close

Enter

Log in using OpenID

2 - Beko

embedDownload
GNE V220 S
GNE V220 W
Réfrigérateur
Kühlschrank
Frigorífico
Холодильник
Hűtőszekrény
Hladnjak
Molimo prvo pročitajte ovaj priručnik!
Poštovani kupci,
Nadamo se da će vam naš proizvod, proizveden u suvremenim postrojenjima i
provjeren po strogim procedurama kontrole kvalitete, pružiti učinkovit rad.
Zbog toga vam preporučujemo da pažljivo pročitate cijeli priručnik proizvoda prije
uporabe te da ga čuvate na pristupačnom mjestu zbog buduće uporabe.
Ovaj priručnik
• Pomoći će vam da koristite svoj uređaj brzo i sigurno.
• Pročitajte priručnik prije instaliranja i rada s vašim proizvodom.
• Slijedite upute, posebno one vezane za sigurnost.
• Čuvajte priručnik na lako dostupnom mjestu jer vam može zatrebati kasnije.
• Osim toga, također pročitajte druge dokumente dostavljene s vašim
proizvodom.
Molimo imajte na umu da ovaj priručnik može vrijediti i za druge modele.
Simboli i njihovi opisi
Ovaj korisnički priručnik sadrži sljedeće simbole:
C
Važne informacije ili korisni savjeti za uporabu.
A
Upozorenja protiv opasnosti po život i imovinu.
B
Upozorenje protiv električnog napona.
Reciklaža
Ovaj proizvod nosi znak selektivnog razvrstavanja za električni i elektronski
otpad (WEEE).
To znači da se ovim proizvodom mora rukovati prema Europskoj direktivi
2002/96/EC da bi se reciklirao ili razmontirao da bi se smanjio utjecaj na
okoliš. Za daljnje informacije, molimo javite se lokalnim ili regionalnim vlastima.
Elektronski proizvodi koji nisu uključeni u postupak selektivnog razvrstavanja
su potencionalno opasni za okoliš i ljudsko zdravlje zbog pristutnosti opasnih
tvari.
SADRŽAJ
1 Hladnjak
3 4 Priprema
2 Važna sigurnosna
upozorenja
5 Uporaba vašeg hladnjaka 14
4 Ploča indikatora.................................... 14
Predviđena namjena............................... 4
Za proizvode s raspršivačem za vodu;..... 6
Sigurnost djece....................................... 6
Upozorenje za HCA................................. 7
Stvari koje se trebaju uraditi za uštedu
energije................................................... 7
3 Instalacija
8
Stvari kojih se treba pridržavati kod
ponovnog transporta vašeg hladnjaka..... 8
Prije uključivanja vašeg hladnjaka............ 8
Električno spajanje.................................. 9
Odlaganje pakiranja................................ 9
Odlaganje stalnog hladnjaka.................... 9
Postavljanje i instalacija........................... 9
Prilagođavanje ravnoteže prema podu... 10
Prilagođavanje razmaka između gornjih
vrata..................................................... 11
13
Postavljanje temperature odjeljka
hladnjaka.............................................. 15
Postavljanje temperature odjeljka škrinje.15
Funkcija brzog zamrzavanja.................. 15
Funkcija brzog hlađenja......................... 16
Polica za jaja......................................... 16
Klizne police kućišta.............................. 16
Višenamjenska polica, polica za limenke i
držač.................................................... 17
Plavo svjetlo.......................................... 17
Klizne tipke za kontrolu vlažnosti u odjeljku
za voće i povrće.................................... 17
Ion: . .................................................... 17
Preporuke za čuvanje smrznute hrane... 18
Odmrzavanje........................................ 18
Zamjena žarulje unutarnjeg svjetla......... 18
Uporaba ledomata................................ 21
Odjeljak za hlađenje.............................. 21
Pipa za vodu......................................... 22
6 Čišćenje i održavanje
24
Zaštita plastičnih površina .................... 24
7 Preporučena rješenja za
probleme
2
HR
25
1 Hladnjak
1
2
3
*4
*21
5
*6
22
7
8
9
*10
*21
23
24
25
20
12
*11
*19
13
14
15
*16 *18 15
17
1. Odjeljak škrinje
2. Odjeljak hladnjaka
3. Unutarnje svjetlo odjeljka hladnjaka
4. Polica za maslac i sir
5. Ventilator
6. Ionizator
7. Staklene police odjeljka hladnjaka
8. Polica za jaja
9. Police vrata odjeljka hladnjaka
10. Odjeljak za vino
11. Držač za boce
12. Police za boce
13. Pretinci za voće i povrće
14. Poklopac odjeljka za povrće
15. Podesive prednje noge
16. Plavo svjetlo
17. Poklopac ventilacije
18. Odjeljak za hlađenje
19. Ladice odjeljka škrinje
20. Staklene police odjeljka škrinje
21. Ledomat
22. Unutarnje svjetlo odjeljka škrinje
23. Zaštita
24. Višenamjenska polica
25. Pipa za vodu
CSlike koje se nalaze u ovom priručniku su shematske i možda se ne ogovaraju u
potpunosti vašem proizvodu. Ako dijelovi naslova nisu sadržani u proizvodu koji
ste kupili, onda to vrijedi za ostale modele.
3
HR
2 Važna sigurnosna upozorenja
Molimo pregledajte sljedeće
informacije. Nepridržavanje ovih
informacija može uzrokovati ozljede ili
materijalnu štetu. U suprotnom će sva
upozorenja i obveze za pouzdanost
postati nevaljane.
• Za proizvode u odjeljku škrinje; Ne
jedite kornete sladoleda i kockice
leda odmah nakon vađenja kad ih
izvadite iz odjeljka hladnjaka! (To
može uzrokovati ozljede od hladnoće
u vašim ustima.)
Vijek uporabe kupljenog uređaja je 10
godina. Ovo je razdoblje potrebno za
čuvanje rezervnih dijelova da bi uređaj
radio kako je opisano.
• Za proizvode s odjeljkom sa škrinjom;
ne stavljajte tekućinu u bocama i
konzervama u odjeljak škrinje. U
suprotnom bi mogli puknuti.
Predviđena namjena
• Ne dodirujte smrznutu hranu rukom;
može vam se zalijepiti za ruku.
