close

Enter

Log in using OpenID

1. mjesto (starija grupa)

embedDownload
Foto video klub „35mm“ Križ Trg Svetog Križa bb 10314 Križ Kako pobijediti na fotografskom natječaju? Autori: Klara Šimić, Mladenka Milošev Mentor: Ana Sović Križ, 13.01.2011. Sažetak Svi se ljudi vole dokazivati i biti bolji od drugih. Tako i fotografi svoje umijeće mogu odmjeriti na fotografskim natječajima. U ovom radu su analizirane varijable, koje utječu na pobjedu, promatrane sa strane natjecatelja, tj. što on može učiniti kako bi pobijedio: dobro proučiti pravila, biti kreativan, istraživati i dobro uložiti moguće nagrade. Isto su tako dane smjernice i naputci za buduće fotografe natjecatelje. Kao praktični dokaz prikazana su tri primjera fotografija koje su osvojile nagrade. Uvod Umjetnost je osobita ljudska djelatnost koja uključuje stvaralački zanos, stvoreno djelo, i doživljavanje samog djela. Umjetnost je ujedno i svaka sposobnost estetskog oblikovanja govornom i pisanom riječju, zvukom, glasom, bojom, plastičnim oblikom, pokretom i na druge načine. Umjetnički oblikovano djelo djeluje na misli, osjećaje i imaginaciju, obogaćujući čovjeka i ljudsku kulturu. Postoji više vrsta umjetnosti. Umjetnici čije je sredstvo riječ su književnici, glas glazbenici, fotografija fotografi [8]. Fotografija kao umjetnost oblikovana je bojom, ali i pokretom. Dobro 'uhvaćen' pravi trenutak jest ono čemu teži svaki fotograf. Ipak, pravi trenutak nam može pobjeći ako ne budemo pažljivi i ne posvetimo našu pozornost objektu promatranja. Mnoge komponente utječu na dobru fotografiju kao što su na primjer: pravilno odabrana ekspozicija, zanimljive perspektive, ispravna oštrina slike, kompozicija i mnoge druge. Ipak, ono što utječe na razvoj sve bolje i bolje fotografije jest iskustvo pojedinca. Iskustvo se stječe danima, mjesecima, godinama, ali i brojnim natječajima. Sudjelujući na jednom natječaju fotograf stječe više iskustva nego pasivno fotografirajući godinu dana. Na natječajima stručne osobe analiziraju našu fotografiju i daju joj nagradu, odnosno kritiku. Upravo zbog toga važno je prijavljivati se na brojne natječaje i ustrajati čak i ako naša fotografija ne bude pohvaljena. Kako bismo se bolje pripremili za buduće natječaje, u ovom radu ćemo analizirati dijagram uzročno posljedičnih veza koje utječu na postignuti rezultat, te na temelju njega izvesti nekoliko smjernica i uputa za fotografe koji se žele natjecati. 2 Dijagram uzročnih veza Zbog bolje preglednosti dijagrama uzročnih veza, te zbog njihove važnosti, neke varijable su izdvojene u posebne dijagrame. To su: •
•
•
tehnička kvaliteta slike – kvaliteta slike s obzirom na komponente koje je tehnički obilježavaju; ona kvaliteta koja ovisi o izabranim postavkama na samom fotoaparatu [1][2]; kompozicija – umjetnost razmještanja objekata koji tvore sliku; termin koji označava grupiranje elemenata slike tako da tvore skladnu i harmoničnu cjelinu; sredstvo postizanja željene vizualne iluzije; ovisi o nekoliko komponenata koje mi sami možemo mijenjati već tehnički dobro namještenim fotoaparatom [1][2]; istraživanje – provodimo koristeći stručnu literaturu, Internet ili razgovorom s ljudima; prije slanja radova na natječaj treba proučiti kakve slike dobro prolaze [9][10][11]. Na tehničku kvalitetu slike utječu varijable i njihove veze [1][2]: •
•
•
•
•
