close

Enter

Log in using OpenID

Darovatelji obiteljskog tijekom blagoslova obitelji. SVIJETLI TRENUCI

embedDownload
8:00
sv. Nikola
+ Ljerka i Marjan BREZAK
9:30
sv. Vendelin
+ Ana i Petar ČABRAJA, god.
NEDJELJA
01. 03.
2. KORIZMENA
NEDJELJA/ Feliks,
Albin, David,
Jadranko, Zoran
11:00
19:00
sv. Rok
+ Mijo TUŠEK, god.
PONEDJELJAK
02. 03.
Iskra, Ines, Čedomil
19:00
sv. Nikola
+ Stjepan NOVOSEL i Goran, god.
UTORAK
03. 03.
Marin, Marinko,
Asterije
SRIJEDA
04. 03.
Kazimir, Eugen,
Natko
ČETVRTAK
05. 03.
Teofil, Lucije,
Vedran
15:00
18:30
sv. Josip
19:00
19:00
18:30
18:30
SUBOTA
07. 03.
Perpetua, Felicita,
Eugen
16:00
19:00
19:00
MISA ZA SVE ŽUPLJANE
KRIŽNI PUT
KRIŽNI PUT
+ Željko TIŠLJAR
sv. Vendelin
sv. Nikola
19:00
PETAK
06. 03.
Ruža, Koleta,
Zvjezdana, Viktor
NEDJELJA
08. 03.
3. KORIZMENA
NEDJELJA/ Ivan od
Boga, Boško, Ivša,
Poncije, Filemon
sv. Nikola
+ ob. Opačak
Euharistijsko klanjanje za posvećeni
život
+ Valerija Sever-Šeni, god.
KRIŽNI PUT
sv. Rok
+ Dragica POLJSKI, god., + Snježana
ŠKRLIN, god., + Jelica PISMAR, god., +
Mara DRLJO, - za duše u čistilištu
KRŠTENJE: Erik Martin Ghanam
sv. Nikola
+ Anto SKELEDŽIJA
8:00
sv. Nikola
+ Petar KRIŽANIĆ, god.
9:30
sv. Vendelin
+ Luka i Ivka TOPALOVIĆ
11:00
14:30
19:00
sv. Nikola
sv. Josip
MISA ZA SVE ŽUPLJANE
KRIŽNI PUT KROZ BISTRU
+ Dragutin ŠPOLJAR, god.
Darovatelji obiteljskog tijekom blagoslova obitelji.
Ob. Brezec
Ob. Borovec
Ob. Stanka Lešnjak
Ob. Borovec
Ob. Franje Žiljak
Danica Škrlin
Marijan Prša
Ob. Ferenčin
Janko Kukec
Ob. Zec
Anica Šimunić
Ob. Kaurin
Ivan Novosel
Stjepan Šimunić
Marica Žuna
Željko Prša
Ob. Galeković
Ob. Klanjčić
Ob. Kirilenko
Ob. Borovec
Ob. Hrlić
Ob. Bažulj
Ob. Žiljak
Ana Ćuže
Ob. Žiljak
Ob. Žiljak
Ob. Žiljak
Ob. Bajzec
Zdenko Šimunić
Ob. Šimunić
Ob. Marije Grgec
Ob. Lacković
Ob. Poljski
Ob. Bertak
Kata Musija
Ob. Zorc
Vera Grgac
Ob. Zuber
Siniša i Silvija Fremec
Božica Đurin
Katica Mečak
Marijan i Lucija Barić
Mato Mrkonjić
Vinko Jurišić
Ob. Marka Majić
Ob. Marinka Bošnjak
Ob. Barbare Šimunić
Mladen Rogina
Ilija Glibušić
Marijan Eršek
Ivan Grgac
Vera Tomašec
Ob. Biserke Špoljar
Vera Špoljar
Juraj Vodopija
Ob. Ščuric
Ob. Lukačević
Ob. Vidoš
Ob. Mire Prskala
Ob. Sironić
Ob. Sattler
Miro i Marina Zajec
Ivan Jovanović-Punek
Ob. Zorc
Barica Brezak
Ob. Iveković
Marica Jagić
Barica Štuglin
Ob. Radoslava Eršek
Marija Eršek
SVIJETLI TRENUCI
Odmah na početku korizmenog vremena Crkva čita Evanđelje koje na prvi
pogled ne spada u ozbiljnost pokorničkog vremena: "preobraženje" Isusovo na
visokoj gori. Kako to da se baš odlučila za taj izbor?
Čas ili trenutak događaja objašnjava njegovo mjesto u korizmenom
vremenu. Isus je na putu iz Galileje prema Jeruzalemu. Sve jasnije govori svojim
pratiocima da su pred njim teški dani. Otvoreno govori o tome da ga u Jeruzalemu
čeka odbacivanje, muka i smrt. Za apostole, ta situacija je žalosna. Ne mogu
razumjeti kako će se to dogoditi. Tko od nas rado prilazi patnji, boli? Tko se
instinktivno ne brani protiv takvog pogleda? Mi nismo stvoreni za bol, za patnju. I
za Isusa je bilo tako. On nije tražio patnju radi patnje. Ali je znao da je mora uzeti
na sebe i da ne može sebe i svoje poštedjeti od nje. A i oni su trebali znati: Patnja
nema posljednju riječ. Ona je prolaz, vrata, koja se otvaraju za novu, neuništivu
sreću. Trebalo je trojici apostola koje je on uzeo sa sobom i poveo ih na goru
visoku, u osamu, same, dati sigurnost. Tu će oni biti svjedoci jednog nezaboravnog
trenutka. Pred njihovim se očima preobrazio. To je morao biti neopisivi osjećaj
sreće, jer je Petar odmah želio ostati. No, ujedno i zastrašujući doživljaj: iskusiti
tako jaku blizinu Boga, ima nešto tajnovito u sebi. Doživljaj na brdu ostaje
jedinstven trenutak, on je trebao pomoći apostolima da ne odlutaju od Isusa kad
on bude u teškom času patnje i groznog razapinjanja. Neka ne zaborave da je Isus
stvarno Božji "Ljubljeni Sin" i da će nakon patnje doći sreća, uskrsnuće. Kod
preobraženja Isusova moramo misliti i na vlastita iskustva. Sigurno smo imali u
svome životu teških trenutaka, kada smo i tjelesno i duševno bili jako opterećeni.
Kada smo bili, što bi se reklo, na granici izdržljivosti. A onda smo doživjeli iskustvo
svijetlih trenutaka, prije svega u susretu s ljudima. Puno puta bio je dovoljan jedan
smješak, pogled u lice, ili lijepi trenutak u prirodi. Ti su nam trenuci često puta
davali novu snagu, da nastavimo svoj put. To su bili trenuci utjehe, jačanja, nade:
biti će dobro! Isus želi svakome od nas darovati takva iskustva: preobraženje i u
mome životu!
NEDJELJNA ČITANJA
Prvo: Job Post 22, 1-2.9a.10-13.15-18; Psalam: Ps 116, 10.15-19;
Drugo: Rim 8, 31b-34; Evan: Mk 9, 2-10
Ovo je Sin moj ljubljeni.
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku,
u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele
veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti.
I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom. A Petar prihvati i reče Isusu:
»Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i
Iliji jednu.« Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni. I pojavi se oblak i
zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: »Ovo je Sin moj ljubljeni! Slušajte ga!« I
odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama. Dok su
silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od
mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to
njegovo »od mrtvih ustati«.
Riječ Gospodnje
ŽUPNE OBAVIJESTI - Danas je druga korizmena nedjelja