Ovaj je proizvod predviđen za
uporabu
• Isključite svoj hladnjak prije čišćenja ili
odmrzavanja.
– u zatvorenom prostoru, npr. unutar
kuće;
• Para i raspršujuća sredstva za
čišćenje se nikada ne smiju
koristiti tijekom postupka čišćenja i
odmrzavanja u vašem hladnjaku. U
takvim slučajevima, para može doći
u kontakt s električnim dijelovima i
uzrokovati kratki spoj ili strujni udar.
– u zatvorenim radnim okruženjima,
kao što su trgovine i uredi;
– u zatvorenim prostorima za smještaj,
kao što su kuće na farmama, hoteli,
penzioni.
• Ovaj se proizvod ne smije se koristiti
vani.
• Nikada ne koristite dijelove vašeg
hladnjaka, kao što su vrata, za
pridržavanje ili za stajanje na njima.
Opća sigurnost
• Kad budete željeli odložiti uređaj,
preporučujemo da konzultirate
ovlašteni servis da biste saznali
potrebne informacije i ovlaštena tijela.
• Ne koristite električne uređaje unutar
hladnjaka.
• Konzultirajte se s ovlaštenim servisom
za sva pitanja i probleme vezane
za hladnjak. Nemojte intervenirati
ili dopustiti da netko intervenira
na hladnjaku bez prethodnog
obavještavanja ovlaštenih servisa.
4
• Ne oštećujte dijelove gdje cirkulira
rashladno sredstvo pomoću alata
za bušenje ili rezanje. Rashladno
sredstvo koje može eksplodirati
kad se plinski kanali isparivača,
produžetka cijevi ili površinskih
premaza probuše, može uzrokovati
iritaciju kože i ozljede oka.
• Ne pokrivajte i ne blokirajte otvore za
ventilaciju na vašem hladnjaku bilo
kakvim materijalom.
HR
• električne aparate smiju popravljati
samo ovlaštene osobe. Popravke
koje izvrše nestručne osobe mogu
predstavljati rizik za korisnika.
• Kad je oštećen kabel, javite se
ovlaštenom servisu da izbjegnete
opasnost.
• Nikada ne uključujte hladnjak u zidnu
utičnicu tijekom instalacije. Inače
može doći do opasnosti po život ili
ozbiljne ozljede.
• U slučaju bilo kakvog kvara tijekom
održavanja ili popravke, otpojite
hladnjak s napajanja ili isključivanjem
odgovarajućeg osigurača ili
isključivanjem vašeg uređaja iz struje.
• Hladnjak je namijenjen samo držanju
hrane. Ne smije se koristiti u bilo koje
druge svrhe.
• Kod isključivanja utikača, nemojte
povlačiti za kabel.
• Stavite jača pića čvrsto zatvorena i
uspravno.
• Naljepnica s tehničkim
specifikacijama se nalazi na lijevoj
stjenci unutar hladnjaka.
• Nikada ne držite konzerve sa
sprejevima koji sadrže zapaljive i
eksplozivne tvari u hladnjaku.
• Nikada ne spajajte hladnjak na
sustave za uštedu energije; oni mogu
oštetiti hladnjak.
• Ne koristite mehaničke uređaje ili
druge načine za ubrzavanje procesa
topljenja, osim onih koje preporuča
proizvođač.
• Ako na hladnjaku postoji plavo
svjetlo, nemojte gledati u plavo svjetlo
optičkim alatima.
• Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi
od strane osoba s fizičkim osjetilnim ili
mentalnim nedostacima ili osoba bez
znanja ili iskustva (uključujući djecu),
osim ako su pod nadzorom osobe
koja će biti odgovorna za njihovu
sigurnost ili koja će ih valjano uputiti o
uporabi proizvoda.
• Ne uključujte oštećeni hladnjak.
Konzultirajte se sa serviserom ako
imate bilo kakvih nedoumica.
• Za električnu sigurnost vašeg
hladnjaka se jamči samo ako je
uzemljenje u vašoj kući u skladu sa
standardima.
• Za hladnjake kojima se upravlja
manualno, sačekajte bar 5 minuta da
biste uključili hladnjak nakon nestanka
el. energije.
• Ukoliko se uređaj da nekom drugom,
korisnički priručnik se mora predati
novom vlasniku.
• Pazite da ne oštetite kabel kod
prijevoza hladnjaka. Presavijanje
kabela može uzrokovati požar.
Nikada ne stavljajte teške predmete
na kabel napajanja. Ne dodirujte
utikač mokrim rukama kad uključujete
uređaj.
• Ne uključujte hladnjak ako je
električna utičnica labava.
• Izlaganje proizvoda kiši, snijegu,
suncu i vjetru je opasno u pogledu
električne sigurnosti.
• Voda se ne smije špricati izravno na
unutarnje ili vanjske dijelove proizvoda
zbog sigurnosnih razloga.
5
HR
Za proizvode s raspršivačem
za vodu;
• Nemojte špricati tvari koje sadrže
zapaljive plinove kao što je propan
blizu hladnjaka da biste izbjegli
opasnost od požara i eksplozije.
• Nikada na hladnjak ne stavljajte
posude s vodom, jer inače mogu
uzrokovati električni udar ili požar.
Tlak vode treba biti najmanje 1 bar.
Tlak vode treba biti najviše 8 bara.
• Koristite samo pitku vodu.
Sigurnost djece
• Nemojte prepuniti hladnjak s previše
hrane. Ako se prepuni, hrana može
pasti i ozlijediti vas kad otvorite
vrata. Nikad ne stavljajte predmete
na hladnjak, inače ti predmeti mogu
pasti kad otvarate ili zatvarate vrata
hladnjaka.
• Ako vrata imaju bravu, ključ se treba
držati podalje od dosega djece.
• Djeca moraju biti pod nadzorom da
bi se spriječilo neovlašteno korištenje
proizvoda.
• Proizvodi za koje je potrebna precizna
kontrola temperature, cjepiva,
lijekovi osjetljivi na toplinu, znanstveni
materijali, itd. se ne smiju držati u
hladnjaku.
• Ako se neće koristiti dulje vrijeme,
hladnjak se treba isključiti. Mogući
problem na kabelu napajanja može
uzrokovati požar.
• Vrh utikača se treba redovito čistiti, u
suprotnom može uzrokovati požar.