oštra slika – slika na kojoj nema nepoželjnih mutnih dijelova; što je slika oštrija poboljšava se njena tehnička kvaliteta; fokus – motiv koji želimo istaknuti u slici mora biti ispravno fokusiran, mora se istaknuti na slici kako bismo odmah zaključili da je on glavni motiv; ako je slika ispravno fokusirana, tehnička kvaliteta joj je bolja; dubinska oštrina manja – što je dubinska oštrina manja, slika je zanimljivija jer je istaknut onaj dio slike koji želimo pokazati (on je oštar), ostatak slike je zamućen jer nam nije važan; ispravna ekspozicija – ekspozicija, odnosno duljina osvjetljavanja, treba biti ispravno odabrana kako bi tehnička kvaliteta slike bila bolja. Ukoliko se ne odabere ispravno, fotografija postaje presvijetla (preduga ekspozicija) odnosno pretamna (prekratka ekspozicija). dinamički raspon senzora – govori o tome kolika je maksimalna razlika u svjetlini između najtamnijih i najsvjetlijih dijelova slike koje senzor može zabilježiti, odnosno koliko je svjetlosnih veličina (oznaka svjetlosne jačine jest EV) moguće snimiti, a da pritom ne ode u skroz crno (bez detalja) ili skroz bijelo („spaljeno“); tehnička kvaliteta slike je bolja što je veći dinamički raspon senzora zato što kvalitetniji senzor može snimiti više detalja. Oštra slika
Dinamički raspon
snzora
Fokus
TEHNIČKA
KVALITETA SLIKE
Ispravna
ekspozicija
Dubinska oštrina
manja
Slika 1. Tehnička kvaliteta slike. 3 Na kompoziciju utječu [1][2]: •
•
•
•
•
•
•
•
zanimljiva perspektiva – kut gledanja motiva na fotografiji koji nije uobičajen, odnosno nije iz svakodnevne perspektive. Kompozicija slike će biti bolja ukoliko je slikana iz neke zanimljive perspektive, npr. žablje ili ptičje. kontrast – razlika u veličinama odnosno bojama elemenata na slici; ako postoji zanimljiv kontrast, kompozicija će biti bolja; stabilnost – odnosi se na pravilo koje govori da su teži elementi na fotografiji u dnu slike, dok su lakši pri vrhu; što je slika stabilnija, odnosno ukoliko je u njoj prisutna stabilnost, kompozicija je bolja; ritam – ravnomjerno ponavljanje elemenata na slici (npr. ponavljanje stupova, drveća, kamenja, znakova itd.); zanimljiv ritam pridonosi boljoj kompoziciji fotografije; dinamika – pojava zamišljenih ili stvarnih linija koje fotografiju čine zanimljivom iliti nedosadnom (npr. S‐linija na cesti, dijagonalne linije, psihološke linije...); ukoliko su nam motivi na fotografiji poredani tako da tvore neku zanimljivu liniju ili pak imamo pravu liniju na fotografiji koja nije česta, kompozicija je zanimljivija; trećine – pravilo trećina odnosi se na glavni motiv u slici kojeg nikada ne stavljamo u sredinu slike nego na mjesta gdje se sijeku trećine slike (sliku podijelimo na tri jednaka dijela vertikalno i horizontalno i mjesta gdje se te linije sijeku su mjesta na koja bismo trebali stavljati glavne motive na fotografiji); ukoliko glavni motiv nije smješten na jednom od sjecišta trećina slike, slika nije dobro komponirana; zlatni rez – pravilo koje govori da se udaljenost objekta slikanja od daljeg ruba fotografije odnosi prema njenom bližem rubu, kao duljina cijele slike prema većoj udaljenosti objekta rubu; ako se primjenjuje pravilo zlatnog reza, kompozicija fotografije je bolja; odstupanje od pravila – proces u kojem pojedinac postupa po nekom vlastitom pravilu, odnosno ne drži se pisanih pravila; malo paradoksalno, ali ipak moguće – ponekada fotografija može imati zanimljiviju kompoziciju ako se ne držimo niti jednog gore navedenog pravila. Zanimljiva
perspektiva
Odstupanje od
pravila
Kontrast
KOMPOZICIJA
Zlatni rez
Stabilnost
Trećine
Dinamika
Slika 2. Kompozicija. Ritam
4 U okviru istraživanja treba pripaziti na [9][10][11]: •
•
•
•
