close

Enter

Log in using OpenID

2. 2015 olağan genel kurul gündem

embedDownload
GÜNDEM
1.Başkanın açılış konuşması ve Genel Kurul divan heyetinin seçimi,
2.Divan heyetine tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,
3.2014 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,
4.Yönetim kurulunun faaliyet raporunun görüşülmesi ve 2014 yılı faaliyetlerinin ibrası,
5.Denetim kurulunun 2014 yılı hesapları hakkındaki raporunun okunması ve rapor hakkında görüşme yapılması,
6.Denetim kurulunun çalışmalarının görüşülmesi ve 2014 yılı faaliyetlerinin ibrası,
7. 2015 yılı bütçesinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
8.Tüzüğümüzün bazı maddelerine ilişkin değişiklikleri içeren değişiklik tasarısının okunması; değişiklik hakkında görüşme yapılması ve onaylanması,
9. Kurumumuz adına taşınmaz satın alma, yapılacak bağışları kabul ve tapuya Dernek adına tescil, kazanım sebebi her ne olursa olsun Kurumumuz lehine taşınmaz edinme ile Kurumumuz mülkiyetindeki taşınmazların satışı hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
10.Kurumumuz amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için iktisadi işletme veya şirket kurulması veya kurulmuş bulunan şirketlerden pay alınması, sermaye konması, sermaye artışlarına katılma veya paydaşı olduğumuz şirketlerdeki paylarımızın satışı konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11.Derneğimizin davacısı veya davalısı olduğu derdest veya sona ermiş, kesinleşmiş davalarda Yönetim Kuruluna davayı kabul, sulh, feragat veya temyizden feragat veya kabul yetkisinin verilmesi hususunun görüşülmesi ve oya sunulması;
12.Görüş ve öneriler
13.Kapanış
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
97 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content