close

Enter

Log in using OpenID

BILTEN - Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar

embedDownload
BILTEN
XVII. ŽUPANIJSKOG NATJECANJA IZ HRVATSKOGA JEZIKA
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
Bjelovar, 2. ožujka 2012.
B I L T E N
XVII. ŽUPANIJSKOG NATJECANJA IZ HRVATSKOGA JEZIKA
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar, 2. ožujka 2012.
IZDAVAČ
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
ZA IZDAVAČA
mr.oec. Nataša Vibiral
UREDNICE
Nikolina Marinić, prof. mentor
mr.oec. Nataša Vibiral
Tatjana Kreštan, prof., viši knjižničar
NASLOVNICA I SLIKA ZA NASLOVNICU
Tatjana Kreštan, prof., viši knjižničar
2
UVOD
Cijenjeni učenici i mentori,
na kraju sedamnaestog Županijskog natjecanja u poznavanju hrvatskoga
jezika zahvaljujem mentorima što su i ove godine vrijedno pripremali učenike u
poznavanju materinskog jezika, a učenicima što su, uz uobičajene školske
aktivnosti, uložili silni trud u pripremanje za ovo natjecanje. Čestitam svim
sudionicima natjecanja na uspjehu i trudu, a najboljima želim puno uspjeha na
Državnom natjecanju.
mr.oec. Nataša Vibiral,
ravnateljica Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar
Školska natjecanja iz hrvatskoga jezika školske godine 2010./2011. održala
su se u deset škola Bjelovarsko-bilogorske županije: Gimnaziji Bjelovar, Gimnaziji
Daruvar, Medicinskoj školi Bjelovar, Srednjoj školi „August Šenoa“ Garešnica,
Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje, Srednjoj školi Čazma, Ekonomskoj i
turističkoj školi Daruvar, Tehničkoj školi Bjelovar, Turističko-ugostiteljskoj i
prehrambenoj školi Bjelovar i Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar. U školskim
natjecanjima sudjelovalo je 100 učenika i 20 mentora, a na Županijsko natjecanje
upućeno je 42 učenika s 18 mentora: 10 iz prvih razreda, 10 iz drugih razreda, 11 iz
trećih i 11 iz četvrtih.
Državno natjecanje održat će se od 23. do 25. travnja 2012. Svim
predstavnicima naše županije na Državnom natjecanju želimo puno sreće, a ostalim
natjecateljima zahvaljujemo na sudjelovanju.
Nikolina Marinić, prof. mentor
3
O KOMERCIJALNOJ I TRGOVAČKOJ ŠKOLI
BJELOVAR
Komercijalnu i trgovačku školu Bjelovar šk. god. 2011./2012. pohađa 353 učenika
raspoređenih u trinaest razrednih odjela koji se školuju za zanimanje prodavač i
komercijalist. Program za zanimanje prodavač traje tri godine tijekom kojih učenik stječe
znanja, vještine, navike i stavove neophodne za obavljanje poslova u prodavaonici.
Program za zanimanje komercijalist traje četiri godine tijekom kojih učenici stječu znanja
i vještine u obavljanju poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja, a ukoliko žele
nastaviti obrazovanje, mogu se natjecati za upis u više i visokoškolske ustanove.
Škola ima četrdesetak zaposlenika, od kojih 37 radi u nastavi. Nastavnici i stručni
suradnici neprestano se usavršavaju i stječu nova odgojno-obrazovna znanja i vještine.
Kroz svakodnevni rad s učenicima odgajaju mlade ljude u duhu tolerancije i međusobnog
razumijevanja, pripremaju ih za život i svijet rada. Sustavnim praćenjem, analiziranjem i
preispitivanjem vlastite prakse nastoji se unaprijediti rad u čijem je središtu učenik i
njegova dobrobit. Imajući u vidu Memorandum Europske komisije o cjeloživotnom učenju,
potiče se razvoj osnovnih vještina koje su potrebne učeniku za aktivno sudjelovanje u
društvu: znati učiti, vješto komunicirati, biti prilagodljiv, znati kreativno misliti, znati
rješavati probleme, znati postavljati ciljeve i biti motiviran za njihovo ostvarivanje te
znati raditi u timu.
Učenici imaju priliku sudjelovati u projektnoj nastavi, suradničkim oblicima učenja
te radionicama i sadržajima koje nudi školska knjižnica, a među poznatijim projektima su:
„Živim život bez nasilja“, „Slagalica“, „Učenje učenja“, „Vježbanje tolerancije“. U okviru
strukovnih vježbi u školi djeluju vježbeničke tvrtke, a naša je škola jedan od organizatora
Međužupanijskog sajma vježbeničkih tvrtki. Učenici su aktivni i postižu uspjehe u
izvannastavnim aktivnostima, posebice dramska grupa i brojni sportaši okupljeni u
Školskom sportskom društvu „Trgokomerc“. Škola je ponosna i na brojne humanitarne
akcije koje organizira Vijeće učenika.
Sve informacije i aktualni događaji u školi dostupni su na ažurnoj mrežnoj stranici o
kojoj brinu djelatnici škole i ravnateljica. Izdavačka djelatnost ogleda se u objavljivanju
Ljetopisa Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar koji donosi podatke o učenicima i
djelatnicima te pregled najvažnijih zbivanja tijekom jedne školske godine, a rezultat je
zajedničkoga rada učenika i djelatnika škole.
4
VREMENIK XVII. ŽUPANIJSKOG NATJECANJA
IZ HRVATSKOGA JEZIKA
2. ožujka 2012. (petak)
Vrijeme
9.30.
Aktivnost
Mjesto
Okupljanje natjecatelja i mentora
Velika vijećnica BBŽ
Okrepa za sudionike
A. Starčevića 8
II.kat - hodnik lijevo
10.00. - 11.30
11.00. - 11.30
Natjecanje
Velika vijećnica BBŽ
dežurne nastavnice (KTŠ)
Andrea Štefanec i Kristina Kelemin
Ručak za mentore
Restoran Golub
Franjevačka 6.a (u dvorištu)
11.45. - 13.00
12.00. - 13.00
Ispravljanje testova
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
kabinet 14 - 1. razredi (prizemlje)
kabinet 45 - 3. razredi (1. kat)
kabinet 31 - 2. razredi (prizemlje)
kabinet 32 - 4. razredi (prizemlje)
Ručak za natjecatelje
Restoran Golub
Franjevačka 6.a (u dvorištu)
13.15
Objava privremene ljestvice poretka
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
Žalbeni rok i uvid u testove
kabinet
kabinet
kabinet
kabinet
13.45
Objava konačne ljestvice poretka
Oglasna ploča kod učionice 22.
14.00
Podjela priznanja i zahvalnica
Učionica 22. (prizemlje)
13.15 - 13.30
14
31
45
32
- 1. razredi (prizemlje)
- 2. razredi (prizemlje)
- 3. razredi (1. kat)
- 4. razredi (prizemlje)
ŠKOLE SUDIONICE NATJECANJA
Gimnazija Daruvar
Gimnazija Bjelovar
Srednja škola Čazma
Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje
Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica
Medicinska škola Bjelovar
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
Ekonomska i turistička škola Daruvar
Tehnička škola Bjelovar
Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar
5
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU ŽUPANIJSKOG
NATJECANJA
mr.oec. Nataša Vibiral, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar – predsjednica
Nikolina Marinić, prof. mentor, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar – tajnica
Dubravka Grganić Rožman, prof., Medicinska škola Bjelovar – članica
Marina Šramek, prof., Gimnazija Bjelovar – članica
Katica Kovrlija, prof., Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar – članica
PROSUDBENA POVJERENSTVA ZA ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ
HRVATSKOGA JEZIKA ZA ISPRAVLJANJE TESTOVA
Prosudbeno povjerenstvo za 1. razred
1. Ivana Cikoja, prof. – Tehnička škola Bjelovar
2. Katica Kovrlija, prof. – Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
3. Kristina Kraljić, prof. – Gimnazija Bjelovar
4. Lovorka Levak, prof. – Ekonomska i turistička škola Daruvar
Prosudbeno povjerenstvo za 2. razred
1. Ana Delić, prof. - Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje
2. Zvonko Farago, prof. – Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica
3. Snježana Matić, prof. – Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar
4. Romana Žukina, prof. – Gimnazija Daruvar
Prosudbeno povjerenstvo za 3. razred
1. Melita Ivanetić, prof. – Srednja škola Čazma
2. Živana Kriška, prof. - Srednja škola Čazma
3. Ivana Peulja, prof. – Gimnazija Bjelovar
4. Vesna Prgin, prof. – Gimnazija Bjelovar
5. Nataša Štandar, prof. - Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica
Prosudbeno povjerenstvo za 4. razred
1. Dubravka Grganić Rožman, prof. – Medicinska škola Bjelovar
2. Hedviga Marjanović, prof. - Gimnazija Daruvar
3. Marina Šramek, prof. - Gimnazija Bjelovar
6
4. Željka Žarković, prof. - Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje
SUDIONICI NATJECANJA
R.br.
Prvi razred
Rang
Ime i prezime
učenika
Škola
Mentor
Broj
bodova
1.
1.
Martina Klobučar
Gimnazija Daruvar
Romana Žukina
73
2.
2.
Sara Zadro
Gimnazija Bjelovar
Marina Šramek
71
3.
3.
Đurđica Majetić
Srednja škola Čazma
Marija Tkalec
70
4.
3.
Matea Matković
Srednja škola Bartola
Ana Delić
70
Kašića Grubišno Polje
5.
4.
Mateja Ilinović
Gimnazija Daruvar
Hedviga Marjanović
69
6.
5.
Matea Pek
Gimnazija Bjelovar
Marina Šramek
67
7.
6.
Dominik Grgić
Gimnazija Daruvar
Romana Žukina
62
8.
7.
Marija Dominković
Gimnazija Bjelovar
Marina Šramek
61
9.
8.
Sanja Veltruski
Gimnazija Daruvar
Hedviga Marjanović
59
10.
9.
Branka Mamula
Srednja škola „August
Zvonko Farago
56
Šenoa“ Garešnica
Drugi razred
R.
br.
Rang Ime i prezime
učenika
Škola
Mentor
Broj
bodova
1.
1.
Tena Lusavec
Gimnazija Bjelovar
Vesna Prgin
72
2.
2.
Dora Milaković
Gimnazija Bjelovar
Vesna Prgin
71
3.
3.
Monika Majstorović
Gimnazija Bjelovar
Ivana Peulja
70
4.
4.
Brigita Herout
Srednja škola Bartola Kašića
Željka Žarković
64
Grubišno Polje
5.
5.
Lea Matošević
Srednja škola Čazma
Živana Kriška
63
6.
6.
Tomislav Varga
Gimnazija Bjelovar
Marina Šramek
58
7.
7.
Tomislav Bajan
Srednja škola „August Šenoa“
Nataša Štandar
56
Garešnica
8.
8.
Kristian Pintar
Gimnazija Bjelovar
Ivana Peulja
54
9.
9.
Domagoj Blazonija
Medicinska škola Bjelovar
Dubravka Grganić
46
Rožman
7
10.
10.
Sanja Stanković
Medicinska škola Bjelovar
Dubravka Grganić
43
Rožman
Treći razred
R.br.
Rang Ime i prezime
učenika
Škola
Mentor
Broj
bodova
1.
1.
Ivan Brkljačić
Gimnazija Bjelovar
Marina Šramek
63
2.
2.
Ivana Častek
Srednja škola Bartola Kašića Grubišno
Željka Žarković
60
Polje
3.
2.
Sanja Virovec
Gimnazija Bjelovar
Kristina Kraljić
60
4.
3.
Edvin Brusač
Gimnazija Bjelovar
Kristina Kraljić
58
5.
3.
Ana Milekić
Gimnazija Daruvar
Hedviga
58
Marjanović
6.
4.
Ema Gregurić
Gimnazija Bjelovar
Marina Šramek
57
7.
4.
Andrea Kanjski
Srednja škola Bartola Kašića Grubišno
Željka Žarković
57
Gimnazija Bjelovar
Marina Šramek
55
Srednja škola Bartola Kašića Grubišno
Željka Žarković
54
Polje
8.
5.
Anamarija
Konjević
9.
6.
Ivana Đerke
Polje
10.
7.
Hana Lukavečki
Gimnazija Daruvar
Romana Žukina
53
11.
7.
Maja Vreš
Srednja škola Čazma
Marija Tkalec
53
Četvrti razred
R.
br.
Rang Ime i prezime
učenika
Škola
Mentor
Broj
bodova
1.
1.
Ana Vinković
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
Katica Kovrlija
71
2.
2.
Lucija Markljušaj
Turističko-ugostiteljska i prehrambena
Snježana Matić
69
škola Bjelovar
3.
3.
Nikolina Solić
Gimnazija Bjelovar
Kristina Kraljić
63
4.
4.
Valentina Cepanec
Gimnazija Bjelovar
Kristina Kraljić
61
5.
5.
Silvija Vidaković
Gimnazija Bjelovar
Vesna Prgin
58
6.
6.
Marija Hudoba
Ekonomska i turistička škola, Daruvar
Lovorka Levak
54
7.
6.
Emilija Matanović
Srednja škola Čazma
Melita Ivanetić
54
8.
7.
Jelena Tomić
Srednja škola Čazma
Melita Ivanetić
48
9.
8.
Jana Veltruski
Gimnazija Bjelovar
Vesna Prgin
44
8
10.
9.
Željka Sinković
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
Katica Kovrlija
42
11.
10.
Stjepan Hrastić
Tehnička škola Bjelovar
Ivana Cikoja
41
REZULTATI NATJECANJA
Prvi razred
R.
br.
Ime i prezime učenika
Mentor
Bodovi
Naziv škole
1.
Sara Zadro
Marina Šramek
73
Gimnazija Bjelovar
2.
Mateja Ilinović
Hedviga Marjanović
72
Gimnazija Daruvar
3.
