close

Enter

Log in using OpenID

Brošure preduzeća (PDF - 1788.16 KB)

embedDownload
Kretanje zahtijeva preciznost
Kotrljajni ležaji, linearne komponente, samostalno kretanje
Održavanje kontinuiranog poboljšavanja
ili da prestaneš biti najbolji
Kao jedan od vodećih svjetskih proizvođača valjkastih ležaja, komponenti za
linearnu tehnologiju i sistema za pozicioniranje, možete nas sresti na skoro svim
kontinentima – sa proizvodnim kapacitetima, prodajnim salonima i tehnološkim
centrima, to je jedan od razloga zašto naši klijenti visoko ocjenjuju NSK kanale za brzo donošenje odluka, brzu isporuku i mjesto za opsluživanje.
Evropa
Azija
Amerika
Zemlje Pacifika
Afrika
Sadržaj
O NSK-u
Inovacije i kvaliteta
Osnovne industrijske grane Industrijska obrada
Mašine za obradu 2
4
6
8
10
12
Potrošačka roba
Automobili
Usluge
Ljudi i životna sredina
Adrese
14
16
18
20
22
Neprestano optimizirajući proizvodni procesi, koji daju inovacijske
proizvode sa perfektnom kvalitetom, širenje spektra usluga–mogućnosti
za usavršavanje, imaju mnogo vrsta i oblika. A mi, NSK koristimo sve
vrste i sve oblike, pošto smo kao vodeći isporučilac u oblasti Kretanja
i Kontrole predodređeni da postignemo svoj cilj:
da smo Broj Jedan u Svjetskoj kvaliteti.
Pod uslovima takvog integriranog odnosa, svakodnevno težimo ka cilju,
da naš klijent ostvari direktnu i sigurnu korist. To je utemeljeno na faktima,
da prednost kvaliteta uvrštava dosta korisnih efekata, kao što su:
mali troškovi održavanja, kratko vrijeme neophodno za dostizanje proizvoda
na tržište, smanjenje vremena neophodnog za prinudni zastoj opreme
i tačna i visoko efektivna rješenja.
Zajedno sa stručnjacima iz cijele Grupe NSK i kao i na lokacijama gdje se
nalaze naši klijenti, obavezni smo i spremni da preuzmemo izazov u cilju
osiguravanja najveće kvalitete prilikom svih naših postupaka, pošto
smatramo, da smo jedan veoma pouzdan partner, koji rješava probleme
tako što daje tačna rješenja u skladu sa svim Vašim zahtjevima.
Obećavamo.
Srdačno Vaš, Norbert Schneider
CEO NSK Europe Ltd.
Kretanje zahtijeva preciznost 3
O NSK-u
Individualna rješenja,
a da se ne ugrozi kvaliteta
Proizvodi i rješenja predloženi od NSK mogu se vidjeti na svim mjestima gdje postoji
kretanje – čak i u najtežim uslovima. Naši kotrljajni ležaji, napravljeni sa visokom
preciznošću, koriste se kod uređaja za vjetrene turbine i mašine, naši linearne komponente
se mogu sresti i vidjeti u proizvodnim linijama, a automatizovane komponente su
ugrađene u transportna sredstva, skoro kod svih poznatih proizvođača motornih vozila.
Svjetski renome, postignut na bazi kotrljajnih ležaja.
NSK je ušao u biznis kao prvi japanski proizvođač
kotrljajnih ležaja još davne 1916. godine. Od tada,
neprestano širimo i poboljšavamo svoj proizvodni
portfolio i obuhvat usluga u različitim industrijskim
sektorima.
Pravilno planiranje od samog početka
Od samog početka, naši klijenti svrstavaju nas u sam
proces razrade, jer smo u stanju da ponudimo visoko
stručno poznavanje i ogromno iskustvo, koje je
utemeljeno na odlično formiranoj mreži u NSK,
koja se sastoji od istraživačkih laboratorija i zaposlenih
stručnjaka koji uzajamno djeluju u cilju razrade
najboljih mogućih rješenja.
Veoma dobro ispunjenje u svim uslovima
Izuzetno pouzdani i čvrsti kotrljajni ležaji, garantuju
precizan rad u željezarama i topionicama, čak i na
temperaturi od 1500°C. Kuglični vijci, koji se kreću
skoro bez bilo kakvog održavanja u visokobrzinskim
mašinskim sistemima. Multisenzorski uređaji glavčine
točka, koji smanjuju potrošnju goriva i obezbjeđuju
sigurnost čak i pod uslovima izuzetno niske ili visoke
temperature. Ima dosta primjera kojima proizvodi NSK
pokazuju i dokazuju svoju visoku kvalitetu čak
i u najzahtjevnijim i teškim situacijama.
