close

Enter

Log in using OpenID

CMPKatalogLes - HR popr160320

embedDownload
STRUČNOST BEZ GRANICE
KATALOG
Roto predstavništva U Avstriji i v Švicarskoj:
Austrija:
Roto Frank Eisenwarenfabrik AG
A-8401 Kalsdorf
Telefon: + 43 (0)31 35 / 5 04-0
Telefax: + 43 (0)31 35 / 5 27 27
e-mail: [email protected],
Internet: www.roto.de
Švicarska:Roto Frank AG
Bernstrasse 390
CH-8953 Dietikon
Telefon: + 41 (0)1 / 7 45 85 55
Telefax: + 41 (0)1 / 7 45 85 56
e-mail: [email protected]
Roto predstavništva u Njemačkoj:
Verkaufsbüro Süd
Röthenbacher Hauptstraβe 50
D-90449 Nürnberg
Telefon: + 49 (0)9 11 / 9 67 47 0
Telefax: + 49 (0)9 11 / 9 67 47 27
Roto Compact S
Kundencenter Nord
Brandenburg-Park
Seestraβe 8
D-14974 Genshagen
Telefon: + 49 (0)33 78 / 86 70 0
Telefax: + 49 (0)33 78 / 86 70 66
Trgovačka poduzeća KOVINOPLASTIKE LOŽ d.d. u inozemstvu:
Kovinoplastika Zagreb d.o.o.
Kovinska 29
HR-10000 Zagreb
Telefon: +385 1 / 34 51 599
Telefax: +385 1 / 34 98 127
[email protected]
Kovinoplastika d.o.o., Sarajeva
Safeta Zajke 107
BIH-Sarajevo
Telefon: +387 33 / 674 225
Telefax: +387 33 / 674 229
[email protected]
Lož d.o.o. Beograd
Ulica Krenjesevačka bb
SCG - 22310 Šimanovci
Telefon: +381 22 / 80 - 175
+381 22 / 80 - 176
+381 22 / 80 - 110
Telefax: +381 22 / 80 - 050
[email protected]
Št. kataloga
KK0129.07
PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO TEHNIČNIH SPREMEMB
Roto Frank AG
Stuttgarter Straβe 145-149 • D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: + 49 (0)7 11 / 75 98 -0 • Telefax: + 49 (0)7 11 / 75 98 – 253
E-mail: [email protected] • Internet: www.roto.de
Okretno nagibni okov
za drvene prozore i balkonska vrata
Kovinoplastika Lož d.d., Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu
telefon: +386 1 70 95 100, telefax: +386 1 70 58 466
e-mail: [email protected], http://www.kovinoplastika.si
Roto Compact S
Opća uputstva
Ležajna strana E5
12
18
9
1.
2.
3.
4.
Za osiguranje stalne funkcionalnosti okova potrebno je
pridržavati se slijedeceg:
Stručna montaža dijelova okova sukladna priloženim
uputstvima za ugradnju
Stručna montaža elementa kod ugradnje prozora.
Proizvođač prozora mora korisniku isporučiti uputstva za
uporabu i održavanje, a po potrebi i smjernice o jamstvu za
proizvode.
Okov kao cjelina sastoji se isključivo iz originalnih
dijelova ROTO sustava. Istovremena uporaba dijelova
okova iz drugih sustava isključuje svako jamstvo za
proizvode.
Za pričvrščivanje dijelova okova upotrebljavaju se srebrno
pocinčani građevinski čelini vijci 3,5/4,0.....
Proizvođač prozora mora osigurati dovoljnu količinu dijelova za
pričvrščivanje okova, a po potrebi se kod montaže može uključiti
i proizvođač vijaka.
Kod pričvrščenja sigurnosno mjerodavnih-nosivih dijelova
okova, kao što su ležaj škara i kutni ležaj, okomita sila kidanja na
razini krila mora doseći vrijednosti sukladne vrijednostima u
slijedećoj tablici (vrijednosti sile u ovisnosti o težini krila po RALRG 607/3).
Teža krila v kg
60
70
80
90
100
110
120
130
Vlečna sila v N*
1650
1900
2200
2450
2700
3000
3250
3500
*Dozvoljeno odstupanje - 10%.
Navedene vrijednosti se nanose na ležaj škara, a vrijede i za
kutni ležaj, ako je njegova ugradnja izvedena sukladno ležaju
škara.
U slučaju osjetljivih vrsta drva (npr.: hrast, mahagonij,...)
potrebno je utor za okov zaštititi sa lakom prije same montaže.
Ne smiju se koristiti brtve s kiselinskom mrežnom strukturom, jer
njihova primjena vrlo lako dovodi do korozije dijelova okova
Potrebno je pridržavati tehnike ostakljivanja prozora.
Proizvođač okova ne odgovara za funkcionalne poremečaje, ili
oštečenja okova, kao i tim okovom opremljenih prozora ili
balkonskih vrata, ako su oni posljedica nedovoljene sastavnice,
nepoštivanja uvjeta ugradnje ili dijagrama primjene.
Jamstvo je ograničeno isključivo na originalne Roto dijelove
okova.
Roto Compact S
Smjernice k jamstvu proizvoda
Okretno- nagibni okov za prozore i balkonska vrata
U skladu s odgovornošću proizvođača
za njegove proizvode, definirano
Zakonom o zaštiti potrošača (Zakon o
zaštiti potrošača, dio II, glava članak
14), potrebno je pridržavati se slijedećih informacija o okretnom i
okretno-nagibnom okovu za prozorska krila. Nepridržavanje slijedećih
informacija proizvođača oslobađa
svake odgovornosti.
1.
Informacije o
njegovoj primjeni
proizvodu
i
U smislu te definicije, okretni i
okretno-nagibni okov je takav okov,
koji se koristi za ugradnju na okretne i
okretno-nagibne prozore kod visokogradnje. Služi za otvaranje prozora i
prozorskih krila pomoću kvake u
nagibni položaj, ili pomoću škaraste
izvedbe
u
dozvoljenu
nagibnu
poziciju.
Okretni i okretno-nagibni okov se
koristi na okomito ugrađenim prozorima i balkonskim vratima od drva,
plastičnih masa, aluminija ili čelika te
od
kombinacija
tih
materijala.
Funkcija okretnog i okretno-nagibnog
okova je zatvaranje prozora i prozorskih krila te njihovo otvaranje u različite položaje prozračivanja. Prilikom
zatvaranja potrebno je nadjačati otpor
brtve.