Martina Klobučar
Romana Žukina
69
Gimnazija Daruvar
4.
Matea Matković
Ana Delić
66
Srednja škola Bartola Kašića
Grubišno Polje
5.
Marija Dominković
Marina Šramek
65
Gimnazija Bjelovar
6.
Đurđica Majetić
Marija Tkalec
64
Srednja škola Čazma
7.
Dominik Grgić
Romana Žukina
62
Gimnazija Daruvar
8.
Branka Mamula
Zvonko Farago
58
Srednja škola „August Šenoa“
Garešnica
9.
Sanja Veltruski
Hedviga Marjanović
57
Gimnazija Daruvar
10.
Matea Pek
Marina Šramek
57
Gimnazija Bjelovar
Drugi razred
R.
br.
Ime i prezime učenika
Mentor
Bodovi
Naziv škole
1.
Tena Lusavec
Vesna Prgin
70
Gimnazija Bjelovar
2.
Brigita Herout
Željka Žarković
66
Srednja škola Bartola Kašića
Grubišno Polje
3.
Dora Milaković
Vesna Prgin
60
Gimnazija Bjelovar
4.
Monika Majstorović
Ivana Peulja
59
Gimnazija Bjelovar
5.
Lea Matošević
Živana Kriška
54
Srednja škola Čazma
6.
Kristian Pintar
Ivana Peulja
49
Gimnazija Bjelovar
7.
Tomislav Varga
Marina Šramek
48
Gimnazija Bjelovar
9
8.
Tomislav Bajan
Nataša Štandar
48
Srednja škola „August Šenoa“
Garešnica
9.
Sanja Stanković
Dubravka Grganić Rožman
36
Medicinska škola Bjelovar
10.
Domagoj Blazonija
Dubravka Grganić Rožman
23
Medicinska škola Bjelovar
Treći razred
R.
br.
Ime i prezime učenika
Mentor
Bodovi
Naziv škole
1.
Ivana Častek
Željka Žarković
65
Srednja škola Bartola Kašića
Grubišno Polje
2.
Ana Milekić
Romana Žukina
62
Gimnazija Daruvar
3.
Ema Gregurić
Marina Šramek
62
Gimnazija Bjelovar
4.
Sanja Virovec
Kristina Kraljić
59
Gimnazija Bjelovar
5.
Ivan Brkljačić
Marina Šramek
58
Gimnazija Bjelovar
6.
Ivana Đerke
Željka Žarković
57
Srednja škola Bartola Kašića
Grubišno Polje
7.
Edvin Brusač
Kristina Kraljić
57
Gimnazija Bjelovar
8.
Anamarija Konjević
Marina Šramek
53
Gimnazija Bjelovar
9.
Andrea Kanjski
Željka Žarković
47
Srednja škola Bartola Kašića
Grubišno Polje
10.
Hana Lukavečki
Romana Žukina
47
Gimnazija Daruvar
11.
Maja Vreš
Marija Tkalec
42
Srednja škola Čazma
Četvrti razred
R.
br.
Ime i prezime
učenika
Mentor
Bodovi
Naziv škole
1.
Lucija Markljušaj
Snježana Matić
67
Turističko-ugostiteljska i
prehrambena škola Bjelovar
2.
Silvija Vidaković
Vesna Prgin
65
Gimnazija Bjelovar
3.
Ana Vinković
Katica Kovrlija
64
Ekonomska i birotehnička škola
Bjelovar
4.
Valentina Cepanec
Kristina Kraljić
64
Gimnazija Bjelovar
5.
Marija Hudoba
Lovorka Levak
61
Ekonomska i turistička škola
Daruvar
6.
Stjepan Hrastić
Ivana Cikoja
60
Tehnička škola Bjelovar
7.
Nikolina Solić
Kristina Kraljić
60
Gimnazija Bjelovar
8.
Jelena Tomić
Melita Ivanetić
48
Srednja škola Čazma
9.
Jana Veltruski
Vesna Prgin
46
Gimnazija Bjelovar
10.
Emilija Matanović
Melita Ivanetić
43
Srednja škola Čazma
10
11.
Željka Sinković
Katica Kovrlija
23
Ekonomska i birotehnička škola
Bjelovar
XVII. županijsko natjecanje iz hrvatskoga jezika
2. ožujka 2012.
prvi (I.) razred
zaporka
(peteroznamenkasti broj i riječ)
broj bodova:
90
Upute natjecateljima
1. Test se piše 90 minuta.
2. Prije rješavanja testa treba pozorno ispuniti listić sa zaporkom (čitljivo i pravopisno
točno).
3. Natjecatelj zaporku treba napisati na bijelu i žutu omotnicu i na prvu stranicu testa.
4. Zadatke testa treba pozorno pročitati.
5. Treba pozorno slijediti upute u zadatku.
6. Rješenja treba upisivati (crnom ili plavom kemijskom olovkom) na za to predviđena
mjesta.
7. U testu nije dopušteno precrtavanje, ispravljanje i šaranje (ako postoje nedoumice pri
oblikovanju točnih odgovora, treba se koristiti radnim papirom dobivenim od škole).
8. Da bi se priznali, odgovori trebaju biti napisani pisanim slovima.
9. Da bi se priznali, odgovori trebaju biti pravopisno i gramatički točni.
10. Nakon završetka pisanja test, radni papir i bijelu omotnicu treba staviti u žutu omotnicu
koju treba predati članu povjerenstva.
11. Nakon objave privremene ljestvice poretka natjecatelj ima pravo uvida u test i pravo na
pisanu žalbu.
Želimo ti uspjeh na natjecanju!
Školsko povjerenstvo:
1.___________________________________
(predsjednik Županijskoga povjerenstva)
11
2.___________________________________
(član Županijskoga povjerenstva)
3.___________________________________
(član Županijskoga povjerenstva)
12
1. Upiši kratice (N, G, D, A, V, L, I) iznad svih sklonjivih (deklinabilnih) riječi.
Glumče,
u jednom si dahu,
jednom gestom
preskočio stoljeća, epohe
i postao Odisej.
Rastjerao si uporne prosce
4
od vjerne ti žene Penelope.
2. Odredi vrste riječi.
Smjesta uđite! Pst! Neka bude tišina u našoj školi jer za petnaest minuta počinje
državna matura.
riječ
vrsta riječi
smjesta
uđite
pst
neka
bude
tišina
u
našoj
jer
za
petnaest
državna
3
3. Upiši dž/đ.
Do___i, ___uro, nema mjesta sr___bi! Ne vrije___aj i
ne osu___uj, ne
udaraj ___onom, ne skrivaj se iza mojih le ___a, ne zavlači kan___e u
tu___i ___ep! Osiguraj svoj bu ___et!
3
10
13
4. Upiši ije/je.
Bio je c___njeni l___čnik i nosio skupoc___na od___la. Prel ___tao je
pogledom po neosv___tljenoj dvorani prem ___štajući se nervozno s noge
na nogu. Nigdje nije bilo nikakve obav ___sti, a raspored je događanja
bio izm___njen. Morao je prim ___titi da se događa nešto čudno j er je
zas___danje prem___šteno u drugu dvoranu. Izgleda da je samo on bio
neobav___šten.
4
5. Ispiši i imenuj sve glagolske oblike.
Kada su u Klubu književnika predstavljali moju novu knjigu, rekoh obrativši se
publici: „Pisanje oduvijek bijaše potreba i nužnost. Bilježeći riječi, rečenice i skice po
papirićima, bio sam stvorio izdašno gnojište (čitaj: zaseban direktorij) gdje nedovršene
priče čekaju bolje dane, ako ih bude. Zapravo bih volio zaokružiti jedno razdoblje
pisanja novim romanom. To ću i ostvariti.“
glagolski oblik
naziv glagolskog oblika
6
10
14
6. Zaokruži riječi koje treba pisati velikim početnim slovom.
otok korčula pripada dubrovačko-neretvanskoj županiji. legenda kaže da su oko 580.
g. pr. kr. taj otok na istočnoj jadranskoj obali naselili kniđani (stanovnici knidosa u
maloj aziji). na području naselja vela luka u srednjem su se vijeku nalazile četiri
utvrde korčulanskih plemića i crkvica sv. vicenza. grad korčula ističe se lijepim
položajem u pelješkom kanalu. prema jednoj legendi grad nazvan crna korkira
osnovao je trojanski ratnik antenor nakon trojanskoga rata otplovivši menelajevim
brodom prema jadranskomu moru. uz grad se veže i ime marka pola, prvoga
europskog putnika na daleki istok, rođenoga u doba mletačke republike.
5
7. Upiši č/ć.
Kovr__ava Sun__ica, oli__enje __isto__e, brine se o __iš__enju Juri__ine
ku__erine. __inovni__ka je pla__a mala pa __esto mora __u__e__ke
kr__iti put kroz tu __ađavu pe__inu. Ne okre__u__i se, odmi__e
___ipkasti zastor. Oku__nica je zapuštena. Posvuda rastu __etinja__e,
ivan__ice i __i__ak.
4
8. Upiši rečenične znakove.
Kako je u Parizu živio na rubu bijede Matoš je bio prisiljen
prodati violončelo Pjesnik je personificirajući violončelo u
jednome tekstu izrekao njegovu tužaljku riječima Ah zašto si
me prodao Kao Juda Krista prodao si me nesretniče
3
9. Zaokruži slova ispred točno napisanih rečenica.
a) Ušli smo u dvorište sa velikim vrtom.
b) Plavokosa se djevojčica igrala sa psom.
c) Pratio je igru sa zviždaljkom u ustima.
d) Pisac je s olovkom zapisao nešto važno.
2
14
15
10. Napiši umanjenice podcrtanih imenica.
Posadite korijen u zemlju.
_______________________
Pukla je bakrena cijev.
_______________________
Poljubila ga je u obraz.
_______________________
Krk je kolijevka glagoljice.
_______________________
4
11. Zadatak ima dva dijela.
1. Ispiši riječi u kojima je došlo do glasovnih promjena.
2. Imenuj glasovne promjene.
Ražalostim se kad netko išara knjižicu ili uništi cvijeće.
riječ
glasovne promjene
4
12. Zaokruži riječ u rečenici u kojoj je bezvučni suglasnik ispred zvučnoga prešao u
svoj zvučni parnjak.
Pas je jedanput nakon kosidbe trave iskopao komadić odreska.
1
13. Zaokruži slova ispred rečenica u kojima su oba oblika lokativa točna.
a) On je glavni lik u pripovijetci/pripovijetki.
b) Pravci se sijeku u samo jednoj točci/točki.
c) Mnogo sam slušao o toj djevojki/djevojci.
d) Ukras je obješen na metalnoj ručki/ručci.
2
e) Stalno razmišljam o toj Davorci/Davorki.
11
16
14. Zaokruži pogrješno napisane riječi.
Prehrambene navike crvemperke, vodenbube i zelembaća ne uključuju bonbone.
2
15. Upiši d ili t.
Bio je to neobičan i uzbudljiv po___hvat.
O___šetali su u školski park držeći se za ruke.
U po___palublju se nalaze putničke kabine.
2
Neke su se župe o___cijepile i osamostalile.
16. Dopuni.
Genitiv imenice Vrbovec glasi __________________.
U tom je primjeru došlo do glasovne promjene koja se naziva __________________.
Do te promjene dolazi u nekim prezimenima i mjesnim imenima koja potječu iz
_____________________ narječja.
3
17. Zaokruži slovo ispred točne tvrdnje.
a) Svim je Hrvatima hrvatski standardni jezik materinski jezik.
b) Hrvatski je standardni jezik svjesno odabran i normiran.
c) Hrvatski je standardni jezik nastao na temelju čakavskoga narječja.
1
d) Hrvatski standardni jezik obuhvaća sve hrvatske idiome.
18. Upiši na crtu tražene pojmove.
Glas je najmanja jedinica _______________. Glas kojim se razlikuje značenje u
jezikoslovlju se naziva _______________.
2
19. U svakoj se rečenici nalazi pogrješka. Zaokruži slova ispred rečenica u kojima
pronalaziš pravopisnu pogrješku.
a) Tko god je to učinio, neka se odmah javi kod pedagoga.
b) Ne biste vjerovali, prijavilo se oko desetak kandidatkinja.
c) Ne osvrćući se za njom, slušao sam predivan pijev ptica.
d) Ne gledavši je u oči, jedva je uspio izgovoriti da ju ne voli.
2
e) Mnogi su mu zamijerali što je neredovito dolazio na posao.
12
17
20. Zaokruži riječi u kojima je r slogotvorno.
Prvoga travnja na programu Hrvatske televizije u emisiji Vrtlarica govorit će se o
uzgoju mrkve i artičoke.
2
21. Ispiši zvučne tjesnačnike (strujnike, frikative) iz rečenice.
Saša ulazi u finalnu vožnju.
1
________________
22. Zaokruži da ili ne.
a) Jedrenici k, g, h sudjeluju u palatalizaciji, sibilarizaciji i jotaciji.
DA
NE
b) Šumnici s, z, h i sonant n jednače se po mjestu tvorbe.
DA
NE
c) Glas dž zvučni je parnjak bezvučnoga đ, a č je parnjak glasa ć.
DA
NE
d) U izvedenicama i oblicima riječi prema osnovnom t i đ može doći ć.
DA
NE
4
23. Zaokruži slova ispred rečenica koje su točno rastavljene na slogove.
a) Od-ma-raj se i pri-dr-ža-vaj se di-je-te.
b) Dok ne oz-dra-viš, ču-vat ću ti di-je-te.
c) Orga-ni-zi-ra-mo li-je-pa vje-nča-nja.
2
d) Ne or-ga-ni-zi-ra-mo sport-ske su-sre-te.
24. Zaokruži riječi s trofonemskim slijedom ije.
Danijel se samo srijedom brije. Uvijek se smije i ne pita za cijenu.
1
25. Zaokruži slovo ispred točnoga odgovora.
Kupio je džip.