4
Međunarodni znači domaći
Veličina se mora koristiti mudro, ako želimo da
postignemo maksimalno djelovanje. Oko 24 000
službenika rade u tijesnoj saradnji sa našim klijentima
u više od 200 centara NSK-a za usluge i proizvodnju.
Iskustvo se nagrađuje
Naši proizvodi i usluge su tačno namijenjeni
specifičnim industrijskim sektorima i segmentima.
Mi razumijemo i shvaćamo zahtjeve osnovnih
industrijskih grana i znamo šta vodi naše klijente
u mašinogradnji.
i
Kotrljajni ležaji
Ležajne jedinice
Linearne komponente
Automobilski proizvodi
ob
to
m
Au
ša
Po
tro
e
in
aš
M
ili
ro
b
čk
a
ob
za
in
du
u
Gr
an
e
a
ra
d
u
st
rij
sk
oj
ob
ra
d
gr
an
e
st
rij
sk
e
in
du
e
no
vn
Os
Kuglični ležaji
Osvrt na proizvode NSK
Kuglični ležaji:
žlijebni kuglični ležaji, jednoredni i dvoredni
radijalno – aksijalni kuglični ležaji, samopodesivi
kuglični ležaji, aksijalni kuglični ležaji, super precizni
kuglični ležaji i SPACEA kuglični ležaji.
Kotrljajni ležaji:
Sferični kotrljajni ležaji, cilindrični kotrljajni ležaji,
konusni kotrljajni ležaji, super precizni kotrljajni ležaji,
aksijalni kotrljajni ležaji i igličasti kotrljajni ležaji.
Linearne komponente:
Zavojna vretena sa kugličnim vođenjem, sistemi
za pomjeranje zavojnih vretena sa kugličnim
vođenjem, vođice za kuglične ležaje, vođice za
kotrljajne ležaje, mono noseći elementi i motori
sa velikim obrtnim momentom.
Automobilske komponente:
Sistemi za upravljanje, elementi glavčine točkova
i ležaji za transmisiju kao i ležaji za motore
i prateća oprema.
Ležajne jedinice:
Plummer blok jedinice, Ležajne jedinice ‘‘spremne
za ugradnju‘‘ i prateća oprema.
Kretanje zahtijeva preciznost 5
Inovacija & kvaliteta
Naša istraživanja su uvijek usmjerena
ka pronalaženju novih, boljih rješenja
Dio nagrada NSK
› Nagrada BSH-a za dobavljača 2008. godine
› Nagrada Grupacije Toyota
› Nagrada Bosch-a za dobavljača 2008. godine
› Nagrada za postignute uspjehe u : 1998. /1996. /1995.
› Certifikat o priznavanju:
2008./2006./2005./2004./2001./2000./1999./1998.
› Nagrada za rukovođenje projektom: 2007.
› Nagrada za najbolje ispunjenje: 2000./1997.
› Nagrada Brammer-a
› Nagrada za kontinentalnog dobavljača 2006. godine
› Nagrada Grupacije Volkswagen za 2004. godinu
6
Od grupe preduzeća, koja nude primjenu patenata za mašinske komponente, NSK je jedan od lidera i ima veoma dugu tradiciju. U vezi toga, mi se ne nismo
koncentrirali samo na razradu nove tehnologije, nego i na neprekidnu optimizaciju
kvalitete u cijelom procesu.
Grupiranje know-how u tehnološkim centrima u cijelom svijetu
U našim istraživačkim centrima u Evropi, Americi, Japanu
i Aziji, radimo na tehnologijama i rješenjima koja se
odnose I na detalje, koji mogu na prvi pogled da izgledaju
sekundarni, ali te iste tehnologije i rješenja vode do velike
uštede sredstava i energije. Naši istraživački poslovi
uključuju projektiranje proizvoda, simulaciju primjene
istih, tako što se koriste različiti analitički sistemi
i razrada različitih čelika za kotrljajne ležaje i sredstva
za podmazivanje.
Četiri osnovne tehnologije, koje predstavljaju suštinu
Putem neprestanog širenja naših osnovnih tehnologija
– tribologija, inženjerstvo materijala, tehnološka analiza
i mehatronika, mi stvaramo integriranu tehnološku platformu
za razradu inovatorskih proizvoda. Budite sigurni, da
neprestano testiramo i provjeravamo inovacije, sve dok iste
ne budu pouzdane za svakodnevnu primjenu i korištenje.
› Tribologija – Podmazivanje (lubrikacija) je izuzetno
važan faktor za kotrljajne i linearne ležaje, koji su
namijenjeni za pomaganje linearnog i obrtnog kretanja.
Poboljšane formule sredstva za podmazivanje kao
i procesi za obradu površine, daju nam mogućnost da stvaramo brže, tiše i dugotrajnije kotrljajne ležaje, koji mogu da izdrže najviše nivoe opterećenja.