literatura – kada vidimo koja je tema natječaja najprije trebamo znati nešto o toj temi: ako već otprije ne znamo, onda valja istražiti po raznim knjigama, internetu. Na primjer, ako je tema „ljekovito bilje“, treba pročitati koje biljke tu spadaju, kada i gdje rastu i slično; informiranost o ukusu sudaca – dobro se informirati o ukusu sudaca, tj. pročitati njihov životopis i ako je moguće saznati koje motive oni vole, pa onda sukladno tome slati fotografije s tim motivima, ali naravno pridržavajući se teme; pitati za stručno mišljenje – fotografu amateru, ali i profesionalcu ne bi bilo naodmet tražiti stručno mišljenje o tehničkim kvalitetama slike, kompoziciji, motivu fotografije i slično. Stručna osoba zna više o tim natjecanjima i može uvelike pomoći; slike prijašnjih pobjednika – su pobijedile s razlogom, pa je dobro proučiti te slike i možda ih koristiti kao inspiraciju. Literatura
ISTRAŽIVANJE
Informiranost o
ukusu sudaca
Slike prijašnjih
pobjednika
Pitati za stručno
mišljenje
Slika 3. Istraživanje. Osim navedenih, kako bi pobijedili na fotografskom natječaju, utječu i sljedeće varijable: •
•
•
•
•
Pobjeda – dio života u kojem se osjećamo zadovoljno jer smo se svojim radom izdigli iz naše okoline i bili proglašeni najboljima. U našem slučaju, pobjeda se odnosi na pobjedu na fotografskom natječaju. Upoznavanje uvjeta natječaja – prilikom objave natječaja organizatori objavljuju i pravila. Njima su definirani rokovi, tema, veličina slike, da li mora biti u tiskanom ili digitalnom obliku... Prije pristupanja natječaju treba dobro pročitati ova pravila. Pridržavanje uvjeta i pravila – obraćanje pažnje na uvjete i pravila koja su postavili suci na natječaju. Ako ih se ne pridržavamo, fotografija se neće uzeti kao valjana koliko god dobra ona bila. Tema – glavna odrednica nekog događaja, razgovora ili djela. U našem grafu, tema se odnosi na zadanu temu natječaja koje se valja pridržavati jer ako taj kriterij ne bude zadovoljen, fotografija nikako ne prolazi dalje. Tema je zapravo fotografski zadatak. Često može biti slobodna, čime se potiče autore na prikaz svojih najboljih radova. Priča – oblik kratke narativne proze, ali u našem grafu odnosi se na jednu, najviše dvije – tri rečenice koje stoje u opisu fotografije koja se šalje na natječaj. To mogu biti opis uvjeta u kojima je slika nastala (prirode, društvenog događaja,...) ili objašnjenje same slike. Prilikom pisanja priče valja se pridržavati uvjeta i pravila koja postavlja komisija natječaja [7]. 5 •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kreativnost – mentalni proces koji uključuje stvaranje novih ideja, pojmova, rješenja problema, ali i novih poveznica između postojećih ideja ili pojmova [6]. Pogođen pravi trenutak – radnja koja uključuje fotografiju koja je uslikana u zanimljivom trenutku. Za dobro pogođen pravi, zanimljivi trenutak ponekada trebamo biti jako strpljivi, na primjer – ako slikamo u prirodi i točno znamo u kojem položaju želimo uslikati neku životinju, morat ćemo čekati onaj trenutak u kojem će životinja doći u taj naš zamišljeni položaj. Isto tako, ponekad pravi trenutak može biti pogođen slučajno, ako se nađemo u pravo vrijeme na pravom mjestu. Računalna obrada slike – obrada fotografije koja se vrši ukoliko fotograf nije zadovoljan svojim djelom. Prilikom računalne obrade valja obratiti pozornost na pridržavanje uvjeta i pravila natječaja (ne pretjerati u obradi kako motiv ne bi postao neprepoznatljiv ili možda pretjerati ako je tema npr. apstrakcija). Dimenzije i format – veličine i oblici fotografije u tehničkom smislu. Prilikom slanja treba paziti da je fotografija poslala u točnim dimenzijama (tražena rezolucija, broj točaka po inču...) i dobrom formatu (jpg, raw) kako traži natječaj. Nagrada – za pobjednike i pohvaljene na nekom natječaju, organizatori obično osiguraju diplome, medalje, nagrade sponzora, objavu u medijima, te organiziraju izložbu sa odabranim radovima. Materijalna nagrada – to može biti diploma, medalja, novčana nagrada, nagrada u obliku neke opreme ili nagrada sponzora. Bolja oprema – ukoliko je nagrada bila novčana, za osvojeni iznos sami možemo povećati kvalitetu opreme koju posjedujemo. Nematerijalna – svaku osvojenu nagradu možemo uvrstiti u svoj životopis; možda su organizatori pozvali novinare na dodjelu nagrada, te ćemo se naći u novinama ili na televiziji; ljudi iz svijeta fotografije će čuti za nas. Priznavanje u društvu – što više nagrada imamo, to će više ljudi čuti za nas, znat će da smo dobri u svom poslu. Samopouzdanje – motivira nas da radimo i dalje i da budemo ponosni na sebe. Zasićenje – događaj do kojeg dolazi uslijed pretjeranog izlaganja nečemu, pretjeranog prakticiranja ili konzumiranja nečega. U našem grafu zasićenje predstavlja gubljenje volje zbog velikog broja pobjeda ili poraza. Odustajanje – kada nemamo više volje fotografirati. Navedene varijable čine sustav pobjede na fotografskom natječaju koji se može prikazati dijagramom uzročnih veza [3][4][5]. Pri tome plave strelice prikazuju pozitivan utjecaj, a crvene strelice negativan utjecaj. Relacije između varijabli obilježene su brojevima, a mogu se objasniti kako slijedi: 1. Kad odlučimo sudjelovati na natječaju, prvo trebamo upoznati uvjete i pravila tog natječaja i što je manje moguće odstupati od njih, a to znači da ih se trebamo pridržavati. U njima je navedena i tema, koje se treba pridržavati ako želimo pobijediti, jer na primjer fotografija krokodila sigurno neće pobijediti na natječaju čija je tema „Mačke“. Bolje upoznavanje sa uvjetima natječaja, njihovo bolje pridržavanje i bolje pogođenom temom daje nam veće šanse da pobijedimo. 6 9
DIM ENZIJE I
FORM AT
BOLJA OPREM A
M ATERIJALNA
10
NAGRADA
TEHNIČKA
KVALITETA SLIKE
NEM ATERIJALNA
RAČUNALNA
OBRADA SLIKE
11
PRIZNAVANJE U
DRUŠTVU
SAM OPOUZDANJE
8
POBJEDA
KOMPOZICIJA
PRIČA
5
7
PRIDRŽAVANJE
UVJETA I PRAVILA
ZASIĆENJE
1
12
6
ODUSTAJANJE
TEMA
UPOZNAVANJE
UVJETA NATJEČAJA
POGOĐEN PRAVI
TRENUTAK
KREATIVNOST
4
2
ISTRAŽIVANJE
3
Slika 4. Dijagram uzročnih veza pobjede na fotografskom natječaju. 2. Da bi pogodili pravu temu, treba i istraživati o njoj (u slučaju da je neka nama jako nepoznata tema). Čitamo literaturu, životopise sudaca, pitamo za mišljenje stručnu osobu i proučimo prijašnje pobjedničke slike. Uz sve to veća je vjerojatnost da ćemo pogoditi što oni traže, a samim time veća je i mogućnost pobjede. 3. Nakon što smo dobro proučili uvjete, pravila i temu natječaja, te proveli istraživanje naša kreativnost će porasti, tj. dobit ćemo više ideja što možemo uslikati, u kakvom okruženju, kada i gdje. Svaku od ideja možemo dodatno istražiti. Što više ideja imamo, što smo kreativniji, imat ćemo više za istraživanje. Na primjer, vidjevši da je tema natječaja „Zdravo bilje“, padne nam na pamet kamilica. Međutim ne znamo u koje godišnje doba raste i na kojim područjima, pa se bacimo na istraživanje. Nakon svega pročitanog dobili smo ideju da je možemo fotografirati na livadi ili hrpu cvjetića kamilice u studiju ili možda šalicu čaja od kamilice i sl. 7 4. Nakon što smo dobro proučili temu natječaja, što suci vole te proveli istraživanje, porast će nam kreativnost – dobit ćemo više ideja što možemo uslikati. S više kreativnosti veća je mogućnost da ćemo pogoditi pravi trenutak. Ipak, valja paziti na temu koja je zadana jer svaki zanimljiv trenutak ne odgovara svakoj temi. Odnosno, ako imamo odličnu fotografiju djeteta, a tema natječaja jest voda – iako je dobro pogođen trenutak kretnje malog djeteta, ono nije voda. Stoga tu fotografiju ne možemo poslati na taj natječaj. 