Podcrtana riječ ima:
a)
b)
c)
d)
četiri fonema i jedan morfem
tri fonema i dva morfema
četiri fonema i dva morfema
tri fonema i jedan morfem
1
11
18
26. Raščlani podcrtane riječi na morfeme (npr. žen-a).
Ana je prevoditeljica. Voli hrvatski jezik.
prevoditeljica ____________________________________________
hrvatski
2
____________________________________________
27. Dopuni svaku rečenicu jednom osobnom zamjenicom u nominativu.
a) ______ bi putovali.
b) _____ bi htio putovati.
2
28. Pročitaj rečenice i zaokruži slovo ispred točnoga odgovora.
Ljubav se ne može kupiti. Na kraju ćeš kupiti mrvice sa stola.
Razlikovnu ulogu u podcrtanom paru riječi ima:
a) dužina naglašenoga sloga
b) nenaglašena dužina
1
c) dužina i intonacija naglašenoga sloga
d) intonacija naglašenoga sloga.
29. Zadatak ima dva dijela.
1. Označi naglascima podcrtane riječi.
2. Zaokruži slova ispred rečenica u kojima podcrtane riječi čine minimalni par.
a) Na dimnjaku je roda.
b) Ovo nije dobra voda.
c) Stigla je opasna gripa.
5
d) Stigla je plesna grupa.
30. Upiši naglaske i nenaglašenu dužinu iznad riječi.
4
Znam riješiti ovaj zadatak.
14
19
31. Uvrsti naglašene riječi u rečenice tako da na crtu napišeš odgovarajuće slovo (a,
b, c ili d).
Neka su ____ siti i ovce na broju.
a) vûče
Ne ____ ga za rukav!
b) vûci
Srce ga ____ u rodni kraj.
c) vúci
Zašto imaš tako velike oči, ____?
d) vúčē
2
32. Zaokruži slovo ispred primjera u kojem se fonem /z/ u govoru ostvaruje kao [ś].
a) Zima je stigla.
b) Mraz će pasti.
c) Stiže iz škole.
1
d) Trči kroz žito.
33. Zaokruži slova ispred rečenica s ispravno označenim izgovornim cjelinama.
a) Jesi li ga ti| upoznao?
b) Za njih| se ne bojim.
c) Donio sam joj| kolače.
d) Uvijek si| bio| drukčiji.
2
e) Katkad| se sjeti| mene.
34. Ispiši iz rečenice proklitike i enklitike.
Budem li imao sreće i on odluči razgovarati s Anom, obavijestit ću te na vrijeme.
proklitike (prislonjenice, prednaglasnice)
enklitike (naslonjenice, zanaglasnice)
2
35. Napiši na kraju rečenice odgovarajući rečenični znak tako da rečenična
intonacija bude uzlazna.
1
On je dobar
8
20
RJEŠENJA I BODOVANJE UČENIČKIH ODGOVORA – 1. RAZRED
XVII. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA (2012.)
ŽUPANIJSKA RAZINA
Test ima 35 zadataka. Točni odgovori vrijede ukupno 90 bodova. Bodovna vrijednost zadatka
napisana je u kvadratiću kraj zadatka. Alternativno točno rješenje napisano je u zagradi.
1.
V
Glumče,
L
L
u jednom si dahu,
I
I
jednom gestom
A
A
preskočio stoljeća, epohe
N
i postao Odisej.
A
A
Rastjerao si uporne prosce
G D G
G
od vjerne ti žene Penelope.
Napomena: U slučaju da učenik pogrješno odredi padež u cijeloj (sročnoj) sintagmi, oduzima
mu se samo jedan bod (npr. jednom gestom).
4 boda (1 pogrješka 3 boda, 2 pogrješke 2 boda…)
2.
riječ
smjesta
uđite
pst
neka
bude
tišina
u
našoj
jer
za
petnaest
državna
vrsta riječi
prilog
glagol
uzvik (usklik)
čestica (riječca)
glagol
imenica
prijedlog
zamjenica
veznik
prijedlog
broj
pridjev
3 boda (1 pogrješka 2 boda, 2 pogrješke 1 bod…)
3. Dođi, Đuro, nema mjesta srdžbi! Ne vrijeđaj i ne osuđuj, ne udaraj đonom, ne skrivaj
se iza mojih leđa, ne zavlači kandže u tuđi džep! Osiguraj svoj budžet!
3 boda (1 pogrješka 2 boda, 2 pogrješke 1 bod…)
21
4. Bio je cijenjeni liječnik i nosio skupocjena odijela. Prelijetao je pogledom po
neosvijetljenoj dvorani premještajući se nervozno s noge na nogu. Nigdje nije bilo
nikakve obavijesti, a raspored je događanja bio izmijenjen. Morao je primijetiti da se
događa nešto čudno jer je zasjedanje premješteno u drugu dvoranu. Izgleda da je samo
on bio neobaviješten.
4 boda (1 pogrješka 3 boda, 2 pogrješke 2 boda…)
5. su predstavljali – perfekt
rekoh – aorist
obrativši (se) – glagolski prilog prošli
bijaše – imperfekt
bilježeći – glagolski prilog sadašnji
bio sam stvorio – pluskvamperfekt
čitaj – imperativ
čekaju – prezent
bude – prezent
bih volio – kondicional prvi
zaokružiti – infinitiv
ću ostvariti – futur prvi
6 bodova (1 pogrješka 5 bodova, 2 pogrješke 4 boda…)
6. Otok Korčula pripada Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Legenda kaže da su oko
580. g. pr. Kr. taj otok na istočnoj jadranskoj obali naselili Kniđani (stanovnici
Knidosa u Maloj Aziji). Na području naselja Vela Luka u srednjem su se vijeku
nalazile četiri utvrde korčulanskih plemića i crkvica sv. Vicenza. Grad Korčula ističe
se lijepim položajem u Pelješkom kanalu. Prema jednoj legendi grad nazvan Crna
Korkira osnovao je trojanski ratnik Antenor nakon Trojanskoga rata otplovivši
Menelajevim brodom prema Jadranskomu moru. Uz grad se veže i ime Marka Pola,
prvoga europskog putnika na Daleki istok, rođenoga u doba Mletačke Republike.
5 bodova (1 pogrješka 4 boda, 2 pogrješke 3 boda…)
7. Kovrčava Sunčica, oličenje čistoće, brine se o čišćenju Juričine kućerine. Činovnička
je plaća mala pa često mora čučećke krčiti put kroz tu čađavu pećinu. Ne okrećući se,
odmiče čipkasti zastor. Okućnica je zapuštena. Posvuda rastu četinjače, ivančice i
čičak.
4 boda (1 pogrješka 3 boda, 2 pogrješke 2 boda…)
8. Kako je u Parizu živio na rubu bijede, Matoš je bio prisiljen prodati violončelo.
Pjesnik je, personificirajući violončelo u jednome tekstu, izrekao njegovu tužaljku
riječima: „Ah, zašto si me prodao? Kao Juda Krista prodao si me, nesretniče!“
Napomena: Priznati i rješenje: Pjesnik je, personificirajući violončelo, u jednom tekstu
izrekao njegovu tužaljku riječima: „Ah, zašto si me prodao?! Kao Juda Krista prodao si me,
nesretniče!“
3 boda (1 pogrješka 2 boda, 2 pogrješke 1 bod…)
9. b), c)
2 boda (1 pogrješka 1 bod…)
22
10. korjenčić (korijenak), cjevčica (cijevka), obraščić, kolijevčica
4 boda (1 pogrješka 3 boda, 2 pogrješke 2 boda…)
11.
riječ
ražalostim
išara
knjižicu
cvijeće
glasovne promjene
jednačenje po mjestu tvorbe, gubljenje (ispadanje)
suglasnika (udvajanje, gubljenje ili ispadanje suglasnika)
jednačenje po zvučnosti, jednačenje po mjestu tvorbe,
gubljenje (ispadanje) suglasnika (udvajanje, gubljenje ili
ispadanje suglasnika)
palatalizacija
jotacija
Napomena: Redoslijed glasovnih promjena nije bitan. Svaki točan redak donosi jedan bod.
4 boda (1 pogrješka 3 boda, 2 pogrješke 2 boda…)
12. kosidbe
1 bod
13. a), d)
2 boda (1 pogrješka 1 bod…)
14. crvemperke, bonbone
2 boda (1 pogrješka 1 bod…)
15. pothvat, odšetali, potpalublju, odcijepile
2 boda (1 pogrješka 1 bod…)
16. Vrbovca, nepostojano e, kajkavskoga
3 boda (1 pogrješka 2 boda, 2 pogrješke 1 bod…)
17. b)
1 bod
18. govora, fonem
2 boda (1 pogrješka 1 bod…)
19. c), e)
2 boda (1 pogrješka 1 bod…)
20. Prvoga, Hrvatske, Vrtlarica, mrkve
2 boda (1 pogrješka 1 bod…)
21. z, ž
1 bod
22. a) DA, b) DA, c) NE, d) DA
4 boda (1 pogrješka 3 boda, 2 pogrješke 2 boda…)
23. a), d)
2 boda (1 pogrješka 1 bod…)
24. Danijel, brije, smije
1 bod
25. b)
1 bod
26. pre-vod-i-telj-ic-a, hrvat-sk-i
Napomena:Svaka riječ jedan bod.
2 boda (1 pogrješka 1 bod…)
27. a) Oni, b) Ti (On)
2 boda (1 pogrješka 1 bod…)
23
28. c)
1 bod
29. 1. a)
b)
c)
d)
Na dimnjaku je róda.
Ovo nije dobra vòda.
Stigla je opasna grȉpa.
Stigla je plesna grȕpa.
(dugouzlazni)
(kratkouzlazni)
(kratkosilazni)
(kratkosilazni)
2. c), d)
Napomena: Prvi dio zadatka – 4 boda, drugi dio zadatka – 1 bod.
5 bodova (1 pogrješka 4 boda, 2 pogrješke 3 boda…)
30. Znâm (dugosilazni) rijéšiti (dugouzlazni) òvāj (kratkouzlazni, dužina na a) zadátak
(dugouzlazni).
Napomena:Svaka točno naglašena riječ jedan bod.
4 boda (1 pogrješka 3 boda, 2 pogrješke 2 boda…)
31. Neka su b siti i ovce na broju.
Ne c ga za rukav!
Srce ga d u rodni kraj.
Zašto imaš tako velike oči, a ?
2 boda (1 pogrješka 1 bod…)
32. b)
1 bod
33. c), d)
2 boda (1 pogrješka 1 bod…)
34.
proklitike (prislonjenice, prednaglasnice)
enklitike (naslonjenice, zanaglasnice)
i, s, na
li, ću, te
2 boda (1 pogrješka 1 bod…)
35. On je dobar?
Napomena: Priznati i ako učenik na kraju rečenice stavi ?!.
1 bod
24
XVII. županijsko natjecanje iz hrvatskoga jezika
2. ožujka 2012.
drugi (II.) razred
Zaporka
(peteroznamenkasti broj i riječ)
broj bodova:
90
Upute natjecateljima
1. Test se piše 90 minuta.
2. Prije rješavanja testa treba pozorno ispuniti listić sa zaporkom (čitljivo i pravopisno
točno).
3. Natjecatelj zaporku treba napisati na bijelu i žutu omotnicu i na prvu stranicu testa.
4. Zadatke testa treba pozorno pročitati.
5. Treba pozorno slijediti upute u zadatku.
6. Rješenja treba upisivati (crnom ili plavom kemijskom olovkom) na za to predviđena
mjesta.
7. U testu nije dopušteno precrtavanje, ispravljanje i šaranje (ako postoje nedoumice pri
oblikovanju točnih odgovora, treba se koristiti radnim papirom dobivenim od škole).
8. Da bi se priznali, odgovori trebaju biti napisani pisanim slovima.
9. Da bi se priznali, odgovori trebaju biti pravopisno i gramatički točni.
10. Nakon završetka pisanja test, radni papir i bijelu omotnicu treba staviti u žutu omotnicu
koju treba predati članu povjerenstva.
11. Nakon objave privremene ljestvice poretka natjecatelj ima pravo uvida u test i pravo na
pisanu žalbu.
Želimo ti uspjeh na natjecanju!
Županijsko povjerenstvo:
1.___________________________________
(predsjednik Županijskoga povjerenstva)
2.___________________________________
(član Županijskoga povjerenstva)
3.___________________________________
(član Županijskoga povjerenstva)
25
1. Zaokruži riječi koje treba pisati velikim početnim slovom.
zanimljive susrete nude zagrebačke ulice. od spomenika fra kačiću miošiću mesničkom
ulicom stiže se na gornji grad, gdje se matoš skrasio na klupi strossmayerova šetališta. u
podnožju gvozda na dubravkinu putu spomenik je nesuđenomu nobelovcu miroslavu krleži.
šenoa je stanovnik vlaške ulice i zrinjevca, gdje dijeli zelenilo i dobre vibracije šetača s
banom mažuranićem, piscem epa smrt smail-age čengića. marulić, nacionalni klasik,
znamenit i po poslanici papi hadrijanu šestome, sjedi ispred važne ustanove: hrvatskoga
državnog arhiva. na kapucinskim je stubama marija jurić zagorka, jedna od rijetkih dama
književnoga spomeničkog panteona i urednica časopisa ženski list. preradović je na cvjetnome
trgu, ujević u varšavskoj – no to još nisu sve stvrdnute sjene majstora riječi.
6
2. Upiši rečenične znakove (interpunkcijske znakove, razgotke).
Pošto Elissa svojom dirljivom novelom zabavi slušatelje kraljica Filomena lijepa stasita
srdačnija i ljubaznija od koje druge zamislivši se reče Predrage gospe budući da se u puku
često zna čuti ova poslovica Tko pod drugim jamu kopa sam u nju padne pade mi na um da
vam dokažem istinitost te čini mi se mudre izreke
(Prema: G. Boccaccio, Dekameron)
3
3. Označi padež uobičajenom kraticom (N, G, D, A, V, L, I) iznad svih sklonjivih
(deklinabilnih) riječi u tekstu.