• Hladnjak se može pomaknuti
ako podesive noge nisu pravilno
pričvršćena na podu. Pravilno
pričvršćivanje podesivih nogu na podu
može spriječiti pomicanje hladnjaka.
• Kad nosite hladnjak, nemojte ga držati
za ručku vrata. U suprotnom, može
puknuti.
• Kad morate staviti svoj proizvod pored
drugog hladnjaka ili škrinje, udaljenost
između uređaja treba biti najmanje 8
cm. U suprotnom, susjedne bočne
stjenke se mogu navlažiti.
6
HR
Upozorenje za HCA
Ako rashladni sustav vašeg
uređaja sadrži R600a:
Ovaj plin je zapaljiv. Zato pazite da
tijekom uporabe i transporta ne
oštetite sustav za hlađenje i cijevi. U
slučaju oštećenja, držite uređaj podalje
od potencijalnog izvora plamena koji
može dovesti do toga da uređaj zapali,
te prozračujete sobu u kojoj se nalazi
uređaj.
Ignorirajte ovo upozorenje ako
rashladni sustav vašeg uređaja
sadrži R134a.
Vrsta plina koja se koristi u proizvodu
je navedena na tipskoj pločici koja je
na lijevoj stjenci unutar hladnjaka.
Stvari koje se trebaju uraditi
za uštedu energije
• Ne ostavljajte vrata vašeg hladnjaka
otvorena dulje vrijeme.
• Ne stavljajte toplu hranu ili pića u
hladnjak.
• Nemojte prepuniti hladnjak tako da
se ne sprječava cirkuliranja zraka u
unutrašnjosti.
• Ne postavljajte vaš hladnjak izravno
na sunčevu svjetlost ili blizu uređaja
koji emitiraju toplinu kao što su
pećnice, perilice suđa ili radijatori.
• Pazite da držite svoju hranu u
zatvorenim posudama.
• Za uređaje s odjeljkom škrinje;
možete spremiti maksimalnu količinu
hrane u škrinju kad uklonite policu
ili ladicu škrinje. Vrijednost potrošnje
energije koja je navedena za vaš
hladnjak je određena tako da je
uklonjena polica ili ladica škrinje i
pod maksimalnim opterećenjem. Ne
postoji opasnost od uporabe police
ili ladice prema oblicima i veličinama
hrane koja će biti zamrznuta.
Nikada kod odlaganja ne bacajte
uređaj u vatru.
• Topljenje smrznute hrane u odjeljku
hladnjaka će osigurati uštedu energije
u sačuvati kvalitetu hrane.
7
HR
3 Instalacija
BMolimo imajte na umu da se
proizvođač neće smatrati odgovornim
ukoliko se ne budete pridržavali
informacija navedenih u korisničkom
priručniku.
Stvari kojih se treba
pridržavati kod ponovnog
transporta vašeg hladnjaka
3. Umetnite 2 plastična klina na stražnju
ventilaciju kako je prikazano na
sljedećoj slici. Odvijte postojeće vijke
i koristite vijke dostavljene u istoj
vrećici s klinovima. Plastični klinovi
će dati osigurati potrebnu udaljenost
između vašeg hladnjaka i zida da bi
se omogućilo cirkuliranje zraka.
1. Vaš hladnjak mora biti ispražnjen i
očišćen prije bilo kakvog transporta.
2. Police, dodaci, odjeljak za povrće itd.
u vašem hladnjaku moraju biti čvrsto
pričvršćeni ljepljivom trakom zbog
treskanja prije ponovnog pakiranja.
3. Pakiranje se mora pričvrstiti ljepljivom
trakom i mora se pridržavati pravila o
transportu ispisanih na pakiranju.
C Uvijek imajte na umu...
Svaki reciklirani materijal je nezamjenjiv
izvor za prirodu i za naše nacionalne
izvore.
Ako želite pridonijeti reciklaži materijala
pakiranja, možete dobiti dodatne
informacije od ureda za okoliš ili
lokalnih vlasti.
Prije uključivanja vašeg
hladnjaka
Prije početka uporabe vašeg hladnjaka
provjerite sljedeće:
1. Je li unutrašnjost hladnjaka suha i
može li zrak slobodno cirkulirati sa
stražnje strane?
4. Uključite hladnjak u zidnu utičnicu.
kad su vrata otvorena, uključit će se
odgovarajuće unutrašnje svjetlo.
5. Čut ćete buku kad kompresor počne
raditi. Tekućine i plinovi zabrtvljeni u
rashladnom sustavu također mogu
stvarati buku, čak i kad kompresor ne
radi i to je potpuno normalno.
6. Prednji krajevi hladnjaka mogu
biti topli na opip. To je normalno.
Ova područja su napravljena da
budu topla da bi se se izbjegla
kondenzacija.
2. Očistite unutrašnjost hladnjaka kako
je preporučeno u dijelu "Čišćenje i
održavanje".
8
HR
Električno spajanje
APrije odlaganja vašeg hladnjaka,
odrežite električni utikač i, ukoliko
postoje bilo kakve brave na vratima,
onesposobite ih da biste zaštitili djecu
od bilo kakve opasnosti.
Uključite svoj hladnjak u uzemljenu
utičnicu koja je zaštićena osiguračem
odgovarajućeg kapaciteta.
Važno:
Postavljanje i instalacija
BSpajanje se mora izvršiti u skladu s
B Pažnja: Nikada ne uključujte
hladnjak u zidnu utičnicu tijekom
instalacije. Inače može doći do
opasnosti po život ili ozbiljne ozljede.
nacionalnim zakonskim odredbama.
BKabel napajanja mora biti lako
dostupan nakon postavljanja..
A Ako ulaz u prostoriju gdje će biti
postavljen hladnjak nije dovoljno širok
da hladnjak kroz njega prođe, pozovite
ovlašteni servis da skine vrata vašeg
hladnjaka tako da kroz vrata prođe
bočno.
BNavedeni napon mora biti jednak
naponu el. energije.
BProdužni kabeli i razvodnici se ne
smiju koristiti za spajanje.
BOštećeni kabel napajanja mora
1. Instalirajte vaš hladnjak na mjesto
koje dopušta laku uporabu.
zamijeniti kvalificirani električar.
BProizvod ne smije raditi prije
2. Držite vaš hladnjak podalje od
izvora topline, vlažnih mjesta i direktne
sunčeve svjetlosti.
popravke! Postoji opasnost od
električnog udara!
