYACAĞIZ :)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
810 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content