close

Enter

Log in using OpenID

Blok 1 - ITdesk.info

embedDownload
1
ITdesk.infopokret
– projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
računalnog
opismenjavanja
izgradnja
modernog
e-učenje
društva
ITdesk.info projekt računalne e-edukacije
sa slobodnim pristupom
ljudska
prava
na edukaciju
i informacije
e-inkluzija
slobodan
pristup
Program eGrađanin
- Blok 1 – Temeljne vještine
Priručnik
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Izvornik:
Autori:
Gorana Čelebić i Mario Dujlo
Glavni naslov:
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Podnaslovi:
•
•
•
•
Osnovni pojmovi ICT-a, priručnik
Osnovno korištenje računala i upravljanje
datotekama, priručnik Obrada teksta - Microsoft Word 2010, priručnik
Pregledavanje web-a i komunikacija, priručnik (ISBN: 978-953-56758-0-8)
(ISBN: 978-953-56758-1-5)
(ISBN: 978-953-56758-2-2)
(ISBN: 978-953-56758-6-0)
Nakladnik:
Otvoreno društvo za razmjenu ideja (ODRAZI), Zagreb
Potvrdili tehničku ispravnost:
Infokatedra, centar za obrazovanje odraslih, Zagreb
Lektorice:
Ema Čišić, Antea Seršić
Naslovnica:
Silvija Bunić
Mjesto i godina izdavanja:
Zagreb, 2011.
Prilagodili za program e-Građanin (e-Citizen):
Nakladnik:
Otvoreno društvo za razmjenu ideja (ODRAZI), Zagreb
Stručna recenzija:
Krešimir Sikulin, inženjer informatike
ISBN:
978-953-7908-00-3
Autorsko pravo:
Slobodno kopirajte, tiskajte i dalje distribuirajte cijelu ili dio ove publikacije, uključujući i u svrhu organiziranih školovanja, bilo u javnim ili u privatnim edukacijskim organizacijama, ali isključivo u nekomercijalne
svrhe (dakle bez naplate krajnjim korisnicima/cama za korištenje publikacije) te uz navođenje izvora (izvor:
www.ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom). Izvedeni (derivirani) radovi nisu
dopušteni bez prethodnog odobrenja nositelja autorskih prava (udruga Otvoreno društvo za razmjenu ideja
- ODRAZI).
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
2
3
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Sadržaj
BLOK 1............................................................................................................................................................. 4
1.1 Računalo .................................................................................................................................................. 4
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
Prepoznavanje glavnih dijelova računala ................................................................................... 6
Uključivanje računala ................................................................................................................. 9
Prepoznavanje ikona na radnoj površini i izborniku ................................................................... 9
Rad sa prozorima na radnoj površini ........................................................................................ 10
Korištenje miša/tipkovnice za izvoĐenje zadataka . ................................................................. 13
Pravilno isključivanje računala . ................................................................................................ 14
Korištenje funkcija Pomoći ....................................................................................................... 14
1.2 Datoteke i mape ............................................................................................................................ 16
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
Pregledavanje mapa, direktorija .............................................................................................. 16
Prepoznavanje različitih vrsta datoteka ................................................................................... 17
Kopiranje, premještanje datoteka i mapa................................................................................. 20
Brisanje datoteka i mapa . ........................................................................................................ 22
1.3 Jednostavne aplikacije ................................................................................................................... 23
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
Korištenje uobičajenih aplikacija za kreiranje novoga dokumenta .......................................... 23
Otvaranje postojećih dokumenata ........................................................................................... 24
Unos teksta i uređivanje . ......................................................................................................... 24
Spremanje datoteka u različitim formatima (doc, txt, rtf, html) .............................................. 28
Ispisivanje na pisač ................................................................................................................... 29
Zatvaranje aplikacije . ............................................................................................................... 32
1.4 Osnove Interneta ........................................................................................................................... 33
1.4.1 Razumijevanje pojma Interneta ............................................................................................... 33
1.4.2 Razlikovanje pojmova Internet i World Wide Web (WWW) .................................................... 33
1.4.3 Poznavanje općih pretpostavki za korištenje Interneta kao što su: osobno računalo, ................ modem, telefonska linija, račun kod tvrtke koja pruža internetske usluge, ................................ elektronska pošta, softver za pregledavanje i pretraživanje .................................................... 33
1.5 Osnove elektroničke pošte ............................................................................................................. 41
1.5.1 Razumijevanje pojma elektroničke pošte . ............................................................................... 41
1.5.2 Razumijevanje strukture elektroničke adrese .......................................................................... 42
1.5.3 Razumijevanje pojmova: Ponuđač internetske usluge, račun elektroničke pošte, ...................... bezvrijedna pošta (junk mail), virus . ........................................................................................ 42
1.5.4 Korištenje softvera za kreiranje elektroničkih poruka . ............................................................ 44
1.5.5 Otvaranje elektroničke poruke . ............................................................................................... 44
1.5.6 Slanje elektroničkih poruka ...................................................................................................... 45
1.5.7 Dodavanje privitaka - datoteka elektroničkim porukama . ....................................................... 45
1.5.8 Odgovaranje/prosljeđivanje elektroničkih poruka ................................................................... 46
1.5.9 Ažuriranje adresara elektroničke pošte . .................................................................................. 47
Opći uvjeti korištenja: ........................................................................................................................... 48
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
BLOK 1
IT (Informacijska tehnologija) obuhvaća svu tehnologiju kojom se služimo kako
bismo prikupili, obradili, zaštitili i pohranili informacije. Odnosi se na hardver
(računalno sklopovlje), softver (programe računala) i računalne mreže.