Odlaganje pakiranja
AMaterijali pakiranja mogu biti opasni
za djecu. Čuvajte materijale pakiranja
dalje od dohvata djece ili ih odložite
svrstavanjem u skladu s uputama
o odlaganju. Nemojte ih odlagati s
normalnim otpadom iz kućanstva.
3. Da bi se postigao učinkoviti rad,
oko vašeg hladnjaka mora postojati
odgovarajuća ventilacija. Ako se
hladnjak treba postaviti u otvor u zidu,
mora postojati udaljenost najmanje 5
cm od plafona i 5 cm od zida.
Ako je pod prekriven tepihom, vaš
uređaj mora biti podignut od poda 2.5
cm.
Pakiranje vašeg hladnjaka je
proizvedeno od recikliranih materijala.
Odlaganje stalnog hladnjaka
4. Stavite svoj hladnjak na ravnu
površinu poda da biste spriječili
udarce.
Odlaganje vašeg starog stroja bez
štete za okoliš.
AO odlaganju vašeg hladnjaka
se možete konzultirati s vašim
ovlaštenim dobavljačem ili centrom za
sakupljanje otpada u vašoj općini.
9
HR
5. Ne držite svoj hladnjak na
temperaturama nižim od 10°C.
2. Otpustite tri vijka šarki donjih vrata,
koje želite podignuti pomoću odvijača
kako je prikazano na dolje navedenoj
slici. (Ne skidajte do kraja)
Prilagođavanje ravnoteže
prema podu
(Pogledajte sliku C)
Ako vaš hladnjak nije u ravnoteži;
Možete postaviti hladnjak u ravnotežu
okretanjem prednjih nožica kako je
prikazano na slici. (Pogledajte Sliku A)
Kut gdje se nalaze noge je spušten
kad okrenete u smjeru crne strelice
a diže se kad okrenete u suprotnom
smjeru. Ovaj postupak će biti lakši
ako nekoga zamolite da malo podigne
hladnjak.
2
(C)
(A)
Prilagođavanje visine vrata
U slučaju da postoji problem s
poravnanjem vrata jedna prema
drugima, moraju se ponovno poravnati
vertikalno na dolje prikazani način.
Kad podešavate visinu vrata, pazite da
su police vrata prazne.
1. Uklonite donji poklopac ventilacije
ovijanjem vijaka kako je prikazano na
slici dolje. (Pogledajte sliku B)
2
4
1
2
3
(B)
10
HR
• Ako su vrata odjeljka škrinje niža
od vrata odjeljka hladnjaka, postavite
ih na istu visinu okretanjem vijka za
podizanje na strani škrinje u smjeru
strelice pomoću M6 imbus ključa kako
je prikazano na slici D.
• Ako su vrata odjeljka škrinje viša
od vrata odjeljka hladnjaka, postavite
ih na istu visinu okretanjem vijka za
podizanje na strani škrinje u smjeru
strelice pomoću M6 imbus ključa kako
je prikazano na slici D.
Nakon postavljanja vrata na istu visinu
podizanjem gornjeg dijela pomoću
vijaka za podizanje, provjerite da li se
vrata hladnjaka pravilno zatvaraju. Ako
se vrata ne zatvaraju pravilno, to može
imati negativni utjecaj na učinkovitost
hladnjaka.
Prilagođavanje razmaka
između gornjih vrata
C Možete prilagoditi razmak između
vrata odjeljaka hladnjaka kako je
prikazano na slici.
Police vrata moraju biti prazne kad
prilagođavate visinu vrata.
(D)
11
HR
Zbog žica u poklopcu šarki
vrata škrinje isključite napajanje
hladnjaka prije uklanjanja
poklopca šarki i toj se situaciji
treba pristupiti pažljivo.
C Fiksirajte vrata koja ste podesili
zavijanjem vijaka bez promjene
položaja vrata.
C Pomoću odvijača uklonite vijak
poklopca gornje šarke vrata koja želite
podesiti.
C Vratite poklopac šarke i pričvrstite
vijkom.
C Podesite vrata po želji otpuštanjem
vijaka.
12
HR
4 Priprema
C Vaš hladnjak se treba postaviti
najmanje 30 cm od izvora topline kao
što su plamenici, pećnice, grijalice
i štednjaci i najmanje 5 cm dalje od
električnih pećnica te se ne smiju
stavljati na direktnu sunčevu svjetlost.
C Sobna temperatura u prostoriji u
koju postavite hladnjak treba biti
najmanje 10°C. Rad vašeg hladnjaka
u hladnijim uvjetima od navedenih se
ne preporuča vezano za učinkovitost.
C Pazite da se unutrašnjost vašeg
hladnjaka temeljito čisti.
C Ako se dva hladnjaka trebaju instalirati
jedan do drugog, između njih treba
postojati razmak od najmanje 2 cm.
C Kada prvi put uključite hladnjak,
molimo pridržavajte se sljedećih
uputa tijekom prvih šest sati.
- Vrata se ne smiju često otvarati.
- Mora raditi prazan, bez ikakve hrane
u njemu.
- Ne isključujte vaš hladnjak. Ako
dođe do nestanka el. energije na
koji ne možete utjecati, molimo
pogledajte upozorenja u dijelu
"Preporučena rješenja problema".
C Originalno pakiranje i materijali od
pjene se trebaju čuvati zbog budućeg
transporta ili selidbe.
13
HR
5 Uporaba vašeg hladnjaka
Ploča indikatora
Ploča oznaka pomaže kod uporabe vašeg hladnjaka pomoću njenih zvučnih i
vizualnih funkcija.
Ova ploča vam omogućava da uključite i koristite sve funkcije vašeg hladnjaka
bez otvaranja vrata, kako se ploča nalazi na vanjskom dijelu vrata odjeljka škrinje.