S rukama u džepovima hlača nervozno se osvrće oko sebe. Podsjeća me na likove škrtaca u
kazalištu, koji kao da neprekidno upozoravaju: „Ne približavaj se, kradljivče, mome blagu!“
3
4. Zaokruži slovo ispred rečenice s točno napisanim dvoglasnikom ie.
a) U najljepšem dijelu djela raspravlja se o lijepoti.
b) Zahtjevne smjernice bile su preduvijet promjenama koje je zahtijevala.
c) Svijetleći u noć, svjetleća je reklama privlačila kukce i usamljenike.
d) Djelovanje cijeloga prizora na dječju samosvijest neprocijenjivo je.
1
13
5. Napiši dijakritičke znakove iznad slova c.
26
Našao sam se u mecavi, razjaren copor krece se prema meni, dršcem, sav šcucuren grceci se
od straha. Strašno je bucno, tlaci me i pritišce sa svih strana... Žele me šcepati! Odjednom
skoci preda me strašno bice, skida kapuljacu i – probudio sam se!
3
6. Odredi vrstu podcrtanim riječima.
U hrpe suha lišća, duž zidova, zavlačili su se daždevnjaci. Aha, nije li to još jedan! Dječak je
vjerovao da ga je nekako moguće pripitomiti i nositi u džepu.
vrsta riječi
suha
_______________________
jedan
_______________________
duž
_______________________
da
_______________________
aha
_______________________
ga
_______________________
li
_______________________
nekako _______________________
2
7. Zaokruži objekte.
Vladaru se nije sviđala zamisao da zavlači ruke u džepove stanovnika i ulagao je napore kako
bi smanjio porez.
2
8. Ispiši oblikotvorne morfeme podcrtanih riječi.
Smisao i najveća radost putovanja nije u upoznavanju nepoznatih mjesta, nego u povezivanju
ljudi s različitih strana i stvaranju trajnih prijateljstava.
3
_______ _______ _______ _______ _______ _______
9. Napiši rječotvorne osnove podcrtanih riječi.
Toga sam kišovitoga dana odlučio ugasiti slatkastu zaljubljenost u tebe – pa nisam ja neki
nesretni lik iz sapunice!
_______________
_______________
_______________
_______________
2
12
10. Razvrstaj glagolske oblike iz teksta.
27
Najnovije osporavanje Shakespearea dolazi iz filmskoga studija. Oslanjajući se na poznatu
teoriju kako nedovoljno obrazovani Shakespeare ne bi mogao napisati djela koja mu pripisaše,
redatelj Emerich obračunat će se sa stoljetnom zagonetkom jednako suptilno kako je bio
razorio cijele gradove u „Danu nezavisnosti“. Prigovarahu mu da bi bilo nadobudno ispisivati
novu povijest svjetske književnosti bez čvrstih argumenata, no autor je sve optužbe odbacio
odredivši „Anonymous“ kao dramu o umjetnosti i politici, o peru koje će, dok budemo disali,
uvijek biti snažnije od mača. Neovisno o stavu koji film zagovara, očekujmo uzbudljiv triler!
infinitiv ________________________________________________________________
prezent _________________________________________________________________
perfekt _________________________________________________________________
pluskvamperfekt _________________________________________________________
aorist __________________________________________________________________
imperfekt _______________________________________________________________
futur prvi _______________________________________________________________
futur drugi ______________________________________________________________
imperativ _______________________________________________________________
kondicional prvi __________________________________________________________
glagolski prilog sadašnji ____________________________________________________
glagolski prilog prošli ______________________________________________________
6
11. Napiši u tablicu odrednice i pojmove koji se odnose na alternacije (zamjene)
fonema i fonemskih skupina (piši a), b) itd.).
a) vezane su uz određenu gramatičku ili tvorbenu kategoriju, b) obuhvaćaju sav jezični
materijal, c) ovise o naravi fonema, d) ovise o raspodjeli fonema, e) jednačenje suglasnika po
zvučnosti, f) sibilarizacija
fonološki uvjetovane alternacije
morfološki uvjetovane alternacije
2
8
12. Zaokruži riječi/spojeve riječi koji nisu napisani u skladu s gramatičkom
normom. Ispravi ih i napiši na crtu.
28
a) Novela govori o Arapu koji je bio najbolji u svojemu zanatu.
________________
b) Žiriom je predsjedala poznata teatrologinja Mani Gotovac.
________________
c) U ronjenju se natjecalo tridesetak najboljih ronioca.
________________
d) Najveći pljesak u šou dobivaju plesači tanga.
________________
e) Svemirci su zapravo makrobiotski žitelji druge planete.
________________
4
13. Zadatak ima dva dijela.
a) Napiši mocijske parnjake (imenice za ženske osobe) podcrtanih imenica.
b) Imenuj glasovne promjene.
Imao je titulu vojvode, usto bijaše glasovit glazbenik, a ipak je završio kao rob i talac vlastitih
ambicija.
imenica
mocijski parnjak
glasovne promjene
vojvoda
rob
talac
3
14. Upiši zadane oblike vlastitih imena.
a) Cijeli svijet još uvijek luduje za (Gioconda, I) ________________________________
slavnoga (Leonardo da Vinci, G) __________________________________________.
b) Tko se sjeća (Amelia Earhart, G)
__________________________________________, prve žene koja je zrakoplovom
obarala rekorde?
2
9
15. Gramatički odredi imenice služeći se uobičajenim kraticama (npr. N jd. m. r.).
Frida se toga jutra probudila u krevetu roditeljske kuće. Slaba svjetlost već je prodirala u
sobu. Provela je nemirnu noć i s naporom je prstima dodirivala lice kao da provjerava je li još
tu.
3
29
16. Upiši u tablicu tražene imenice.
Šuma podno Križevaca bila je mračna. Probijao sam se kroz granje i blato hvatajući zrak. Već
sam prešao preko potoka Glogovnica i krenuo prema Kalniku. Mučila me čežnja za djecom,
roditeljima, braćom, ali shvaćao sam da je to odsada moja prošlost. Samo mi je prkos davao
snagu za dalje.
vlastite imenice
gradivne imenice
zbirne imenice
mislene (apstraktne)
imenice
3
17. Razvrstaj zanaglasnice (enklitike) u tablicu.
„Popila bih malo čaja“, zamoli me tiho. „Napij se, dobro će ti činiti. Ni ja ne volim izlaziti na
ovu hladnoću.“ Pružim joj šalicu koju je željno prihvatila. Noge su je zeble pa sjedne kraj
kamina.
glagolske zanaglasnice
zamjeničke zanaglasnice
3
9
18. Označi naglaske i zanaglasne dužine svim riječima.
Znaš li: najvrjedniji je put i najjednostavniji.
3
19. Zaokruži pridjevne zamjenice.
30
Zašto pišeš upravo na ovaj način? Koju ulogu imaju tvoje priče? Što misliš o drugim piscima?
Tko je utjecao na tebe, a koga ne podnosiš? Kako sebe određuješ? I što si zapravo htio reći
svojom posljednjom knjigom?
(Prema: A. Oz, Rimovanje života i smrti)
3
20. Preoblikuj rečenicu tako da bude u skladu s pravopisnom normom.
Cijenjena gospodo, svima Vama želimo sve najbolje u novoj 2012. godini!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1
21. Odredi točnost (T) ili netočnost (N) tvrdnji.
a) Imenskim su riječima svojstvene kategorije roda, vida i padeža.
T/N
b) Gramatička kategorija roda očituje se u slaganju imenice s pridjevnom riječju.
T/N
c) Rod dvorodne imenice otkrivamo na temelju nastavka.
T/N
d) Ostaci dvojine (duala) pojavljuju se u hrvatskome jeziku uz brojeve dva, tri i četiri.
T/N
3
22. Odredi vrstu podcrtanoga genitiva u rečenici.
_____________________________________________________________________
Pjevačica raskošna glasa pjevala je poznatu melodiju: Jedna mladost, jedan svijet nade...
1
23. Napiši komparative pridjeva u kanonskome obliku (N jd. m. r.).
Bio je visok i krhak, lica pomalo blijeda i blaga pogleda. Na riječima je, međutim, bio
nevjerojatno drzak, gotovo zao.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3
14
24. Zaokruži slovo ispred rečenice s točnim oblicima pridjeva.
a) Dinu Dvornika smatraju kraljem hrvatskoga funka. Dinojevi obožavatelji imaju i klub.
b) Libreto za Lisinskovu operu Ljubav i zloba napisao je Dimitrija Demeter.
c) Poznata Česmičkijeva elegija pisana je po uzoru na antičku tužaljku.
d) Gotovcova opera Ero s onoga svijeta praizvedena je 1935.
1
31
25. Zaokruži netočne oblike pridjeva. Upiši točne oblike na crtu.
Bojao sam se da će i ovaj mjesec biti teški za moju obitelj, ali tog sunčana jutra sve se
promijenilo. Zahvaljujući uplati dobrotvora nepoznata podrijetla, mogao sam konačno
posaditi prvo stablo pitoma kestena pa više nisam ovisio o stričevu novcu.
_______________________ _______________________ _______________________
2
26. Zaokruži slovo ispred rečenice s točno napisanim brojevima.
a) U 60-tim godinama 19. stoljeća čovjek je postao dijelom životinjskoga carstva.
b) Vjerovali ili ne, ja sam dvadesetisućiti darovatelj.
c) U kvizu Sve u sedam malo je onih koji će doći do miliona.
d) Iako 70-godišnjak, briljirao je u raspravi.
1
27. Zaokruži točan oblik čestice put(a) uz brojeve.
a) Prvi sam put/puta na trenutak zaboravio težak umor.
b) Dva put/puta bio sam na Raptoru, najnovijem gardalandskom izazovu.
1
28. Ispravi pogrješke tako da rečenice budu gramatički točne.
Tražeći sponzora, našla se pred dvjema zatvorenim vratima. Rukopis je potom poslala trojim
nakladničkim kućama i ubrzo dočekala svoj prvi roman.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2
7
29. Zaokruži prijelazne glagole.
Večeras smo odlučili otvoreno popričati o svim problemima. Prije nego nas je splet životnih
okolnosti povukao u vrtlog, kladili bismo se da znamo sve jedno o drugome. Razgovarali smo
32
dugo, a pred zoru popismo jaku kavu kako bismo ostali budni jer razgovor nije obećavao
razrješenje. Pitala sam ga u kojem životnome trenutku postajemo poput svojih roditelja.
3
30. Poveži rečenicu s uporabom glagolskoga oblika, npr. d) 4.
a) Šetam ti ja jučer gradom i uživam u mirisu proljeća.
1. pripovjedački prezent
b) Najkasnije do kraja tjedna putujem u Dubrovnik.
2. poslovični prezent
c) Slika govori više nego tisuću riječi.
3. futurski prezent
2
________________________________
31. Napiši infinitivnu i prezentsku osnovu podcrtanih glagola.
Na natjecanju Školski laboratorij slave sudjelovat će brojni srednjoškolci, a izabrati
pobjednika neće biti lako.
infinitivna osnova
prezentska osnova
sudjelovati
_________________
_________________
izabrati
_________________
_________________
2
32. Zaokruži točan oblik glagola.
a) Istupima u medijima osvjetlao/osvijetlio je obraz svoje generacije.
b) Uzlepršali se vrapci zobljući/zobajući mrvice kruha na prozoru.
c) Maja je iznenada pocrvenila/pocrvenjela.
d) Rijeka Drava utiče/utječe u Dunav kod Aljmaša.
2
9
33. Zadatak ima dva dijela.
a) Napiši u tablicu zadane glagolske oblike.
b) Imenuj glasovne promjene.
33
„Samo ti reći (imperativ, 2. l. jd.) što god hoćeš, ali ne možeš me zaustaviti!“ povikati (aorist,
3. l. jd.). S tim riječima pobjeći (aorist, 3. l. jd.) iz roditeljskoga doma. Roditelji misliti
(imperfekt, 3. l. mn.) da ga više nikad neće vidjeti.
infinitiv
zadani glagolski oblik
glasovne promjene
reći
povikati
pobjeći
misliti
34. Zadatak ima dva dijela.
4
a) Zaokruži glagole.
b) Napiši na crtu njihove vidske parnjake u infinitivu.
Slegne ramenima, klimne glavom, promrmlja nešto i nastavi rad na tekstu. Zapisuje na
računalu, ali kad zapne, uzme ispis da rukom ispravi pogrješnu riječ jer obično poslije toga
sve ispadne glatko kao površina jezera u danu bez vjetra.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3
35. Preoblikuj rečenice tako da pasivne glagolske oblike zamijeniš aktivnima.
Za posjeta Kini pozvan sam na ručak u jednu obitelj. Bio sam oduševljen kineskim običajima
za stolom. Hrana je bila glasno hvaljena, a mljackanje i srkanje popraćeno odobravanjem.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2
9
90
34
RJEŠENJA I BODOVANJE UČENIČKIH ODGOVORA – II. RAZRED
XVII. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA (2012.)
ŽUPANIJSKA RAZINA
Test ima 35 zadataka. Točni odgovori vrijede ukupno 90 bodova. Bodovna vrijednost zadatka
napisana je u kvadratiću kraj zadatka. Alternativno točno rješenje napisano je u zagradi.
1. Zanimljive susrete nude zagrebačke ulice. Od spomenika fra Kačiću Miošiću Mesničkom
ulicom stiže se na Gornji grad, gdje se Matoš skrasio na klupi Strossmayerova šetališta. U
podnožju Gvozda na Dubravkinu putu spomenik je nesuđenomu nobelovcu Miroslavu
Krleži. Šenoa je stanovnik Vlaške ulice i Zrinjevca, gdje dijeli zelenilo i dobre vibracije
šetača s banom Mažuranićem, piscem epa Smrt Smail-age Čengića. Marulić, nacionalni
klasik, znamenit i po Poslanici papi Hadrijanu Šestome, sjedi ispred važne ustanove:
Hrvatskoga državnog arhiva. Na Kapucinskim je stubama Marija Jurić Zagorka, jedna od
rijetkih dama književnoga spomeničkog panteona i urednica časopisa Ženski list. Preradović
je na Cvjetnome trgu, Ujević u Varšavskoj – no to još nisu sve stvrdnute sjene majstora
riječi.
