close

Enter

Log in using OpenID

Blagovijest broj 33, od 14. kolovoza 2011.

embedDownload
Blagovijest
TJEDNI LISTIĆ ŽUPE NAVJEŠTENJA BDM
14. 8. 2011. ● godina III. ● broj 33 (90)
GOSPIĆ ● Kaniška 1 ● telefon: 753 332
● web-stranica: http://www.zupa-gospic.hr
● e-adresa: [email protected]
20. NEDJELJA
KROZ GODINU Evanđelje: Mt 15,21‐28 Žena se pokloni Isusu ničice i kaže: "Gospodine, pomozi mi!" On
odgovori: "Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima." A ona
će: "Da, Gospodine! Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola
njihovih gospodara!" Tada joj Isus reče: "O ženo! Velika je vjera
tvoja! Neka ti bude kako želiš." I ozdravi joj kći toga časa.
Prava je vjera ponizna
Poslije razgovora s pismoznancima, koji su bili ʺkremaʺ Izraela, elita tadašnjega društva, izabrani među izabranima, Isus se povlači u poga‐ nski kraj. Bio je razočaran sljepoćom onih kojima je prvima došao nav‐ ijestiti Radosnu vijest. Naime, učitelji naroda, unatoč susretu i razgov‐ ovoru s Isusom, unatoč njegovoj opširnoj pouci i ljubavi koju je prema svima pokazao, odbili su prihvatiti njegovu riječ. A žena Kanaanka, ko‐ joj Isus nije poslan i na čiju se molitvu najprije oglušio, daleko je otvorenija za radosnu vijest spasenja. Ona nije pripadala izabranom narodu ali njezin je život plodno tlo za sjeme koje Isus sije zemljom. Njezina ljubav prema kćeri i vjera da je Isus doista može osloboditi od zla učinile su je jako poniznom i ustrajnom u traženju po‐ moći. Zato je njezina molba bila uslišana. To je pouka svima, a posebno tzv. velikim vjernicima da pred punim stolom ne ostanu gladni! ŽUPNE OBAVIJESTI
14. kolovoza 2011.
1. Sutra je SVETKOVINA UZNESENJA BDM – Velika Gospa. Ovdje u katedrali su sv. mise u 8,00
i u 19,00 sati. U 11,00 sati je u Krasnu slavlje zaštitnice naše Biskupije. Mnogi su jutros pošli pješice
na Krasno, a sutra ujutro u 6,00 sati ispred katedrale polazi autobus za Krasno.
Svetište Gospe u Krasnom na Velebitu
Krasnarska Gospa
Večeras je u Klancu u župi Uznesenja BDM u 20,00 sati uočnica, a sutra (15.8.) su u Klancu sv.
mise u 11,00 i u 17,00 sati.
2. U utorak je SVETI ROK - ovdje je sv. misa ujutro
u 7.00 sati, a u Sv. Roku je popodne u 17,00 sati.
3. I u ovom tjednu je u obične dane sv. misa
u katedrali samo ujutro u 7,00 sati.
4. U subotu je spomendan Sv. Bernarda, opata i
crkvenog naučitelja.
5. Sljedeća
NEDJELJA je 21.
kroz godinu.
NOVO!!!
NOVO
Web-stranica župe:
http://www.zupa-gospic.hr
ČITAJTE I ŠIRITE KATOLIČKI TISAK! NOVO: Glas Koncila, Katolički
tjednik, naš župni listić Blagovijest ter druge tiskovine i korisne knjige. Posebno
preporučujemo knjigu prof. Manje Kovačević NA NAJVIŠEM VALU,
životopis Č. SESTRE ŽARKE IVASIĆ ter potresno SVJEDOČANSTVO dr.
Glorije Polo: STAJALA SAM PRED VRATIMA RAJA I PAKLA.
GODINA ŽUPNE KATEHEZE
MARIJINO PONAŠANJE
IZVRŠILO JE UTJECAJ NA ISUSA
Marija je jedina majka koja, govoreći o Isusu, može reći
"moj sin", kao što to Otac kaže: "Ti si Sin moj" (Mk 1,11). Sa svoje strane, Isus kaže Ocu "Abba",
"Oče" (usp. Mk 14,36), dok Mariji kaže "majka", stavljajući u to ime svu svoju sinovsku ljubav. U
javnom životu, kad ostavlja svoju majku u Nazaretu, u susretima je naziva "ženo", da istakne kako
otada prima naredbe samo od Oca, ali također da objasni da ona nije samo biološka majka, nego da
ima ispuniti pos-lanje kao "Kći sionska" i majka naroda Novoga saveza. Kao takova, Marija uvijek
ostaje usmjerena punom prianjanju Očevoj volji. Ne bijaše tako s cijelom Isuso-vom obitelji.
Četvrto nam Evanđelje otkriva da njegovi rođaci "ne vjerovahu u njega" (Iv 7,5) i Marko izvješćuje
