close

Enter

Log in using OpenID

Dahni u mene, Duše Sveti, da moje misli budu svete

embedDownload
Humac, 27. svibnja 2012. * god. VIII. * br. 333. * 0,30 KM
Dahni u mene, Duše Sveti, da moje misli budu svete!
Pokreni me, Duše Sveti, da moj posao bude posvećen!
Privuci moje srce da zavolim samo ono što je sveto!
Zaštiti me, Duše Sveti, da mogu uvijek biti svet.
Sv. Augustin
DUHOVI
Prvo čitanje Dj 2, 1-11
Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti.
Čitanje Djela apostolskih
Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi
su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan
vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi
se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti
drugim jezicima, kako im već Duh davaše
zboriti.
A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad
nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer
ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi
su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle!
Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako
to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani,
žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije,
Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi
ih mi čujemo gdje našim ¬jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«
Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam
104, 1ab.24ac. 29b-31.34
Pripjev: Pošalji Duha svojega,
Gospodine, i obnovi lice zemlje!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine,
puna je zemlja stvorenja tvojih.
Ako dah im oduzmeš, ugibaju,
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
i tako obnavljaš lice zemlje.
Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.
Drugo čitanje Gal 5, 16-25
Plodovi Duha.
Čitanje Poslanice
svetoga Pavla apostola Galaćanima
Braćo: Po Duhu živite pa nećete ugađati
požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a
Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako
vas Duh vodi, niste pod Zakonom.
A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe,
spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti,
pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već, rekoh: koji
takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti. Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir,
velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost,
blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. Ako živimo po Duhu, po
Duhu se i ravnajmo!
Riječ Gospodnja.
Evanđelje
Iv 20, 19-23
Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas:
Primite Duha Svetoga.
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu,
dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i
reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza
im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici
vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno
reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i
ja šaljem vas.«
To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite
Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«
Riječ Gospodnja.
Humac, 27. svibnja 2012. * god. VIII. * br. 333.
IMPRESSUM
HUMAČKI GLASNIK, 27. svibnja 2012.
Franjevački samostan i Župni ured
sv. Ante Padovanskoga Humac
Trg sv. Ante 1, 88320 Ljubuški
Tel. 039/833-000, 830-970; faks 830-992
www. franjevci-humac.info
e-mail: [email protected]
Radno vrijeme župnog ureda:
8-12 i 16-18 sati
nedjeljom poslije sv. mise
za bolesnike u svako vrijeme
Samostansko i župno osoblje:
Fra Velimir Mandić (1948.), gvardijan
Fra Ivan Boras (1952) župnik, samostanski vikar
Fra Drago Vujević (1970), župni vikar, ekonom,
pom. odg. novaka
Fra Slavko Soldo (1946), odgojitelj novaka
Fra Vinko Dragićević (1917.), ispovjednik
Fra Hadrijan Sivrić (1922.), isp. i propovjednik
Fra Radoslav Dragićević (1933.), župni vikar
Fra Žarko Ilić (1934), urednik Kršnog zavičaja
Fra Augustin Barać (1937.)
Fra Ferdo Majić (1937.)
Fra Alojzije Topić (1939.), časni brat
Fra Vladimir Kozina (1938.)
Fra Andrija Nikić (1942.)
Fra Ljubo Vlašić (1942.), župni vikar
Fra Vlado Lončar (1944.)
Fra Jure Brkić (1947.), župni vikar
Fra Vlado Buntić (1953.)
Fra Milan Jukić (1965.), časni brat
Fra Vjekoslav Milićević (1979.), župni vikar
Fra Branimir Novokmet (1984.), župni vikar
Fra Damjan Perić (1977.), časni brat
fra Tihomir Bazina (1981.), đakon
Školske sestre franjevke: (Trg sv. Ante 2, 832-580) predstojnica s. Tomislava Vukoja, s. Robertina Barbarić,
s. Marcela Primorac.
Izdavač: Franjevački samostan i Župni ured sv. Ante
P­ adovanskoga na Humcu
Listić izlazi svakoga tjedna, zaključuje se četvrtkom.