Sve odstupajuće od gore navedenog
nije u skladu s osnovnom namjenom
okova.
Protuprovalni
prozori
i
balkonska vrata, prozori i balkonska
vrata za vlažne prostore, te ugradnja
u područjima s agresivnim korozijskim uvjetima, zahtijevaju specijalni
okov s posebno dogovorenim uvjetima i prilagođen svakom slučaju
ugradnje posebno.
Otvoreni prozori i prozorska krila
imaju zaštitnu funkciju i ne udovoljavaju zahtjevima kao što su;
djelomično brtvljenje, sigurnost kod
jakih padavina, zvučna i toplinska
izolacija, te protuprovalna zaštita.
Kod vjetrovitog vremena, kao i kod
propuha prozori i prozorska krila
moraju biti zatvorena i zaključana.
Pod vjetrovitim vremenom i propuhom se, u smislu te definicije,
podrazumjevaju takvi uvjeti, kad se
prozor ili prozorsko krilo u jednom od
otvorenih položaja uslijed zračnog
tlaka ili zračnoga vrtloga samo od
sebe nekontrolirano otvara ili zatvara.
Fiksna
otvorenost
prozora
i
prozorskog krila lako se postiže
ugradnjom
okova.
dodatnih
elemenata
Otpornost protiv djelovanja vjetra u
zatvorenom i zaključanom položaju
prozora, je ovisna o konkretnoj
konstrukciji prozora i balkonskih
vrata. U slučaju, da moraju biti u
skladu s standardom DIN EN 12210
(posebno testno opterećenje p3),
potrebno je u kombinaciji s
konkretnom prozorskom konstrukcijom i materijalom od kojega je
prozorski okvir, uskladiti i posebno
izabrati odgovarajući sastav okova.
Općenito, okretni i okretno-nagibni
okov zadovoljava zahtjeve u skladu s
standardom DIN 18025, koji se
odnosi na građevine otvorenog tipa.
Ipak su u tu svrhu potrebni posebni
dogovori
i
usklađenost
glede
odgovarajućeg sastava okova, te
ugradnje okova na prozorima i
balkonskim vratima.
2. Pogrešna primjena proizvoda
Pod pogrešnom primjenom okretnonagibnog okova za prozore i
balkonska vrata (tj. primjena, koja
nije u skladu s osnovnom namjenom
proizvoda) prvenstveno se podrazumijeva:
-
stavljanje
prepreka
između
prozorskog okvira i krila u
otvorenom položaju, čime je
onemogućena pravilna primjena
proizvoda,
-
kad su prozor ili prozorsko krilo
izrađeni
u
suprotnosti
s
uputstvima za primjenu ili
nekontrolirano (npr. zbog vjetra)
potisnuti
prema
prozorskoj
špaleti, tako da su okov,
materijal prozorskog okvira ili
drugi dijelovi prozora odnosno
prozorskog krila, oštećeni ili
uništeni,
-
djelovanje dodatnih opterećenja
na prozor ili prozorsko krilo
(npr. ako se djeca ljuljaju na
prozorskom krilu),
-
posezanje
u
utor
između
prozorskog okvira i krila prilikom
zatvaranja prozora ili balkonskih
vrata (opasnost od ozljeda).
3. Jamstvo proizvoda
Pojedini sastav okova može se
sastojati samo od elemenata okova iz
sustava Roto Compact S. Kod
nepravilno izvedene montaže okova
i/ili kod primjene neoriginalnih,
odnosno od strane proizvođača
nepotvrđenih dodatnih dijelova, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. Za stručnu ugradnju okova
potrebno je uvažavati »Izvedbene
odredbe za ugradnju nosivih dijelova
okova na ležajnoj strani prozora«.
4. Značajke proizvoda
4.1 Najveća težina krila
Najveća težina krila za pojedinu
izvedbu
okova
nesmije
biti
premašena. Sastavni element s
najmanjom dopuštenom nosivosti
određuje najveću težinu prozorskog
krila. Potrebno je uvažavati dijagrame
primjene i odabir sastavnih dijelova
okova.
4.2 Veličina prozorskog krila
Na stanici 34 prikazani dijagrami
primjene
pokazuju
povezanost
između dozvoljene širine i visine krila
u utoru, u ovisnosti o različitim
težinama stakla, odn. o ukupnoj težini
stakla. Tako izračunate dimenzije krila
u utoru, odn. veličina krila, kao i
maksimalna težina krila, ni u kojem
slučaju ne smiju biti premašeni.
4.3 Odabir sastava okova
Potrebno
je
uvažavati
propise
proizvođača, koji određuje odabir
sastava
okova
(npr.
umetanje
dodatnih škara, odabir okova za
protuprovalne prozore i balkonska
vrata).
5. Održavanje proizvoda
fenol, taninska kislina itd.) mogu
u kombinaciji s manjom količinom
kondenzirane vode brzo dovesti
do korozije na dijelovima okova.
Kod pojave tako agresivnih para
potrebno je generalno osigurati
temeljito prozračivanje utora na
prozorima i balkonskim vratima.
To se posebno odnosi na prozore
i balkonska vrata od hrastovog
drva, kao i kod drugih vrsta drva
s visokim udjelom taninske
kiseline,
Kod dijelova okova mjerodavnih za
sigurnost, potrebno je barem jednom
godišnje provjeriti tjesnost nalijeganja
i njihovu zaštitu. Prema potrebi se
pričvrsni
vijci
priviju,
odnosno
promijene
sastavni dijelovi. Pored
tog
potrebno je barem jednom
godišnje izvršiti slijedeće radnje
održavanja:
-
-
podmazivanje i kontrola funkcije
svih pomičnih dijelova i svih
zatvornih mjesta okretnog i
okretno-nagibnog okova.
kod čišćenja smiju se koristiti
samo takva sredstva za čišćenje i
održavanje koja ne smanjuju
antikorozijsku zaštitu okova.
Podešavanje okova, posebno na
području kutnog ležaja i ležaja škara,
kao i izmjenu pojedinih dijelova
okova, te postavljanje i skidanje
prozorskog krila, moraju vršiti stručno
osposobljene osobe.
Kod površinske obrade prozora i
balkonskih vrata (npr. lakiranje),
potrebno je sve dijelove okova iz te
obrade isključiti, te zaštititi od
mogućih onečišćenja kod obrade.