6 bodova (svaka pogrješka – bod manje)
2. Pošto Elissa svojom dirljivom novelom zabavi slušatelje, kraljica Filomena, lijepa, stasita,
srdačnija i ljubaznija od koje druge, zamislivši se, reče: „Predrage gospe, budući da se u puku
često zna čuti ova poslovica: 'Tko pod drugim jamu kopa, sam u nju padne', pade mi na um
da vam dokažem istinitost te, čini mi se, mudre izreke. (Pošto Elissa svojom dirljivom
novelom zabavi slušatelje, kraljica Filomena – lijepa, stasita, srdačnija i ljubaznija od koje
druge – zamislivši se, reče: „Predrage gospe, budući da se u puku često zna čuti ova
poslovica: 'Tko pod drugim jamu kopa – sam u nju padne!' pade mi na um da vam dokažem
istinitost te – čini mi se – mudre izreke.)
3 boda (svaka pogrješka – bod manje)
Napomena: Poslovica može biti napisana i bez polunavodnika unutar navodnika.
3. S rukama (I) u džepovima (L) hlača (G) nervozno se osvrće oko sebe (G). Podsjeća me
(A) na likove (A) škrtaca (G) u kazalištu (L), koji (N) kao da neprekidno upozoravaju: „Ne
približavaj se, kradljivče (V), mome (D) blagu (D)!“
3 boda (svaka pogrješka – bod manje)
Napomena: Priznati i ako u spoju riječi mome blagu nije dvaput naveden D. Učenik ne gubi
dva boda ako pogriješi u određivanju padeža sročne sintagme. Ako su učenici napisali se (A),
priznati kao točno.
4. c)
1 bod
5. Našao sam se u mećavi, razjaren čopor kreće se prema meni, dršćem, sav šćućuren grčeći
se od straha. Strašno je bučno, tlači me i pritišće sa svih strana... Žele me ščepati! Odjednom
skoči preda me strašno biće, skida kapuljaču i – probudio sam se!
3 boda (svaka pogrješka – bod manje)
6.
suha – pridjev, duž – prijedlog, aha – uzvik (usklik), li – čestica (riječca), jedan – broj, da –
veznik, ga – zamjenica, nekako – prilog
2 boda (svaka pogrješka – bod manje)
35
7. vladaru, ruke, napore, porez
2 boda (svaka pogrješka – bod manje)
8. -Ø, -Ø, -ih, -a, -u, -a
3 boda (svaka pogrješka – bod manje)
Napomena: Priznati i ako učenici nisu pisali spojnice.
9. kiš-, -gasiti, zaljubljen-, -sretni
2 boda
Napomena: Priznati i ako učenici nisu pisali spojnice.
10. infinitiv: napisati, ispisivati
prezent: dolazi, zagovara
perfekt: je odbacio
pluskvamperfekt: je bio razorio
aorist: pripisaše
imperfekt: prigovarahu
futur prvi: obračunat će (se), će biti
futur drugi: budemo disali
imperativ: očekujmo
kondicional prvi: (ne) bi mogao, bi bilo
glagolski prilog sadašnji: oslanjajući (se)
glagolski prilog prošli: odredivši
6 bodova (svaka pogrješka – bod manje)
Napomena: Priznati kao točno ako učenici nisu naveli česticu se uz povratne glagole i
niječnicu ne.
11.
fonološki uvjetovane alternacije
b), c), d), e)
2 boda (pogrješka – bod manje)
morfološki uvjetovane alternacije
a), f)
12. a) Arapu – Arapinu, b) žiriom – žirijem, c) ronioca – ronilaca, d) šou – šouu, e) druge
planete – drugog(a) planeta
4 boda (svaka pogrješka – bod manje)
13.
imenica
mocijski parnjak
vojvotkinja
ropkinja
(robinja)
talac
taokinja
3 boda (svaki točan redak nosi jedan bod)
vojvoda
rob
glasovne promjene
jednačenje po zvučnosti
jednačenje po zvučnosti
(nema glasovne promjene)
vokalizacija (alternacija l/o)
14. a) Giocondom, Leonarda da Vincija; b) Amelije Earhart
2 boda (pogrješka – bod manje)
15. Frida (N jd. ž. r.), jutra (G jd. s. r.), krevetu (L jd. m. r.), kuće (G jd. ž. r.), svjetlost (N
jd. ž. r.), sobu (A jd. ž. r.), noć (A jd. ž. r.), naporom (I jd. m. r.), prstima (I mn. m. r.), lice
(A jd. s. r.)
3 boda (svaka pogrješka – bod manje)
36
16.
vlastite imenice
Križevaca (Križevci),
Glogovnica, Kalniku
(Kalnik)
gradivne imenice
blato, zrak
zbirne imenice
granje, djecom
(djeca), braćom
(braća)
mislene imenice
čežnja, prošlost,
prkos, snagu (snaga)
3 boda (svaka pogrješka – bod manje)
17.
glagolske zanaglasnice
bih, će, je, su
3 boda (svaka pogrješka – bod manje)
zamjeničke zanaglasice
me, se, ti, joj, je
18. Znâš li: nâjvrjèdnijī je pût i nâjjednostàvnijī. (Znâš li: nâjvrjednijī je pût i
nâjjednostavnijī.)
3 boda (svaka pogrješka – bod manje)
19.
Zašto pišeš upravo na ovaj način? Koju ulogu imaju tvoje priče? Što misliš o drugim
piscima? Tko je utjecao na tebe, a koga ne podnosiš? Kako sebe određuješ? (...) I što si
zapravo htio reći svojom posljednjom knjigom?
3 boda (svaka pogrješka – bod manje)
20. Cijenjena gospodo, svima vama želimo sve najbolje u novoj 2012. godini!
1 bod
21. a) N, b) T, c) N, d) T
3 boda (svaka pogrješka – bod manje)
22. kvalitativni genitiv (kakvoćni genitiv ili genitiv svojstva)
1 bod
23. viši, krhkiji, bljeđi, blaži, drskiji, gori
3 boda (svaka pogrješka – bod manje)
24. c)
1 bod
25. teški > težak, sunčana > sunčanog(a), pitoma > pitomog(a)
2 boda (svaka pogrješka – bod manje)
26. d)
1 bod
27. a) Prvi sam put/puta na trenutak zaboravio težak umor.
b) Dva put/puta bio sam na Raptoru, najnovijem gardalandskom izazovu.
1 bod
37
28. Tražeći sponzora, našla se pred dvojim zatvorenim vratima. Rukopis je potom poslala
trima nakladničkim kućama i ubrzo dočekala svoj prvi roman.
2 boda (pogrješka – bod manje)
29. povukao (je povukao), znamo, popismo, obećavao (nije obećavao), pitala (pitala sam)
3 boda (svaka pogrješka – bod manje)
30. a) 1, b) 3, c) 2
2 boda (pogrješka – bod manje)
31.
infinitivna osnova prezentska osnova
sudjelovati: sudjelovasudjelujizabrati:
izabraizaber2 boda (pogrješka – bod manje)
Napomena: Priznati i ako učenici nisu pisali spojnice.
32. a) Istupima u medijima osvjetlao/osvijetlio je obraz svoje generacije.
b) Uzlepršali se vrapci zobljući/zobajući mrvice kruha na prozoru.
c) Maja je iznenada pocrvenila/pocrvenjela.
d) Rijeka Drava utiče/utječe u Dunav kod Aljmaša.
2 boda (pogrješka – bod manje)
33.
infinitiv
zadani glagolski oblik
glasovne promjene
reći
reci
sibilarizacija
povikati
poviče
jotacija
pobjeći
pobježe
palatalizacija
misliti
mišljahu
jotacija, jednačenje po mjestu tvorbe
4 boda (svaki točan redak – 1 bod)
Napomena: Redoslijed glasovnih promjena kod glagola mišljahu mora biti kao u rješenju.
34. slijegati, klimati, mrmljati, nastavljati, zapisati, zapinjati, uzimati, ispravljati,
ispadati
3 boda (svaka pogrješka – bod manje)
35. Za posjeta Kini pozvali su me na ručak u jednu obitelj. Oduševili su me kineski običaji
za stolom. Hranu su glasno hvalili, a mljackanje i srkanje popratili odobravanjem.
2 boda
Napomena: Priznati i rečenice s drukčijim redom riječi ako je glagolski oblik točno napisan i
ako je rečenična konstrukcija u skladu s gramatičkom normom.
Ukupno: 90 bodova
38
XVII. županijsko natjecanje iz hrvatskoga jezika
2. ožujka 2012.
treći (III.) razred
zaporka
(peteroznamenkasti broj i riječ)
90
broj bodova:
Upute natjecateljima
1. Test se piše 90 minuta.
2. Prije rješavanja testa treba pozorno ispuniti listić sa zaporkom (čitljivo i pravopisno
točno).
3. Natjecatelj zaporku treba napisati na bijelu i žutu omotnicu i na prvu stranicu testa.
4. Zadatke testa treba pozorno pročitati.
5. Treba pozorno slijediti upute u zadatku.
6. Rješenja treba upisivati (crnom ili plavom kemijskom olovkom) na za to predviđena
mjesta.
7. U testu nije dopušteno precrtavanje, ispravljanje i šaranje (ako postoje nedoumice pri
oblikovanju točnih odgovora, treba se koristiti radnim papirom dobivenim od škole).
8. Da bi se priznali, odgovori trebaju biti napisani pisanim slovima.
9. Da bi se priznali, odgovori trebaju biti pravopisno i gramatički točni.
10. Nakon završetka pisanja test, radni papir i bijelu omotnicu treba staviti u žutu omotnicu
koju treba predati članu povjerenstva.
11. Nakon objave privremene ljestvice poretka natjecatelj ima pravo uvida u test i pravo na
pisanu žalbu.
Želimo ti uspjeh na natjecanju!
Županijsko povjerenstvo:
1._________________________________
(predsjednik Županijskoga povjerenstva)
2.___________________________________
(član Županijskoga povjerenstva)
3.___________________________________
(član Županijskoga povjerenstva)
39
1. Zaokruži sve riječi koje treba pisati velikim početnim slovom.
tomislav ladan u književnosti se javio 50-ih godina prijevodima angloameričkih i
skandinavskih pjesnika, pjesmama, esejima i kritikama. rođen je 1932. godine u ivanjici.
diplomirao je književnost na filozofskom fakultetu u sarajevu 1958. godine. na poziv
miroslava krleže godine 1961. dolazi u leksikografski zavod u zagrebu. u hrvatskom
leksikografskom zavodu miroslav krleža, vodećoj hrvatskoj znanstvenoj instituciji, bio je
glavnim urednikom osmojezičnoga enciklopedijskog rječnika te glavnim ravnateljem. ladan je
objavio i kapitalno djelo, enciklopedijsku knjigu – riječi: značenje, uporaba, podrijetlo 2001.
godine.
bio je iznad svega filološki inventivan što se vidi i u njegovu romanu bosanski grb (1975.).
4
2. Zaokruži ispravno napisane riječi.
a) Nema više starih popjevaka/popijevaka našega kraja.
b) Bez zagorskih popijevki/popjevki nije bilo ni jednoga slavlja.
c) Bratac Jaglenac i sestrica Rutvica najdraža mi je pripovjetka/pripovijetka Ivane
Brlić-Mažuranić.
d) Od ostalih mi je pripovijedaka/pripovjedaka osobito draga ona o Regoču.
5
e) Bljedoplav/Blijedoplav obris nazirao se u smiraju dana.
3. Okomitim crtama odijeli naglasne cjeline u rečenicama.
Htio ga je nazvati i upitati za mišljenje.
2
Ne želiš li i ti isto?
11
4. Zadatak ima dva dijela.
a) Ispiši u tablicu sve riječi s morfološki uvjetovanim alternacijama.
b) Navedi koje su se glasovne promjene u njima dogodile.
Kakvi su to dani bili! Mlađi ne znaju uživati po mjesečini, udvaraju se koristeći mobilne
telefone.
riječ
glasovna promjena
40
5. Dopuni rečenicu kraticom riječi/imena/pojma koji je naveden u
4
zagradama.
I ovom će prilikom surađivati s_____________(gospođom) Matić.Radove će
objavljivati u_______(Republici Hrvatskoj) i u_______(Bosni i Hercegovini),a honorare će
isplaćivati bez________(poreza na dodanu vrijednost).
3
6. Napiši na prazne crte č ili ć.
Ona nikada nije zaboravila na mo__ izgovorene rije__ i koja je pohranjena u poeziji. __uvala
je uvijek to svoje jezi__ no blago i nesebi__ no ga dijelila obra__ aju__ i nam se svojim
toplim re__ enicama. __ esto je govorila kako nam za pam__ enje nisu potrebne stvar__ ice i
predmeti jer je sve ionako sa__ uvano u nama. Bila je draga i dobro__ udna
3
starica.
10
7. Nadopuni rečenice točnim padežnim oblikom vlastitoga
imena u zagradi.
Ne volim______________(Vigny), a_________________(Merimee) sam čitala davno.
Zar zaista nikada niste čuli za_________________(Attlee)? On vam je bio britanski političar i
poslijeratni premijer Velike Britanije.
2
8. Prepiši sljedeće rečenice poštujući standardnojezičnu normu:
Kad ćemo zaraditi novce potrošiti ćemo ih.
_____________________________________________________________________
Sa nikim ne želim dijeliti moj udžbenik.