Školske sestre franjevke (Ul. fra Ljudevita Rupčića 2, Humac, 88 320 Ljubuški, tel. 831 – 429) predstojnica s. Josipa
Bešlić, s. Milena Galić, s. Angelina Vučić, s. Janja Boras,
s. Mirjana Marić, s. Slavica Šimović, s. Anka Kvesić, ml., s.
Maksimilijana Palac, s. Alvernija Raguž.
Sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga: (Starački dom sv.
Josipa Radnika, Bučine, tel. 833-726, 833-727, faks 833725) predstoj­nica s. Paulina Kvesić, s. Nedjeljka Kraljević,
s. Petra Cvitanović.
Humac, 27. svibnja 2012. * god. VIII. * br. 333.
Dođi, Duše Presveti,
sa neba nas posjeti
zrakom svoje milosti.
Dođi, Oče ubogih,
djelitelju dara svih dođi,
srca svjetlosti.
Tješitelju tako blag,
ti nebeski goste drag,
pun miline, hlade tih.
Umornima odmore,
u vrućini lahore,
razgovore žalosnih.
Sjaju svjetla blaženog,
sjaj u srcu puka svog,
napuni nam dušu svu.
Bez božanstva tvojega
čovjek je bez ičega,
tone sav u crnom zlu.
Nečiste nas umivaj,
suha srca zalivaj,
vidaj rane ranjenim.
Mekšaj ćudi kamene,
zagrij grudi ledene,
ne daj nama putem zlim.
Svim što vjeru imaju,
što se u te ufaju,
sedam svojih dara daj.
Daj nam krepost zaslužnu
i smrt lijepu, blaženu,
daj vjekovit svima raj.
Duhovska posljednica
ŽUPNE OBAVIJESTI
RASPORED SVETIH MISA
Nedjelja, 3. lipnja 2012.
Humac 7, 9, 11 i 18, Ljubuški 9 i 11, Mostarska Vrata
9, Cerno 11, Radišići - Krvnica 11, Hardomilje 9, Lisice 11, Prolog 9, Crveni Grm 11, Bijača 9, Zvirići 11 i
Dom sv. Josipa u 9 sati.
PROSLAVA OBLJETNICA BRAKA
U nedjelju 3. lipnja, u crkvi na Humcu, u 11 sati s
bračnim parovima koji slave 25 i 50 godina bračnoga
života slavit ćemo svetu misu i zahvaliti Bogu za sve
darove i dobročinstva koje vam je Bog dao tijekom
vašeg bračnoga života. Oni koji se nisu prijavili molimo da se do subote prijave.
ISPOVIJED STARE I NEMOĆNE ČELJADI U
ŽUPI
Približava se naš zaštitnik sv. Ante. Stoga ćemo ovaj
tjedan ispovijedati naše stare i nemoćne po kućama
u cijeloj župi. Ispovijedat ćemo od 8 do 12 sati svaki
dan. Evo rasporeda:
Ponedjeljak, 28. svibnja 2012.: Zvirići, Haromilje,
Teskera, Hrašljani i Pregrađe.
Utorak, 29. svibnja 2012.: Crveni Grm i Prolog
Srijeda, 30. svibnja 2012.: Humac, Cerno i Crnopod
Četvrtak, 31. svibnja 2012.: Gornji Radišići, Lisice
- Vašarovići
Petak, 1. lipnja 2012.: Doji Radišići i Mostarska Vrata
Subota, 2. lipnja 2012.: Ljubuški
POBOŽNOST TRINAEST UTORAKA SV. ANTI
Svakog utorka u našem svetištu sv. Ante na Humcu
imamo pobožnost trinaest utoraka sv. Anti. Krunica
započinje u 17,30, a pobožnost i sv. misa u 18 sati.
Od ove godine vjernici imaju jedinstvenu priliku častiti i moći (dio tijela) sv. Ante koje su prigodom ove
pobožnosti izložene kod njegova kipa. Pozivamo sve
župljane na sudjelovanje.
FRANJEVAČKA MLADEŽ
Bratstvo Franjevačke mladeži - Frama ima svoje redovite susrete petkom u 19, a Glasnici sv. Franje (učenici
osmih razreda) također petkom u 17,30 sati.
