close

Enter

Log in using OpenID

5 Yaş Bilgi Klavuzu

embedDownload
ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKOKULU
BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ
ve E-POSTA ADRESLERİMİZ
ANASINIFI BİLGİ KILAVUZU
Sekreterlik:
(0 324) 224 13 47
(0 324) 224 13 49
(0 324) 224 13 33
(0 324) 224 13 35
Web Adresi: www.odtugvo.k12.tr
OKUL MÜDÜRÜ: Seval KARAKUŞ
[email protected]
MÜDÜR YARDIMCISI: Gülbahar OBAY
[email protected]
SINIF ÖĞRETMENLERİMİZ
 Duygu OCAK
[email protected]
 Dilek ERCAN
[email protected]
1
EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ
Okul misyonumuz doğrultusunda, öğrencilerimizin bireysel gelişim
özelliklerini destekleyerek, kendilerini keşfetme fırsatı yaratmak,
çağdaş yaşamın gerektirdiği değer, beceri ve bilgileri kazanmalarını
sağlamak öncelikli hedefimizdir.
Anasınıflarımızda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen
kazanım ve gelişim göstergeleri doğrultusunda hazırlanan “ Okul
Öncesi Eğitim Programı” uygulanır. Öğrenci ihtiyaçları göz önüne
alınarak hedefler genişletilir.
Okul öncesi eğitim çocukların gelişimi açısından önemli bir yere
sahiptir. Bu bilinçle çocukların kendi tercihlerini yaparak karar alma
becerilerini geliştirmelerine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz
disiplin ve yeteneklerini geliştirmelerine destek verilir. Çocukların,
yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen,
başkalarının görüşlerine saygılı bireyler olarak yetişmeleri teşvik
edilir.
Okul öncesi dönemde amaç bilgi öğretmek değil, bilgiyi
öğrenebilmesi için gerekli becerileri çocuğa kazandırabilmektir.
Anasınıflarımızda yapılan çalışmalarla temel deneyimlerin
geliştirilmesi hedeflenir. Bu doğrultuda öğrenciler çok yönlü olarak
değerlendirilir. Problem çözme ve oyun temelli etkinliklere yer
verilir. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında kendi hazır
bulunuşlukları içinde gelişmeleri desteklenir.
Süreç içinde yapılan tüm çalışmalar öğrenci merkezlidir. Temelde
etkin öğrenme hedeftir. Bu doğrultuda tek bir eğitim anlayışına
bağlı kalmak yerine öğrenci ihtiyacına göre birleştirilmiş bir eğitim
yaklaşımı benimsenir.
ANASINIFLARI
ZAMAN ÇİZELGESİ
PAYLAŞIM SAATİ
08:40 – 08:55
GÜNE MERHABA VE SABAH
SPORU
08:55 – 09:00
KAHVALTI VE SERBEST
ZAMAN ETKİNLİĞİ
09:00 – 09:40
DİNLENME (10 dk.)
09:40 – 09:50
2. DERS
09:50 – 10:30
DİNLENME (10 dk.)
10:30 – 10:40
3. DERS
10:40 – 11:20
DİNLENME (10 dk.)
11:20 – 11:30
4. DERS
11:30 – 12:10
ÖĞLE YEMEĞİ
12:10 – 13:00
5. DERS
13:00 – 13:40
DİNLENME (10 dk.)
13:40 – 13:50
6. DERS
13:50 – 14:30
ARA ÖĞÜN (10 dk.)
14:30 – 14:40
7. DERS
14:40 - 15:20
DİNLENME (10 dk.)
15:20 – 15:30
8.DERS
15:30 - 16:10
Sınıflarımızda sınıf öğretmenlerimizle birlikte eğitici anneler görev
yapar.
2
OKUL SAATLERİ
Anasınıfında eğitim öğretim 8.40–16.10 saatleri arasındadır.
(Çarşamba günü 8.40- 15.20 saatleri arasındadır.)
Okul başlama saatimizden itibaren eğitsel süreçlerimiz başlar ve
gün boyunca devam eder.