5. Ukoliko imamo više kreativnosti odnosno kreativniji smo od drugih, veća je mogućnost da će i naša priča biti bolja. Ipak, prilikom pisanja objašnjenja slike koje može biti vrlo kreativno, ne mora se dogoditi da će naša fotografija proći dalje zbog toga što se kreativnost treba ograničiti uvjetima natječaja. Bolja priča (u okvirima uvjeta) dovest će nas do pobjede. 6. Ako smo kreativni, i bez nekog teoretskog znanja možemo dobro komponirati sliku. No, proučavajući pravila kompozicije (perspektivu, stabilnost, kontrast, ritam, dinamiku, pravilo trećina, zlatni rez...) u nama se mogu pobuditi nove ideje, to jest postat ćemo kreativniji. 7. Što je kreativnost veća, bolja je i kompozicija. Što je kompozicija bolja imamo veće mogućnosti pobijediti na fotografskom natječaju. Pobjeda na natječaju doprinosi motiviranosti zbog koje ćemo i dalje razvijati našu kreativnost čime će ona rasti. 8. Ukoliko kompozicija fotografije nije dobra može se poboljšati u računalnim programima za obrade slika (na primjer Photoshop ili Gimp). Pri tom postupku valja dobro paziti da se ne prekorači granica dozvoljenog na natječaju odnosno pri računalnoj se obradi ne smije pretjerivati ukoliko to natječaj ne zahtijeva. Isto tako, ako smo kreativni, koristeći računalo možemo napravili odličnu stvar iz ne tako dobre slike. 9. Zbog zahtijevanja organizatora natječaja da fotografije budu poslane u određenim formatima, kandidati moraju dimenzije i formate svojih fotografija točno prilagoditi uvjetima natječaja. Format i dimenziju fotografije možemo povezati s tehničkom kvalitetom slike zbog toga što se oni mogu odabrati na fotoaparatu (odabiru se veće odnosno manje kvalitete slike i formati u kojima će slika biti uslikana). Ako fotografija zadovoljava sve uvjete, dimenzije, formate i tehničke postavke spremna je za slanje i povećava joj se mogućnost pobjede na tom natječaju. No, ukoliko tehnička kvaliteta slike nije dovoljna, fotografiju valja računalno obraditi što nas opet dovodi do pridržavanja uvjeta i pravila natječaja. 10. Pobjedom na natječaju najvjerojatnije se dobije nekakva nagrada, koja može biti materijalna, kao na primjer novčana nagrada ili, budući da je natjecanje iz fotografije, nešto vezano uz to područje, poput fotoaparata ili opreme za fotografiranje ili možda za izradu fotografija. Novčanom nagradom, osoba koja se profesionalno bavi fotografijom može kupiti bolju opremu. U tom slučaju, sljedeće fotografije koje pošalje na natječaj bit će bolje tehničke kvalitete i veće su šanse za pobjedu. Ali, ako je unatoč novoj opremi tehnička kvaliteta loša, onda se fotografija može računalno obraditi, što može dovesti do još lošije kvalitete ako se pretjera. Kod računalne obrade se također treba pridržavati pravila. 11. Međutim, nagrada može biti i nematerijalna, a tu spadaju razna priznanja, pohvalnice i svjedodžbe kojima čovjek postaje poznatiji i prihvaćeniji u takvom društvu što mu podiže samopouzdanje i on teži postati još bolji, sve je uporniji, radi sve bolje fotografije i opet su puno veće šanse za pobjedu. 