5.1 Održavanje kvalitete
površinske obrade
U normalnim klimatskim uvjetima
korozija
elektrolitski
nanešenih
cinkovih slojeva ne počinje, ukoliko na
dijelovima
okova
ne
nastaje
kondenzirana voda ili se trenutno
nastala kondenzirana voda brzo
posuši.
Za dugoročno očuvanje kvalitete
površinske obrade i sprečavanje
štetnih utjecaja korozije, potrebno je
pridržavati se slijedećih naputaka:
-
-
-
-
okov i prozorske utore potrebno
je, posebno u fazi gradnje
temeljito prozračiti, tako da nisu
izloženi
utjecaju vlage kao i
nastajanju kondenzirane vode,
okov je potrebno zaštititi od
oblaganja i onečišćenja građevnim materijalima (npr. vapno,
prah, cement itd.),
agresivne pare u prozorskom
utoru (npr. mravlja i octena
kiselina, amonijak, amino kao i
amonijakovi spojevi, aldehidi,
-
nadalje, ne smiju se koristiti brtve
s
octenom
ili
kiselinskom
mrežnom strukturom, kao i takve
koje sadrže gore navedene
komponente, jer takav izravni
dodir s brtvom, kao i njezina
izparenja korodiraju površinu
okova,
okov se smije čistiti samo blagim
ph-neutralnim sredstvima za
čišćenje u razrijeđenom obliku. U
niukojem slučaju ne smiju se
koristiti agresivna, kisela sredstva
za čišćenje ili poliranje, koja
sadrže u gornjem odlomku
navedene sastojke.
6. Informacije i uputstva
Za ispunjavanje dužnosti informiranja
i davanja uputstava, kao i vršenja
poslova održavanja dijelova u skladu
s »Zakonom o zaštiti potrošača«, na
raspolaganju su slijedeća izdanja:
-
za projektante »Projektna dokumentacija«
-
za trgovce »Katalozi«
-
za
proizvođače
prozora
i
balkonskih vrata »Upute za
ugradnju « i »Montažni nacrti«
-
za investitore i korisnike »Upute
za održavanje i čišćenje« kao i
»Upute za korištenje«.
Za osiguranje funkcionalnosti okretnog i okretno-nagibnog okova kod
prozora i balkonskih vrata:
-
projektanti su dužni od proizvođača ili trgovca zahtijevati
informacije o proizvodu i njih se
pridržavati,
-
trgovci su dužni uvažavati
informacije o proizvodu, te ih, kao
i uputstva za ugradnju, montažne
nacrte, uputstva za održavanje i
čišćenje, te uputstva za korištenje, zahtijevati od proizvođača
i posredovati ih proizvođačima
prozora i balkonskih vrata,
-
proizvođači prozora i balkonskih
vrata
dužni
su
uvažavati
informacije o proizvodu, te od
proizvođača ili trgovca posebno
zahtijevati uputstva za održavanje i čišćenje kao i uputstva za
korištenje, te ih posredovati
investitorima i korisnicima.
7. Korištenje sličnih vrsta okova
Različite inačice pojedinog sustava
okova npr. nagibni okov – potrebno
je, obzirom na značajke sastava
okova, obrađivati sukladno informacijama o proizvodu, namjeni primjene,
pogrešnom korištenju, značajkama
prizvoda, održavanju, te informacijama i uputstvima.
Pregled okova
5
Krilo
Okvir
18
3
1b
Pokrivne kapice prema upitu
Pri FFH manjem od 500 mm potrebno je upotrebiti graničnik kipanja.
4
Pokrivne kapice namjestiti prije
namještaja krila
Okretno nagibni okov
Pregled okova
Škare E5, sistem 12/18-9
Područje primjene
Širina krila u utoru FFB
Visina krila u utoru FFH
Težina krila
Širina krila
u utoru
350 461 601 801 1001120114011601180120012201-
Visina poluolive
460
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
Dužina
pogona
325
465
665
865
1065
1265
1465
1665
1865
2065
2265
Artikl
811 - 1600
339 358
339 359
339 360
1006782
339 362
339 363
339 364
339 365
339 366
339 367
339 368
620
1000
1400
1800
2000
2400
Visina poluolive
233
311
501
701
800
1001
310
500
700
800
1000
1200
Dužina
pogona
350
730
1130
1530
1730
2130
Ležaj škara E5 12/18-9 sa čepovima
230 186
Svornjak
227 354
Srednji zatvarač, okomiti i vodoravni
339 376
339 377
Širina krila
u utoru
Visina krila
u utoru
811 1210
1211 1500
1501 1600
Vrata
810
1201
1501
1801
1200
1500
1800
2400
Artikl
500/610
650/770
800/930
1450/1570
Kutna spona E5 12/18-9 ÜD
339 369
341 780
339 371
339 372
339 373
339 374
Kutni ležaj E5 12/18-9 sa čepovima
14
Artikl
Veličina /
Ukupna dužina
Kutna spona E5 12/18-9
DK pogon M - spojni, odmak trna 14,5mm
465
621
1001
1401
1600
2001
L 344 026
D 344 027
L 344 028
D 344 029
L 344 030
D 344 031
611 - 810
Priključak pogona FFH < 1000
Priključak pogona FFH > 1000
Visina krila
u utoru
Artikl
310 - 610
DK pogon - spojni, odmak trna 14,5mm
Visina krila
u utoru
Veličina
339 379
339 380
339 381
339 382
L
D
L
D
245 751
245 752
245 737
245 738
L 230 396
D 230 397
Naslon osigurača otvaranja - krilni dio
Okvirni dijelovi(ovisni o vrsti profila) - gledaj tablicu str.20
Zaskočni čep
Kutnik 1
260 477
15
Naslon osigurača otvaranja - okvirni dio
16
DK zatvorni element
17
Zatvorni element
18
Zaskočnik
339 341
Posebni kutnik 1
(FFH < 350mm; FFB < 410mm)
1043419
Vodilo škara
Širina krila
u utoru
Tip / Dužina
310 - 610
611 - 810
811 - 1010
1011 - 1210
1211 - 1410
1411 - 1600
250/ 475
350/ 675
500/ 875
500/1075
500/1275
500/1475 spojno
Dodatne škare (FFB iznad 1400mm)
3
Artikl
339 335
339 336
339 337
339 338
339 339
1007579
1033256
3
Osigurač otvaranja i srednji zatvarač donji, nije moguče ugraditi
Osigurač otvaranja iznad poluolive
Uporaba CMP dodatnih škara uvijek u kombinaciji sa posebnim
kutnikom SAP KPL: 1033253
5
Pregled okova
6
Krilo
Okvir
18
3
1
5a
4
Pokrivne kapice prema upitu
Pri FFH manjem od 500 mm potrebno je upotrjebiti graničnik kipanja.