Velimiz öğrencimizi herhangi bir nedenle okuldan erken almak
istediğinde öncelikle müdür yardımcısından izin kâğıdı alır.
Okul başlama saatinden sonra okula gelen öğrenciler Müdür
yardımcısından aldıkları geç kâğıdı ile sınıfa girer.
Okula sürekli geç gelen öğrencilerin velileriyle görüşülür ve
nedenleri araştırılır.
Çocuklarını almak için okula erken gelen velilerimiz,
öğrencilerimizin dikkatini dağıtmamak için sınıf önlerinde ve
koridorlarda beklemez.
Öğrencimizin eve dönüşü ile ilgili olabilecek değişikliklerin (servis
ile farklı bir noktaya indirilmesi) en geç 14.00’a kadar bir dilekçe
ile servis yetkilisine bildirilmesi gerekir.
Öğrencinin okula gelmeme sebebi ve ne kadar süre ile gelmeyeceği
10.30’a kadar okul idaresine velisi tarafından iletilir.
OKUL KIYAFETLERİ
Öğrencilerimizin serbest kıyafet uygulaması yapılan Çarşamba
günü dışında okul kıyafetleriyle, temiz ve düzenli olarak gelmeleri,
uzun saçların toplanması ve tırnakların düzenli olarak kesilmesi
beklenir. Öğrencilere ait eşyalara mutlaka isim ve soy isim
yazılması gerekir. İsim yazılmamış eşyaların kaybolmasının
sorumluluğu okula ait değildir.
OKULA GELİRKEN
Öğrencilerimizin sınıf dolabına sığabilecek büyüklükte tekerleksiz
çanta ile okula gelmeleri beklenir. Her gün okul güncem
defterlerinin çantalarında olması gerekir. Okula getirilmesi
gereken malzemelerin ve ödevlerin zamanında gelmesi
öğrencimizin sorumluluk bilincinin gelişimi açısından önemlidir.
ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ TAKİBİ
Eğitim öğretim yılı başında öğrencilerle birlikte sınıf kuralları
belirlenir. Öğretmenler, öğrenci davranışlarını takip eder. Öğrenci
ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar planlanır ve uygulanır.
GELİŞİM DEĞERLENDİRME
Eğitim öğretim yılı içinde gönderilen Okul Güncem kitapçıklarıyla
öğrencilerin aylık davranış değerlendirmeleri yapılır. Her dönemde
bir kere ara değerlendirme raporu, her dönem sonunda e- okul
gelişim raporları ve ODTÜ karneleri verilir.
BESLENME
Öğrencilerimize sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ara öğün olmak
üzere üç öğün yemek verilir. Öğrencilerimiz yemeklerini
öğretmenleri eşliğinde yerler. Öğrenciler, sağlıklı beslenmeleri ve
kendi başlarına yemek yiyebilmeleri konusunda desteklenir.
3
İLETİŞİM
Okul Güncem: Okul – aile arasında iletişimi sağlamak amacıyla
Okul Güncem defteri kullanılır. Öğretmenler ve veliler gerekli bilgi
notlarını Okul Güncem defterinin “notlarım” bölümüne tarih
atarak yazarlar. Her sabah öğretmenler tarafından defter kontrolü
yapılır. Velilerin de her akşam defteri kontrol etmeleri beklenir.
Etkinlik Takvimi: Her ayın başında o ay içinde yapılması planlanan
çalışmaların yer aldığı etkinlik takvimi web sayfasında yayınlanır.
Bülten: Her ayın sonunda yapılan çalışmaları içeren bülten web
sayfamızda yayınlanarak velilerimizle paylaşılır.
Veli Görüşmeleri: Sınıf ve branş öğretmenlerinin veli görüşme
günleri bulunur. Çocukları hakkında öğretmenleriyle görüşmek
isteyen velilerimiz okula gelirler. Görüşme günü dışında gelmek
isteyen velilerin randevu almaları gerekir.