PROSLAVA 20. OBLJETNICA FRAME
U BOSNI I HERCEGOVINI
Ponovno pozivamo sve župljane da ugoste mlade framaše u svojim domovima od 29. lipnja do 1. srpnja za
vrijeme značajne proslave dvadesete obljetnice osnutka Franjevačke mladeži, Frame, u Bosni i Hercegovini. Sve je prije 20 godina započelo u našoj župi, stoga
imamo čast i veliku odgovornost primiti mlade u svoje domove kroz ova 3 dana. Potreban im je smještaj i
dva obroka (doručka) kroz vrijeme njihova boravka u
vaši obiteljima. Krist Gospodin veli da je sve učinjeno
potrebnima učinjeno i njemu, te pozivamo sve koju
su u mogućnosti da se prijave u župnome uredu kroz
sljedeći tjedan i ugoste framaše. Osim smještaja bit će
potrebno mlade i odvesti vašim kućama, kao i dovoziti na program koji će biti kod naše župne crkve.
FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED (FSR)
Bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda - FSR ima svoje redovite sastanke svakog prvog utorka u mjesecu u
19 sati na Humcu.
KLANJANJE ČETVRTKOM NA HUMCU
Četvrtkom, osim blagdanima i svetkovinama, nakon
večernje svete mise u 18 sati imamo pobožnost klanjanja Isusu u Presvetome oltarskom sakramentu.
MINISTRANTI
Ministranti imaju svoje redovite susrete na Humcu
subotom u 9 sati. Ministrirati mogu đaci četvrtog
razreda pa nadalje.
VELIKI CRKVENI ZBOR SVETOG ANTE
Redovite probe zbora sv. Ante su ponedjeljak, srijeda
i petak u 18,30. Molimo sve koji žele i znaju pjevati neka se slobodno priključe našem zboru. Slavimo
Gospodina i svojim glasom.
ĐAČKI ZBOR LJILJANI SVETOG ANTE
Redovite probe zbora Ljiljani sv. Ante su svake subote
u 9 sati. Molimo roditelje da potaknu svoju djecu i
omoguće im da se priključe đačkom zboru.
DAROVATELJI ZA CRKVU
Miro Mucić † Ivana, Humac 100 KM; Mara Petrović
ud. Ante, Ljubuški 50 KM; Milan Primorac Ivanov,
Gornji Radišići 50 KM; obitelj † Lovre Mucića, Humac 100 KM; obitelj † Ivana Majića, Ljubuški 100
KM; Ljubo Nižić † Marka, Humac 150 KM, Vlado
Nosić s obitelji, Mostarska Vrata 200 KM.
HVALA!
DAROVATELJI ZA
HUMAČKI GLASNIK
Stipe Odak, Crveni Grm 20 KM; Milka Pehar, Ljubuški 20 KM; Ljubica Medić, Ljubuški 20 KM; Mila
Keller-Kraljević, Lisice 30 KM; Mladen Bunoza † Marijana, Donji Radišići 20 KM; Snježana Vukšić žena
Zoranova, Lisice 20 KM; Frano Bubalo, Hardomilje
10 KM; Križan Knezović, Donji Radišići 20 KM; Ante
Bošnjak † Tihomira, Mostarska Vrata 30 KM; Srećko
Jelčić, Ljubuški 20 KM; Ivan Mucić † Marka, Crnopod 20 KM; Veselko Bilić † Ilije, Ljubuški 20 KM; Marin Marić † Stojana, Ljubuški 20 KM; Stanko Gadže,
Humac, 27. svibnja 2012. * god. VIII. * br. 333.
LITURGIJSKI KALENDAR
Hardomilje 15 KM; Nikica Petrušić, Bijača 20 KM;
Jure Vujević † Lovre, Humac 20 KM.
HVALA!
DAROVATELJI JANJACA
1. Marko Marinović † Mate, Mostarska Vrata
2. Ana Tomić ud. Marijana, Ljubuški
NAŠI KRŠTENI
71. KLARA BRBOR, kćer Ivana i Ana-Marije r.
Čuvalo s Mostarskih Vrata. Kuma je bila Viktorija Bebek, a krstitelj fra Rade Dragićević.
ČESTITAMO!
NAŠI VJENČANI
11. ZLATKO DODIG, sin Jerke i Mare r. Sušac i JOSIPA HERCEG, kćer Ante i Rose r. Mucić. Svjedoci su bili Luka Grgić i Matea Čuljak, a vjenča­
nju je asistirao fra Drago Vujević.