› Tehnološka analiza – Prilikom razrade proizvoda,
od izuzetno velike važnosti su analitička istraživanja
– primarne kompjuterske simulacije. Koristimo ih,
da bi simulirali ponašanje proizvoda u ekstremnim
situacijama i uslovima, kao i za dobivanje izuzetno
važnih informacija koje se odnose na projektovanje
proizvoda i proizvodne procese.
› Mehatronika – Ova kombinacija mehanike i elektronike
stvara nova rješenja koja mijenjaju osnovu za
visokokvalitetne motore, tehnologije za upravljanje
sistemima, precizne senzore i biomedicinske
mikro-elektromehaničke sisteme. Mehatronika
ima veoma važnu ulogu i u montažnoj tehnologiji
u primjeni, koja zahtijeva visoku temperaturu, visoku energiju i pouzdanost.
Mi težimo ka jednom te istom cilju u svim sferama:
Ukupna kvaliteta
Razrada inovacija markira početak lančanih procesa,
čiji je osnovni cilj da budemo broj jedan u Ukupnoj
kvaliteti. Mi smo stvorili savremene proizvodne
centrove za proizvodno-optimiziranu proizvodnju naših
proizvoda i kompletnih sistema. Sistemi upravljanja
kvalitetom u NSK sadrže sve usluge, koje pružamo – od centara za konsultaciju do kurseva za obuku u blizini inženjerske opreme.
› Inženjerstvo materijala – Nauka koja izučava materijale
je u fazi neprestanog razvoja, koji je usmjeren ka
poboljšanju funkcionalnosti i izdržljivosti kotrljajnih ležaja.
NSK je svrstan među liderima u proizvodnji. Naša istraživanja su koncentrirana u sferi sastava
materijala, termo obrade, obavljanje procjena i analitičkog procjenjivanja. Rezultati tog istraživanja se primjenjuju u proizvodnji novih proizvoda.
Kretanje zahtijeva preciznost 7
Osnovne industrijske grane
Rješenja koja se baziraju na dobroj osnovi
za postizanje zavidnih rezultata
Bez obzira dali se odnosi na željezare, opremu ili proizvodnju papira – potražnja je velika a radna sredina je ponekad veoma surova. Kotrljajni ležaji NSK osiguravaju izuzetno efektivni
rad i u najnepovoljnijim uslovima. Prilikom pripremnih testova naši ležaji su podložni puno
većem opterećenju, nego što je to u ’’realnim uslovima’’.
NSK je vodeći razvojni programer za brtve ležajeva, dodatna izolacija štiti ležaj od kontaminacije što pomaže u sprečavanju nepredviđenih zastoja mašine.
Spremni na sve
Uslovi eksploatacije u željezarama i livnicama su
veoma surovi: velike temperaturne promjene, veliko
zagađenje, brzina pokretnih traka do 2000 m u minuti,
vibracije i otpor prilikom opterećenja. Kotrljajni ležaji
NSK-a mogu da izdrže takva opterećenja u vrijeme
cijelog procesa, kada se započne od same pripreme
sirovina do topljenja čelika i do dobivanja krajnjeg
proizvoda, od valjanog čelika.
U svim atmosferskim uslovima
Vjetrene turbine proizvode električnu energiju pod
svim mogućim neprijatnim promjenljivim uslovima,
kako na tlu tako i izvan tla. To dovodi do izuzetno
velikih uslova prema svakoj pojedinačnoj komponenti u sistemu – a posebno prema kotrljajnim ležajima.
Kotrljajni ležaji NSK-a su stekli odličnu reputaciju u cijelom svijetu, najviše zahvaljujući veoma dugom
vijeku trajanja, pouzdanosti, mehaničkoj otpornosti 8
i inteligentnom dizajnu. Na primjer, naši kotrljajni ležaji
su integrirani u prethodno projektovanim kućištima,
tako da izazivaju manje trenje.
Nije tajna, da se smanjenjem trenja dovodi do puno
veće produktivnosti turbine.
Mi tjeramo papir da leti
Mašina za proizvodnju papira mora da radi pod
uslovima najvećeg opterećenja i te mašine to čine pod
uslovima, koji su sva ostalo, samo ne i povoljni. Visoka
temperatura, vlaga i velika brzina se odražava posebno
na kotrljajne ležaje. U tom slučaju ’’Ahilova peta’’ je
kalendarska osovina. Širenje unutrašnjih kanala može
da izazove pucanje, koje može izazvati zastoj mašine.
Kotrljajni ležaji NSK-a koji su namijenjeni mašinama za
proizvodnju papira su izuzetno dobro konstruisani u tu
svrhu. Ti ležaji su projektovani u skladu sa specifičnim
uslovima i isti mogu veoma dobro odgovoriti
zahtjevima za kvalitetan i neprekidan rad.