SAĞLIK YAKLAŞIMI
Velilerimiz, öğrencilerimizin sağlık durumu ile ilgili bilgileri eğitim
yılı başında doldurulan sağlık formlarında detaylı olarak belirtir.
Yaşanan hastalık durumlarında okul hemşiresi bilgilendirilir.
Bulaşıcı ve ateşli hastalık durumlarında öğrencilerin okula
gönderilmemesi, öğrencinin kendi sağlığı ve diğer öğrenciler için
önemlidir.
Velilerimiz okula gönderdikleri ilaçların üzerine kullanım saatini,
dozunu, sınıfını ve ismini yazar. İlacın kullanım bilgilerini yazma
sorumluluğu veliye aittir.
Okula gönderilen ilaçların ve okulda rahatsızlanan öğrencinin takibi
okul hemşiresi tarafından yapılır. Veliler okul hemşiresi tarafından
bilgilendirilir.
SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DERSLER
-
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
MATEMATİK
FEN VE DOĞA
OYUN VE HAREKET
SANAT
KÖŞE ETKİNLİKLERİ
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
BRANŞ DERSLERİMİZ
-
İNGİLİZCE
BEDEN EĞİTİMİ
SERAMİK
GÖRSEL SANATLAR
MÜZİK
SATRANÇ
DRAMA
DANS
-
4
PAYLAŞIM GÜNLERİMİZ
OYUNCAK GÜNÜ
Öğrencilerimizin haftaya uyumunu sağlamak için Pazartesi günleri
oyuncak günü uygulaması yapılır. Oyuncak günü için seçilen oyuncağın;
şiddet içerikli olmaması, elektronik olmaması ve küçük parçalar
içermemesi gerekir.
DÜNYADAN HABERLER GÜNÜ
Güncel olay ve durumlara karşı dikkat çekmek, duyarlılık kazandırmak,
okumaya karşı ilgi uyandırmak, öğrenmeye karşı merak duygusu
oluşturmak,
sosyal, bilişsel ve dil gelişimlerine destek sağlamak
amacıyla Dünya’dan Haberler günü düzenlenir. Öğrencilerimiz sizlerin
yardımıyla dinleyip öğrendiği haberleri gazete, dergi veya broşürden
keserek arkadaşlarıyla paylaşmak üzere okula getirirler.(Salı )
KİTAP GÜNÜ
Öğrencilerimize kitap sevgisini kazandırmak, bilişsel ve dil gelişimlerine
katkı sağlamak amacıyla kitap günü düzenlenir. Sınıf öğretmeni
tarafından belirlenen zamanlarda, öğrencimizin kitap getireceği gün ile
ilgili bilgilendirme yazısı gönderilir. (Çarşamba)
DUYGU PAYLAŞIM GÜNÜ
Öğrencilerimizin duygularını rahatça ifade edebilmelerini, başkalarının
duygularını anlamaya çalışmalarını, özgüven kazanmalarını ve sosyal
gelişimlerini desteklemek amacıyla duygu paylaşım günü düzenlenir.
Çocuklar o gün duygularını sebepleriyle birlikte anlatırlar.(Perşembe)
DEĞERLER GÜNÜ
Okullarımızda, öğrencilerimizin yeni neslin değerlerine uygun davranışlar
kazanmaları hedeflerimiz arasında yer almaktadır. bu hedef
doğrultusunda Değerler Projesi geliştirilmiştir. Bu projede her ay farklı
bir değer ele alınarak öğrencilerin aktif katıldığı etkinlikler
uygulanmaktadır. Bu kapsamda her hafta Cuma günü paylaşım saatinde
ayın değerine yer verilir
EĞİTİM SÜRECİNİ DESTEKLEYİCİ ETKİNLİKLER
YUMOŞ AYI ETKİNLİĞİ
Sınıfımız tarafından ismi belirlenen yumoş ayıcığımız birinci dönemden
itibaren defteri ile birlikte ev ziyaretlerini gerçekleştirir. Yumoş ayının
ziyareti sırasında yaşananlar ertesi gün okulda paylaşılır. Yumoş ayı tüm
öğrencilerimizi sınıf öğretmeninin planlaması doğrultusunda ziyaret
eder.