12. ADRIJAN BANDUR, sin Nedjeljka i Matijane
r. Kordić i DIJANA PARADŽIK, kćer Miljenka
i Mirjane r. Gavran. Svjedoci su bili Marin Bebek
i Anita Anić, a vjenčanju je asistirao don Stjepan
Kordić.
13. ANTE TOMIĆ, sin Rude i Ljubice r. Zovak i DIJANA LJUBICA MILETIĆ, kćer Franje i Anice r.
Paradžik. Svjedoci su bili Mario Akmadžić i Marina Ramljak, a vjenčanju je asistirao fra Velimir
Mandić.
ČESTITAMO!
NAŠI POKOJNI
65. NEVENKA MUCIĆ (1936.), od roditelja Bože
Dedić i Iva r. Kondža. Suprug je bio Ivan Mucić.
Pokopana je u Novome groblju na Humcu, a
sprovodne obrede vodio je fra Branimir Novokmet.
66. LOVRE MUCIĆ (1942.), od roditelja Andrije i
Mare r. Vukšić. Supruga je bila Lenka r. Šiljeg.
Pokopan je u Kosovoj gorici na Humcu, a sprovodne obrede vodio je fra Jure Brkić.
67. IVAN MAJIĆ (1925.), od roditelja Ante i Ive r.
Primorac. Supruga je bila Stana r. Lučić. Pokopan je u Starom groblju na Mostarskim Vratima,
a sprovodne obrede vodio je fra Ivan Boras.
68. VILA NOSIĆ (1940.), od roditelja Frane i Stojke
r. Paradžik. Suprug je bio Vlado Nosić. Pokopana
je u Novom groblju u Radišićima, a sprovodne
obrede vodio je fra Velimir Mandić.
POČIVALI U MIRU!
Kod najave sprovoda u župni ured donesite sa sobom
smrtovnicu.
Humac, 27. svibnja 2012. * god. VIII. * br. 333.
27. svibnja - DUHOVI
Dj 2,1-11
Ps 104,1.24. 29-30. 31.34
1 Kor 12,3b-7. 12-13
Iv 20,19-23
28. svibnja - sv. German Pariški,
sv. Vilim Akvitanijski, Marija Bartolomeja Bagnesi
1 Pt 1,3-9
Ps 111,1-2. 5-6. 9. 10
Mk 10,17-27
29. svibnja - sv. Polion i Euzebije,
sv. Maksimin iz Triera
1 Pt 1,10-16
Ps 98,1. 2-3. 3-4
Mk 10,28-31
30. svibnja - sv. Feliks I, papa;
sv. Ferdinand III., kralj;
sv. Ivana Arška
1 Pt 1,18-25
Ps 147,12-13. 14-15. 19-20
Mk 10,32-45
31. svibnja - Pohod Blažene
Djevice Marije
Sef 3,14-18a
ili
Rim 12,9-16b
Lk 1,39-56
1. lipnja
- sv. Justin,
sv. Juvencije; (Mladen),
sv. Simeon iz Sirakuze
Pt 4,7-13
Ps 96,10. 11-12. 13
Mk 11,11-26
2. lipnja
- sv. Erasmo,
sv. Eugen I., papa;
sv. Marcelin i Petar
Jude 17. 20-25
Ps 63,2. 3-4. 5-6
Mk 11,27-33
SV. MISE KROZ TJEDAN
Ponedjeljak, 28. svibnja 2012.
Humac 7 sati
– Jelenko Dedić za †† roditelje Miju i Vesu, te ostale ††
– Smiljana Dedić za †† baku Mandu, djeda Stipana, te ostale
†† iz obitelji Majić i Zovak
– Jozo Kraljević za †† roditelje Maru i Stipu, te ostale ††
– Stana (Ana) Ilić za †† Stipu i Anicu Spajić
– Ruža Mandić za † muža Branka
– Neda Ilić i Vesa Bule za †† roditelje i braću
– Neda Ilić i Vesa Bule za †† Franu, Jelu, Nikolu i Katu
– Vinka Bunoza za † Ivana
– Ante Paponja za † oca Milenka
– Zora Primorac za † Anicu Alilović i ostale ††
– Dragica Čuvalo za † Anicu Alilović i ostale ††
Humac, 18 sati
– Silvana Petrović za †† Ivana, Ivanku i Zvonimira
Ljubuški 18 sati
– Luca Spajić za sve †† iz obitelji Prskalo i Spajić
Utorak, 29. svibnja 2012.