Osnovne industrijske grane:
Rudarstvo i rudarske tehnologije, građevinarstvo, poljoprivreda i drvna industrija, teška i čelična
industrija, proizvodnja celuloze i papira, proizvodnja električne energije, pogoni i oprema.
Optimizovana sredstva za lubrikaciju /podmazivanje/ – korištenje što manje sredstava za podmazivanje znači dugotrajnije očuvanje životne sredine
i smanjeno korištenje sredstava.
Kretanje zahtijeva preciznost 9
Mašine za obradu
Ostavljanje u radnom stanju pomaže
smanjenju troškova
Zastoji izvan rasporeda koštaju hiljade miliona eura dnevno. Da bi se garantovala proizvodnja
bez prekida, ležaji moraju biti pripremljeni i usklađeni tačno za proizvodni proces i za
konkretnu mašinu. Zbog toga, inženjerski poslovi igraju jednu od najvažnijih uloga u NSK,
a to usporedo ide ruku pod ruku sa našom širokom proizvodnom lepezom. Na kraju krajeva,
sve potencijalne slabe tačke se moraju analizirati prije nego što se precizni proizvodi podlože
razvoju i prije nego što Vam se isti ponude na korištenje.
Visoke temperature, visok nivo opterećenja
U kompletnim industrijskim procesima, kao npr.
u procesima koji se koriste u rafinerijama nafte,
neispravnost pumpi može da dovede do veoma skupih
kvarova i havarija, pa čak i do potpune obustave rada
tvornice. Dali su tu uvrštena i kućišta koja su izrađena
od mesinga, poliamida ili od L-PPS-a, koji su patentirani
u NSK. Novi kuglični ležaji sa HPS ugaonim kontaktom
od NSK su vodeći ležaji kada je riječ o nivoima
opterećenja. Tačnije, plastični L-PPS kavez je u stanju
da izdrži neprekidnu temperaturu do 190°C čak
i prilikom kontakta sa najčešće korištenim sredstvima
za podmazivanje i plinovima za obradu.
Individualna kućišta - obrada drveta i metala
U drvnoj i metalskoj industriji se koristi veoma velika
raznovrsnost mašina, opreme i alata. Osim toga,
uslovi eksploatacije se dramatično mijenjaju u svakoj
pojedinačnoj primjeni. Dok je obrada drveta najčešće
propraćena pojavom drvenih opiljaka koji ne treba da
utiču na funkcije ležaja, u metalskoj industriji, odnosno
prilikom obrade metala se zahtjeva veoma visoka
kvaliteta i tačnost izrade. NSK nudi optimalnu
konfiguraciju kugličnih ležaja za sve primjene.
Takođe, biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo
prilikom projektovanja mašina, da obavimo analizu
kvara odnosno havarije i da kod Vas obavimo
optimizaciju radnog procesa.
Rešenja sa korištenjem NSK ležaja se primjenjuju kod
svih vrsta mašina za pakovanje, flaširanje i kod svih vrsta
opreme u prehrambenoj i ambalažnoj industriji.
10
Razlika je u sredstvima za podmazivanje
Uglavnom veći broj radnih procesa koji se koriste
prilikom proizvodnje hrane i napitaka u potpunosti su
automatizovani i djeluju pod uslovima, koji su najčešće
hladnoća, vrućina i vlaga. Dugi zastoji mašina zauzimaju
jedno od osnovnih mjesta prilikom osiguranja efektivnog
i ekonomskog djelovanja. Ali čišćenje mašina sa visokim
pritiskom mnogo puta može da izazove oštećenje ležaja.
Sa druge strane, ležaji NSK-a su veoma pouzdani i čvrsti, zaštićeni od korozije i neprestano se podmazuju – npr. sa specijalnim tvrdim sredstvom za podmazivanje
Molded-OilTM, koji je pogodan za korištenje u sredini, u kojoj se zahtijeva izuzetna higijena, kao npr. u prehrambenoj industriji.
Uređaji za podmazivanje K1, koji su svjetski patentirani
od NSK, pružaju mogućnost postizanja intervala, koji nemaju potrebu za održavanje do 50 000 km u zavisnosti od primjene. Ovi uređaju vrše duplu funkciju
putem osiguravanja odgovarajućeg čeonog zatvaranja a istovremeno i podmazivanja.
Prerađivačka industrija:
Prehrambena industrija i proizvodnja napitaka, flaširanje i ambalažna industrija, automobilska
industrija, naftni derivati, drvno-prerađivačka i metalska industrija, proizvodnja cementa,
hemijska industrija, farmaceutska industrija, proizvodnja keramike i stakla, obrada gipsa,
gume i plastike, tekstilna i kožna industrija, štamparska i izdavačka industrija, poluprovodnici.
