close

Enter

Log in using OpenID

3-BizgNews-Rujan-2011-HR

embedDownload
*|MC:SUBJECT|*
Biblijski institut News - Jesen/2011
Email se ne prikazuje dobro?
Preuzmite ga ovdje.
Zašto studirati teologiju? Friend on Facebook
Teološko obrazovanje pruža mnogo više nego što možda misliš.
Forward to a Friend
Često mi potencijalni student kaže: “Zanima me studiranje Biblije i
teologije, ali što mogu napraviti s teološkom diplomom kada
završim?” U ovom izdanju našeg newslettera, neki od naših
diplomanata će odgovoriti na ovo pitanje. Iako su oni predani
Isusovi sljedbenici, svaki je uključen u aktivnosti netipične za ideju
“crkvenog rada”. Prošli mjesec imao sam sastanak s jednim od
službenika u zagrebačkom Gradskom poglavarstvu. On služi našoj
zajednici na važne načine. Tijekom razgovora rekao mi je: “Ja
imam diplomu iz teologije i ona mi je dobro poslužila, iako moj rad
nije religiozan”.
Jer je Bog stvorio naš svijet, rastuće razumijevanje Njega pruža
uvid u čitav svijet koji se nalazi oko nas. Ljudska bića su “stvorena
Postani student
Biblijskog
instituta!
Puna studentska prava po postavkama
Bolonjske deklaracije
na Njegovu sliku”. Poznavanje Njega i Njegovih uputa u vezi
odnosa daje ozbiljnom studentu Biblije i teologije vrijedna
pomagala za rad s ljudima. Koristeći ova pomagala na radnom
mjestu na načine koji cijene i blagoslivljaju druge, čine teološki
obrazovanog radnika vrijednim doprinosom, neovisno o
specifičnom poslu koji radi. Isus je rekao svojim učenicima, netom
prije što će biti uhićen i razapet, da se život nalazi u poznavanju
Boga ispunjenim vjerom. Također je rekao da trebamo tražiti
najprije Kraljevstvo Božje, i sve će se ostalo nadodati.
Na Biblijskom institutu vjerujemo da ozbiljno proučavanje Biblije i
ostalih teoloških disciplina, u okruženju koje cijeni pojedinca i
ohrabruje vjeru te postavlja izazov pred svaku osobu da služi
Kristu tako da služi drugima u zajednici, jest ono što priprema i
oprema za život.
T. Sibley
Jesenski rok za predaju
Molbi za upis traje do 22.
rujna, 2011. Nakon toga
slijedi period evaulacije molbi
od 26. do 29. rujna.
Počevši s akademskom
godinom 2007./08. Biblijski
institut u Zagrebu je postao
područni studij Visokog
evanđeoskog teološkog
učilišta u Osijeku, s pravom
javnosti. Upisani studenti
ostvaruju puna studentska
prava u Republici Hrvatskoj.
Studijski program za diplomu
prvostupnika teologije je
suglasan svim postavkama
Bolonjske deklaracije i priznat
diljem Europe.
Teme studija su:
Biblija, teologija, filozofija,
file:///C|/DOCUME~1/Iva/LOCALS~1/Temp/Puls-September-HR2-2.html[20.3.2012 16:17:54]
*|MC:SUBJECT|*
primjenjena teologija, grčki i
hebrejski jezik, engleski jezik,
hermeneutika, homiletika i
pastoralna briga.
Za više informacije
kliknite ovdje!
Uskoro početak
nove akademske
godine
Otvorena vrata
knjižnice - 18.11.
Ne propustite ubilježiiti na
Za tri tjedna započinje nova
vaše kalendare 18.11. Na
akademska godina na
taj ćemo dan na poseban
Institutu. Ove ćemo godine
način predstaviti rad naše
početak obilježiti promocijom
knjižnice. Svih ovih godina
naših studenata. Proslava će
naša malena knjižnica služi
se održati 7. listopada u
zajednici na značajan način.