Pod pojmom ICT (Informacijska i komunikacijska tehnologija) podrazumijevamo
transfer i upotrebu svih vrsta informacija. ICT predstavlja temelj ekonomije i
pokretač je društvenih promjena u 21. stoljeću. Zahvaća sve aspekte života kakvog
znamo i danas bi život bez nje bio praktički nezamisliv. Udaljenost više ne čini
problem u pristupu informacijama - npr. rad i učenje na daljinu, e - bankarstvo,
e - uprava.
1.1 RAČUNALO
Pojam hardver (hardware) podrazumijeva računalno sklopovlje, komponente računala, fizički i opipljivi dio računala tj. električne, elektroničke i mehaničke dijelove od kojih je računalo sastavljeno.
Softver (software) je, za razliku od hardvera, neopipljivi dio računala. Sastoji se od niza naredbi, napisanih prema strogo određenim pravilima. Programe pišu programeri i pri tome se služe
različitim programskim jezicima.
Tipovi softvera:
Operativni sustav (Operating system-OS) je skup programa koji upravljaju radom sklopovlja.
Računala, danas, imaju operativni sustav koji se učitava u radnu memoriju računala prilikom njegovog pokretanja. Operativni sustav je platforma na kojoj se temelji rad računala. Najpoznatiji operativni sustavi danas su:
• Microsoft Windows (XP, Vista, 7,...)
• Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, Knoppix,...)
• Mac OS X (Cheetah, Panther, Snow Leopard,...)
Pod pojmom Aplikacijski softver – uslužni programi podrazumijevaju se svi programi koji korisniku služe za obavljanje različitih poslova, rješavanje problema. Korisnik ga prema vlastitim potrebama ugrađuje na računalo. Upravo o instaliranom softveru ovisi funkcionalnost računala. Ovisno
o primjeni, postoje različite vrste softvera. Neke od njih su:
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
4
5
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
• Program za obradu riječi koji služi za izradu i oblikovanje tekstualnih dokumenata, umetanje slika, grafikona i tablica. Primjeri takvog programa su Microsoft Word i OpenOffice.org Writer;
• Program za izradu tabličnih kalkulacija kojim se koristi prilikom različitih vrsta računskih
operacija, kreiranja grafikona... Primjeri takvog programa su MS Excel i OpenOffice.org
Calc;
• Program za izradu prezentacija kojim se kreiraju slajdovi s grafičkim i tekstualnim elementima. Tako izrađena prezentacija kasnije se može prikazivati kao „slide show“ na
projektoru prilikom nekog izlaganja. Primjeri takvog programa su MS PowerPoint i OpenOffice.org Impress;
Računalo (Computer) je uređaj koi se sastoji od hardvera i preko instaliranog softvera prihvaća,
pamti i obrađuje podatke.
Vrste računala:
• Osobno računalo (Personal Computer – PC) kako samo ime kaže, je namijenjeno osobnoj upotrebi (za razliku od servera/poslužitelja, kojeg koristi veći broj ljudi istovremeno
s različitih lokacija). Ako nemate namjeru često prenositi računalo s jednog mjesta na
drugo, a pri tome želite da omjer cijena/performanse bude maksimalan, tada koristite
stolno računalo.
U usporedbi s prijenosnicima ili tablet računalima, puno je većih dimenzija, nezgodan
za prenošenje, troši više električne energije ali ima puno bolje performanse. Može se
reći da stolno računalo odabiru korisnici kojima treba računalo boljih i lako nadogradivih
performansi, a pritom im nije bitna potrošnja električne energije te ga nemaju potrebe
prenositi ili koristiti na mjestima gdje nema priključka na elektroenergetsku mrežu.