_____________________________________________________________________
2
41
9. Podcrtaj sklonjive/imenske riječi i označi padež uobičajenom kraticom (N, G, D, A, V,
L, I).
Godinu potom, u noći punog mjeseca, ujahah s tridesetak konjanika u neprijateljski vojni
logor i pobih dvije stotine njihovih ljudi, a da ni jednoga svojega čovjeka ne izgubih.
Tada mi vojnici nadjenuše naslov „miljenik bogova“.
3
(prema M. Gavranu: Poncije Pilat )
7
10. Razvrstaj glagolske oblike.
Gljev, polja i šume bijahu pusti, narod se još ne bijaše vratio iz zbjega. Nije bilo
nikoga da ih uputi na izvore i bunare. Ugledavši pred bunjom u jednoj njivi starca prošarana
suncem i sjenkama, zovnuše ga, ali on četveronoške pobježe kroz niska bunjina vrata. Teško
su ga izmamili da iziđe pred njih.
– Dide, ničega se ti ne boj, nego ti nama kaži gdje bi se u Gljevu moglo naći vode.
– Bog neka ti pomogne, sinko! Budi mi zdravo otkuda god da jesi. A vode? Po mom
računu moralo bi je biti u bunariću poviše Jagnjića kuća. Našli biste je i u čatrnji ispod Presla,
ali je to, djeco, daleko, preko dva brda.
–
I što sad? Dok budemo obilazili sve te lokve, zaći će sunce, a po mraku...
(prema I. Aralici: Duše robova)
prezent:
futur II.:
perfekt:
kondicional I.:
aorist:
imperativ:
imperfekt:
gl. prilog prošli
pluskvamperfekt:
infinitiv
futur I.:
6
6
11. Odredi sintaktičku službu podcrtanim riječima.
Tomislav Ladan u svom bogatom polustoljetnom književnom i leksikografskom djelu ostavio
je brojne inačice i izričaje, oteo zaboravu i neke riječi starije hrvatske pismenosti.
svom_________________________________________
42
zaboravu______________________________________
pismenosti_____________________________________
3
12. Podcrtane sročne atributne sintagme preoblikuj u nesročne.
Najmnogobrojnija starigradska klapa natjecat će se u pjevanju dalmatinskih pjesama u emisiji
Do posljednjega zbora.
starigradska klapa_________________________________________
dalmatinske pjesme________________________________________
2
13. Ispiši članove rečeničnoga ustrojstva iz sljedeće rečenice.
Sretni ljudi u stvarnosti nemaju uvijek sve najljepše od najljepšega, ali sve učine najljepšim.
predikat
subjekt
objekt
priložna oznaka
atribut
5
10
14. Preoblikuj rečenicu tako da predikatu promijeniš glagolski oblik,
a da zapovjedno značenje ostane nepromijenjeno.
Ne igraj se sa mnom!__________________________
1
15. Razvrstaj u tablicu objekte (bez pripadajućih atributa).
Tomislav Ladan svoj je život posvetio proučavanju etimologije riječi. Akademik August
Kovačec o posljednjoj je Ladanovoj knjizi rekao: “Neobična je i originalna i ne vidim joj
slična predloška u literaturi.”
izravni objekt
neizravni objekt
4
43
16. Ispiši subjekte (i neizrečene) iz svih surečenica ove mnogostruko složene rečenice.
Kad je pomislio da je u toj novoj i običnoj kući lijepa neznanka sa sestrom, izgubio se u
njegovoj duši sav onaj čar s kojim ih je bio svojom maštom obavio zamišljajući ih iz
daljine.
2
subjekti:____________________________________________________
7
17. Zadatak ima dva dijela.
a) Ispiši priložne oznake iz sljedeće rečenice.
b) Zamijeni priložne oznake zavisnim rečenicama.
Unatoč zabranama susreli su se u vrijeme Božića.
priložne oznake
zavisna rečenica
18. Zadatak ima dva dijela.
4
a) Ispiši iz rečenice priložne sintagme.
b) Odredi gramatički odnos među sastavnicama ispisanih sintagmi.
Među svinjama ima i rođenih esteta, kod kojih se po držanju repa jasno vidi tko su i što su,
dok po držanju, na primjer, lule, nećete nikada pogoditi o kakvu se čovjeku radi.
( prema T. Ladanu: Muka od riječi )
priložne sintagme
gramatički odnos među sastavnicama
5
sintagme
9
19. Dopuni tvrdnju.
Jednostavne rečenice koje se sklapaju u složenu zovu se ______________rečenice
ili____________________.
1
44
20. Zadatak ima dva dijela.
a) Napiši koliko u ovoj mnogostruko složenoj rečenici ima surečenica.
b) Ispiši glavnu surečenicu.
Cijela je povijest, koliko je mi znamo, priča o sretnicima koji imaju sve i o nesretnicima koji
često imaju samo sebe same.
(prema T. Ladanu)
a)_________________________________________________________
b)_________________________________________________________
2
21.Preoblikuj irealnu pogodbenu rečenicu u potencijalnu.
Da smo svi isti, ne bi nam bilo zanimljivo.
________________________________________________________________
1
22.Zaokruži točno ( T ) ili netočno ( N ).
a) Rečenični niz, koji se još zove bezveznička ili asindetska
T–N
rečenica, nastaje sklapanjem povezivanjem.
b) U zanijekanim sastavnim rečenicama veznik ni dolazi uz
T–N
niječne predikate.
c) Po pravilima nizanja uređuje se međuodnos riječi u
T –N
rečenici, a po pravilima slaganja red riječi u rečenici.
2
6
23. Odredi vrstu zavisno složenih rečenica.
a) Tko govori istinu, mora pred vratima imati spremnoga konja i jednu nogu na pragu.
________________________________________________________________
b) Ima riječi koje se ne mogu progutati ni sa žlicom meda.
________________________________________________________________
c) Hodaš cijeli život kao tinejdžer, kao da si besmrtan.
________________________________________________________________
d) Nećeš shvatiti starca dok ne ostariš.
4
________________________________________________________________
24. Zaokruži slovo ispred atributnih rečenica.
a) Ivan je zaboravio koju smo pjesmu čitali.
b) Pjesma koju smo čitali nalazi se u čitanci.
c) Nije se znalo koju smo pjesmu trebali pročitati.
1
d) Nisam znala odgovoriti na pitanje tko je napisao tu pjesmu.
45
25. Zadatak ima dva dijela.
a) Odredi vrstu priložne rečenice.
b) Odredi vrstu riječi koja spaja glavnu i zavisnu rečenicu.
Ispričat ću ti sve kad me već pitaš.
a)__________________________________________________
b)________________________________________________
2
7
26. Zadatak ima dva dijela.
a) Pronađi sve objektne surečenice.
b) Odredi ih prema načinu vezivanja.
Za svaki pojam Ladan određuje otkud je dospio u hrvatski, kakvo se značenjsko blago krije u
njemu, koje su mu srodnice u ostalim europskim jezicima, zašto je dobro pustiti na volju
jezičnim kreativcima smišljanje „zamjembenica” koje bogate jezik.
odnosne objektne rečenice:
____________________________________________________
____________________________________________________
izrične objektne rečenice: ______________________________
4
27. Odredi priopćajnu svrhu sljedeće rečenice.
Druženje s lošim knjigama često je opasnije nego druženje s lošim ljudima.
___________________________________________________________
1
28. Na praznu crtu upiši odgovarajući oblik brojevnoga pridjeva.
U prizemlju su prije bila______________(tri) vrata.
1
6
29. Ispiši sročne i nesročne atribute iz sljedeće rečenice.
Ne mora čovjek živjeti sa svinjama da bi upoznao sve bogatstvo svinjskih likova i postupaka.
(T. Ladan: Muka od riječi)
46
sročni atributi: _________________________________________________
nesročni atributi: _______________________________________________
2
30. Zaokruži slovo ispred rečenice u kojoj se nalazi imenski predikat.
a) Najteži je posao traženje posla.
b) Jerići su u ulici do moje.
c) A ja za ljubav samo dođoh na taj svijet.
1
31. Zadatak ima dva dijela.
a) Odredi vrstu podcrtane priložne oznake.
b) Preoblikuj rečenicu u zavisno složenu tako da podcrtanu priložnu oznaku
preoblikuješ u odgovarajuću priložnu rečenicu.
Uza sve silne veze, nigdje nije mogao objaviti knjigu.
a) uza sve silne veze___________________________________
b) __________________________________________________
2
__________________________________________________
5
32. Zaokruži slovo ispred rečenice nastale sindetskim sklapanjem.
a) Osjećala se njihova radost: pjevahu cijelim putem.
b) Ideš – ne ideš?
c) Rješavam križaljke kako bih naučila što više istoznačnica.
d) Uzimaj stvari bez nerviranja, ne pravi od njih dramu.
1
33. Preoblikuj zavisno složene rečenice u jednostavne proširene rečenice.
a) Dok gledam Ivicu Kostelića, poželim i sama skijati.
b) Trebaš naći nekoga tko te zna zabaviti.
a)______________________________________________________________
b)______________________________________________________________
2
34. Odredi način sklapanja u sljedećim rečenicama.
a) Knjige nemaju nacionalnost, samo čitatelje koji ih vole.__________________________
47
b) Čitaj knjige s mog popisa, vidjet ćeš tko sam.__________________________________
c) Osjećam neopisivu sreću i plivam u životnoj radosti.____________________________
( prema J. Matanović: Tko se boji lika još )
3
6
90
48
RJEŠENJA I BODOVANJE UČENIČKIH ODGOVORA – III. RAZRED
XVII. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA ( 2012. )
ŽUPANIJSKA RAZINA
Test ima 34 zadatka. Točni odgovori vrijede ukupno 90 bodova. Bodovna vrijednost zadatka
napisana je u kvadratiću kraj zadatka. Alternativno točno rješenje napisano je u zagradi.
1. zadatak
Tomislav Ladan u književnosti se javio 50-ih godina prijevodima angloameričkih i
skandinavskih pjesnika, pjesmama, esejima i kritikama. Rođen je 1932. godine u Ivanjici.
Diplomirao je književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1958. godine. Na poziv
Miroslava Krleže godine 1961. dolazi u Leksikografski zavod u Zagrebu. U hrvatskom
Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, vodećoj hrvatskoj znanstvenoj instituciji, bio je
glavnim urednikom Osmojezičnoga enciklopedijskog rječnika te glavnim ravnateljem. Ladan
je objavio i kapitalno djelo, enciklopedijsku knjigu – Riječi: značenje,uporaba, podrijetlo
2001. godine. Bio je iznad svega filološki inventivan što se vidi i u njegovu romanu Bosanski
grb (1975.).
4
boda (1 pogr. – 3 boda, 2 pogr. – 2 boda, 3 pogr. – 1 bod)
2. zadatak
popjevaka, popijevki, pripovijetka, pripovjedaka, bljedoplav
5 bodova (1 pogr. – 4 boda, 2 pogr. – 3 boda, 3 pogr. – 2 boda, 4 pogr. – 1 bod)
3. zadatak
Htio ga je I nazvati I i upitati I za mišljenje.
Ne želiš li I i ti I isto?
2 boda (1 pogr. – 1 bod)
4. zadatak
riječ s morfološki uvjetovanom
glasovna promjena
alternacijom
kakvi
nepostojano a
bili
zamjena l sa o (vokalizacija)
mlađi
jotacija
mjesečini
palatalizacija
4 boda (1 pogr. – 3 boda, 2 pogr. – 2 boda, 3 pogr. – 1 bod)
49
5. zadatak
gđom, RH, BiH, PDV-a
3 boda
6. zadatak
Ona nikada nije zaboravila moć izgovorene riječi koja je pohranjena u poeziji. Čuvala je
uvijek to svoje jezično blago i nesebično ga dijelila obraćajući nam se svojim toplim
rečenicama. Često je govorila kako nam za pamćenje nisu potrebne stvarčice i predmeti jer je
sve ionako sačuvano u nama. Bila je draga i dobroćudna starica.
3 boda (1 pogr. – 2 boda, 2 pogr. – 1bod)
7. zadatak
Ne volim Vignyja, a Merimeea sam čitala davno.
Zar zaista nikada niste čuli za Attleeja?
2 boda (1 pogr. – 1 bod)
8. zadatak
Kad budemo zaradili novce, potrošit ćemo ih. (Kad zaradimo novce, potrošit ćemo ih.)
Ni s kim ne želim dijeliti svoj udžbenik.
2 boda (1 pogr. – 1 bod)
9. zadatak
Godinu (A) potom, u noći (L) punog (G) mjeseca (G), ujahah s tridesetak konjanika (G) u
neprijateljski (A) vojni ( A) logor ( A) i pobih dvije (A) stotine ( A) njihovih (G ) ljudi (G ), a
da ni jednoga (G ) svojega (G) čovjeka (G) ne izgubih.Tada mi (D) vojnici (N) nadjenuše
naslov (A) „miljenik (N) bogova (G).“
3 boda (1 pogr. – 2 boda, 2 pogr. – 1 bod)
Napomena: uz slavenski genitiv jednoga svojega čovjeka treba priznati odgovor: akuzativ.
10. zadatak
prezent: uputi, iziđe, jesi, je
futur II.: budemo obilazili
perfekt: (nije) bilo, su izmamili
kondicional I.: bi (se) moglo, moralo bi,
našli biste
aorist: zovnuše, pobježe
imperativ: (ne) boj (se), kaži, neka pomogne,
budi
imperfekt: bijahu
gl. prilog prošli: ugledavši
pluskvamperfekt: (ne) bijaše (se) vratio
infinitiv: biti, naći
50
futur I.: zaći će
6 bodova (1 pogr. – 5 bodova, 2 pogr. – 4 boda, 3 pogr. – 3 boda,
4 pogr. – 2 boda, 5 pogr. – 1 bod)
11. zadatak
svom – atribut ( pridjevski, sročni ), zaboravu – objekt (neizravni), pismenosti – atribut
(imenski, nesročni)
3 boda (1 pogr. – 2 boda, 2 pogr. – 1 bod)
12. zadatak
starigradska klapa – klapa ( iz) Starigrada
dalmatinske pjesme – pjesme (iz) Dalmacije
2 boda (1 pogr. – 1 bod)
13. zadatak
predikat
nemaju, učine najljepšim
subjekt
ljudi
objekt
sve (najljepše od najljepšega ), sve
priložna oznaka
u stvarnosti ( mjesta ), uvijek ( vremena )
atribut
sretni, najljepše od najljepšega
5 bodova (1 pogr. – 4 boda, 2 pogr. – 3 boda, 3 pogr. – 2 boda, 4 pogr. – 1 bod)
14. zadatak
Nemoj se igrati sa mnom! (Da se nisi igrao sa mnom!)