6
Pokrivne kapice namjestiti prijje
namještanja krila.
Okretno nagibni okov - koncept Dki - osnovna sigurnost
Pregled okova
Škarje E5, sistem 12/18-9
46
Širina krila
u utoru
Artikl
Veličina
L 344 026
D 344 027
L 344 028
D 344 029
L 344 030
D 344 031
310 - 610
DKi pogon, odmak trna 14,5mm
Visina krila
u utoru
460 601 801 1001120114011601180120012201-
Visina poluolive
Dužina
pogona
611 - 810
Artikl
811 - 1600
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
465
665
865
1065
1265
1465
1665
1865
2065
2265
Priključak pogona
1051265
1051266
1051267
1051268
1051269
1051270
1051271
1051257
1051258
1051259
Ležaj škara E5 12/18-9 sa čepovima
230 186
Svornjak
227 354
Srednji zatvarač, okomiti
Visina krila
u utoru
810
1201
1501
1801
1011155
Vrata
DK pogon M, odmak trna 14,5mm
Visina krila
u utoru
Visina poluolive
Dužina
pogona
465
621
1001
1401
1600
2001
233
311
501
701
800
1001
350
730
1130
1530
1730
2130
620
1000
1400
1800
2000
2400
10332563
Dodatne škare (FFB iznad 1400mm)
Područje primjene
Širina krila u utoru FFB
Visina krila u utoru FFH
Težina krila
310
500
700
800
1000
1200
Sigurnosni kutni zatvarač
1
Sigurnosni kutni zatvarač s produž. 1
1007492
1007493
Kutnik 1
339 341
500/610
650/770
800/930
1450/1570
1200
1500
1800
2400
Širina krila
u utoru
339 369
341 780
339 371
339 372
339 373
339 374
Zaskočni čep
Artikl
339 379
339 380
339 381
339 382
Srednji zatvarač, vodoravni
Artikl
260 477
Veličina /
Ukupna dužina
1101
Artikl
Veličina /
Ukupna dužina
1600
600
Kutna spona E5 12/18-9
Kutna spona E5 12/18-9 ÜD
Kutni ležaj E5 12/18-9 sa čepovima
1033104
L
D
L
D
245 751
245 752
245 737
245 738
L 230 396
D 230 397
Osigurač otvaranja - krilni dio
Krilni dio (ovisni o vrsti profila) - gledaj tablicu str.20
Kutnik 1
1007488
Posebni kutnik 1
(FFH < 350mm; FFB < 410mm)
1043419
Naslon osigurača otvaranja - krilni dio
Dki zatvorni element
Zatvorni element
Vodilo škara
3
Širina krila
u utoru
Tip/ Dužina
310 - 610
611 - 810
811 - 1010
1011 - 1210
1211 - 1410
1411 - 1600
250/ 475
350/ 675
500/ 875
500/1075
500/1275
500/1475
Zaskočnik
Artikl
339 335
339 336
339 337
339 338
339 339
1007579
Osigurač otvaranja i srednnji zatvarač donji, nije moguče ugraditi
Osigurač otvaranja iznad poluolive
Uporaba CMP dodatnih škara uvijek u kombinaciji sa posebnim
kutnikom SAP KPL: 1033253
7
Pregled okovja
6a
3
18
8
Okretni okov
Pregled okova
Područje primjene
Širina krila u utoru FFB
Visina krila u utoru FFH
Težina krila
310 - 1600 mm
350 - 2400 mm
max. 130 kg
Okvirni dijelovii (ovisni o vrsti profila) - gledaj tablicu str.20
DK pogon, odmak trna 14,5mm
Visina krila
u utoru
350 461 601 801 1001120114011601180120012201-
Visina poluolive
DK zatvorni element
Dužina
pogona
460
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
Artikl
Zatvorni element
339 358
339 359
339 360
1006782
339 362
339 363
339 364
339 365
339 366
339 367
339 368
325
465
665
865
1065
1265
1465
1665
1865
2065
2265
Nastavak pogona
341 778
Zaskočni čep
260 477
Zaskočnik
Srednji zatvornik skriveni - krilo
Srednji zatvornik skriveni - okvir
Graničnik 90
Srednji zatvarača, vodoravni
Širina krila
u utoru
811
1211
1501
1210
1500
1600
Artikl
Veličina /
Ukupna dužina
500/610
650/770
800/930
339 379
339 380
339 381
Vodilo spone škara
230 582
Spona škara E5 12/18-9 utor
L 331 513
D 331 514
Spona škara E5 12/18-9
L 280 782
D 280 783
Kutna spona E5 12/18-9
L
D
L
D
Kutna spona E5 12/18-9 ÜD
Kutni ležaj E5 12/18-9 sa čepovima
Naslon osigurača otvaranja - okvirni dio
245 751
245 752
245 737
245 738
L 230 396
D 230 397
Ležaj škara E5 12/18-9 sa čepovima
230 186
Svornjak
227 354
Osigurač otvaranja - krilni dio
Osigurač otvaranja i srednji zatvarač donji, nije moguće ugraditi
9
341 779
Pregled okovja
10
Nagibni okov
Pregled okova
Područje primjene
Širina krila u utoru FFB
Visina krila u utoru FFH
Težina krila
620 - 1800
350 - 1200
max. 80 kg
DK pogon M, odmak trna 14,5mm
Visina krila
u utoru
Visina poluolive
Dužina
pogona
620
1001
1401
1600
2001
311
501
701
800
1001
730
1130
1530
1730
2130
1000
1400
1800
2000
2400
500
700
800
1000
1200
Artikl
341 780
339 371
339 372
339 373
339 374
Nastavak pogona 1
341 778
Srednji zatvarač, okomiti
Visina krila
u utoru
801
1200
Artikl
Veličina /
Ukupna dužina
500/610
339 379
Ležaj škara E5 12/18-9 sa čepovima
230 186
Svornjak
227 354
Utorne škare
339 392
Utorna srednja spona E5, sistem 12/18-9 utor
Artikl
Regulacijska
Neregulacijska
L 245 741
D 245 742
Utorna srednja spona E5, sistem 12/18-9
Artikl
Regulacijska
Neregulacijska
L 230 620
D 230 622
Okvirni dio (ovisni o vrsti profila) - gledaj tablicu str.20
Zatvorni element
11
Dvokrilni prozor
Pregled okova
Škare E5, sistem 12/18-9
Područje primjene
Širina krila u utoru FFB
Visina krila u utoru FFH
Težina krila
Širina krila
u utoru
350 461 601 801 1001120114011601180120012201-
Artikl
L 344 026
D 344 027
L 344 028
D 344 029
L 344 030
D 344 031
310 - 610
611 - 810
DK pogonon, odmak trna 14,5mm
Visina krila
u utoru
Veličina
Visina poluolive
460
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
Dužina
pogona
325
465
665
865
1065
1265
1465
1665
1865
2065
2265
Priključak pogona FFH < 1000
Priključak pogona FFH > 1000
Artikl
811 - 1600
339 358
339 359
339 360
1006782
339 362
339 363
339 364
339 365
339 366
339 367
339 368
Ležaj škara E5 12/18-9 sa čepovima
230 186
Svornjak
227 354
Srednji zatvarač okomiti i vodoravni
339 376
339 377
Širina krila
u utoru
Višina krila
u utoru
811 1210
1211 1500
1501 1600
Vrata
810
1201
1501
1801
1200
1500
1800
2400
Veličina /
Ukupna duž.