• Prijenosno računalo (Laptop ) ili tablet računalo upotrebljavaju korisnici koji imaju
potrebu prenositi računalo tj. puno putuju i pri tome im je potrebno računalo. Prijenosno računalo, za razliku od tablet računala, po načinu unosa podataka više sliči osobnom
računalu. Za unos podataka se koristi tastatura i miš (ili touchpad), dok se kod tablet
računala unos podataka vrši putem zaslona osjetljivog na dodir (touch screen).
Za razliku od stolnog računala, prijenosna i tablet računala su optimizirana za laku prenosivost, malu potrošnju na uštrb performansi, mogu se koristiti (određeno vrijeme – dok
se ne isprazne baterije) bez upotrebe priključka na elektroenergetsku mrežu. Naravno, kako bismo pripremili prijenosno ili tablet računalo za upotrebu bez energetskog
priključka, potrebno je napuniti baterije računala spajanjem na energetsku mrežu.
• Prijenosni digitalni uređaji:
Dlanovnik (PDA – Personal Digital Assistant) je praktično računalo malih dimenzija. Lako se povezuje s mobilnim telefonima i rješenje je za nezahtjevne korisnike. Kako
samo ime kaže, to je uređaj koji stane u dlan korisnika. Direktan prijevod s engleskog
jezika – osobni digitalni asistent - nam govori da je to računalo, gledano spram svojih
mogućnosti, više asistent, a ne npr. radna stanica čije ime koje sugerira superiornost
u mogućnostima i računalnoj snazi spram dlanovnika tj. osobnog digitalnog asistenta.
Dlanovnik tako nazivamo i: Handheld, osobni digitalni pomoćnik, PDA – Personal Digital
Assistant .
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Mobilni telefon je prijenosni elektronički uređaj koji se koristi za komunikaciju na
daljinu. U novije vrijeme mobilni uređaj je evoluirao u multifunkcionalan uređaj. Dodane
funkcije poput kratkih tekstualnih poruka (SMS-a), elektroničke pošte, pristupa internetu, registracije kontakta, kalkulatora, sata, alarma, snimanja i prikazivanja fotografija,
snimanja i reprodukcije video zapisa, slanja/primanja multimedijalnih poruka (MMS-a),
snimanja i reprodukcije zvuka itd. pretvorile su mobilni aparat u iznimno koristan uređaj
bez kojeg aktivno učestvovanje i djelovanje u modernom društvu nije moguće.
Pametni telefon (Smartphone) je uređaj nastao sinergijom/spajanjem funkcionalnosti telefona, dlanovnika, kamere i fotoaparata te računala. Pametni telefon, za funkcioniranje, koristi operativni sustav koji je podloga za razvoj aplikacija. Neki od pametnih
telefona mogu se priključiti na vanjski ekran i tipkovnicu, čime se kreira slično radno
okruženje kao kod korištenja prijenosnog ili stolnog računala. Neki od operativnih sustava su: Google Android, Symbian, Blackberry, Plam Pilot, Windows Phone. Vrlo poznati
Smartphoni: Apple iPhone, HTC, Blackbarry itd.
1.1.1 PREPOZNAVANJE GLAVNIH DIJELOVA RAČUNALA
Računalo je funkcionalno podijeljeno na:
Osnovni princip rada računala: podaci se unose u računalo putem ulaznih uređaja, obrađuju se i
pohranjuju u sistemskoj jedinici te prikazuju putem izlaznih uređaja.
Sistemska jedinica
U sistemskoj jedinici (kućištu) se nalaze svi vitalni dijelovi računala. Postoje dva temeljna tipa
kućišta:
• Stolno (Desktop) kućište je smješteno na radnom stolu i horizontalne je orijentacije.
• Toranj (Tower) dolazi u 3 veličine (mini-tower, mid-tower, full-tower) i vertikalne je
orijentacije.
Matična ploča (Motherboard, MBO) je osnovni sklop računala na koji su direktno ili kablovima
povezane ostale komponente. Uređaji se povezuju na matičnu ploču putem sabirnice. Sabirnica
(engl. bus) služi povezivanju svih uređaja i osigurava protok podataka i upravljačkih signala (komunikaciju) između različitih uređaja putem definiranih protokola. Protokol je “bonton” protoka
podataka tj. način na koji je definirana komunikacija između uređaja. Sabirnice, ovisno o namjeni
unutar računala, možemo podijeliti na:
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
6
7
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
• serijske - USB, Firewire itd.