Humac 7 sati
– Vila Dodig s djecom za † majku Dragicu i ostale ††
– Tomo Rupčić za †† oca Jozu, majku Milicu, brata Ivana,
nevjestu Anu i ostale ††
– Božo Bezer s obitelji za † Danicu
– Stojka Konjuh za † muža Andriju i ostale †† iz obitelji
– Stojka Konjuh za †† roditelje Ivana i Janju, te ostale ††
– Iko i Ankica Herceg za † babu Dragicu i dedu Stanka
– Iva Herceg za † muža Milu i ostale ††
– Dragana Jelinić za † majku Veselku Herceg i ostale ††
– Mara Boras za †† roditelje Jozu i Milicu, brata Ivana,
nevjestu Anu, te ostale ††
– Nikola Hrstić za † ženu Milu
Humac, 18 sati
– ZA DOBROČINITELJE SAMOSTANA I ŽUPE
Ljubuški 18 sati
– Anica Šunjić za † kćer Nedjeljku Prce
Srijeda, 30. svibnja 2012.
Humac 7 sati
– Mila Pehar za sve svoje ††
– Mate Pehar za sve svoje ††
– Mila i Zoran Ševo za sve svoje ††
– Obitelj Nižić za † Jozu
– Mladen Nižić za †† ujku Jozu, tetku Vesu, te †† Delfu, Maru i Šimu
– Djeca za †† roditelje Mirka i Anicu Vujević
– Veronika Perić za † Zoru Lavrić
– Veronika Perić za sve svoje ††
– Drago Herceg za †† roditelje Matu i Katu, te †† Nikolu i Mandu
– Ljilja Marić za †† roditelje Jozu i Milu Klarić
Humac, 18 sati
Ljubuški 18 sati
– Ljilja Petrušić za †† roditelje Ivana i Zoru, brata Marka,
nevjestu Božanu i ostale ††
– Ljilja Sušac za sve svoje ††
Humac, 27. svibnja 2012. * god. VIII. * br. 333.
SV. MISE KROZ TJEDAN
Četvrtak, 31. svibnja 2012.
Humac 7 sati
– Veljko Skoko za † oca Milu
– Stojka Skoko za † muža Milu
– Zoran Alilović za †† roditelje
– Zlata Jurković za †† svekra, svekrvu, Šimu, Lucu i Blagu
– Branko Jurković za †† roditelje Šimu i Juru, brata Viktora,
sestru Jaku i ostale ††
– Božana i Jure Rupčić za † Martina Peru Borasa
– Djeca za †† roditelje Antu i Maru Čotić
– Jure Mlinarević za †† roditelje Peru i Stojku i ostale ††
– Ivanka Herceg za † oca Mladena i ostale ††
– Mario Primorac za † Marka Borasa
Humac, 18 sati
Ljubuški 18 sati
– Ivan Petrušić za †† roditelje Srećka i Stojku, brata Dragu,
stričeve Stanka i Dragu, te ostale ††
– Bariša i Marija Jelčić za † sina Ivicu
Petak, 1. lipnja 2012.
Humac 7 sati
– Dobroslav Boras za †† Zorku, Vinka i Juru
– Mila Čolak ud. Mate za †† Marka i Anđu, divera Dragu,
te † Matiju i ostale ††
– Mila Čolak s djecom za † muža Matu
– Dražena Rezić za † rođaka Ivu Dedića
– Delfa i Mirjana za † Dragana Buntića
– Vladislava Bezer za †† Antu, Nadu i ostale ††
– Slobodan Bunoza za † brata Marija
– Djeca za †† roditelje Anđu i Vinka i ostale †† iz obitelji Bunoza
– Ana Ilić za †† Antu, svekra i svekrvu, te †† roditelje Stipu i Maru
– Rudo Boras za †† roditelje Dragu i Vidu Boras
Humac, 18 sati
Ljubuški 18 sati
– Stjepan Boras za †† roditelje Ivana i Danicu
– Anđelka i Nada za †† Stanka, Katu i Pericu Grizelj
Subota, 2. lipnja 2012.