SAYMA KUTUSU ETKİNLİĞİ
Öğrencilerimizin matematik dersine karşı olumlu tutum
geliştirmelerini sağlamak, sayma becerilerini geliştirmek ve dil
gelişimlerini desteklemek amacıyla sayma kutusu etkinliği
uygulanır. Sayma kutusu her gün bir öğrencinin evine gider.
Öğrencinin sayabildiği kadar nesne koyup ertesi gün okula
getirmesi ve paylaşımda bulunması beklenir.
GÖSTER & ANLAT
Eğitim – Öğretim yılının 2. döneminde 4 yaş grubumuzda “ Göster
& Anlat” etkinliği uygulanır. Öğrencimizin ilgi duyduğu bir konuda
araştırma yapması ve bu konudaki bilgi ve deneyimlerini
arkadaşları ile paylaşabilmesi hedeflenir. Tüm öğrencilerimiz sınıf
öğretmeninin planlaması doğrultusunda bu etkinliğe katılır.
MERAKLI KUKLA ETKİNLİĞİ
Sınıf içinde oluşturulan soru köşesi ile öğrencilerimiz her hafta sonu
farklı bir soruyu araştırmaya teşvik edilir. Amaç sorularla merak
uyandırmaktır. Cevaplar soru köşesine yerleştirilerek sınıf ile paylaşımı
sağlanır.
AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ
Eğitim programı doğrultusunda açık hava etkinlikleri planlanır. Bu
etkinliklerimize tüm öğrencilerimizin katılması beklenir. Öğrencilerimizin
5
hastalık nedeni ile sınıfta kalması kabul edilmez. Sıcak aylarda bahçe
daha sık kullanılır.
VELİ ETKİNLİĞİ
Okul-aile iletişimini desteklemek amacıyla velilerimizin katılımıyla
uygulanacak sınıf etkinlikleri planlanır. Velilere randevu verilerek etkinlik
zamanı belirlenir.
GEZİLER
Öğrencilere yaşantı zenginliği sağlayabilmek amacıyla geziler düzenlenir.
Aileler, bu gezileri gönderilen bilgi yazılarından takip ederler.
ÖZEL GÜN ETKİNLİKLERİ
Yapılan çalışmaları desteklemek, yaşantı zenginliği sağlamak ve
öğrencilere farklı bakış açıları kazandırabilmek amacıyla özel gün
etkinlikleri planlanır. Özel gün etkinlikleri aylık etkinlik takviminde
belirtilir.
MUTLU ÇOCUK PROGRAMI
Çocukla kaliteli zaman geçirmek ebeveynle çocuğun birlikte ve karşılıklı
iletişim halinde, iki tarafın da keyif aldığı çocuğun sosyal-duygusal,
bedensel ve zihinsel gelişim alanlarını destekleyen, çocuğun yaşına
uygun etkinlikleri sürekli ve tutarlı olarak yapmaktır. Çocukla kaliteli
zaman geçirmek için mutlaka uzun süre gerekmez. Sürekli ve tutarlı
olmak kaydıyla günde 20 dakika çocukla kaliteli zaman bile
çocuğumuzun gelişimine büyük katkı sağlar. Fakat sadece televizyon
karşısında konuşmadan oturmak, sözlü-sözsüz temas kurmadan
yürümek/gezmek, çocuğa pahalı oyuncaklar almak kaliteli zaman
geçirmek değildir. Önemli olan çocuğunuzla günün her dakikası birlikte
olmak değil, birlikte olduğunuz dakikaları dolu dolu yaşamaktır.
Çocuğunuzla geçireceğiniz zamanı daha etkin ve kaliteli kılmak için
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak sizlere her ay
gönderdiğimiz “Mutlu Çocuk Etkinlik Takvim”imizi de uygulamayı
unutmayın 
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
726 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content