500/610
650/770
800/930
1450/1570
Kutna spona E5 12/18-9
DK pogon M, odmak trna 14,5mm
Visina krila
u utoru
Visina polulive
Dužina
pogona
465
621
1001
1401
1600
2001
233
311
501
701
800
1001
350
730
1130
1530
1730
2130
a
620
1000
1400
1800
2000
2400
310
500
700
800
1000
1200
Kutna spona E5 12/18-9 ÜD
Artikl
339 369
341 780
339 371
339 372
339 373
339 374
Zaskočni čep
260 477
Kutnik 1
339 341
Posebni kutnik sa izlazom
(FFB < 410mm)
1042103
Posebni kutnik 1
(FFH < 350mm)
1043419
Tip / Dužina
310 - 610
611 - 810
811 - 1010
1011 - 1210
1211 - 1410
1411 - 1600
250/ 475
350/ 675
500/ 875
500/1075
500/1275
500/1475
Dodatne škare (FFB iznad 1400mm)
L
D
L
D
245 751
245 752
245 737
245 738
Kutni ležaj E5 12/18-9 sa čepovima
L 230 396
D 230 397
Osigurač otvaranja - krilni dio
L 339 398
D 339 399
Čeoni pogon K
Čeoni pogon M
L 339 396
D 339 397
Okvirni dijelovi(ovisni o vrsti profila)-gledaj tablicu str.20
Zatvorni element
Zaskočnik
Artikl
Upadnica za dvokrilni prozor
339 335
339 336
339 337
339 338
339 339
1007579
10332563
Osigurač otvaranja i srednnji zatvarač donji, nije moguče ugraditi
3
339 379
339 380
339 381
339 382
Naslon osigurača otvaranja
Vodilo škara
Širina krila
u utoru
Artikl
Osigurač otvaranja iznad poluolive
Uporaba CMP dodatnih škara uvijek u kombinaciji sa posebnim
kutnikom SAP KPL: 1033253
12
260 459
Pregled okova
20
16
10
18
16
8
16
9
16
6
24
4
4
10
9
7
5a
25
20
21
5b
Krilo
26
11
Okvir
3
23
22
16
2
17
1
15
19
R
R
14
1b
12
25
12
12
12
11
11
16
13
19
Čeoni pogon, konstantna visina ručke
Visina krila
u utoru
Visina
ručke
Dužina
4 60 … 600
601 … 800
8 01 … 1000
1001 … 1200
1201 … 1400
1401 … 1600
16 01 … 1800
1801 … 2000
2001 … 2200
2201 … 2400
250
250
250
350
350
350
350
560
560
560
865
665
865
1065
1265
1465
1665
1865
2065
2265
20
21
22
Srednji zatvornik skriveni - okvirni dio
23
Srednji zatvornik skriveni - krilni dio
24
Produžetak pogona 600 1
25
Rubni zasun
Artikl
339 383
339 384
339 383
339 385
339 386
339 387
339 388
339 389
339 390
339 391
Spona škara 12/18-9 L
Spona škara 12/18-9 D
280 782
280 783
Spona škara 12/18-9 L (utorna)
Spona škara 12/18-9 D (utorna)
331 513
331 514
Vodilo spone škara
230 582
13
16
18
Tip
Rubni zasun euronut
Rubni zasun 7/8-20
Rubni zasun eurofalz 18
Rubni zasun eurofalz 22
Rubni zasun 7/8-18L
Rubni zasun 7/8-18D
26
Artikl
259 613
365 266
365 267
1007368
365 264
365 265
Zatvorni element za čeoni pogon
Zatvorni element K
Zatvorni element M
13
339 378
339 394
339 395
Dvokrilni prozor - koncept DKi
Predgled okova
Područje primjene
Širina krila u utoru FFB
Visina krila u utoru FFH
Težina krila
460
Škare E5, sistem 12/18-9
Širina krila
u utoru
460 601 801 1001120114011601180120012201-
Visina poluolive
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
Dužina
pogona
465
665
865
1065
1265
1465
1665
1865
2065
2265
Priključak pogona
Veličina
Artikl
L 344 026
D 344 027
L 344 028
D 344 029
L 344 030
D 344 031
310 - 610
Dki pogon - spojna, odmak trna 14,5mm
Visina krila
u utoru
1033256 3
Dodatne škare (FFB iznad 1400mm)
Artikl
611 - 810
1051265
1051266
1051267
1051268
1051269
1051270
1051271
1051257
1051258
1051259
811 - 1600
Ležaj škara E5 12/18-9 sa čepovima
230 186
Svornjak
227 354
Srednji zatvarač, okomiti
Visina krila
u utoru
810
1201
1501
1801
1011155
Vrata
1200
1500
1800
2400
Veličina /
Ukupna duž.