Kretanje zahtijeva preciznost 11
Mašine i gradnja fabrika
Snaga, tamo gdje imate potrebu za snagom
u cilju veće produktivnosti
NSK ima dugogodišnju tijesnu saradnju sa poznatim proizvođačima mašina i fabričke
opreme. Ta partnerstva su dovela do razrade individualnih rješenja, koja garantuju
veću produktivnost. Uprkos svojoj raznovrsnosti, proizvodi imaju jedno zajedničko
rješenje – visoku pouzdanost sa dugotrajnim radnim vijekom trajanja, a koji je iznad
prosječnih pokazatelja. U tome je osnovna razlika, NSK u odnosu na druge i to je nešto,
od čega možete da zavisite.
Za sigurni rad
Glatko funkcionisanje i dugotrajni ležaji, predstavljaju
ključne kriterijume kod pumpi i kompresora – kriterijumi,
kojima odgovaraju svi kuglični ležaji NSK-a.
To se odnosi, kako na naše standardne proizvode tako
i na naše specijalne modele ležaja, koji su projektovani
za specifičnu namjenu. Vijčani kompresori su samo
jedan od tih primjera: u takvom slučaju, mi Vam
isporučujemo kućište, napravljeno od specijalne
plastike, koja je izdržljiva na visoke temperature i ima
veoma visoku hemijsku otpornost na uticaj sredstava
za podmazivanje kao i na plinove u proizvodnji.
Pouzdanost kod elektromotora i generatora
NSK je primarni i osnovni izbor od strane vodećih
svjetskih proizvođača elektromotora. To je zahvaljujući
faktu, što naši ležaji sa lakoćom odgovaraju uslovima
koji se odnose na pouzdanost, visoku kvalitetu, mali
nivo buke prilikom rada, i mali moment torzije prilikom trenja. NSK ležaji se koristi takođe i kod
servo-motora, pošto imaju glatko funkcionisanje čak i onda kada su izloženi veoma velikim vibracijama.
12
Primjena, kojoj je potrebna velika preciznost – mašinski alati
Bušenje, glodanje, brušenje i tokarenje zahtijevaju
rješenja, koja su projektovana u cilju da bi odgovarala
specifikacijama zahtijevane funkcije, tako što se time
garantuje visoka kvaliteta na bazi specijaliziovane
tehničke ekspertize. Osovinski ležaji za mašinske alate,
koji rade veoma precizno pod velikom brzinom;
osovinski ležaji sa veoma malom bukom, koji garantuju
više od 20 000 sati rada, bez potrebe za održavanje;
dugotrajni ležaji i linearne komponente za obrtno i linearno kretanje, koji se mogu montirati direktno za vrijeme rada – to su dosta dobri primjeri koji
pokazuju NSK inovacijska rješenja.
Kompaktni kuglični vijci iz serije BSS su izuzetno
pogodni za korištenje kod malih mašinskih alata.
Novoprojektovani mehanizam sa kugličnim navojnim
vretenom, će značajno smanjiti normalne vibracije i buku.
Mašine i gradnja fabrika:
Mašinski alati, elektromotori, transmisije, pumpe, kompresori, ventilatori,
ventilacione cijevi, generatori, transportne trake i ostale mašine.
Kretanje zahtijeva preciznost 13
Potrošačka roba
Tihi efikasni i pouzdani u svakodnevnoj upotrebi
Bez obzira dali je riječ o usisivaču, mašini za pranje rublja ili minijaturnom elektromotoru u medicinskom uređaju – dosta proizvoda iz svakodnevne upotrebe imaju kotrljajne ležaje
proizvedene u NSK. To je uslovljeno faktom, da svi ti uređaji rade i funkcionišu tiho i veoma
ekonomično a u isto vrijeme su izuzetno pouzdani. Mi predlažemo raznovrsni spektar, koji
uvrštava kako široku raznovrsnost standardnih proizvoda tako i specijalno usklađena rješenja,
koja stvaramo uzajamno sa inženjerima i projektantima naših potrošača.
Elektromotori – molimo za tišinu!
Bešumni rad je jedno od najvažnijih uslova koji se
postavlja elektromotorima. Velika kvaliteta i precizna
izrada izuzetno kompaktnih kugličnih ležaja sa dubokim NSK utorima daju mogućnost za izuzetno
dobro podmazivanje, koje dovodi torzioni moment do minimuma. A to znači, funkcionisanje sa veoma
visokom kvalitetom u malom prostoru, koje je
propraćeno tihim radom, čak i kod velikih brzina. Naši inženjeri sa velikim zadovoljstvom će Vam pružiti
konsultaciju prilikom kombinacije materijala, sredstava
za podmazivanje i izbora brtvila, koje će idealno
odgovarati Vašem proizvodu.