3
7
11
14
8
1 15 2
4
5
9
12
13
6 10
9. Oznaka pogreške
1. Odjeljak škrinje - oznaka postavke
temperature
10. Oznaka promjene temperature
odjeljka hladnjaka
2. Odjeljak škrinje - tipka postavke
temperature
11. Oznaka brzog hlađenja
3. Oznaka brzog zamrzavanja
12. Tipka za brzo hlađenje
4. Tipka brzog zamrzavanja
5. Oznaka otvorenih vrata škrinje
13. Oznaka otvorenih vrata odjeljka
hladnjaka
6. Tipka temperature odjeljka hladnjaka
14. Ekonomični način rada
7. Oznaka visoke vlažnosti
15. Odjeljak škrinje - oznaka promjene
temperature
8. Odjeljak škrinje - Oznaka postavke
temperature
14
HR
Postavljanje temperature
odjeljka hladnjaka
Kad želite promijeniti postavke
temperature vašeg hladnjaka, morate
pritisnuti “Tipku za podešavanje
temperature odjeljka hladnjaka”
da biste podesili temperaturu odjeljka
hladnjaka. Temperatura odjeljka
hladnjaka se može postaviti na hladnije
stupnjeve svaki put kad pritisnete tipku
(kao što su 8, 6, 4, 2, 8, …).
Postavljanje temperature
odjeljka škrinje
Kad želite promijeniti postavke
temperature vašeg hladnjaka, morate
pritisnuti “Tipku za podešavanje
temperature odjeljka škrinje”” da
biste podesili temperaturu odjeljka
škrinje. Temperatura odjeljka škrinje se
može postaviti na hladnije stupnjeve
svaki put kad pritisnete tipku (kao što
su - 18, - 20, - 22, - 24, - 18, …).
Funkcija brzog zamrzavanja
Ovu funkciju možete koristiti za
brzo zamrzavanje hrane koju stavite
u odjeljak škrinje prvi put da biste
brže dobili led. Ako želite čuvati
zamrznutu hranu dulje, prvo na njih
primijenite funkciju brzog zamrzavanja.
Brzo zamrzavanje je najzdraviji
način dugotrajnog čuvanja hrane.
Temperatura odjeljka škrinje vašeg
hladnjaka pada na -27°C tijekom
postupka brzog hlađenja. Prije
primjene postupka brzog zamrzavanja,
morate pažljivo pročitati Dio 4.
15
Kad želite koristiti funkciju “Brzog
zamrzavanja”, pritisnite tipku za
brzo zamrzavanje. Svjetlo oznake
brzog zamrzavanja zasvijetli kad
pritisnete tipku. Oznaka postavki
temperature odjeljka hladnjaka se
prebacuje na -27°C. Dok je funkcija
brzog zamrzavanja uključena, ovaj
odjeljak doseže hladnije stupnjeve od
podešenih vrijednosti i sve oznake
temperature odjeljka hladnjaka
mogu zasvijetliti. Funkcija za brzo
zamrzavanje traje najdulje 24 h. Vaš
hladnjak će automatski izaći iz režima
brzog zamrzavanja kad postupak
brzog zamrzavanja bude gotov,
lampica brzog zamrzavanja će se
isključiti i hladnjak će se vratiti na
prethodno odabrane temperature.
Oznake temperature odjeljka hladnjaka
će se postupno isključiti dok se ne
postigne željena postavljena vrijednost
temperature.
Ako ste nehotično prebacili hladnjak
na brzo hlađenje ili ako želite opozvati
proces, samo ponovno pritisnite tipku
“Brzo zamrzavanje” da biste izašli iz
režima brzog zamrzavanja.
Ako želite zamrznuti velike količine
svježe hrane, pritisnite tipku za
zamrzavanje svježe hrane 24 sata prije
stavljanja hrane u odjeljak škrinje.
HR
Funkcija brzog hlađenja
Polica za jaja
Ova funkcija se može koristiti za
hranu stavljenu u odjeljak hladnjaka
onda kad se treba brzo ohladiti. Za
uključivanje funkcije, pritisnite tipku
za brzo hlađenje. Tijekom ovog
postupka, oznaka brzog hlađenja
će zasvijetliti i oznaka postavke
odjeljka hladnjaka će se prebaciti na
1°C. Dok je funkcija brzog hlađenja
uključena, ovaj odjeljak postiže hladnije
stupnjeve od podešenih vrijednosti. U
međuvremenu se mogu uključiti sve
oznake temperature odjeljka hladnjaka.
Postupak brzog hlađenja će potrajati
oko 2 sata a na kraju ovog razdoblja
će se lampica brzog hlađenja uključiti,
a hladnjak će se prebaciti nazad na
prethodno podešene temperature.
Možete instalirati držač za jaja na
željenu policu vrata ili kućišta.
Nikada ne držite držač za jaja u
odjeljku hladnjaka
Klizne police kućišta
Klizne police kućišta se mogu povući
laganim podizanjem s prednjeg dijela
i pomicanjem naprijed i nazad. Kad
se povuku prema naprijed, dođu do
mjesta gdje se zaustave da biste
mogli doći do hrane koja se nalazi na
stražnjem dijelu police; kad se povuče
nakon što se lagano podigne prema
gore na drugoj točki zaustavljanja,
polica kućišta će biti otpuštena.
Polica se treba držati čvrsto i s donjeg
dijela da bi se spriječilo prevrtanje.
Polica kućišta se stavlja na vodilice
na bočnom dijelu hladnjaka tako da je
stavite na jednu razinu više ili niže.
Polica kućišta se treba gurnuti prema
nazad da bi do kraja sjela na mjesto.
1
2
3
4
16
HR
Plavo svjetlo
Hrana koja se drži u odjeljcima za voće
ili povrće koji se osvjetljavaju plavim
svjetlom, nastavlja svoju fotosintezu
pomoću učinka valne duljine plavog
svjetla i stoga sačuva svježinu i
povećava sadržaj vitamina.
Višenamjenska polica, polica
za limenke i držač
(Možda nije dostupno na nekim
modelima).
• Možete koristiti višenamjensku policu
za hranu ogovarajućih dimenzija, kako
se vidi na slici.
Klizne tipke za kontrolu
vlažnosti u odjeljku za voće i
povrće
Odjeljak za voće i povrće vašeg
hladnjaka je napravljen posebno tako
da vaše povrće održava svježim a da
ne izgube svoju vlagu. Hladni zrak
kruži oko odjeljka za voće i povrće a
količina hladnog zraka koji prolazi kroz
hladnjak se kontrolira pomoću kliznih
tipki na prednjem dijelu poklopca
hladnjaka.