Artikl
500/610
650/770
800/930
1450/1570
339 379
339 380
339 381
339 382
DK pogon M - spojna, odmak trna 14,5mm
Visina krila
u utoru
Visina poluolive
465
621
1001
1401
1600
2001
233
311
501
701
800
1001
620
1000
1400
1800
2000
2400
310
500
700
800
1000
1200
Dužina
pogona
350
730
1130
1530
1730
2130
Zaskočni čep
b
SrednjI zatvarač, vodoravni
Artikl
339 369
341 780
339 371
339 372
339 373
339 374
Širina krila
u utoru
Veličina /
Ukupna dužina
1101
600
1600
Kutna spona E5 12/18-9
Kutna spona E5 12/18-9 ÜD
Artikl
255 281
L
D
L
D
245 751
245 752
245 737
245 738
260 477
Sigurnosni kutni zatvarač
1
Sigurnosni kutni zatvarač sa produž. 1
1007492
1007493
Kutnik 1
339 341
Kutnik 1
1007488
Posebni kutnik sa izlazom
(FFB < 410mm)
1042103
Posebni kutnik 1
(FFH < 350mm)
1043419
Kutni ležaj E5 12/18-9 sa čepovima
L 230 396
D 230 397
Naslon osigurača otvaranja- krilni dio
L 339 398
D 339 399
Naslon osigurača otvaranja - čeoni pogon
Čeoni pogon K
Čeoni pogon M
339 396
339 397
Okvirni dijelovi (ovisni o vrsti profila)-gledaj tablicu str.20
Zatvorni element
Vodilo škara
Širina krila
u utoru
Tip / Dužina
310 - 610
611 - 810
811 - 1010
1011 - 1210
1211 - 1410
1411 - 1600
250/ 475
350/ 675
500/ 875
500/1075
500/1275
500/1475
Zaskočnik
Artikl
Upadnica za dvokrilni prozor
339 335
339 336
339 337
339 338
339 339
1007579
Dki zatvorni element
Osigurač otvaranja i srednnji zatvarač donji, nije moguče ugraditi
3
Osigurač otvaranja iznad poluolive
Uporaba CMP dodatnih škara uvijek u kombinaciji sa posebnim
kutnikom SAP KPL: 1033253
14
260 459
Pregled okovja
10
16
21
16
18
9
16
10
16
7
25
5
5
10a
10a
8
22
6a
21
26
6b
Krilo
27
11
Okvir
3
24
23
2
17
16
1
15
R
R
20
14
1b
5a
26
12
12
12
4
11
16
13
20
Visina
ručke
Dužina
v 460
utoru… 600
601 … 800
801 … 1000
1001 … 1200
1201 … 1400
1401 … 1600
1601 … 1800
1801 … 2000
2001 … 2200
2201 … 2400
250
ročke
250
250
350
350
350
350
560
560
560
865
665
865
1065
1265
1465
1665
1865
2065
2265
21
22
23
Srednji zatvornik skriveni - okvirni dio
24
Srednji zatvornik skriveni - krilni dio
25
Produžetak pogona 1
Artikl
339 383
Številka
339 384
339 383
339 385
339 386
339 387
339 388
339 389
339 390
339 391
Spona škara 12/18-9 L
Spona škara 12/18-9 D
280 782
280 783
Spona škara 12/18-9 L (utorna)
Spona škara 12/18-9 D (utorna)
331 513
331 514
Vodilo spone škara
230 582
600
339 378
Rubni zasun
Tip
Artikl
Rubni zasun euronut
Rubni zasun 7/8-20
Rubni zasun eurofalz 18
Rubni zasun eurofalz 22
Rubni zasun 7/8-18L
Rubni zasun 7/8-18D
259 613
365 266
365 267
1007368
365 264
365 265
26
27
Zatvorni element za čeoni pogon
Zatvorni element K
Zatvorni element M
15
16
19
18
Čeoni pogon, konstantna visina ručke
Visina krila
u utoru
13
11a
339 394
339 395
Pregled okovja
16
Lučni prozor
Pregled okova
Područje primjene
Širina krila u utoru FFB
Visina krila u utoru FFH
Težina krila
Ležaj škara E5 12/18-9 , reg. sa čepovima 245 708
400 - 1300 mm
500 - 1900 mm
max. 80 kg
Svornjak
PO Kutna spona E5 12/18-9
L 230 362
D 230 363
Kutni ležaj E5 12/18-9 sa čepovima
L 230 396
D 230 397
DK pogon - spojna, odmak trna 14,5mm
Visina krila
u utoru
500 601 801 1001120114011601180120012201-
Visina poluolive
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
Dužina
pogona
Artikl
339 359
339 360
1006782
339 362
339 363
339 364
339 365
339 366
339 367
339 368
465
665
865
1065
1265
1465
1665
1865
2065
2265
Zaskočka
260 477
Kutnik 110
1007491
PO Osnovna garnitura E5 12/18-9 1
245 703
Osiguraač otvaranja - krilni dio
Krilni dijelovi(ovisni o vrsti profila) - gledaj tablicu str.20
Naslon osigurača otvaranja - okvirni dio
DK zatvorni element
Zatvorni element
Zaskočnik
PO Srednji zatvarač, okomiti
Širina krila
u utoru
Dužina
400 501 701 901 1101 -
280
440
640
840
1040
500
700
900
1100
1300
Artikl
245 728
245 729
245 730
245 731
245 732
PO Srednji zatvarač, okomiti
Visina krila
u utoru
Dužina
Artikl
500 - 700
701 - 900
901 - 1100
1101 - 1300
1301 - 1500
1501 - 1700
1701 - 1900
420
620
820
1020
1220 2
1420 2
1620 2
245 715
245 717
245 719
245 721
245 723
245 725
245 727
PO Kutnik
255 273
PO Dodatne škare (FFB > 900)
245 764
PO Srednji zatvarač
590 spojni
750
2
2
227 354
245 734
245 736
17
Pregled okova
18
Trapezni prozor
Pregled okova
Područje primjene
Širina krila u utoru FFB
Visina krila u utoru FFH
Težina krila
Ležaj škara E5 12/18-9 , reg., sa čepovima 245 708
400 - 1300 mm
600 - 1900 mm
max. 80 kg
Svornjak
PO Kutna spona E5 12/18-9
L 230 362
D 230 363
Kutni ležaj E5 12/18-9 sa čepovima
L 230 396
D 230 397
DK pogon - spojni, odmak trna 14,5mm
Visina krila
u utoru
600 801 1001120114011601180120012201-
Visina poluolive
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
Dužina
pogona
665
865
1065
1265
1465
1665
1865
2065
2265
Artikl
339 360
1006782
339 362
339 363
339 364
339 365
339 366
339 367
339 368
Naslon osigurača otvaranja - okvirni dio
Okvirni dijelovi (ovisni o vrsti profila)-gledaj tablicu str.20
Naslon osigurača otvaranja - krilni dio
DK zatvorni element
Zatvorni element
Zaskočni čep
256 020
Kutnik 110
1007491
Zaskočnik
PO Osnovna garnitura E5 12/18-9 1
245 703
Produžetak pogona 600 1
PO Srednji zatvarač, okomiti
Širina krila
u utoru
Dužina /
Sred. zat.