15. zadatak
1 bod
4 boda (1 pogr. – 3 boda, 2 pogr. – 2 boda, 3 pogr. – 1 bod)
izravni objekt
neizravni objekt
život
proučavanju
predloška
knjizi
joj
16. zadatak
on, neznanka, čar, on
2 boda (1 pogr. – 1 bod)
17. zadatak
51
priložna oznaka
zavisna rečenica
Unatoč zabranama
Iako su im branili
u vrijeme Božića
kad je bio Božić
4 boda (1 pogr. – 3 boda, 2 pogr. – 2 boda, 3 pogr. – 1 bod)
18. zadatak
5 bodova (svaki točan redak – 1 bod)
priložne sintagme
vrsta gramatičke veze
ima među svinjama
upravljanje
jasno vidi
pridruživanje
vidi po držanju (repa)
upravljanje
po držanju (na primjer, lule, nećete) pogoditi upravljanje
nikada (nećete) pogoditi
pridruživanje
Napomena: priznati i sintagme u kanonskom obliku, npr. jasno vidjeti.
19. zadatak
ishodišne ili surečenice (klauze)
1 bod
20. zadatak
a) četiri surečenice
b) Cijela je povijest priča o sretnicima i nesretnicima.
2 boda (1 pogr. – 1 bod)
21. zadatak
Kad bismo svi bili isti, ne bi nam bilo zanimljivo.
(Ne bi nam bilo zanimljivo kad bismo svi bili isti.)
1 bod
22. zadatak
2 boda (1 pogr. – 1 bod)
a) N, b) T, c) N
23. zadatak
a) subjektna rečenica
b) atributna rečenica
c) načinska rečenica (poredbena)
d) vremenska
4 boda (1 pogr. – 3 boda, 2 pogr. – 2 boda, 3 pogr. – 1 bod)
24. zadatak
b) Pjesma koju smo čitali nalazi se u čitanci.
52
d) Nisam znala odgovoriti na pitanje tko je napisao tu pjesmu.
1 bod
25. zadatak
a) uzročna rečenica
2 boda (1 pogr. – 1 bod)
b) veznik
26. zadatak
odnosne objektne rečenice: kakvo se značenjsko blago krije u njemu, koje su mu srodnice u
ostalim europskim jezicima
izrične objektne rečenice: otkud je dospio u hrvatski, zašto je dobro pustiti na volju jezičnim
kreativcima smišljanje „zamjembenica“.
4
boda (1 pogr. – 3 boda, 2 pogr. – 2 boda, 3 pogr. – 1 bod)
27. zadatak
izjavna rečenica
1 bod
28. zadatak
U prizemlju su prije bila troja vrata.
1 bod
29. zadatak
sročni atributi: sve, svinjskih
nesročni atributi: likova, postupaka
2 boda (1 pogr. – 1 bod)
30. zadatak
a) Najteži je posao traženje posla.
1 bod
31. zadatak
a) uza sve silne veze – priložna oznaka dopuštanja
b) Unatoč tomu što je imao silne veze, nigdje nije mogao objaviti knjigu.
(Iako je imao silne veze, nigdje nije mogao objaviti knjigu. Uza sve...)
Napomena: u obzir dolaze i ostali veznici dopusnih rečenica (mada, premda, makar, koliko
god). Rečenica može biti napisana i neutralnim redom surečenica, ali onda bez zareza.
2 boda (1 pogr. – 1 bod)
32. zadatak
c) Rješavam križaljke kako bih naučila što više istoznačnica.
1 bod
33. zadatak
a) Gledajući Ivicu Kostelića, poželim i sama skijati.
b) Trebaš naći nekoga zabavnog.
2 boda (1 pogr. – 1 bod)
53
34. zadatak
a) povezivanje i uvrštavanje, b) nizanje (bezvezničko ili asindetsko
sklapanje) i uvrštavanje, c) povezivanje
3 boda (1 pogr. – 2 boda, 2 pogr. – 1 bod)
54
XVII. županijsko natjecanje iz hrvatskoga jezika
2. ožujka 2012.
četvrti (IV.) razred
Zaporka
(peteroznamenkasti broj i riječ)
broj bodova :
90
Upute natjecateljima
12. Test se piše 90 minuta.
13. Prije rješavanja testa treba pozorno ispuniti listić sa zaporkom (čitljivo i pravopisno
točno).
14. Natjecatelj zaporku treba napisati na bijelu i žutu omotnicu i na prvu stranicu testa.
15. Zadatke testa treba pozorno pročitati.
16. Treba pozorno slijediti upute u zadatku.
17. Rješenja treba upisivati (crnom ili plavom kemijskom olovkom) na za to predviđena
mjesta.
18. U testu nije dopušteno precrtavanje, ispravljanje i šaranje (ako postoje nedoumice pri
oblikovanju točnih odgovora, treba se koristiti radnim papirom dobivenim od škole).
19. Da bi se priznali, odgovori trebaju biti napisani pisanim slovima.
20. Da bi se priznali, odgovori trebaju biti pravopisno i gramatički točni.
21. Nakon završetka pisanja test, radni papir i bijelu omotnicu treba staviti u žutu omotnicu
koju treba predati članu povjerenstva.
22. Nakon objave privremene ljestvice poretka natjecatelj ima pravo uvida u test i pravo na
pisanu žalbu.
Želimo ti uspjeh na natjecanju!
Županijsko povjerenstvo:
1.___________________________________
(predsjednik Županijskoga povjerenstva)
2.___________________________________
(član Županijskoga povjerenstva)
3.___________________________________
(član Županijskoga povjerenstva)
55
1. Napiši traženi oblik.
a) Vjetar kao da se poklonio __________________________ . (neznančev dolazak)
D jd.
b) Nisu slomljeni svi _________________________. (kralježak)
N mn.
c) Začuo je korake i susreo se s ___________________________. (pisac)
I jd.
d) (Na nitko) ________________________________ nije pomislila dok se udaljavala
A jd.
od _________________________________. (dijete)
G jd.
e) (Borac) ____________________________, pridruži se borbi za pravdu!
V jd.
5
2. Upiši refleks jata (ije/je/e/i).
P(
)vački zbor iz Čakovca i njihova d( )vojačka skupina postigli su najveći
usp(
Preds(
)h osvojivši prvo m(
)dnik pov(
)sto na nat(
)renstva to je obrazložio r( )čima o bespr(
izvedenim dv( )ma skladbama. L(
usp(
)šno je pren(
)canju u Novigradu.
)korno
)potu zborskoga p( )vanja i d( )lić ozračja
)o radijski program.
3
3. Označene riječi napiši pomoću pokrata i kraticama u oblicima kojima
se uklapaju u rečenicu.
Na Fakultetu elektronike i računarstva ove školske godine naš profesor drži seminar.
___________________________________________________________
Gospođa Anić potvrdila je u vremeniku posjet pod brojem 3.
___________________________________________________________
3
11
56
4. Zadatak ima dva dijela:
a) ispiši sve glagolske oblike
b) imenuj sve glagolske oblike
Podvornici…
Gospon Đuka i čistačica Zvonka bijahu naša utočišta… Zvonka bi rekla:“Dajte mi ruku!“
Mi bismo joj bili pružali ruke kao kakvoj svetici zaštitnici. Zbog blage ćudi za mene
Zvonka bijaše ostala vila Zvončica…
Vidjevši Đuku kraj ulaznih vrata, zagrlih ga, pitajući se radi li na zamjeni. Ne, nije došao
raditi. Bio je obećao Aninim roditeljima (također skromnim ljudima) da će doći na
koncert.
(prema N. Opačić, Moja draga škola)
npr. misliti
infinitiv
6
57
6
5. Odredi značenje perfekta.
a) Da se nisi s mjesta pomaknuo. ___________________________________________
b) Nije se rodio tko bi svima ugodio. ________________________________________
c) Nastradali smo ako dođe razrednica. ______________________________________
3
6. Zaokruži riječi koje treba pisati velikim početnim slovom.
putovanje vukovarskim i iločkim krajem uvjerit će svakoga putnika u njihovu kulturnu,
povijesnu i prirodnu osebujnost. vukovar je sjedište vukovarsko-srijemske županije. smješten
je na dvjema rijekama: vuki, sporoj i tihoj, i dunavu, velikoj europskoj rijeci, ujedno i istočnoj
granici lijepe naše. u vukovaru su tragovi drevne vučedolske kulture koja je iznjedrila poznatu
golubicu i čizmicu. neizostavna su odredišta spomenička mjesta domovinskoga rata ‒
spomen-dom ovčara i memorijalno groblje. ilok, dunavsko kraljevstvo, najistočniji je hrvatski
grad. u središtu su obrambene zidine, crkva i samostan sv. ivana kapistrana.
najprepoznatljivije su obilježje vinski podrumi i kvalitetna vina – traminac, graševina,
silvanac... iločani berbom grožđa veličaju kulturnu, povijesnu, gastronomsku i enološku
tradiciju.
5
7. Zadatak ima dva dijela:
a) uspravnim crtama podijeli riječ na morfeme
suradnik
b) napiši dva alomorfa sufiksalnoga morfema.
_____________________________________________________
2
10
58
8. Odgovori.
Što je zajedničko, a što različito označenim jezičnim znakovima?
Ljudima uz more ne moram tumačiti što je to šugaman, kao što ni Slavoncima
ili Bosancima ne moram objašnjavati što je to peškir. I jedno i drugo znači
ručnik, otirač, ubrus, tkanina kojom otiremo tekućinu s dijelova tijela.
(N. Opačić, Moja draga škola)
zajedničko______________________ različito________________________
2
9. Označi rednim brojevima jezične jedinice od najmanje do najveće.
riječ, tekst, rečenica, spoj riječi/sintagma
1
10. Dopuni.
Kad riječ mrak ima značenje tmina, onda je to ___________________________________
značenje, a kad označava neznanje, neprosvijećenost onda je to _____________________
značenje.
1
11. Zadatak ima dva dijela:
a) odredi značenje riječi markirane u prvoj rečenici
b) imenuj značenjski odnos među podcrtanim riječima.
Kad planinarimo, pratimo markirane staze. U đačkom jeziku sjeverne Hrvatske glagol
markirati znači i nemarno se odnositi prema svojim dužnostima, neopravdano
izostajati iz škole. U Dalmaciji za neopravdano izostajanje iz škole kažu picati,
picavati.
(prema N. Opačić, Moja draga škola)
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
2
12. Zadatak ima dva dijela:
a) imenuj vrstu prenesenoga značenja podcrtane riječi
b) podcrtaj frazem i napiši njegovo značenje.
Kockasti su vratili povjerenje u nogomet; reprezentacija je opet svjetlo u tunelu.
a) ______________________________________________________
b) ______________________________________________________
2
59
8
13. Podcrtaj sinonime i zamijeni ih odgovarajućom drugom standardnojezičnom riječi.
Među najmlađim piscima ističe se pisac humorističnoga stripa s komičnim snjegovićem.
_____________________________________________________
1
14. Zaokruži slovo ispred točne tvrdnje.
Do homonimije u jeziku dolazi:
a) kad se izjednače sadržaji dvaju leksema različitih izraza
b) kad se izjednače izrazi i sadržaji dvaju različitih leksema
c) kad se izjednače izrazi dvaju leksema različitih sadržaja
1
15. Označi naglaske homografima.
Novoizabrana vijećnica zakasnila je na sastanak u gradsku vijećnicu.
2
16. Ispiši antonime i popuni tablicu.
Zagrepčani su 1873. godine prvi put vidjeli kako električno svjetlo pretvara crnu noć u bijeli
dan.
antonimi
po podrijetlu
vrsta riječi
2
17. Odredi status leksema prema kriteriju vremenske raslojenosti.
a) pramalitje
b) ferije
________________________________
________________________________
c) štilac
________________________________
d) banovina
________________________________
e) uspornik
________________________________
3
9
60
18. Zadatak ima dva dijela:
a) odredi vrstu arhaizma
b) arhaizam zamijeni današnjim standardnojezičnim oblikom.
arhaizam
krstjanin
vrsta arhaizma
standarnojezični oblik
_________________________ _________________________________
Pod starimi krovovi ________________________ _________________________________
libar
ilirički
_________________________ _________________________________
__________________________ _________________________________
4
19. Odredi točnost (T) ili netočnost (N) tvrdnje.
Leksemi vu, kruv i oću primjeri su fonoloških dijalektizama.
T
N
Leksemi kirvaj, ambar i komšiluk primjeri su štokavizama.
T
N
Kapula, kvasina i ča primjeri su čakavizama.
T
N
Hiža, breg i kaj primjeri su kajkavizama.
T
N
2
20. Zadatak ima dva dijela:
a) podcrtanoj riječi napiši jedan sinonim
b) leksem školnik zamijeni standardnojezičnom riječju.
Svatko tko izvodi nastavu, tko se bakće sa školarcima,
populacijom koja ide u školu, izložen je pritiscima za slabu plaću i još
ga, omalovažavajući, negdje zovu i školnik.
(N. Opačić, Moja draga škola)
a) _________________________________________________________
b) _______________________________________________________
2
21. Preoblikuj podcrtane žargonizme u standardnojezične riječi. Prepiši rečenicu
u skladu sa standardnojezičnom normom.