Možete prilagoditi klizne tipke za
kontrolu vlažnosti na odgovarajući
položaj prema vlažnosti i hlađenju vaše
hrane u odjeljku za voće i povrće.
Ako želite da se hrana u odjeljku za
voće i povrće više ohladi, otvorite
otvore kliznih tipki za upravljanje
vlažnošću a ako želite hladiti manje
i održavati vlažnost dulje vrijeme,
zatvorite otvore.
• Možete koristiti ovaj odjeljak za
čuvanje hrane i pića koji stanu na
policu. (kečap, majoneza, itd.)
• Možete koristiti policu za pića u
limenkama tako da postavljate pića
horizontalno.
Ion:
Zrak se ionizira pomoću sustava
ionizatora u rešetki za zrak odjeljka
hladnjaka. Zahvaljujući ovom sustavu,
uklanjaju se bakterije koje prenosi
zrak i čestice koje uzrokuju neugodne
mirise.
17
HR
Preporuke za čuvanje
smrznute hrane
Zamjena žarulje unutarnjeg
svjetla
• Zapakirana komercijalno zamrznuta
hrana se mora čuvati u skladu s
uputama proizvođača smrznute hrane
za odjeljak za pohranu smrznute hrane
( 4 zvjezdice).
s
Ako svjetlo ne bude radilo, napravite
sljedeće.
• Da bi se osigurala visoka kvaliteta
proizvođača smrznute hrane i
prodavača hrane, treba imati na umu
sljedeće:
1. Stavite pakete u škrinju što prije
nakon kupnje.
2. Pazite da je sadržaj označen i da je
naveden datum.
3. Pazite da datumi "Koristiti do", "Rok
trajanja" na pakiranju nisu istekli.
Ukoliko dođe do nestanka struje,
ne otvarajte vrata škrinje. Čak i ako
nestanak struje traje do vremena
navedenog na tipskoj pločici (s
lijeve strane unutar hladnjaka), to
neće utjecati na zamrznutu hranu. U
slučaju da kvar traje dulje, hrana se
mora provjeriti i po potrebi se mora
konzumirati odmah ili se zamrznuti
nakon kuhanja.
1. Isključite uređaj iz struje i izvucite
utikač iz utičnice.
Izvadite sve police i ladice zbog lakšeg
pristupa.
2. Poklopci osvjetljenja u dijelovima
škrinje i hladnjaka se otvaraju pritiskom
rukom: prvo otpustite jednu stranu i
zatim drugu pritiskom na obje strane
kako je prikazano na slikama.
3. Prvo provjerite da se žarulja nije
odvrnula i da je sigurno zavijena u
grlo. Vratite utikač i uključite. Ako
žarulja radi, vratite poklopac svjetla
stavljanjem stražnje kopče i guranjem
da biste otkrili prednje dvije kopče.
4. Ako svjetlo ne gori, isključite aparat
iz utičnice i izvucite utikač. Zamijenite
žarulju novom žaruljom od 15 W (max)
s grlom koje se zavija (E14(SES)).
5. Pažljivo odmah odložite pregorjelu
žarulju.
Zamjensku žarulju Možete lako naći
u dobroj lokalnoj električnoj ili “uradi
sam” trgovini.
Odmrzavanje
Odjeljci hladnjaka i škrinje se
odmrzavaju automatski.
18
HR
19
HR
Ledomat
* Kad se spremnik za dovod vode
ledomata (1) ukloni s mjesta da se
napuni, mora se vratiti u roku od dvije
minute kad se napuni vodom. Mlaznica
sustava će se otvoriti, a ćelije ledomata
će se ispuniti vodom automatski čim
uložak sjedne na mjesto. Vaš led će
biti gotov za otprilike dva sata.
• Ne uklanjajte ledomat (2) s mjesta da
biste izvadili led.
• Okrenite tipke u smjeru kazaljki na
satu, kako je prikazano na slici.
Kockice leda u ćelijama će pasti u
spremnik za led (3) dolje.
• Možete izvaditi posudu za led i
poslužiti kockice leda.
• Ako želite, možete držati kockice
leda u posudi za led.
2
Spremnik za led je samo za
sakupljanje kockica leda. Ne
stavljajte vodu u nju. U suprotnom
će puknuti.
3
O spremniku za dovod vode
Uklonite spremnik za dovod vode i
ispunite ga vodom. Kad se napuni
vodom, spremnik se mora gurnuti
naprijed da sjedne na mjesto dok se
ne začuje zvuk "klik". Ako u spremniku
ima leda, sačekajte dok se odledi.
Spremnik za dovod vode ima kapacitet
od otprilike 290 ml.
20
HR
Uporaba ledomata
Odjeljak za hlađenje
Ako želite koristiti posudu za pohranu
ispod police kao odjeljak za hlađenje,
posuda za pohranu ispod police se
treba staviti kako je prikazano na slici.
• Ispunite ledomat vodom i stavite
ga na mjesto. Vaš led će biti gotov
za otprilike dva sata. Ne uklanjajte
ledomat sa mjesta da bi izvadili led.
• Okrenite tipke na njemu nadesno
za 90 stupnjeva. Kockice leda u
kućicama će pasti dolje u posudu za
led.
• Možete izvaditi posudu za led i
poslužiti kockice leda.
• Ako želite, možete držati kockice leda
u posudi za led.
• Spremnik za led je samo za
sakupljanje kockica leda. Ne stavljajte
vodu u njega. U suprotnom, može
puknuti.
Odjeljci za hlađenje omogućavaju da
hrana koja će se zamrzavati bude
spremna za zamrzavanje. Možete
također koristiti ove odjeljke ako želite
držati hranu na temperaturi nekoliko
stupnjeva ispod odjeljka hladnjaka.
Možete povećati unutarnji volumen
vašeg hladnjaka uklanjanjem željenog
odjeljka za male obroke. Da biste to
uradili, povucite odjeljak prema sebi;
odjeljak će se nasloniti na zaustavljivač
i zaustaviti se. Ovaj dio će se otpustiti
kad ga podignete za otprilike 1 cm i
povučete prema sebi.
(Slika s ilustracijom je samo primjer
i ne odgovara u potpunosti vašem
proizvodu.)
21
HR
Pipa za vodu
Pipa za vodu je vrlo korisna značajka
kojom se može dobiti hladna voda bez
otvaranja vrata vašeg hladnjaka. Kako
nećete morati često otvarati vrata
hladnjaka, uštedjet ćete energiju.