Humac 7 sati
– Vesna Šego s djecom za †† Marijana i Ružu Šego
– Anđa Rupčić za †† roditelje i sestre
– Slobodan Bezer za †† Katu, Ivana i Antu
– Obitelj Kozina za † Antu
– Bojo Tomić za †† roditelje Franju i Maru, te njihove roditelje Božu, Anicu, Peru (ž) i Iku (m)
– Stojka Tomić za † oca Šimuna, te † brata Nevenka Bašića
– Drago Vučić s obitelji za † brata Zorana
– Jakov Mlinarević za † ženu Milku, te †† roditelje Antu i Ivu
– Danka Žderić s obitelji za † oca Dragu Hercega
– Anka Zelić za sve svoje ††
– Senka, Ružica i Slobodanka za †† brata Matu i nevjestu
Mladenku Odak
Humac, 18 sati
Ljubuški 18 sati
– Zora Mlinarević za †† roditelje Ivana i Ivu, te † brata Krešu Borasa
– Božo Pavlović za †† oca Mirka, majku Ružu i brata Milana
Humac, 27. svibnja 2012. * god. VIII. * br. 333.
KOMENTAR NEDJELJNIH ČITANJA
Svetkovina protiv Zloduha
Duhovi – svetkovina Duha Svetoga! Duhovi su svetkovina protupokreta. Umjesto zloduha Duh Sveti. Na
svim razinama, u svim područjima:
u mome vlastitom životu, u obitelji,
društvu, u državi i u Crkvi. Blaženi papa Ivan XXIII pred 53 godine,
1959, sazvao je Drugi Vatikanski
sabor. On se nadao od toga jednom
“novom duhu” za Crkvu. Mnogo toga
od njegova sna postalo je stvarnost.
Mnoga očekivanja su razočarala. Jedni nalaze da je bilo “zastoja u reformi”, Crkva se malo obnovila, previše
je ostala “staromodna”. Drugi misle
da je puno dokazanoga i prokušanoga revnosnom obnovom izgubljeno.
Vjerujemo da Duh Sveti vodi Crkvu
i svakoga pojedinca na putove na kojima smo često nenaviknuti, i koji su
za nas dijelom bolni. Nije svako oduševljenje već od Duha Svetoga. Mnoga razočaranja mogu biti vrata kroz
koja Duh Sveti dolazi u naš život.
Kako djeluje On? Po čemu ga prepoznajemo? Isus danas kaže: “On će
vas upućivati u svu istinu.” On je Duh
istine”. Zloduh je duh laži. U laži su
kratke noge, kaže narodna poslovica.
Boli to, istini gledati u lice. Ali samo
istina oslobađa. Na lažima, samozavaravanju, zasljepljivanju ne može se
graditi sreća.
U današnjem čitanju iz Poslanice
Galaćanima (5. poglavlje) sveti Pavao
nudi tako reći dvije “provjerene liste”,
na kojima možemo razlikovati zloduha od Duha. On prvu listu naziva
“djela tijela” i time misli stavove i radnje, koji odvode od sreće, od života,
od Boga. Ona glasi: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo,
vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori,
strančarenja, zavisti, pijančevanja,
pijanke i tome slično”.
Drugu listu apostol naziva “plod
Duha”. Sve što je ovdje popisano, ud­
ru­žuje i stvara mogućim zajedništvo
jednih s drugima. On nabraja devet
plo­dova, a to su: “ljubav, radost, mir,
ve­liko­dušnost, uslužnost, dobrota,
vjer­nost, blagost, uzdržljivost”.
Dvije stvari su jasne: druga lista
je bez sumnje radosnija od prve. Radije živim s ljudima, koji žive prema
drugoj listi. Ali je također jasno, da se
stavovi druge liste teško stišću. “Djela
tijela” dolaze od sebe ako im se mirno
prepustimo. “Plod Duha” mora se iz­
bo­riti borbom. “Tijelo” kaže: Hajde,
idi! To je laž. Duh kaže: Bori se za
do­bro! I to je istina. Isus nam je zato
dao Duha. Svoga duha. Da možemo
sli­jediti njegov uzor. Duh pri tome
pomaže.
Fra Jozo Župić
Humac, 27. svibnja 2012. * god. VIII. * br. 333.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
271 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content