close

Enter

Log in using OpenID

Bilješke i zaključci s konferencije

embedDownload
 SAŽETAK RADIONICA KONFERENCIJE "VOLONTERI U ZAJEDNICI" ODRŽANE 8. TRAVNJA 2011. U ČAKOVCU
BILJEŠKE I ZAKLJUČCI SA RADIONICA
Radionica "Animacija volontera i rada s volonterima"
Ključna pitanja:
• Za što su nam potrebni volonteri u udruzi?
• Koje poslove bi obavljali?
• U kojim aktivnostima bi trebali sudjelovati?
• Koliko njih?
• Kakva znanja i vještine moraju imati?
• Kako regrutirati volontere i kako ih zadržati?
• Što je potrebno udrugama i da li volonteri odgovaraju njihovim potrebama?
Definirati poslove volontera, što treba svakoj udruzi. Na koji način specificirati poslove i kako naći takve volontere. Volonteri se na taj način mogu i specificirati u nalaženju budućeg posla. Jedna osoba u udruzi mora se baviti volonterima. Volontere treba motivirati i zadržati. Motivacija za volontere ­ pohvaliti ih. Voditi evaluaciju volontera i izvještaje o volontiranju.
Što volonteri mogu raditi?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pomoć u učenju
radionice s djecom
pomoć starijima
podrška roditeljima ­ savjetovanja
vršnjačka pomoć
stručna pomoć u okviru ul. profesije
javne akcije ­ ekološke i sl.
traženje donatora
čitanje djeci/slijepima
pružanje intelekt. usluga
pomoć u prevladavanju različitosti
prijevod
izrada web stranice
grafički dizajn
angažiranje u akcijama od društvenog značaja
snimanje reklama
kupnja namirnica
Gdje i kako pronaći volontere?
• oglas/članak u novinama/internetu
• zavod za zapošljavanje
• srednje škole
• fakulteti
• studentski domovi
• emisija
• web stranice, letci, plakati
• Crkva
• klubovi umirovljenika
• srodne udruge
• VCZ
• Facebook
• knjižnice
• reklame
Tko su volonteri/ke: dobra osoba, pomoć, osvještenost, rad na sebi, društvena korisnost, otvorenost, senzibilitet, osjećaj za druge, zadovoljstvo, davanje, druženje, učenje, prijateljstvo, razumijevanje, širenje vještina, razmjena znanja i iskustva, važnost, pozitivnost, osobno zadovoljstvo, rad bez naknade, motivacija, prenošenje znanja, plemenitost...
Svaka osoba u grupi je napravila osobni plan za volontere, kako ih pronaći, opis aktivnosti, kako ih zadržati.
Radionica "Volonterski centri/točke SZ Hrvatske­ potrebe, izazovi"
Teme:
• stanje volonterstva u Hrvatskoj
• nacionalna strategija volontiranja i struktura volontiranja
• oblici volonterskih centara
• razlike između volonterskog centra i volonterskog programa
• primjeri lokalnog i regionalnog volonterskog centra (volonterski centri se nalaze u 4 grada – Zagreb, Split, Rijeka i Osijek)
• volonterski klubovi u školama i poduzećima
• financiranje volonterskih centara ­ samofinanciranje i članarine
KLJUČNA PITANJA:
1. PREPREKE / POTEŠKOĆE U RAZVOJU VOLONTERSTVA U SZ HRVATSKOJ
Što može otežavati razvoj volonterstva i toga moramo biti svjesni?
ODGOVORI: •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nedostatak volonterskih centara loš menadžment volontera nedostatak interesa i empatije nedostatak pozitivne slike o volonterima
nedostatak informacija
nepostojanje komunikacije volontera i organizacija
predrasude prema volonterima i prema korisnicima volonterstva
kriza vrijednosnog sustava
empatija, egocentričnost
ekonomska "neisplativost"
nesređeni politički i ekonomski sustav
volonteri ne znaju svoja prava
organizacije ne znaju svoje obveze
standardizacija volonterskog rada
2. MOJ KONKRETAN DOPRINOS
Što ja mogu učiniti da doprinesem razvoju volonterstva u mojoj/ našoj sredini?
ODGOVORI:
•
•
•
•
osnivanje regionalnih centara volontera i općinskih centara
povezivanje sa drugim resursima unutar zajednice (tiskanje letaka, osobni kontakt, internetom, saznati potrebe i odgovarati na njih)
edukacija volontera (Zakon o volonterstvu, etički kodeks, tehnike rada)
prenijeti novostečena znanja (članovima vlastite udruge, ostalim udrugama, ključnim ljudima u lokalnim institucijama, donatorima)
3. POTREBE U ZAJEDNICI ZA LOKALNIM VOLONTERSKIM CENTRIMA
Koje potrebe ili interesi postoje, a formiranje VC­a bi bio adekvatan odgovor na njih?
ODGOVORI:
• brzi odgovor na potrebe
• usmjeravanje volontera prema korisnicima
• formiranje baze podataka ­ sposobnosti volontera i stvarna potreba za određenom vrstom volontera
• učenje volontera
• pravna regulativa
• razbijanje predrasuda (osobe s invaliditetom, beskućnici, manjine...)
• informiranje o mogućnostima volontiranja
• povezivanje različitih servisa u zajednici
• nadzor/supervizija nad udrugama
4. MOTIVACIJSKI FAKTORI SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA
Što motivira mlade na uključivanje u volonterske aktivnosti?
ODGOVORI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
osjećaj zadovoljstva
samopouzdanje
stjecanje prijateljstva
putovanja
upoznati druge kulture i običaje
praktično koristiti slobodno vrijeme
izostanak iz škole