Praktično, svaki poznati proizvođač koji djeluje u sferi potrošačke robe, radi i surađuje sa NSK – mi smo predstavnici kvalitetnih proizvoda, ali osim toga možemo da
isporučimo i veoma velike količine naših gotovih proizvoda.
14
Bijela tehnika bez održavanja
Mi dobavljamo visokokvalitetne kuglične ležaje za
mašine za pranje rublja, mašine za pranje suđa,
mašine za sušenje i za još mnogo drugih kućanskih
aparata, koji garantuju bešumni rad, optimalno
korištenje elektroenergije i izvan servisno održavanje.
Naši ležaji su konstantno podmazani i specifično su
usklađeni za svaki pojedinačni proizvod, po pitanju
čistoće, podmazivanja i kvaliteta brtvljenja ležaja.
Da bi se uvjerili, da su dobro
postavljeni i da rade veoma
tiho: NSK Kuglični ležaji za
mašinu za pranje suđa Miele.
Potrošačka roba:
Uređaji za domaćinstvo, elektro uređaji, kompjuterski hardver, elektromotori, medicinski uređaji i kancelarijska oprema.
Kretanje zahtijeva preciznost 15
Automobilska industrija
Progres u automobilskoj industriji se duguje
kvaliteti inteligentnih sistema
Kao strateški partner najvećih proizvođača i svjetskih dobavljača automobila, nudimo
rješenja, koja predlažu visokokvalitetno funkcionisanje u kompaktnom prostoru, sisteme
za inteligentno pozicioniranje, kotrljajni ležaji za pogon vozova, motora i opreme – naši
proizvodi garantuju efikasno korištenje goriva i osiguravaju aktivnu i pasivnu sigurnost kod transportnih sredstava.
Lagani i čvrsti
Čvrsti, ali i lagani – ležaji za glavčine točkova moraju
posjedovati obje kvalitete, zato što nije tajna, da je svaki
gram veoma važan kod automobila. Naše istraživačke
laboratorije su razradile novu vrstu hladnog kovanja,
kod kojeg se komponente izrađuju jednim potezom.
Veća izdržljivost čelika daje mogućnost proizvodnje
izuzetno pouzdanih, laganih i kompaktnih kotrljajnih
ležaja. Osim toga, proces izrade je u potpunosti
usaglašen sa ekološkim standardima.
Multisenzori mjere trodimenzionalne sile
NSK je prvo preduzeće koje je razradilo multisenzorske
uređaje za glavčine točkova, koji mjere snagu vješanja
i smjer obrtaja. Kompjuterizacija trodimenzionalnih sila
Sigurnost i efektivnost: glavčina za točkove sa ugrađenim senzorom za kočioni
sistem (ABS) kao i sistem regulacije vozila od proklizavanja (ASR).
obrtaja pruža mogućnost postizanja veoma dobrih
i čvrstih poboljšanja, kako po pitanju sigurnosti
dinamičkog kretanja tako i po pitanju udobnosti
prilikom vožnje.
Sistem kretanja, koji “osjeća’’ put
Izuzetno lagani i kompaktni EPS stupni sistem kretanja,
proizveden u NSK, je povoljan za korištenje u širokoj
lepezi transportnih vozila – od najmanjih kompaktnih
automobila do putničkih automobila sa trolitarskih
motorom. Elektronski sistemi upravljanja NSK imaju
veoma veliku prednost – praćenje kretanja je puno
udobnije i praćenje samog puta je mnogo bolje.
Kod ovog procesa, sistem kompenzuje neravni teren,
kao što su npr. rupe na putu. Pošto se sistem
upravljanja rukovodi od strane elektro motora, gorivo
se koristi samo onda kada je neophodno, a to dovodi
do uštede goriva do 4% kao i do smanjenja emisije
ugljen dioksida.
Veća udobnost, manja upotreba goriva
Automobilski brisači stakla, mehanizmi za regulisanje
sjedišta, sistemi za hlađenje motora – kotrljajni ležaji
NSK se koriste kod veoma mnogo elektro motora
namijenjenih motornim vozilima. Ti kotrljajni ležaji
funkcionišu pouzdano u opsegu temperature od 40 do
120°C i su izdržljivi na vlagu i mehaničke uticaje.
Mi radimo takođe i u tijesnoj saradnji sa proizvođačima
automobila sa hibridnom tehnologijom. Na primjer,
specijalni kuglični ležaji NSK pomažu za smanjenje
emisije ugljen dioksida kod električnih motora.
16
Proizvodi:
Sistemi za upravljanje, ležaji za glavčine točkova, ležaji za motore, ležaji za automatizovane i ručne transmisije kao i za diferencijale i osovine vazdušnih vitla.