• paralelne - AGP, PCI itd.
• miješane - HyperTransport, InfiniBand, PCIe itd.
Centralna procesorska jedinica (CPU ili procesor) je centralni dio računala, „mozak“ računala.
Procesor upravlja svim ostalim dijelovima računala, nadgleda njihovu međusobnu komunikaciju i
obavlja aritmetičko-logičke operacije. Brzina procesora izražava se brzinom takta i mjeri u hercima
(odnosno megahercima ili gigahercima). Najpoznatiji proizvođači su Intel i AMD. Priručna memorija (Cache) je predmemorija malog kapaciteta koja ima brzi pristup podacima. Pohranjivanjem
dijela sadržaja radne memorije u priručnu memoriju, ubrzava se komunikacija između procesora i
radne memorije.
ROM (Read Only Memory) je vrsta trajne, unutrašnje memorije koja služi isključivo za čitanje.
Primjer je BIOS (Basic Input/Output System) program koji se nalazi u posebnom ROM-u na matičnoj
ploči, a služi za učitavanje operacijskog sustava u radnu memoriju.
RAM (Random Access Memory) je radna memorija u koju se, prilikom rada, privremeno pohranjuju programi i obrađeni podaci. Omogućuje čitanje i pisanje podataka, a gašenjem računala se
briše njen sadržaj.
Tvrdi disk (Hard Disk) je mjesto trajne pohrane podataka. Karakteriziraju ga: veliki kapacitet, brži
rad u odnosu na optičke uređaje, brzi pristup podacima i trajna pohrana podataka. Razlikuje se
unutrašnji i vanjski tvrdi disk.
Disketni uređaj (Floppy Disk Drive) koristi se za spremanje i čitanje podataka na disketi. Kapacitet
diskete je 1,44MB.
CD-ROM uređaj služi za čitanje CD medija.
DVD uređaj služi za čitanje DVD diskova. Kapacitet DVD diska seže od 4,7 do 18GB.
Zvučna kartica je sklop koji služi za stvaranje i izvođenje zvuka na zvučnicima računala.
Grafička kartica je zadužena za obradu slike i njen prikaz na monitoru. Posjeduje svoj grafički procesor i vlastitu memoriju. O snazi navedenih komponenti ovisi kvaliteta slike.
Modem omogućuje komunikaciju računala putem telefonske veze. Koristimo ga pri povezivanju
računala na internet.
Priključci ili portovi su utori vidljivi na stražnjoj ili prednjoj strani računala.
Ulazni uređaji:
Miš (Mouse) je ulazni uređaj koji olakšava rad u grafičkom korisničkom sučelju (GUI - Graphical User
Interface je grafičko korisničko sučelje koje uvelike pojednostavljuje rad na računalu, u usporedbi
s tekstualnim sučeljem). Miš prenosi pokrete ruke, a na zaslonu monitora prikazuje se pokazivač
(mouse pointer). Vrste miša dijele se na mehaničke i optičke (s obzirom na način prijenosa pokreta)
i žičane i bežične (s obzirom na način povezivanja). Miš se pojavio zajedno s Macintosh računalom,
tvrtke Apple. Pronalazak je Douglasa Engelbarta iz 1963.godine .
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Tipkovnicu (Keyboard) koristimo za unos podataka i davanje naredbi. Također mogu biti žičane i
bežične.
Skener koristimo za učitavanje podataka (slike, teksta...) s ispisanog materijala u računalo. Rezultat
skeniranja je slika, no uz posebne programe, ako smo skenirali tekst, možemo kao rezultat dobiti i
tekst. Softver za prepoznavanje teksta iz slike na engleskom se zove text recognition tool ili OCR
(optical character recognition).
Touchpad služi za prijenos pokreta ruke, ali za razliku od miša, u ovom slučaju prstom određujemo
poziciju pokazivača.
Svjetlosna olovka (Lightpen) služi za ručno upisivanje linija na zaslonu, pritom oponašajući pokrete
miša. Povezana je s monitorom.
Igraća palica (Joystick) se u prvom redu koristi u računalnim igrama. Njenim pokretima pomičemo
objekte na zaslonu.
Mikrofon je uređaj koji pretvara zvuk u električni signal kojeg je moguće spremiti na računalo.
Upotrebljava se za komunikaciju igrača u mrežnim igrama, zajedno s web kamerom u videokonferencijama, za pretvaranje glasa u tekst na računalu i slično.
Web kamera je kamera koja sprema video podatke u obliku prikladnom za prijenos putem Web-a
u stvarnom vremenu.
