close

Enter

Log in using OpenID

1 Zavrtnica 17, 10 000 Zagreb T: 01/ 5576 552 MB

embedDownload
… društvo s ograničenom odgovornošću
Zavrtnica 17, 10 000 Zagreb
T: 01/ 5576 552
MB: 2475227
01/ 5576 554
OIB: 14097669316
01/ 6329 580
TRR: 2360000-1102064552 ZABA
F: 01/ 6329 584
Web: www.provolus.hr
E-mail: [email protected]
Poštovani,
Predmet ove ponude su financijske usluge koje Vam može pružiti tvrtka Provolus d.o.o.
Ponuda služi kao osnova za ispitivanje mogudih načina suradnje.
Područja i usluge koje obuhvada postojedi dokument mogu pozitivno utjecati na poslovne rezultate
Vaše tvrtke, poboljšati likvidnost te dodatno stimulirati rast i razvoj.
Prijedlog koji smo pripremili može Vam biti od velike koristi pri daljnjem financijskom poslovanju.
Ponuda je okvirna, a detaljniji obujam potpore i ostalih savjetodavnih usluga iz područja financija
možemo uskladiti u slijededih nekoliko dana, prema Vašim potrebama.
Očekujudi uspješnu poslovnu suradnju srdačno Vas pozdravlja ekipa Provolusa!
Usluge koje nudimo su slijedede:
1. Unovčavanje dugovanja putem višestruke kompenzacije
Postupak unovčavanja dugovanja izvodimo kada dugovanje ved kasni, a dužnik nema likvidnih
sredstava jer i sam ima otvorena potraživanja prema svojim kupcima. Dug unovčimo preuzimanjem
obveza različitih privrednih subjekata koji se međusobno lančano zatvaraju. Mnogo lančanih odnosa
između tvrtki je stalno, a često se traže i novi lanci. To zahtijeva mnogo vremena i poznavanje
međuorganizacijskog poslovanja.
Unovčavanje dugovanja na način lančanih prebijanja ne utječe na slabljenje poslovnih odnosa.
Naprotiv, u tvrtki Provolus omogudavamo dužniku da i on unovči svoja dugovanja.
Osnova za početak rada je telefonska, e-mail ili osobna narudžba te potpis ugovora o unovčavanju ili
izvođenju lančane kompenzacije ili otkupa. Ugovorom se određuju troškovi i vrijeme unovčavanja
potraživanja. Visina naknade ovisi o zahtjevnosti dugovanja, roka pladanja i starosti dugovanja.
Naknada se zaračunava samo u slučaju uspješnog unovčavanja. Novčana sredstva upladujemo u
dogovorenom roku od uspješno zaključene lančane kompenzacije odnosno po dogovoru.
1
2. Otkup dugovanja
Otkupljujemo, kako nedospjela, tako i dospjela dugovanja na osnovu kopija faktura. U ovom slučaju
trošak ovisi o starosti dugovanja i načinu zatvaranja dugovanja, a dogovara se za svaki pojedini otkup.
Na ovaj način možete dodi do novca sljededi dan po ispostavi fakture, a ne tek po valuti. Otkupljeni
iznos ispladujemo u punoj visini umanjenoj za iznos troška.
Od potencijalnog ustupatelja očekujemo da nas prvo upozna sa svojim osnovnim podacima, zatim sa
sadržajem te visinom dugovanja koje de biti predmet mogudih poslova.
Slijedi potpis ugovora i utvrđivanje osiguranja za slučaj uvođenja regresnog zahtjeva. Tog prava se, u
skladu s ugovorom, pridržavamo za slučaj kada ustupljeni dužnik ne bi pokazao mogudnost ili volju
ispuniti svoje obveze.
Kakav je vaš trošak?
Cijena ovisi o zahtjevnosti posla te visini i obujmu dugovanja. Izražena je u postocima od iznosa
unovčenih dugovanja, a definira se ugovorom.
Dugovanje vam se ispladuje u iznosu umanjenom za proviziju određenu u postocima i PDV.
Ako se odlučite za naše usluge:
Nazovite nas, obratite nam se e-mailom ili nas osobno posjetite kako bismo se dogovorili o sadržaju,
obujmu i drugim uvjetima i detaljima suradnje.
Naša ekipa stoji Vam na raspolaganju svakim radnim danom od 8 do 16 h. Slobodno nam se obratite,
čekamo Vas.
Za Provolus d.o.o.
Marko Coc, direktor
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
282 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content