8 12. Ukoliko neki sudionik natjecanja više puta postane pobjednik, kod njega može doći do zasićenja. Taj individualac više nema volje gubiti vrijeme na slanja fotografija na natječaje jer je već nekoliko puta ostvario svoj cilj pa će odustati. Isto tako može doći do toga da postajemo sve manje kreativni. Smanjena kreativnost će dovesti do sve lošijih rezultata, te zbog nekoliko uzaludnih pokušaja pojedinac opet može izgubiti volju, nakon čega će odustati od daljnjih sudjelovanja. Što učiniti Kako bismo iz svega navedenog pobijedili na natječaju, između ostalog možemo: 1. Dobro se upoznati sa uvjetima natječaja i pravilima koja je odredila komisija. To znači da ćemo dobro pročitati njihovo pismo s uputama ili tekst natječaja na web stranicama. 2. Kako bi bolje upoznali temu natječaja, pretražit ćemo Internet, tiskanu literaturu ili ćemo razgovarati sa ljudima kojima je to područje struka. Također možemo provesti „brainstorming“ – izmjenjivanje ideja o tome što fotografirati. 3. U uvjetima natječaja većinom su navedena i imena sudaca pa možemo istražiti njihove životopise i vidjeti kakve fotografije oni vole. 4. Pogledati kataloge sa pobjedničkim slikama prijašnjih godina na istom natječaju. 5. Pretražiti svoje stare fotografije da li imamo koju koja odgovara temi tog natječaja. Možda smo baš prošle godine uhvatili pravi trenutak, a da nismo ni znali. 6. Prilikom fotografiranja obratiti pažnju na kompoziciju slike i postavke fotoaparata kako kasnije ne bismo morali računalno obrađivati te fotografije. 7. Prije samog slanja provjeriti još jednom pridržavamo li se teme i zadanih pravila te, ukoliko je potrebno, u jednoj rečenici opisati sliku kako bismo zaintrigirali suce za nju. 8. Svaku dobivenu nagradu pametno iskoristiti u vidu našeg daljnjeg rada i samorazvoja. 9. Ukoliko ne pobijedimo na natječaju – ne odustati. 9 Primjeri Primjer 1. UNESCO je 2008. godine organizirao natječaj pod temom „Changing Face of the Earth“ za mlađe od 20 godina iz cijelog svijeta. Dodijeljeno je 20 nagrada, a jednu od tih nagrada osvojila je i fotografija sa slike 5. Saznavši za taj natječaj, razgovorom u klubu („brainstorming“) došli smo na ideju fotografiranja naše obližnje šume Žutice. U vrijeme velikih kiša ta šuma štiti naš glavni grad od poplava prilikom izlijevanja Save. Tada je cijela šuma pod vodom. Kao što se vidi iz priložene fotografije po zimi se ta voda zaledi. Važnost Žutice također se očituje i u velikim nalazištima nafte (šuma je puna naftnih pumpi) te u izvoru ogrijeva za zimu (u zadnjih nekoliko godina veći dio šume je iskrčen). Osim dobre kompozicije i tehničkih kvaliteta fotografije, na natječaju se tražilo i objašnjenje zašto ta slika odgovara zadatku (u dijagramu uzročno – posljedičnih veza to je varijabla priča). Napisavši vrlo kreativnu rečenicu o uvjetima nastanka fotografije, a opet u okvirima uvjeta natječaja poslali smo fotografiju koja je u konačnici osvojila nagradu. Slika 5. Klara Šimić – Žutica, 2008. 10 Primjer 2. Na natječaju „Sretno dijete – sretna obitelj“ 2008. godine kolekcija fotografija „Blizanci“ osvojila je prvu nagradu. Kako je tema natječaja bila „Sretno dijete“, cilj nam je bio pronaći fotografije na kojima se djeca smiju. Osim dobro pogođene teme i ulovljenog pravog trenutka, slika ima zanimljivu kompoziciju (pravilo trećina), dobar kontrast boja, ali i starih i mladih motiva. Vidljiva je dijagonalna kompozicija te se iz ove fotografije vidi da nije nužna drugačija perspektiva za dobru fotografiju. Osvojivši medalju, članica našeg Foto kluba dobila je poticaj za daljnje stvaranje kreativnih radova te je godinu dana kasnije njezin novi rad prihvaćen na isti salon fotografija. Slika 6. Klara Šimić – Blizanci, 2007. 