Kretanje zahtijeva preciznost 17
Usluge
Dobro partnerstvo počinje sa opsluživanjem
18
U današnjem svijetu nije dovoljno da si samo proizvođač i dobavljač kvalitetnih proizvoda. Mi smo osim navedenog, prije svega Vaš odgovorni servisni partner, koji Vam nudi široki spektar prateće djelatnosti. Naši iskusni službenici u NSK prodajnim mjestima rade zajedno
sa Vama, na mjestu za razradu individualnih rješenja za glatke i efikasne proizvodne procese
namijenjene Vašem biznisu.
Povećanje koristi zahvaljujući Programu za poboljšanje aktive – Asset Improvement
Programme (AIP)
Smanjenje čestih popravaka i remontnih radnji mašina
i opreme. Smanjenje troškova bez kompromisa u kvaliteti.
Uz pomoć Programa za poboljšanje aktive – program
za optimiziranje dobiti, koji se dokazao kao uspješan
program u praksi, mi Vam možemo pomoći da otkrijete
i iskoristite potencijalnu dobit.
U ovom programu su uvrštena posljednja tehnička
otkrića od NSK sa postojećim znanjima u Vašoj sferi,
u sferi ekspertize i radnih procesa.
Počinjući sa analizom ovog stanja, radimo zajedno
sa Vama na izradi strukturnog kataloga u kojem
su uvrštene mjere i nakon toga predlažemo saradnju
i pomažemo Vam u primjeni. Rezultati se prate,
da bi se garantovalo da će te imati određenu koristi
u okviru zadatog vremenskog roka.
Kursеvi za obuku, koja se odnosi na proizvode –
teorija i praksa
Naši kursеvi za obuku i tehnički seminari nude
učesnicima mogućnost da povećaju svoja postojeća
znanja i tehnička umijeća sa najnovijim dostignućima.
Naše osoblje, koje provodi ove kurseve, se sastoji
od visoko kvalifikovane ekipe inženjera, koji poznaju
sve zahtjeve u uslove pojedinih industrijskih grana
i sektora. Kursevi za obuku i seminari se mogu
provoditi u naša tri centra, u svim prostorijama NSK
ili u prostorijama Vašeg preduzeća.
Servisni centar NSK
Servisni centar NSK obavlja usluga u vezi sa
specijalizovanim održavanjem i remontom kugličnih
i valjkastih vođica, kugličnih vijaka, monohodnih
elemenata i mega torzionih aktuatora, proizvedenih u NSK.
Prilikom obavljanja tih remontnih poslova, mi vršimo i obradu kugličnih i valjkastih vođica i kugličnih vijaka
od NSK na osnovu crteža koji je predočen od klijenta.
On-line usluge – u skladu sa vašim potrebama
U zavisnosti od toga, dali je riječ o CAD-sistemima
i crtežima sa tehničkim podacima za preuzimanje,
računarska sredstva koja se mogu koristiti za obavljanje
različitih proračuna za projektovanja ležaja, za uobičajeni
redoslijed za grupiranje odnosno klasifikaciju porudžbina
za proizvode koji su poručeni u našoj on-line prodavnici
ili pristup specifičnim prilozima u našem potrošačkom
portalu – naše usluge su toliko raznovrsne, tačno toliko,
koliko su i vaše potrebe. Osim toga, naše usluge se
neprestano šire, u cilju pružanja što efektivnije,
raznovrsnije i individualne pomoći.
Neodložne usluge:
› AIP Program za optimiziranje funkcije korisnosti
› Kursevi za obuku koja se odnosi na proizvode
za kotrljajne ležaje i linearne komponente
› Servisni centar NSK
za održavanje i remontne usluge
› CAD crteži
i listovi sa tehničkim podacima koji su pristupačni za preuzimanje
› Računski uređaji
› On-line prodavnice
Kretanje zahtijeva preciznost 19
Ljudi i životna sredina
Preuzimamo odgovornost i računamo
na povjerenje
Ugaoni kamen naših poslovnih radnji je korištenje inovacionih tehnologija za prethodno
očuvanje životne sredine, tako da uvijek vodimo računa da nikada ne zanemarujemo socijalne
faktore. Uzimamo to u obzir i kao našu obavezu, a takođe i kao našu odgovornost.
Ravnoteža između čovjeka i prirode
Reklamiramo naše proizvode sa našim know-how i sa
našim inovacijama, koje su u službi očuvanja životne
sredine. Na primjer, dovođenje gubitaka prilikom trenja
do minimuma, značajno smanjuje potrošnju energije.
U istom duhu, naši proizvodi su veoma dugotrajni
i pouzdani u radu.
U vezi sa našim korporativnim osjećajem socijalne
odgovornosti, mi bi smo željeli da damo svoj doprinos
poboljšanju kvaliteta života u cijelom svijetu.