da "dođoše njegovi da ga obuzdaju, jer se govo-rilo: 'Izvan sebe je!'" (Mk3,21). Možemo biti sigurni
da je nutarnje Marijino raspo-loženje bilo posve drukčije. To jamči Lukino evanđelje u kojem se
Marija predsta-vlja kao ponizna "službenica Gospodnja" (Lk 1,38). U tom svjetlu treba čitati odgovor koji je Isus dao kad "mu bijaše javljeno: 'Majka tvoja i braća tvoja stoje vani i žele te vidjeti' (Lk
8,20; usp. Mt 12,46-47; Mk3,32); Isus odgovori: 'Majka moja, br-aća moja - ovi su koji riječ Božju
slušaju i vrše'" (Lk 8,21). Marija je, doista, uzor slušanja riječi Božje (usp. Lk 2,19.51) i poučljivosti
toj riječi. Djevica je ustrajno čuvala i obnavljala potpunu raspoloživost koju je izrazila u
Navještenju. Neizmjer-na povlastica i prihvaćeno poslanje da bude Majka Sina Božjega, nisu
promijenili njezino ponašanje poniznog podlaganja Očevu naumu. Među drugim oblicima toga
božanskog plana, ona je primila odgojnu zadaću uključenu u svoje majčinstvo. Majka nije samo ona
koja rađa nego također ona koja se aktivno zauzima u odgoju i razvoju djetetove osobnosti. Marijino
ponašanje je sigurno izvršilo utjecaj na Isusovo ponašanje. Može se misliti, na primjer, da čin pranja
nogu (usp. Iv 13,4-5), ostavljen učenicima kao uzor za nasljedovanje (usp. Iv 13,14-15) odražava ono
što je sam Isus opažao od djetinjstva u Marijinu ponašanju, kad je ona prala noge go-stima, u duhu
poniznog služenja. (Ivan Pavao II, 100 KATEHEZA)
M ARI J A I O DG OJ
Prema svjedočanstvu Evanđelja, Isus je u razdoblju provedenom u Nazaretu bio
"poslušan" Mariji i Josipu (usp. Lk 2,51). On je tako primio od Marije pravi odgoj prožet
njezinom poniznošću. S druge strane, Marija se prepuštala Sinovljevu utjecaju.
U postupnom Isusovu očitovanju sve je dublje otkrivala Oca i častila ga svom ljubavlju
svoga djetinjeg srca. Sada je njezina zadaća pomagati Crkvi da poput nje ide Kristovim
stopama. (papa Ivan Pavao II.)
TJEDNI RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 15. 8.: UZNESENJE BDM - VELIKA GOSPA
8,00: 1. + Ana Čanić i Marija Franić
2. + Toma, Juka, Anka Čanić, Ankica i Franjo Premuž
3. + Ante Sekulić
4. + Mile Uzelac (god.)
19,00: 1. + Zorka, Ljudevit, Ivica, Vlade i Katica Matijević
2. + Nada Maras
3. + Frane i Jelka Pavletić, Marija Zulović, Mihaela
Pleše, Filip i Anka Balatinac, Tomo i Jelena Nikšić,
Tomo Nikšić mlađi i Marija i Antun Verzon
Utorak, 16. 8.: Sv. Rok (i Sv. Stjepan Ugarski)
7,00: 1. + Franjo Tomljenović
2. + Nikola Suknaić
3. + Stipe, Manda i Martin Romac
4. + Milan Župan (god.)
Srijeda, 17. 8.: svagdan
7,00: 1. svi pok. Jelke Šaban / 2. + Jolanda i Drago Mudronja
Četvrtak, 18. 8.: svagdan
7,00: + Jela Pezelj
Petak, 19. 8.: svagdan
7,00: + Jelka Došen i Jelka Stilinović
Subota, 20. 8.: Sv. Bernard, opat i crkveni naučitelj
7,00: + Ive i Matija Rukavina
Nedjelja, 21. 8.:
DVADESET I PRVA NEDJELJA
KROZ GODINU
8,00:
1. + Nikola Prpić
2. + Božo, Manda i Joso Nikšić
3. + Marija Pavlić
10,00:
ŽUPNA MISA - KRŠTENJE: MATEA Pavičić
19,00:
po nakani
MARIJA - PUTOKAZ DO KRISTA
Povijest je pokazala da svaki put kad se svijet udalji od Boga, kad izgubi iz vida Krista ter
kad umjesto bistroga obzorja nade nastupi demagoško, ideološko i sljepilo nebrojenih zala Majka Božja dolazi u pomoć i pristupa svojoj "dječici" diljem svijeta kako bi po Njoj ponovno
pronašla put do Krista, Spasitelja. O tome svjedoči čitavo XX. stoljeće, koje je umnogome
marijanski obilježeno po mnogim ukazanjima, a posebno po proglašenju dogme o Uznesenju
BDM na nebo.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
515 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content