11 Primjer 3. „Prirodna i kulturna baština“ tema je natječaja za mlađe od 21 godine. To je međunarodni natječaj koji se održava već 16 godina. Svaka država sudionica bira svojih šest do osam predstavnika za zajedničku izložbu koja se održava u svim zemljama. Nakon proučavanja što sve spada u prirodnu i kulturnu baštinu našeg zavičaja, odlučili smo fotografirati narodne nošnje Moslavine. Kako bi slika bila zanimljivija izabrali smo žablju perspektivu. Nabori na nošnjama daju dinamiku i ritam slici, a uže na koje su haljine obješene smješteno je u gornjoj trećini slike što znači da su haljine ispod njega i daju stabilnost slici. Ova fotografija je 2010. godine ušla u izabranih osam fotografija Hrvatske od ukupno pristiglih 1664 fotografije, 248 autora. Slika 7. Klara Šimić – Narodne nošnje Moslavine, 2009. Budući rad Prilikom izrade ovog rada počeli smo se pitati što se sve na nekoj fotografiji može računalno obraditi i u kojoj se mjeri to smije napraviti. Isto nas tako zanima i kako bolje pogoditi pravi trenutak za slikanje te možemo li se na njega pripremiti. Sve su to ideje za daljnja istraživanja. Zaključak Cilj svakoga tko se prijavi na fotografski natječaj je pobijediti. Na putu do cilja stoje mnoge varijable koje utječu na ostvarenje tog cilja. Sve te varijable postoje u teoriji, ali je na pojedincu da li će tu teoriju sprovesti u praksi. Proučavajući te varijable i pridržavajući ih se povećava nam se mogućnost osvajanja nagrade na tom fotografskom natječaju. Dobivši nagradu, pojedinac dobiva inspiraciju koja ga potiče na daljnji put ka novim pobjedama. Ukoliko iz bilo kojeg razloga pojedinac nije uspio pobijediti, treba biti uporan jer je upornost ključ uspjeha. 12 Zahvala Zahvaljujemo našoj mentorici Ani na savjetima prilikom pisanja ovog eseja. Literatura [1] M. Fizi. Fotografija. Epoha, Zagreb. 1966. [2] M. Mikota. Kreacija fotografijom. V.D.T. Publishing. Zagreb. 2000. [3] www.vensim.com [4] http://thesystemsthinker.com/tstgdlines.html [5] http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_04.htm [6] http://hr.wikipedia.org/wiki/Kreativnost [7] http://hr.wikipedia.org/wiki/Kratka_pri%C4%8Da [8] http://hr.wikipedia.org/wiki/Umjetni%C4%8Dka_fotografija_20._stolje%C4%87a [9] http://www.betterphoto.com/contest/guidelines.asp [10] http://www.photoradar.com/news/story/how‐to‐win‐a‐photography‐competition‐20‐
tips‐from‐photo‐competition‐judges [11] http://photography.about.com/od/photographybyoccasion/tp/winphotocontests.htm Popis slika Slika 1. Tehnička kvaliteta slike. ...................................................................................................... 3 Slika 2. Kompozicija. ........................................................................................................................ 4 Slika 3. Istraživanje. ......................................................................................................................... 5 Slika 4. Dijagram uzročnih veza pobjede na fotografskom natječaju. ............................................ 7 Slika 5. Klara Šimić – Žutica, 2008. ................................................................................................ 10 Slika 6. Klara Šimić – Blizanci, 2007. .............................................................................................. 11 Slika 7. Klara Šimić – Narodne nošnje Moslavine, 2009. .............................................................. 12 13 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
561 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content