Muzeju Mimara, s
Osim studenata i profesora
početkom u 17:00 sati.
na zagrebačkim teološkim
Promocija je otvorena za
učilištima, redoviti korisnici
javnost i svi su srdačno
naše knjižnice su također
dobrodošli. braća i sestre iz različitih
Kao i svih prošlih godina, i
kršćanskih zajednica, koji
ove ćemo akademske godine
žele rasti u poznavanju Boga
za širu javnost imati mnoga
kroz mnoge resurse koje im
otvorena večernja
nudimo ovdje. predavanja. Također ćemo
Knjižnica, u čijem se sklopu
nastaviti održavati intenzivna
nalazi i čitaonica u Gajevoj
predavanja iz područja
9a, sadrži oko 20.000
kršćanskog savjetovanja. Za
izdanja, pretežno biblijske i
više informacija pratite našu
teološke tematike. Nedavno
internet stranicu
su pokrenute dvije značajne
www.bizg.hr, gdje ćemo
zbirke. Prva se tiče zbirke
uskoro objaviti novi raspored
Biblija na raznim jezicima,
predavanja. koja već do sada sadrži
preko 200 izdanja. Drugu
smo zbirku iz područja
file:///C|/DOCUME~1/Iva/LOCALS~1/Temp/Puls-September-HR2-2.html[20.3.2012 16:17:54]
Tečaj engleskog jezika
za studente i odrasle
- na Biblijskom institutu
> Tečaj vodi izvorni govornik
američkog engleskog jezika
> Male grupe
(do 10 osoba)
> Mala cijena: samo 400 kn
za cijeli semestar (plus
kupnja knjige za početne
tečajeve)
> Semestar uključuje =
2 školska sata, 1x tjedno,
tijekom 14 tjedana = ukupno
28 školskih sati
> Razni stupnjevi, od
početnika do pisanja
akademskog rada na
engleskom jeziku
*|MC:SUBJECT|*
> Atmosfera je vesela i
pozitivna!
psihologije pokrenuli za sve
naše studente koji se žele
baviti kršćanskim
Upisi: 6.10.2011.
savjetovanjem. Sve
Početak nastave: 10.10.2011.
informacije o radu knjižnice,
njenoj povijesti i planovima za
budućnost, moći ćete saznati
na ovaj dan. Više informacija
o ovom događaju, uskoro. Što poslije studija? Diplomanti Biblijskog instituta govore o svom iskustvu prije i poslije
studija ERVIN BUDISELIĆ, Zagreb MOJA SLUŽBA
Osim što na Biblijskom institutu predajem kolegije iz područja Novog zavjeta, u svojoj
lokalnoj crkvi vodim slavljenje te propovijedam i poučavam. Mnogo vremena provodim
istražujući i pišući o novozavjetnim i crkvenim temama pa tako u budućnosti planiram
objaviti članke na temu pogrešaka u tumačenju Biblije, Pavlovom pogledu na crkvu na
temelju poslanice Efežanima, Gospodnjoj večeri, desetini te ulozi i važnosti teološkog
studiranja. KAKO ME JE INSTITUT PRIPREMIO ZA SLUŽBU
2001. god. preselio sam se iz Zagreba u Samobor u svrhu započinjanja kršćanske
zajednice u Samoboru zajedno s grupom drugih kršćana. Započevši s radom, primijetio
file:///C|/DOCUME~1/Iva/LOCALS~1/Temp/Puls-September-HR2-2.html[20.3.2012 16:17:54]
*|MC:SUBJECT|*
sam potrebu za dodatnim poznavanjem Svetog Pisma i teologije kako bih se mogao
bolje nositi s izazovima u radu. Saznavši za Institut došao sam tamo planirajući pohađati
svega nekoliko predavanja. No kroz predavanja Bog je radio u mome životu jer ne samo
da sam napredovao u znanju i spoznaji Božjih istina, nego je Bog ujedno radio na mome
karakteru kao osobe, brata, muža, crkvenog djelatnika itd. Cijenim to što predavanja
potiču studenta da razmišlja i oblikuje svoju vlastitu teologiju te što predavanja ne
oblikuju samo razum nego i srce. ŠTO NAKON INSTITUTA
Smatram da student nakon završenog studija teologije dobiva dobre osnove iz područja
Biblije, teologije i crkvene povijesti te solidne osnove iz područja lingvistike, filozofije,
psihologije i akademske pismenosti. To znači da Biblijski institut studentu pruža dobre
osnove za rad u crkvenoj službi, no student ujedno može odabrati nastavak akademskog
obrazovanja u području teologije, kao i u području filozofije, povijesti ili psihologije. Vanja Kleindienst, Razbor, Slovenija Zovem se Vanja Kleindienst i studentica sam na Biblijskom institutu. U Sloveniji, gdje
živim, nisam mogla pronaći studij koji sam željela. Kada sam čula za Institut, počela sam
studirati u Zagrebu i nikada to nisam požalila. Trenutno sam pri kraju svog studija.