Punjenje spremnika za vodu pipe
za vodu
Otvorite poklopac na spremniku vode
kako je prikazano na slici. Ulijte čistu
pitku vodu. Zatvorite čep.
Da biste izbjegli slučajno istjecanje
vode, preporučujemo vam da
zaključate pipu za vodu.
Uporaba pipe za vodu
Gurnite prema unutra polugu pipe
za vodu pomoću vaše čaše. Pipa će
prestati raditi kad otpustite ručicu.
Kad radite s pipom za vodu,
maksimalni protok se može postići
tako da krak gurnete do kraja. Imajte
na umu da količina protoka s pipe ovisi
o stupnju kojim pritisnete krak.
Kako se razina vode u čaši/spremniku
podiže, malo smanjite pritisak na kraku
da spriječite prelijevanje. Ako lagano
pritisnete kraj, voda će pasti; to je
normalno i nije kvar.
22
Upozorenje!
• Nemojte puniti spremnik bilo kojom
tekućinom osim vode, kao što
su voćni sokovi, gazirana pića ili
alkoholna pića koja nisu podesna
za uporabu s pipom za vodu.
Pipa za vodu će se pokvariti do
nepopravljivosti ako se koriste te
vrste tekućina. Jamstvo ne pokriva
takvu uporabu. Neke kemijske tvari
i aditivi koji su sadržani u toj vrsti
pića/tekućina mogu oštetiti materijal
spremnika za vodu.
HR
• Koristite samo čistu pitku vodu.
• Kapacitet spremnika za vodu je 2.2
litre, nemojte ga prepuniti.
• Gurnite polugu pipe za vodu čvrstom
čašom. Ako koristite jednokratne
plastične čaše, gurnite krak prstima
iza čaše.
• Sigurnosna brava je namijenjena
tome da olakša uporabu kod
punjenja spremnika za vodu i
istodobno spriječiti djecu da diraju
pipu za vodu.
Čišćenje spremnika za vodu
Izvadite spremnik s vodom, otvorite
poluge na obje strane i odvojite
mehanizam gornjeg poklopca sa
spremnika vode. Nakon čišćenja
spremnika za vodu čistom vodom,
vratite mehanizam gornjeg poklopca i
zatvorite polugice.
Kad montirate spremnik s vodom,
pazite da su kukice iza zakačene
čvrsto na držače na vratima. Pazite
da su uklonjeni dijelovi (ako postoje)
tijekom čišćena pravilno spojeni na
izvorna mjesta. Inače može procuriti
voda.
Podloška za vodu
Voda koja kapa tijekom uporabe
pipe za vodu se sakuplja u podloški.
Izvadite podlošku tako da je povučete
prema sebi i redovito ju praznite.
Izvadite plastičnu cjediljku tako da je
pritisnete sa strane kako je prikazano
na slici.
Skinite ventil za vodu sa spremnika
vode kako je prikazano na slici. Kad
ga vraćate, pazite da je okrugla brtva
pravilno postavljena.
Važno:
Dijelovi spremnika za vodu i pipe za
vodu se ne smiju prati u perilici.
UPOZORENJE: Spojite samo s
vodovodom s pitkom vodom.
23
HR
6 Čišćenje i održavanje
Zaštita plastičnih površina
A Nikada za čišćenje nemojte koristiti
benzin ili slične materijale.
C Ne stavljajte tekuće ulje ili jela kuhana
na ulju u vaš hladnjak u nezatvorenim
posudama jer oni mogu oštetiti
plastične površine hladnjaka. U
slučaju prolijevanja ili razmazivanja ulja
na plastičnim površinama, odmah
očistite i isperite odgovarajuće
dijelove površine toplom vodom.
B Savjetujemo da isključite uređaj iz
struje prije čišćenja.
C Nikada za čišćenje nemojte koristiti
oštre predmete ili abrazivne tvari,
sapun, tekućinu za čišćenje
kućanstva, deterdžent ili vosak za
poliranje.
C Koristite mlaku vodu za čišćenje kutije
hladnjaka i osušite ga krpom.
C Koristite ocijeđenu vlažnu krpu
potopljenu u otopini jedne žličice
sode bikarbone na pola litre vode da
biste očistili unutrašnjost i osušite je
krpom.
B Pazite da voda ne uđe u kućište
lampe i druge električne dijelove.
B Ako se aparat neće koristiti dulje
vrijeme, isključite ga, izvadite svu
hranu, očistite ga i ostavite vrata
otvorena.
C Provjeravajte brtve na vratima
redovito da biste bili sigurni da su čisti
i da na njima nema komadića hrane.
C Da biste skinuli police s vrata, izvadite
sav sadržaj i tada jednostavno gurnite
policu vrata gore iz osnove.
C Čaj je jedan od najboljih dezodoransa.
Otvoreni krajevi hidroksila (OH)
molekula tvari katekina u čaju
sadržavaju isparljive organske tvari za
uklanjanje neugodnih mirisa.
24
HR
7 Preporučena rješenja za probleme
Molimo provjerite popis prije zvanja servisa. To vam može uštedjeti vrijeme i novac. Popis
sadrži česte reklamacije koje nisu posljedica oštećenja u proizvodnji ili uporabi. Neke od
opisanih mogućnosti možda ne postoje na vašem proizvodu.
Hladnjak ne radi.
• je li hladnjak pravilno uključen na napajanje? Uključite utikač u utičnicu u
zidu.
• Je li pregorio osigurač utičnice na koju je priključen vaš hladnjak? Provjerite
osigurač.
Kondenzacija na stjenkama hladnjaka (MULTIZONA, KONTROLA HLAĐENJA I FLEKSI
ZONA).
• Jako hladna okolina. Često otvaranje i zatvaranje vrata. Jako vlažna okolina.
Čuvanje hrane koja sadrži tekućinu u otvorenim posudama. Ostavljanje
vrata odškrinutim. Prebacivanje termostata na hladniji stupanj.
• Smanjivanje vremena kad su vrata otvorena ili rjeđa uporaba.
• Prekrivanje hrane spremljene u otvorenim posudama odgovarajućim
materijalom.
• Obrišite kondenzat pomoću suhe krpe i provjerite ukoliko se i dalje javlja.
