close

Enter

Log in using OpenID

ADI SOYADI (Name Surname) AKIN YİĞİN FAKÜLTESİ

embedDownload
ADI SOYADI (Name Surname) AKIN YİĞİN
VETERİNER
FAKÜLTESİ (Faculty)
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
BÖLÜMÜ (Department)
GENETİK
ANABİLİM DALI
414 318 38 91
İŞ TELEFONU (Office telephone) 00 90 Fotoğraf
FAKS NUMARASI (Fax number) 318 39 22
T.C.
MİLLİYETİ (Nationality)
YRD.DOÇ.DR.
ÜNVANI (Title)
TARSUS
DOĞUM YERİ (Birth place)
DOĞUM TARİHİ (Date of birth) 04.02.1975
Harran Üniversitesi
İŞ ARDESİ (Office address)
Veteriner Fakültesi
63200 Eyyübiye/Şanlıurfa/Türkiye
MEZUNİYETİ (Graduation date) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ 2000
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
(Assistant)
DR.
2014
DOKTORA TEZİ (Doktora
Thesis)
HEMATOLOJİK MALİGNANSİLERDE JAK2V617F
MUTASYONU DAĞILIMI
YARD. DOÇ. DR. (Assist. Prof.) HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKULTESİ
DOÇ. DR. (Assoc. Prof)
PROF. DR.
YABANCI DİLİ (Language)
E-MAİL ADRESİ
İNGİLİZCE
[email protected]
YAYINLAR
A. Uluslar arası Hakemli Dergide Yayımlanan Makaleler (ISI), (SCI), (SSCI), (AHCI) ve (IM)
TUZCU M., ORUÇ E., TUZCU N., YOLDAŞ A., YİĞİN A. Atık Sığır Fetüslerinde Kampilobakteriozisin
Patolojik İmmunohistokimyasal Mikrobiyolojik ve Gerçek Zamanlı PZR ile Teşhisi, Kafkas Universitesi
Veterinerlik Fakültesi Dergisi 16 (3) : 509-514, 2010.
1.
B. Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makaleler
1.
2.
TUZCU M., YOLDAŞ A, ÖZMEN M., YİĞİN A. An patho-anatomical aspect on masseteric muscles in
cattle rabies by Real-Time PCR. EURASIAN JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES. 2013 Vol. 29
No. 4 pp. 211-215
YOLDAŞ A, TUZCU M, Erdal ÖZMEN E., YİĞİN A., ÖZMEN M., KUL S., TUZCU N. Sığırlarda
Kuduz Hastalığının Teşhisi ve Kuduz Virüsünün Anatomik Lokalizasyonunun Real Time PCR ile
Belirlenmesi Üzerine Karşılaştırmalı Çalışmalar, Dicle Üniv Vet Fak Derg 2009: 2 (2): 42-50.
C- Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan posterler
1.
2.
Akin YİĞİN*,1, Bulent Ali Antmen, MD*,Hatice Korkmaz Guvenmez*,Mustafa Yilmaz*,Ilgen
Sasmaz, MD*, and Yurdanur Kilinc, ASH Member ID425205 JAK2V617F Mutation In Hematologic
Malignancies In Childhood and Myeloproliferative Disorders In Adulthood Home/November 15, 2013;
Blood: 122 (21) 2013 by The American Society of Hematology
O. KARA, A. YİĞİN, B. Sahin and S. Paydas, The use and correlation with flow cytometry of
fluorescent molecular beacons in real time PCR of IgH gene rearrangements for evaluation of minimal
residual disease in multiple myeloma Journal of Clinical Oncology, 2006 ASCO Annual Meeting
Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 24, No 18S (June 20 Supplement), 2006: 17552 © 2006
American Society of Clinical Oncology
D- Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan posterler
1.
2.
3.
DURAN N., İNCİ M., ÖZER B., DEMİR C., YAVUZ B., YİĞİN A., EVİRGEN Ö., ÖNLEN Y.,
DEMİR M. Hatay bölgesinde Hepatit C virusu genotip dağılımı, ANKEM Derg 2011;25 (Ek 1):75
DURAN N., MELEK İ., DURAN G.G., DEMİR C., YİĞİN A., DUMAN T., ASLAN H., OKUYUCU
E., YILMAZER S. Multiple Skleroz Hastalarında Parvovirus B19 ve Epstein Barr Virus Sıklığı
ANKEM Derg 2011;25(Ek 1): 91
ERKASLAN N., DURAN N., GÜLBOL G., YİĞİN A., ÖZER B., Baş boyun kanserlerinde HPV Sıklığı
ve Fragment Analiz Yöntemi Genotip Dağılımının Belirlenmesi EKMUD KONGRESİ 2014;208
PROJELERDE ALDIĞI ÖDÜLLER:
22 MAYIS 2011 KIZILAĞAÇ, MANAVGAT 26.ANKEM (Antibiyotik ve Kemoterapi) KONGRESİ
POSTER BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
340 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content