pomaganje ljudima u zajednici (primjer odraslih i poznatih)
radno iskustvo (vezano uz buduće zanimanje)
Sudionici radionice su zajednički zaključili da u njihovim zajednicama ima potrebe za volonterima i volonterskim centrima, te također i da ima zainteresiranih volontera za njihove udruge, organizacije i slično.
Radionica "Volontiranje učenika, srednjoškolaca i studenata"
Ključna pitanja:
• Zašto želimo pokrenuti volonterski program?
• Koja su naša prava i obaveze kao organizatora?
• Tko će koordinirati program?
• Što zaposlenici / drugi članovi organizacije misle o pokretanju volonterskog programa?
• Na koji način želimo poticati volontiranje?
• Organiziranjem volontiranja učenika
• Uključivanjem volontera iz zajednice
• Znam li kojim koracima?
• promocija/informiranje
• motiviranje
• odabir volontera/učenika/studenata
• priprema
• uključivanje
• praćenje
• vrednovanje i nagrađivanje
• evaluacija
NAČINI:
• uključivanje u:
• vanjske organizacije (udruge, javne ustanove...)
• u aktivne organizacije unutar org. (projekt unutar npr. škole)
•
volontiranje u ustanovi za osobe s psihološkim teškoćama
Srednjoškolci većinom volontiranju unutar škole u klubovima za volontiranje. Također i studenti. Učenici i studenti volontiranjem nauče puno više jer sami promišljaju o svojim akcijama, uče kako uočiti potrebe u svojoj okolini i kako na njih odgovoriti. Tako postaju aktivni građani, koji su korisni za zajednicu. Mogućnosti uključivanja učenika prvog razreda osnovne škole u volontiranje, cjeloživotno učenje i volontiranje. Zajednička radionica 2. i 3. grupe:
Zadatak ­ realnosti i potrebe za osnivanjem volonterskog centra.
TEMA 1: Zbog čega postoji potreba za volonterskim centrom?
Da li postoje volonteri za zadane potrebe, usmjeravanje volontera prema direktnim korisnicima. Korisnici iz svih segmenata, od socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, sportski i drugih organizacija i javnih ustanova.
TEMA 2: Što motivira mlade (učenike, srednjoškolce, studente) da se uključe u volonterske aktivnosti?
Sudionici su krenuli od toga da volontera nema, nema zainteresiranih pojedinaca ili grupa. Naveli faktore za motiviranje volontera:
• praktično koristiti slobodno vrijeme, volontiranjem pomažu ljudima u zajednici, volontiraju i poznati ljudi te njihovi roditelji, rodbina, profesori, studenti i učenici se mogu volontiranjem lakše usmjeriti prema svojem budućem željenom zanimanju, čak i zaposliti u organizaciji u kojoj studiraju, putovanja, upoznavanje drugih kultura, prijateljstvo, samopouzdanje, osjećaj zadovoljstva, ljubav, mogući izostanak iz škole....
TEMA 3: Što može otežati razvoj volonterstva?
Problem je nepostojanje volonterskog centra, nedostatak informacija, komunikacija između volontera i organizatora volontiranja. Volonteri ne znaju svoja prava. Kriza vrijednosnog sustava ­ nema dovoljno empatije za volontiranje i nema spoznaje o vrijednostima volontiranja. Predrasude o volonterima i korisnicima volontera. Tko volontira bezveze koristi svoje vrijeme, to mu se ne plaća. Primjer beskućnika ­ da su sami krivi za svoje stanje i slične skupine socijalno ugroženih ljudi. TEMA 4: Što svatko od nas može napraviti da se volonterstvo razvije?
Nema organiziranog voloterskog rada, raditi na tome. Osnivanjem regionalnog ili lokalnog volonterskog centa. Povezati se sa drugim resursima unutar zajednice, internetom i medijima u ostvarivanjem istog. Zakoni o volontiranju, etički kodeks volontera, edukacija volontera, edukacija udruga o pravima volontera. ZAVRŠNI GOVOR:
Sudionici konferencije su izlistali dobar set ideja što treba raditi u narednih godinu dana u Međimurju i Varaždinskoj županiji da bi se razvilo volonterstvo. Pitanje razvoja volonterstva je bitno za sveopći razvoj zajednice. Bitno je okupiti relevantne dionike. Primjer je Udruga Zora koja ima bogato iskustvo u volontiranju i organizaciji volontera. Varaždinska županija županija također ima sličan program kod nekih svojih udruga. Također je spomenuto da će neki Obiteljski centri imati svoje volonterske programe. Predstavljen je ukratko projekt City volunteers, koji je financiran sredstvima IPA­e, nositelj projekta je grad Maribor, projekt ima ukupno sedam partnera. U projektu je zadano i osnivanje volonterskog centra, koji će razviti ACT, Udruga Zora i Međimurska županija zajedno. Projektom će se također napraviti istraživanje o stanju volonterstva u ovom dijelu regije na slovenskoj i hrvatskoj strani. Napravit će se i priručnici o stanju volonterstva. Bit će napravljena i web baza volontera, te također treninzi volontera i korisnika volontera. Osim u Čakovcu, napravit će se volonterski ured tj. centar u Varaždinu i u Mariboru.
Hvala svima!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
240 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content