Kompresor ne radi
• Zaštitni termički dio kompresora će pregoriti tijekom naglih nestanaka el.
energije ili isključivanja priključaka jer tlak rashladnog sredstva u sustavu za
hlađenje hladnjaka nije jooš izbalansiran. Vaš hladnjak će početi s radom
otprilike nakon 6 minuta. Molimo nazovite servis ako se vaš hladnjak ne
uključi na kraju ovog razdoblja.
• Hladnjak je u ciklusu odmrzavanja. To je normalno za hladnjak s potpuno
automatskim odmrzavanjem. Ciklus za odmrzavanje se događa periodički.
• Vaš hladnjak nije uključen u utičnicu. Provjerite je li utikač pravilno postavljen
u utičnicu.
• Je li temperatura pravilno postavljena?
• Napajanje može biti prekinuto.
25
HR
Hladnjak radi često ili dugotrajno.
• Vaš novi hladnjak je možda širi od prethodnog. To je u potpunosti
normalno. Veći hladnjaci rade dulje.
• Sobna temperatura je možda visoka. To je u potpunosti normalno.
• Hladnjak je možda nedavno priključen na el.energiju ili je možda napunjen
hranom. Potpuno hlađenje hladnjaka može trajati nekoliko sati dulje.
• Možda su nedavno u hladnjak stavljene velike količine tople hrane. Topla
hrana uzrokuje dulji rad hladnjaka dok ne dostigne sigurnu temperaturu za
čuvanje.
• Vrata su možda često otvarana ili ostavljena odškrinuta dulje vrijeme. Topli
zrak koji je ušao u hladnjak uzrokuje da hladnjak radi dulje vrijeme. Rjeđe
otvarajte vrata.
• Vrata škrinje ili hladnjaka su možda bila odškrinuta. Provjerite jesu li vrata
čvrsto zatvorena.
• Hladnjak je postavljen na vrlo nisku temperaturu. Prilagodite temperaturu
hladnjaka na topliju razinu dok se ne postigne temperatura.
• Brtva vrata hladnjaka ili škrinje može biti prljava, pohabana, oštećena ili nije
dobro sjela. Očistite ili zamijenite brtvu. Oštećena/pokidana brtva uzrokuje
dulji rad hladnjaka da bi se održala trenutna temperatura.
Temperatura hladnjaka je vrlo niska dok je temperatura frižidera dovoljna.
• Temperatura hladnjaka je postavljena na vrlo nisku temperaturu. Prilagodite
temperaturu hladnjaka na topliji stupanj i provjerite.
Temperatura frižidera je vrlo niska dok je temperatura hladnjaka dovoljna.
• Temperatura hladnjaka je postavljena na vrlo nisku temperaturu. Prilagodite
temperaturu hladnjaka na topliji stupanj i provjerite.
Hrana koja se čuva i ladicama hladnjaka se smrzava.
• Temperatura hladnjaka je postavljena na vrlo nisku temperaturu. Prilagodite
temperaturu hladnjaka na topliji stupanj i provjerite.
Temperatura u hladnjaku ili škrinji je previsoka.
• Temperatura hladnjaka je postavljena na vrlo visoku temperaturu.
Prilagođavanje hladnjaka ima utjecaja na temperaturu škrinje. Mijenjajte
temperaturu hladnjaka ili škrinje dok temperatura hladnjaka ili škrinje ne
dosegne dovoljnu razinu.
• Vrata su možda često otvarana ili ostavljena odškrinuta dulje vrijeme.
• Vrata su možda odškrinuta, zatvorite vrata do kraja.
• Možda su nedavno u hladnjak stavljene velike količine tople hrane. Čekajte
dok hladnjak ili škrinja ne dosegnu željenu temperaturu.
• Hladnjak je možda uključen nedavno. Hlađenje hladnjaka do kraja može
potrajati.
26
HR
Buka tijekom rada se povećava kad hladnjak radi.
• Radne performanse hladnjaka se mogu promijeniti ovisno o promjenama
sobne temperature. To je normalno i ne predstavlja kvar.
Vibracije ili buka.
• Pod nije ravan ili je slab. Hladnjak se njiše kad se polako pomiče. Pazite da
je pod ravan i da je dovoljno jak da može nositi hladnjak.
• Buka može biti uzrokovana predmetima koji se nalaze na hladnjaku.
Predmeti koji stoje na hladnjaku se trebaju ukloniti.
Čuje se buka poput prolijevanja tekućine ili špricanja.
• Protok tekućine i plinova se događa u skladu s radnim principima vašeg
hladnjaka. To je normalno i ne predstavlja kvar.
Čuje se buka poput puhanja vjetra.
• Ventilatori se koriste za hlađenje hladnjaka. To je normalno i ne predstavlja
kvar.
Kondenzacija na unutarnjim stjenkama hladnjaka.
• Toplo i vlažno vrijeme povećava nastanak leda i kondenziranje. To je
normalno i ne predstavlja kvar.
• Vrata su možda ostala odškrinuta; pazite da su vrata zatvorena do kraja.
• Vrata su možda često otvarana ili ostavljena odškrinuta dulje vrijeme.
Vlaga se pojavljuje na vanjskom dijelu hladnjaka ili između vrata.
• Možda ima vlage u zraku; to je potpuno normalno kad je vrijeme vlažno.
Kad je vlažnost manja, kondenzat će nestati.
Neugodan miris unutar hladnjaka.
• Mora se očistiti unutrašnjost hladnjaka. Očistite unutrašnjost hladnjaka
spužvom, toplom ili gaziranom vodom.
• Neugodan miris možda uzrokuju neke posude ili materijali pakiranja.
Koristite neku drugu posudu ili drugačiju marku materijala za pakiranje.
Vrata se ne zatvaraju.
• Paketi hrane možda sprječavaju zatvaranje vrata. Uklonite pakete hrane koji
smetaju vratima.
• Vaš hladnjak nije potpuno uspravan na podu i njiše se kad se lagano
pomakne. Prilagodite vijke za podizanje.
• Pod nije ravan ili jak. Pazite da je pod ravan i da može nositi hladnjak.
Odjeljci za voće i povrće su zaglavljeni.
• Hrana možda dodiruje vrh ladice. Presložite hranu u ladici.
27
HR
48 8564 0001/AK
FR-DE-PT-UK-RU-HU-HR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 340 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content