Nemam lovu, oš mi dat kredu?
___________________________________________________________
2
10
61
22. Zadatak ima dva dijela:
a) kojim je funkcionalnim stilom pisana rečenica
b) kako se zovu leksemi svojstveni tomu stilu.
U ovršnom postupku ovrhovoditelj prema zahtjevu dužnika nalaže
vjerovniku povrat tražbine.
a) ______________________________________________
______________________________________________
2
23. Posuđenice i strane riječi zamijeni odgovarajućim standardnojezičnim leksemima.
Europski lideri zahtijevaju još jedan time out za restrukturiranje ekonomije.
lideri____________________________ time out ________________________________
restrukturiranje __________________________ ekonomije ________________________
4
24. Poveži posuđenice sa skupinom u koju pripadaju. Primjerice 1. a)
1.
2.
3.
4.
5.
škola
profesor
ruksak
obrazovanje
gimnazija
a)
b)
c)
d)
latinizam
rusizam
grecizam
germanizam
1. ______ , 2. ______ , 3. ______ , 4. _______ , 5. _______ .
2
25. Zadatak ima dva dijela:
a) imenuj vrstu prilagodbe koju je doživjela posuđenica
b) imenuj posuđenicu s obzirom na jezik iz kojega dolazi.
Svi su htjeli lajkati tu stranicu.
a) __________________________________________________________
b) __________________________________________________________
2
10
62
26. Zadatak ima dva dijela:
a) zaokruži riječ koja ne pripada nizu
b) objasni.
prelet, preletjeti, letjeti, letjelica, letak
b)______________________________________________________________________
2
27. Zadatak ima dva dijela:
a) napiši koja je norma hrvatskoga standardnog jezika narušena
b) rečenicu napiši u skladu s normama hrvatskoga standardnog jezika.
Ljetujem u Kaliju na otoku Ugljanu.
a) ________________________________________________________
b) ________________________________________________________
2
28. Popuni tablicu.
Salzburški adventski sajam među najljepšima je u Europi. U Salzburgu je rođen Mozart, ali i
snimljena holivudska uspješnica Moje pjesme, moji snovi. Stoga su i mnogi Hrvati doputovali
na čarobni advent.
antroponim
toponim
ktetik
etnonim
4
29. Dopuni.
Gđa Brodarac, ___________________________ s privremenom adresom u Zagrebu,
(etnik od Slavonski Brod, N jd. ž. r.)
često nas razveseli ______________________ specijalitetima. Njezin muž, rodom iz
(ktetik od Slavonski Brod)
Šarengrada, natječe se s njom ribljim paprikašem na _________________________ način.
(ktetik od Šarengrad)
3
11
63
30. Preoblikuj rečenicu tako da izbjegneš frazem.
Stalno se igra vatrom.
_______________________________________________________
1
31. Poveži frazeme i njihovo značenje. Primjerice 1.a)
1. Narod uvijek plati ceh.
2. Djevojka je digla rep.
3. Ne žele polagati račune.
4. Da bismo stigli na zelenu granu,
budimo kakvi smo doista.
a) uzoholiti se, praviti se važan
b) snositi posljedice
c) napokon uspjeti u čemu
d) tumačiti postupke
1._______ , 2. _________ , 3. _________ , 4. ________ .
4
32. Uspravnim crtama tvorbeno raščlani riječi.
pučkoškolac
putopisac
2
33. Odredi tvorbeni način kojim su nastale označene tvorenice.
Zakonodavac je prozvao predsjednicu zbog bezakonja.
zakonodavac
__________________________________
prozvati
__________________________________
predsjednica
__________________________________
bezakonje
__________________________________
4
11
64
34. Poveži dijelove leksikografske jedinice npr 1. a)
gramatika ž { klas. eur.} (dat. gramatici)
1. proučavanje sustava jezika i njegovih zakona 2. meton. knjiga koja
izlaže taj sustav 3. pren. red, zakonitost čega ~ slike/oblika
1. definicija
2. etimološka odrednica
3. gramatička odrednica
4. natuknica/lema
5. stilska odrednica
a) gramatika
b) ž (dat.)
c) proučavanje sustava jezika i njegovih zakona;
knjiga koja izlaže taj sustav;
red, zakonitost čega
d) meton. pren.
e) (klas. eur.)
1.______, 2. ______, 3. ______, 4._______, 5._______.
2
35. Dopuni.
Rukom pisani popisi riječi zvali su se _______________________, a naziv rječnik
prevladao je u _____________________.
(stoljeće)
2
4
65
RJEŠENJA I BODOVANJE UČENIČKIH ODGOVORA − IV. RAZRED
XVII. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA (2012.)
ŽUPANIJSKA RAZINA
Test ima 35 zadataka. Točni odgovori vrijede ukupno 90 bodova.
Bodovna vrijednost zadatka napisana je u kvadratiću kraj zadatka.
Alternativno točno rješenje napisano je u zagradi.
1. zadatak
a) Vjetar prestade kao da se poklonio neznančevu dolasku (neznančev dolazak)
D jd.
b) Nisu slomljeni svi kralješci. (kralježak)
N mn.
c) Začuo je korake i susreo se s piscem. (pisac)
I jd.
d) (na nitko) Ni na koga nije pomislila dok se udaljavala od djeteta. (dijete)
A jd.
G jd.
e) (borac) Borče, pridruži se borbi za pravdu!
V jd.
5 bodova (jedna pogrješka 4 boda, dvije pogrješke 3 boda, tri pogrješke 2 boda,
četiri pogrješke 1 bod, pet pogrješaka 0 bodova)
2. zadatak
P( je )vački ... d( je )vojačka... usp( je )h... m( je )sto... nat( je )canju.
Preds( je )dnik pov( je )renstva ... r( ije )čima o bespr( ije )korno dv( je )ma.
L( je )potu p( je )vanja i d( je )lić usp( je )šno... pren( i )o radijski program.
3 boda (jedna pogrješka 2 boda, dvije pogrješke 1 bod, tri pogrješke 0 bodova)
3. zadatak
Na FER-u ove šk. god./g. naš prof. drži seminar.
Gđa Anić potvrdila je u vremeniku posjet pod br. 3.
3 boda (jedna pogrješka 2 boda, dvije pogrješke 1 bod, tri pogrješke 0 bodova)
4. zadatak
bijahu
imperfekt
bi rekla
kondicional I.
dajte
imperativ
bismo bili pružali
kondicional II.
bijaše ostala
pluskvamperfekt
vidjevši
glagolski prilog prošli
66
zagrlih
aorist
pitajući (se)
glagolski prilog sadašnji
radi
prezent
(ni)je došao
perfekt
raditi
infinitiv
bio je obećao
pluskvamperfekt
će doći
futur I.
6 bodova (jedna pogrješka 5 bodova, dvije pogrješke 4 boda, tri pogrješke 3
boda, četiri pogrješke 2 boda, pet pogrješaka 1 bod, šest pogrješaka 0 bodova)
5. zadatak
a) zapovijed/zabrana
b) svevremenski/poslovični/gnomski
c) futurski/ budući
3 boda (jedna pogrješka 2 boda, dvije pogrješke 1 bod, jedna pogrješka 0 bodova)
6. zadatak
Putovanje vukovarskim i iločkim krajem uvjerit će svakoga putnika u njihovu kulturnu,
povijesnu i prirodnu osebujnost. Vukovar je sjedište Vukovarsko-srijemske županije.
Smješten je na dvjema rijekama: Vuki, sporoj i tihoj, i Dunavu, velikoj europskoj rijeci,
ujedno i istočnoj granici Lijepe Naše. U Vukovaru su tragovi drevne vučedolske kulture
koja je iznjedrila poznatu golubicu i čizmicu. Neizostavna su odredišta spomenička mjesta
Domovinskoga rata ‒ Spomen-dom Ovčara i Memorijalno groblje. Ilok, dunavsko
kraljevstvo, najistočniji je hrvatski grad. U središtu su obrambene zidine, crkva i samostan
sv. Ivana Kapistrana. Najprepoznatljivije su obilježje vinski podrumi i kvalitetna vina –
traminac, graševina, silvanac... Iločani berbom grožđa veličaju kulturnu, povijesnu,
gastronomsku i enološku tradiciju.
5 bodova (jedna pogrješka 4 boda, dvije pogrješke 3 boda, tri pogrješke 2 boda,
četiri pogrješke 1 bod, pet pogrješaka 0 bodova)
67
a) s u| r a d | n i k|Ø Priznati i:
a) s u| r a d | n| i k|Ø
b) -nic, -nič
b) -ic, -ič
2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova)
7. zadatak
zajedničko sadržaj/značenje; različito izraz
2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova)
8. zadatak
9. zadatak
1.
4.
3.
2.
riječ, tekst, rečenica, spoj riječi/sintagma
1 bod
10. zadatak
osnovno/denotativno
preneseno/konotativno/izvedeno
1 bod
11. zadatak
a) označene, obilježene, sa stavljenim znakom/žigom/biljegom/pečatom
Priznati sve u tome smislu.
1 bod
b) sinonimija/sinonimijski odnos
1 bod
2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova)
12. zadatak
a) metonimija
1 bod
b) svjetlo u tunelu
vidi/označava/ima nade za poboljšanje/izlaz
Priznati sve u tome smislu. 1 bod
2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova)
13. zadatak
humorističnoga komičnim / šaljiv, smiješan
1 bod
14. zadatak
c)
1 bod
15. zadatak
Novoizabrana vijêćnica... dugosilazni na e
1 bod
vijéćnicu. dugouzlazni na e
1 boda
Priznati i ispravan naglasak preko cijeloga refleksa jata.
2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova)
16. zadatak
antonimi
crn – bijel
po podrijetlu
raznokorijenski (pravi)
vrsta riječi
pridjev
noć – dan
raznokorijenski (pravi)
imenica
Svaki točan redak 1 bod.
2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova)
68
17. zadatak a) arhaizam b) zastarjelica c) arhaizam d) historizam
e) novotvorenica/neologizam
3 boda (jedna pogrješka 2 boda, dvije pogrješke 1 bod, tri pogrješke 0 bodova)
18. zadatak
arhaizam
vrsta arhaizma
krstjanin
Pod starimi krovovi
libar
ilirički
fonološki/grafijski
morfološki/gramatički
izrazni/leksički
tvorbeni/
leksički
standarnojezični oblik
kršćanin
Pod starim krovovima
knjiga
ilirski/
hrvatski
Sve točno u retku 1 bod.
4 boda (jedna pogrješka 3 boda, dvije pogrješke 2 boda, tri pogrješke 1 bod,
četiri pogrješke 0 bodova)
19. zadatak
T, T, T, T
2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova)
20. zadatak a) učenicima, đacima, osnovnoškolcima, srednjoškolcima...
b) učitelj, nastavnik, profesor...
2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova)
1 bod
1 bod
21. zadatak
Nemam novac, hoćeš (li) mi dati kredit? Ne priznati novce
2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova)
22. zadatak
a) administrativni stil/zakonodavno-pravni podstil
poslovni podstil
1 bod
Priznati jedan od odgovora.
b) administrativizmi
1 bod
2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova)
23. zadatak
lideri vođe
time out predah/odmor/stanka
restrukturiranje preoblikovanje/preustroj/preslagivanje
ekonomije gospodarstva
Priznati i sve druge točne odgovore u kanonskome i odgovarajućemu
padežnom obliku.
4 boda (jedna pogrješka 3 boda, dvije pogrješke 2 boda, tri pogrješke 1 bod,
četiri pogrješke 0 bodova)
24. zadatak
c)
a)
d)
b)
c)
1. ______ , 2. ______ , 3. ______ , 4. _______ , 5. _______ .
2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova)
69
25. zadatak
a) značenjska, grafijska/fonološka i
morfološka/tvorbena/gramatička prilagodba
b) anglizam
2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova)
26. zadatak
a) letak
b) ne pripada istoj tvorbenoj porodici;
postoji izrazna, ne i sadržajna podudarnost
2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova)
27. zadatak
a) gramatička/morfološka
1 bod
b) Ljetujem u Kalima na otoku Ugljanu. 1 bod
2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova)
28. zadatak
antroponim
Mozart
toponim
Europa
Salzburg
ktetik
salzburški
holivudski
etnonim
Hrvati
4 boda (jedna pogrješka 3 boda, dvije pogrješke 2 boda, tri pogrješke 1 bod,
četiri pogrješke 0 bodova)
29. zadatak
30. zadatak
Brođanka, brodskim, šarengradski
3 boda (jedna pogrješka 2 boda, dvije pogrješke 1 bod, tri pogrješke 0 bodova)
Stalno radi što opasno/nedopušteno.
1 bod
31. zadatak
b)
a)
d)
c)
1._______ , 2. _________ , 3. _________ , 4. ________ .
4 boda (jedna pogrješka 3 boda, dvije pogrješke 2 boda, tri pogrješke 1 bod,
četiri pogrješke 0 bodova)
32. zadatak
p u č k│ o│ š k o l│ a c
p u t│ o│ p i s a c
1 bod
1 bod
2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova)
70
33. zadatak
zakonodavac
prozvati
predsjednica
bezakonje
složeno-sufiksalna tvorba
prefiksalna tvorba
sufiksalna tvorba
prefiksalno-sufiksalna tvorba
4 boda (jedna pogrješka 3 boda, dvije pogrješke 2 boda, tri pogrješke 1 bod,
četiri pogrješke 0 bodova)
34. zadatak
1. c, 2. e , 3. b, 4. a, 5. d
2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova)
35. zadatak
glosari
1 bod
19. st.
1 bod
2 boda (jedna pogrješka 1 bod, dvije pogrješke 0 bodova)
Ukupno 90 bodova
71
FOTOGRAFIJE S NATJECANJA
72
73
74
75
76
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
2 323 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content