Sljedeća nedjelja je treća korizmena i svete mise su po redovitom
rasporedu.
Popodne u 14.30 sati okupit ćemo se u Župnoj crkvi i krenuti na Križni put
ulicama naše župe preko Poljanice i Donje Bistre kroz Mokričku prema
Oborovom i Gornjoj Bistri gdje ćemo u kapeli sv. Josipa i završiti pobožnost
slavljem večernje svete mise. Potičem vas da se odazovete, da učinite time
jednu korizmenu žrtvu i da zajednički molimo blagoslov našoj župi
razmišljajući o otajstvima Kristove muke.
U utorak križni put predmole članovi Mješovitog zbora, u petak
prvopričesnici i njihovi roditelji koje potičem da se odazovu na molitvu koju
ćemo namijenti upravo za naše prvopričesnike.
Uzmite i čitajte nove brojeve katoličkog tiska.
Sve pastoralne aktivnosti u našoj župi nastavljaju se po ustaljenom
rasporedu.
Lijepo molim sve prijavljene za hodočašće u Poljsku da nakon misa uzmu
karte i ako nisu izvrše uplatu. Imamo još 4 mjesta slobodna.
Ako netko želi može nakon mise uzeti u sakristiji i obiteljsku karticu.
Za Crkvu su darovali Zdenko Šimunić 1000 kn, ob. Radmile i Nikole Car 300
kn, Verica i Stjepan Žiljak 200 kn, Ivanka Škender 200 kn.
Hvala svima vama koji svojim darom i molitvama pomažete
duhovnoj i materijalnoj obnovi naše župe.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
243 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content