close

Enter

Log in using OpenID

Agrimatco – Folijarna prihrana povrća

embedDownload
FOLIJARNA PRIHRANA
POVRĆA
ROOTEX
Rootex je snažna formula sa
visokom koncentracijom fosfora,
organskih ekstrakata, slobodnih
aminokiselina, savršena za jačanje
korijena u svim fazama rasta.
Primjena: 3 - 5 kg/ha
Pakiranje: 1 kg
IN NUTRITION
THE BEST TOTAL SOLUTION
H-85
stimulator tla
Sadrži 85% huminskih i
fulvinskih kiselina. Preporučamo
primijeniti H-85 na tla koja imaju
nizak postotak organske tvari,
strukturalne probleme, nizak
postotak dostupnih hranjiva i
nisku mikrobiološku aktivnost
zbog ne unosa stajnjaka kroz
duži vremenski period.
Primjena: 5 - 10 kg/ha
Pakiranje: 5 i 10 kg
IN NUTRITION
THE BEST TOTAL SOLUTION
BIOPLEX
TRAZEX
Tekuće foliarno gnojivo
i biostimulator.
Visoka koncentracija mikroelemenata
za folijarnu primjenu.
Primjena: 0,5 - 1 kg/ha
Pakiranje: 1 kg
Odličan za jačanje biljnih
funkcija. Sadrži makro i mikro
elemente (N, P, K, Ca, Mg, Fe,
Zn, Mn, Cu) i fitohormone:
auksin, giberelin i citokinin i
organske ekstrakte manitol,
alginske kiseline, polisaharide,
aminokiseline itd.
Primjena: 0,4 - 0,7l/ha
Pakiranje: 1l i 5l
KELATEX B
TROPICEL
Suho topivo gnojivo, dobiveno iz borne
kiseline i natrij-tetraborata, posebno
pripravljeno da spiječi pomanjkanje
bora i liječi od njegovog nedostatka.
Primjena: 1 kg/ha
Pakiranje: 1 kg i 10 kg
Poboljšava zametanje,
razvoj i obojenost plodova.
Primjena: 1 - 3 kg/ha
Pakiranje: 1 kg
CALCIUM MAINSTAY
KELATEX Fe
Kalcij (Ca)
200 g/kg (280 g/L)
Tekuće gnojivo bez dušika
za folijarnu ili zemljišnu
primjenu. Odlična je za
efikasnu opskrbu kalcijem
kroz cijeli ciklus razvoja
biljke.
Primjena: 2 - 5l/ha
Pakiranje: 5l i 20l
Suha topiva formulacija sa visokom
koncentracijom željeza, cinka, mangana,
L-aminokiselina i organskih ekstrakta,
koju treba koristiti preventivno, posebnice
kod tala gdje je pH 8 i viši, kao i kod
zemljišta sa visokim sadržajem fosfora.
Primjena: 1 - 3 kg/ha
Pakiranje: 1kg
Calcium Mainstay kalcij bez dušika
INEX
Najbolja učinkovitost i najpovoljniji na tržištu
Okvašivač, penetrator
i aktivator
1l / 2000l vode
Ne pjeni i uklanja
postojeću pjenu!
Visokokvalitetni ne-ionski,
surfaktant koji ne pjeni,
formuliran posebno za
poboljšanje performansi većine
pesticida: insekticida, fungicida,
herbicida, također pojačava
apsorpciju i translokaciju
folijarnih gnojiva.
Primjena: 0,1l/ha
Pakiranje: 1l i 5l
Primjena sredstava za zaštitu
bilja bez okvašivača Inex
- velika površinska napetost
Inex - okvašivač, aktivator
i penetrator, omogućava
bolje usvajanje
FOLIJARNA PRIHRANA POVRĆA
Uzgoj presadnica
Presađivanje
Intenzivan porast
Početak zriobe
Zrioba
Mogućnost primjene folijarno ili fertirigacijom
H-85
Rootex
Rootex
Novalon
12-48-6 +TE
Novalon
12-48-6 +TE
Amcopaste
12-30-6 m/m
Amcopaste
12-30-6 m/m
Novalon
20-20-20 +TE
Novalon
15-5-35 +TE
Novalon
0-5-35+4,5MgO
Amcopaste
13-13-13 m/m
Keymag
10-0-40 +2MgO
Bioplex
Kelatex Ca+B
Novalon
6-12-36 +3MgO
Ca Mainstay
Ca-Plex
Bioplex
Bioplex
Bioplex
Novalon
0-5-35+4,5MgO
Amcopotato
Bioplex
Kelatex Fe
Ca Mainstay
Trazex
Tropicel
Mg Mainstay
Inex
Mg Mainstay
Inex
NOVALON
NPK vodotopiva foliarna gnojiva
Primjena: 2 - 5 kg/ha
Pakiranje: 1 kg i 25 kg
Namijenjena su za folijarnu primjenu te kroz
sustave navodnjavanja kap po kap.
Brzo i lako se otapaju u vodi. Poboljšava stanje
usjeva i kvalitetu ploda, posebno utječe
na otpornost i prinos.
Optimalan izbor formulacija za pojedinu fazu uzgoja
Inex
Primjena: 5 - 20 l/ha
Pakiranje: 5 l
Primjena: 1 - 2 kg/ha
Pakiranje: 1 kg
Pakiranje: 440 g
Primjena: 0,1 l/ha
Pakiranje: 1 l
Vinka Pospišil
dipl. ing. agronomije
stručni savjetnik za SZB i gnojiva,
Slavonija i Baranja
099 738 3498
e-mail: [email protected]
Stjepan Kanižaj
direktor
dipl. ing. agronomije
stručni savjetnik za povrće,
kontinentalna Hrvatska i Istra
098 387 012
e-mail: [email protected]
Marijo Ivandić
dipl. ing. agronomije
stručni savjetnik za sjeme povrća
Slavonija i Baranja
099 308 3588
e-mail: marijo.ivandić@agrimatco-eu.com
Uprava / Skladište:
Jelengradska 12, 31208 Petrijevci
Tel: 031/398-027, Fax: 031/398-028
Ivica Vrankulj
dipl. ing. agronomije
stručni savjetnik za područje
Dalmacije
099 738 31 38
e-mail: [email protected]
Skladište sjemena povrća:
Antuna Gottlieba 3, 10090 Zagreb
Tel: 01/3461-954, Fax: 01/3453-106
Sve informacije iz kataloga su informativnog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o
tipu tla, PH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu i ili sorti, načinu uzgoja i drugi faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
5 523 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content