close

Enter

Log in using OpenID

Davetiye için tıklayınız

embedDownload
SEÇ8M BİLDİRGESİNİ
AÇIKLIYORUZ!
Demokratik, özgür, adil ve refah içerisinde bir Türkiye hedefine ulaşmak için, meslek odaları, sendi­
kalar, sivil toplum örgütleri ve yurttaşlarımızın geniş katılımıyla "Geleceği Birlikte Kuruyoruz" diyerek
yola çıktık.
Bütün yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu, hiç kimsenin kimliği, inancı, yaşam
biçimi ve siyasal görüşü nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin
tam manasıyla anlam bulduğu, devletin verimlilik ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yeniden
düzenlendiği, emeğin haklarının güçlendirildiği, güçlü ekonomi ve sürdürülebilir büyümenin temel­
lerinin atıldığı, çevrenin korunduğu birTürkiye hayalinin yol haritasını çıkardık.
Hayallerdeki Türkiye'yi gerçek yapmak için 2015 yılı bir umut yılıdır. Bu umut yılını zafer yılı yapacak
olansa bizlerin ortak mücadelesi, azmi ve kararlılığı olacaktır.
Bu mücadelenin başlangıç adımını, Seçim Bildirgemizi açıklayacağımız, 'Yaşanacak Bir Türkiye'
toplantısıyla hep birlikte atacağız. 19 Nisan 2015 Pazar günü, saat 11.00'de, Ankara Ticaret Odası
Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapacağımız toplantıya teşriflerinizi bekler, bu önemli günde sizi de
aramızda görmekten onur duyarız.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
195 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content