400 501 701 901 1101 -
280
440
640
840
1040
500
700
900
1100
1300
Artikl
245 728
245 729
245 730
245 731
245 732
PO Srednja zapora, navpična
Visina krila
u utoru
Dužina /
Sred. zat.
640 - 840
841 - 1040
1041 - 1240
1241 - 1440
1441 - 1640
1641 - 1840
1841 - 1900
420
620
820
1020
1220 2
1420 2
1620 2
Artikl
245 715
245 717
245 719
245 721
245 723
245 725
245 727
PO Kutnik
255 273
PO Dodatne škare (FFB iznad 900mm)
245 764
PO Kutnik 1
1048053
227 354
19
339 378
Dijelovi okova ovisni o profilu
Sistem
DK Zatvorni el. DKi Zatvorni el. Dki Sigurnosni
zatvorni element
Zatvorni element
Sigurnosni zatvorni
element
Sigurnosni zatvorni
element čelik
Eurofalz 18 mm
314 719
L 260 479
D 260 480
280 442
260 360
L 260 382
D 260 383
L 280 446
D 280 447
Eurofalz 20 mm
314 720
L 260 483
D 260 484
280 444
260 362
L 260 386
D 260 387
L 280 448
D 280 449
Euronut 7/8 (18)
318 547
L 260 487
D 260 488
291 558
260 364
L 260 388
D 260 389
L 291 554
D 291 555
Euronut 7/8 (20)
318 548
L 260 487
D 260 488
291 557
260 364
L 260 388
D 260 389
L 291 552
D 291 553
Sistem
Upadnica zas.
2 rupe - reg.
Upadnica zas.
3 rupe - reg.
NT Upadnica zas.
Eurofalz 18 mm
375 922
382 972
260 450 - reg.
Eurofalz 20 mm
1007386
264 376
260 452 - reg.
Euronut 7/8 (18)
210 035
375 923
260 432 - nereg.
Euronut 7/8 (20)
210 035
375 923
260 430 - nereg.
Sistem
Zaskočnik
Okvirni dio
Naslon
osigurača
otvaranja
Zatvorni el.
za prezračivanje
Srednji skriveni
zatvornik
Krilni dio
Srednji skri.
zatvornik
Okvirni dio
Kutno osigurač
Okvirni dio
Eurofalz 18 mm
260 459
260 540
256 633
264 211
264 220
L 263 944
D 263 946
Eurofalz 20 mm
260 459
260 542
260 527
331 486
264 224
L 263 948
D 263 950
Euronut 7/8 (18)
260 462
260 544
256 584
331 486
264 226
L 263 952
D 263 954
Euronut 7/8 (20)
260 462
260 544
256 584
331 486
264 226
L 263 952
D 263 954
20
Frezanje krila, bušenje poluolive
Montaža poluolive, montaža kutne spone
1. Frezanje krila
2. Bušenje poluolive
Odmak trna
Utor za okove
Visina poluolive G
Os okova
10 mm, 6 mm dubine
za vijke (5.0,..)
3. Montaža poluolive
Kod pričrščavanja poluolive potrebno je koristiti vijke 5,0 x...
Utorni nivojni nastavak
nastavka
DecoLine poluoliva
sa čepovima
Čep
Čep
Utor za okove
Kučište pogona
4. Montaža utorne kutne spone
Mere prije bušenja rupa za vijke
Svrdlo
mm
Pogled B
Samo kod neprekinutog
utora za okove
21
Odmak trna
RotoLine poluoliva
sa čepovima
Pogled B
Pogled A
Visina preklopa
pri 16 mm
Bušenje kučišta pogona i rupa poluolive.
Okvir
Sistemi utorov
Sistem Eurofalz
Sistem Euronut 7/8
os okova
os okova
Mere za vrtanje
Ležaj škara-kutni ležaj
na slepljenom okviru
Rup za vijake
3 mm
Ležaj škara-kutni ležaj
na slepljenom okviru
Verzija sa čepovima
Ležaj škara-kutni ležaj
na slobodnom kraju okvira
Rupe za vijke
3 mm
Težina krila 130 kg
zaviti dodatna 2 vijka
u raspoložive
dodatne rupe
dodatne rupe
za vijke
rupe za vijke
duboke
Šablone
Šablona
3 mm 230 712
Vodilni obruč 40 mm,
Svrdlo
34 mm
Naslon na slepljenom okviru
Šablona
7 mm 230 713
Vodilni obruč 40 mm,
Svrdlo
34 mm
Naslon na slepljenom okviru
22
Šablona
3 mm 230 712
ali
Šablona
7 mm 230 713
Vodilni obruč 40 mm,
Svrdlo
34 mm
Naslon na slepljenom okviru
Krilo / Okvir
Montaža okova
1. Kračenje okova sa pneumatskim alatom
2. Stabilni spoj
izrez luknje
čelnica
gonilna letev
čelnica
gonilna letev
3. Princip ugradnje, prijedlog
4. Srednje fiksiranje dijelov okova
a) Isporučeni okov u srednjem
položaju fiksiran
natakniti
Graničnik
utaknuti
Srednje fiksiranje
ovdje utakniti
(u srednjem-fiksiranom
položaju)
Srednji zatvarač (ispod)
Kutnik
b) Pokretanje čepa
Pridržavati se
redoslijeda montaže
DK-pogon
Srednji zatvarač (sa strane)
Vodilo škara
Kutna spona
Škare (vežu se pomoču klipsnog spoja s vodilom škara))
23
Okvir
zgoraj
Šablone - pomen barv
zelena
plava
crvena
žuta
strana pogona
strana ležaja
strana pogona
gore
strana ležaja
dolje
Montaža bez
šablone
dolje
Vrata
Prozor
Primjer postavljanja šablone
Zatvorni element
Šablona
Prerez C- C
Šablone
Oznaka
Šablona
DK pogon - promjenljiva visina poluolive
Sistem
Artikel
številka
Konstantna visina (strana pogona/strana ležaja)
Konstantna visina (srednji zatvarač gore/dole)
Konstantna visina (vrata pogon/strana ležaja)
Kutnik
Artik
Eurofalz 18/20 prozor
Eurofalz 18/20 vrata
Šablona
Osigurač otvaranja - okvir
Oznaka
Za prozor
24
Artik
Okvir
Montaža okova - sistem DK
810
Zatvorni element - mera (mm)
DK pogon
Konstantna visina poluolive
610
545
695
Vrata
Prozori
1365
Vrata
1438
798
Vrata
640
480
10
548
DK zatvorni element
461
621