To se primjenjuje, npr. kako u preduzeću, putem
programa za balansiranje radnog procesa – život i za
budući razvoj zaposlenih u istom, tako i u odnosu
prema partnerima, dobavljačima, klijentima, društvu
i budućim pokoljenjima.
U tom smislu, principi koji rukovode našu komunikaciju
su otvorenost, povjerenje i podrška. Ti principu
formiraju takođe i osnovu niza projekata, koje smo
inicirali kao npr. bezbjedne pješačke staze do škole
za djecu, zdravstvene programe i potpomaganje škola
i univerziteta.
20
Inicijativa NSK za smanjenje emisija ugljen
dioksida
Naše preduzeće, nije samo proizvođač proizvoda,
koji pomažu za smanjenje potrošnje energije, nego
osim toga od 1999.g. mi optimiziramo proizvodni
proces u našim proizvodnim pogonima u cilju smanjenje
i dovođenja do minimuma emisija ugljen dioksida.
Za postizanje tog cilja, neprestano investiramo
u savremene i ekološke proizvodne pogone i preduzeli
smo globalnu inicijativu za sprečavanje odlaganja
otpadnog materijala. Naš cilj je razrada proizvoda,
koji štede više energije u svom radnom vijeku nego
što je neophodno za njihovu proizvodnju.
Monitoring opasnih materija
Prilikom naše duple uloge, odnosno prvo kao uvoznika
hemijskih materija a onda i kao preduzeća koje obrađuje
te hemikalije, preduzeli smo korake za poštivanje svih
uslova koji su definisani u Programu REACH.
Ovaj program se provodi na taj način, što se istim
garantuje da su svi proizvodi NSK usklađeni sa
obaveznim zahtjevima kao što su npr. zahtjevi direktive
ELV i RoHS. Osim toga, mi održavamo i vodimo našu
vlastitu evidenciju sa spiskom zabranjenih i ograničenih
materija. Ovaj spisak se bazira na vlastitim standardima
preduzeća a koji se odnose na očuvanje životne sredine
– Zeleni program za očuvanje životne sredine NSK.
Kretanje zahtijeva preciznost 21
Adrese
22
Europski NSK prodajni uredi
Ujedinjeno Kraljstvo
NSK UK Ltd.
Northern Road, Newark
Nottinghamshire NG24 2JF
Tel. +44 (0) 1636 605123
Fax +44 (0) 1636 643276
[email protected]
Francuska
Norveška
Španija
NSK France S.A.S.
Skandinavski prodajni ured
NSK Spain, S.A.
Quartier de l’Europe
NSK Europe Norwegian Branch NUF
C/ Tarragona, 161 Cuerpo Bajo
2, rue Georges Guynemer
Østre Kullerød 5
2a Planta, 08014 Barcelona
78283 Guyancourt Cedex
N-3241 Sandefjord
Tel. +34 93 2892763
Tel. +33 (0) 1 30573939
Tel. +47 33 293160
Fax +34 93 4335776
Fax +33 (0) 1 30570001
Fax +47 33 429002
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Njemačka
Poljska & središnja
Švedska
NSK Deutschland GmbH
i istočna Europa
NSK Sweden Office
Harkortstraße 15
NSK Polska Sp. z o.o.
Karolinen Företagscenter
40880 Ratingen
Warsaw Branch
Våxnäsgatan 10
Tel. +49 (0) 2102 4810
Ul. Migdałowa 4/73
SE-65340 Karlstad
Fax +49 (0) 2102 4812290
02-796 Warszawa
Tel. +46 5410 3545
[email protected]
Tel. +48 22 645 15 25
Fax +46 5410 3544
Fax +48 22 645 15 29
[email protected]
[email protected]
Italija
Južna Afrika
Turska
NSK Italia S.p.A.
NSK South Africa (Pty) Ltd.
NSK Rulmanları Orta Doğu Tic. Ltd. Şti
Via Garibaldi, 215 – C.P. 103
27 Galaxy Avenue
19 Mayıs Mah. Atatürk Cad.
20024 Garbagnate
Linbro Business Park
Ulya Engin İş Merkezi No: 68 Kat. 6
Milanese (MI)
Sandton 2146
P.K.: 34734 - Kozyatağı - İstanbul
Tel. +39 02 995 191
Tel. +27 (011) 458 3600
Tel. +90 216 3550398
Fax +39 02 990 25 778
Fax +27 (011) 458 3608
Fax +90 216 3550399
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Posjetite i našu Web stranicu: www.nskeurope.com
NSK globalno: www.nsk.com
Kretanje zahtijeva preciznost 23
Every care has been taken to ensure the infor­mation
in this publication is accurate but no liability can be
accepted for any errors or omissions.
© Copyright NSK 2009. The contents of this
publication are the copyright of the publishers.
Printed in Poland. Ref: CB/A/BiH/02.10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 788 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content