Osjećam da godine koje sam provela ovdje nisu samo uvećale moje znanje o Bibliji i
drugim važnim stvarima, već također imale značajan utjecaj na moj život. Narasla sam u
svom odnosu s Bogom i produbila odnose sa svojim bližnjima, našla smisao i smjer za
svoj život, bila iznimno blagoslovljena u svom osobnom životu, te iskusila život u
duhovnoj obitelji vjernika. Također se osjećam dobro pripremljeno za službu koju imam u
Sloveniji. Moj muž i ja dio smo kućne zajednice koja se okuplja svaki tjedan u našem
domu. Činimo razne stvari kako bi dosegnuli druge ljude oko nas i navijestili im
file:///C|/DOCUME~1/Iva/LOCALS~1/Temp/Puls-September-HR2-2.html[20.3.2012 16:17:54]
*|MC:SUBJECT|*
Evanđelje. Svaki tjedan organiziramo grupna proučavanja Biblije i evangelizacije na ulici.
Jednom godišnje priređujemo dramske predstave i u Božićno vrijeme radionice za izradu
adventskih vijenaca. Ove godine započeli smo s organizacijom dječjih kampova na
engleskom jeziku, koje planiramo imati svake godine. Trenutno radimo na započinjanju
mjesečnih dječjih klubova na engleskom jeziku, za djecu školske dobi. Želja mi je također
započeti tjedno proučavanje Biblije za žene. Potreba za evangelizacijskim radom je
velika. Osjećam se privilegirano da sam mogla provesti vrijeme na Institutu, učiti i
pripremiti se za svoju službu. Također cijenim pomoć i potporu svih, koje smatram
svojom obitelji na Institutu.
˝ IVAN KARADŽA, Zagreb Moje iskustvo na Biblijskom institutu
Onaj koji se odluči ići na studij teologije, odlučio se ići uskim putem, punim trnja i
različitih izazova. Tako barem razmišlja većina. Stvar je tim gora kada je u pitanju
protestantsko teološko učilište. Bio sam svjestan ovih činjenica kad sam odlučio studirati
teologiju na jednom takvom učilištu. Jedino što mi je tada pomagalo da se odlučim je bila
nada da će se Bog za mene pobrinuti.
Šest godina kasnije, završio sam studij teologije na Biblijskom institutu i tu se zaposlio
nakon studija. Biblijski institut je za mene sve ove godine bio puno više od teološkog
fakulteta. Bio je dom pun drage obitelji u Kristu, prisnih i brižnih prijatelja, te spoznaje i
blagostanja važnih za življenje. Ni u jednom trenutku nisam požalio što sam se odlučio
studirati teologiju na Biblijskom institutu, jer spoznaja i služenje Bogu su ono čemu težim
i što će mi uvijek trebati u životu.
Danas sam zaposlen u studentskoj referadi Biblijskog instituta, vodim predavanje
praktične nastave, uključen sam u život crkve, te služim pojedincima u njihovom
upoznavanju Boga. Znanje i iskustvo bliskosti i prijateljstva koje sam stekao na
Biblijskom institutu su mi uvelike pomogli kako u mome djelovanju za Boga, tako i u
mome življenju s njime.
file:///C|/DOCUME~1/Iva/LOCALS~1/Temp/Puls-September-HR2-2.html[20.3.2012 16:17:54]
*|MC:SUBJECT|*
friend on Facebook | forward to a friend Kontakt
Donacije i prilozi
Adresa: Biblijski institut E-mail: [email protected]
Kušlanova 21 Tel: +385 (0)1 233 86 38
HR-10 000 Zagreb Fax: +385 (0)1 230 81 88
Žiro-račun (Zagrebačka banka):
Kunski: 2360000-1101947154
Devizni: 2100333042
IBAN HR6423600001101947154
www.bizg.hr
Copyright (C) 2011. Biblijski institut. Sva prava pridržana.
file:///C|/DOCUME~1/Iva/LOCALS~1/Temp/Puls-September-HR2-2.html[20.3.2012 16:17:54]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
209 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content