Zatvorni element - mera (mm)
DK-M pogon
Promenljiva visina poluolive
10
781
Prozori
119
Prozori
100
300
320
Vrata
Zapirni element
DK - pogon
sredina
DK zatvorni element
25
Okvir
Montaža okova - sistem DKi
810
Zatvorni element - mera (mm)
DKi pogon
Konstantna visina poluolive
610
545
695
1365
Vrata
Prozori
Vrata
1438
798
Vrata
640
480
10
548
DKi zapirni element
76
Zatvorni element - mera (mm)
DK-M pogon
Promenljiva visina poluolive
10
FFB 1100 - 1600
727
Prozori
Prozori
119
DK - pogon
sredina
100
300
320
Vrata
Zatvorni element
Dki zatvorni element
24
FFB 1100 - 1600
679
26
Bez fiksne prečke
Okvir
Montaža okova - sistem DKi
Zatvorni element - mera (mm)
DKi pogon
Konstantna visina poluolive
810
448
610
21
73 50
Zatvornik skriveni
1438
798
Vrata
640
480
548
20
70
FFB 811 - 1200
524
FFB 1201 - 1600
721
457
FFB 1401 - 1600
1125
27
Bez fiksne prečke
Okvir
Montaža okova - sistem DK
Zatvorni element - mera (mm)
DK pogon
Konstantna visina poluolive
810
448
610
21
73 50
Zatvornik skriveni
1438
798
Vrata
640
480
548
20
455
457
615
775
28
Bez fiksne prečke
Okvir
Montaža okova - sistem DKi - M
Zatvorni element - mera (mm)
DK - M pogon
Promenljiva visina poluolive
810
448
610
21
73 50
Zatvornik skriveni
1438
798
Vrata
640
480
548
18
FFB 811 - 1200
479
FFB 1201 - 1600
673
457
FFB 1401 - 1600
1077
29
Uputstva za montažu
Montaža prozorskog krila
Snetje okenskega krila
Svornjak ugurati samo kada
je krilo na okviru
Svornjak se izvlači kod zatvorenog položaja krila.
Svornjak
Montaža - končana pozicija
1. Svornjak ročno
ustaviti
Svornjak
U ovoj poziciji
ručicom za izvlačenje
svornjaka izvučemo van
Nastavek za izvlačenje
svornjaka SAP
2. Rućicom potisnuti svornjak
u konačni položaj
Ručica za izvlačenje svornjaka
SAP
230 765
Okvir - ležajna strana potreban min. prostor
(uključujuči i pokrivene kapice)
Dodatna regulacija
Težina krila 100 kg
30
Regulacija zatvornog čepa
Zatvorni čep
Regulacija v
Zatvorni čep
Regulacija pritiska
naleganja v mm
Regulacija v
Srednji položaj
Srednji položaj
31
Regulacija pritiska
naleganja u mm
Navodila za vzdržavnje varnostno pomembnih delov
Okna in vrata iz lesa
Vzdrževanje
Uporabiti je potrebno kisle in nesmolnate masti
32
33
Područje primjene
Ograničenje veličine prozorskog krila - max. težina krila 100 kg
2
1 mm/m debelina stakla = 2,5 kg
Težina stakla
Visina krila u utoru (FFH) mm
Težina stakla
Težina stakla
Širina krila u utoru (FFB) mm
Ograničenje veličine prozorskog krila - max. težina krila 130 kg
2
1 mm/m debelina stakla = 2,5 kg
Težina stakla
Težina stakla
Visina krila u utoru (FFH) mm
Težina stakla
Širina krila u utoru (FFB) mm
34
Bilješke
Bilješke
STRUČNOST BEZ GRANICE
KATALOG
Roto predstavništva U Avstriji i v Švicarskoj:
Austrija:
Roto Frank Eisenwarenfabrik AG
A-8401 Kalsdorf
Telefon: + 43 (0)31 35 / 5 04-0
Telefax: + 43 (0)31 35 / 5 27 27
e-mail: [email protected],
Internet: www.roto.de
Švicarska:Roto Frank AG
Bernstrasse 390
CH-8953 Dietikon
Telefon: + 41 (0)1 / 7 45 85 55
Telefax: + 41 (0)1 / 7 45 85 56
e-mail: [email protected]
Roto predstavništva u Njemačkoj:
Verkaufsbüro Süd
Röthenbacher Hauptstraβe 50
D-90449 Nürnberg
Telefon: + 49 (0)9 11 / 9 67 47 0
Telefax: + 49 (0)9 11 / 9 67 47 27
Roto Compact S
Kundencenter Nord
Brandenburg-Park
Seestraβe 8
D-14974 Genshagen
Telefon: + 49 (0)33 78 / 86 70 0
Telefax: + 49 (0)33 78 / 86 70 66
Trgovačka poduzeća KOVINOPLASTIKE LOŽ d.d. u inozemstvu:
Kovinoplastika Zagreb d.o.o.
Kovinska 29
HR-10000 Zagreb
Telefon: +385 1 / 34 51 599
Telefax: +385 1 / 34 98 127
[email protected]
Kovinoplastika d.o.o., Sarajeva
Safeta Zajke 107
BIH-Sarajevo
Telefon: +387 33 / 674 225
Telefax: +387 33 / 674 229
[email protected]
Lož d.o.o. Beograd
Ulica Krenjesevačka bb
SCG - 22310 Šimanovci
Telefon: +381 22 / 80 - 175
+381 22 / 80 - 176
+381 22 / 80 - 110
Telefax: +381 22 / 80 - 050
[email protected]
Št. kataloga
KK0129.07
PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO TEHNIČNIH SPREMEMB
Roto Frank AG
Stuttgarter Straβe 145-149 • D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: + 49 (0)7 11 / 75 98 -0 • Telefax: + 49 (0)7 11 / 75 98 – 253
E-mail: [email protected] • Internet: www.roto.de
Okretno nagibni okov
za drvene prozore i balkonska vrata
Kovinoplastika Lož d.d., Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu
telefon: +386 1 70 95 100, telefax: +386 1 70 58 466
e-mail: [email protected], http://www.kovinoplastika.si
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
5 678 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content