Digitalna kamera, za razliku od analogne, sprema fotografije u digitalnom formatu. Možemo je
spojiti direktno na računalo i s nje učitati spremljene fotografije. Kvaliteta fotografija se izražava u
megapikselima. Što je broj megapiksela veći, fotografija je kvalitetnija, ali i zauzima više memorije.
Izlazni uređaji:
Monitor prikazuje sliku s računala. Drugim riječima, da nema monitora, rad na računalu bio bi
praktički nezamisliv. Najčešće vrste, s obzirom na tehnologiju izrade, su CRT i LCD. CRT monitori su
već dugo na tržištu i polako ga napuštaju ustupajući mjesto drugim tehnologijama. Zasnovani su
na tehnologiji katodnih cijevi. LCD monitori koriste tehnologiju tekućih kristala. U usporedbi s CRT
monitorima, LCD monitori troše manje el. energije, ne zrače i cijena im je viša, ali zbog privlačnijeg
dizajna i manjih dimenzija za istu veličinu dijagonale ekrana i privlačnijeg dizajna te dovoljno dobre
kvalitete slike (u današnje vrijeme približno iste kvalitete slike), istiskuju CRT monitore. Veličina
monitora izražena je veličinom dijagonale zaslona i mjerena u inčima (‘’). Kvalitetu slike izražavamo
pojmom razlučivosti (rezolucija) broja točaka po širini i visini zaslona monitora (npr. 1920 x 1080).
Projektor je uređaj kojim na platno ili zid projiciramo sliku s računala ili samostalnih uređaja poput
DVD playera, Blu-ray playera itd.
Pisač (Printer) je uređaj kojim ispisujemo podatke s računala na papir. Razlikuje se lokalni pisač
(priključen direktno na računalo) od mrežnog pisača (ima ugrađenu mrežnu karticu i spaja se direktno na mrežu). Također, pisači se razlikuju po tehnologiji ispisa: iglični, laserski, tintni, termalni
pisač te crtalo (engl. plotter). Crtalo (engl. plotter) se koristi za ispis nacrta i crteža većih dimenzija
(do A0). Iznimno je skupo te se koristi u profesionalne svrhe, primjerice projektnom birou za ispis
tehničkih crteža većih dimenzija.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
8
9
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Uređaji koji su ujedno ulazni i izlazni
Uređaji za pohranu podataka, zbog potrebe zapisivanja i čitanja podataka, uvrštavaju se u grupu
ulazno/izlaznih uređaja.
Monitor osjetljiv na dodir (Touch screen) ima ulogu ulaznog uređaja kada mu rukom zadajemo
naredbe na monitoru, a izlaznog kad prikazuje rezultate.
1.1.2 UKLJUČIVANJE RAČUNALA
• Prije uključivanja računala je potrebno provjeriti napajanje, provjeriti da su kablovi
čvrsto utaknuti
• Računalo se uključuje pritiskom na gumb
koji se nalazi na kućištu računala
• Upisati korisničko ime i lozinku ako je potrebno
1.1.3 PREPOZNAVANJE IKONA NA RADNOJ POVRŠINI I IZBORNIKU
Izbornik Start je polazišna
točka sustava. Preko njega se
pristupa programima, otvara
često korištene mape, konfigurira postavke računala,
pristupa funkciji Pomoć, gasi
računalo ili se odjavljuje…
Ikone su male sličice (piktogrami) na zaslonu računala
koje predstavljaju programe,
mape, datoteke.
Sl.1. Izbornik Start
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Vrste ikona koje se obično koriste su:
Ikona Nova mapa (New folder)
Ikona Računalo (Computer)
Ikona Koš za smeće (Recycle Bin)
Ikona prečaca aplikacije Microsoft Excel 2010
Ikona prečaca aplikacije Microsoft Word 2010
Ikona prečaca aplikacije Microsoft Access 2010
Ikona prečaca aplikacije Microsoft PowerPoint 2010
Prečac (shortcut) preglednika IE9
Prečac (shortcut) preglednika Mozilla Firefox
1.1.4 RAD SA PROZORIMA NA RADNOJ POVRŠINI
Moguće je imati više otvorenih prozora, a samo jedan aktivan:
• aktivni prozor ima istaknuti okvir, dok neaktivni ima zasivljen
• otvoreni prozor postaje aktivan ukoliko se pritisne lijevu tipku miša na njega
• otvoreni prozori postaje aktivan i ako se pritisne lijevu tipku miša na njegov odsječak na
Traci sa zadaćama (Taskbar)
Sl.2. Traka sa zadaćama (Taskbar)
Prozore se pomiče metodom „povuci i pusti“ (drag and drop), tako da se pritisne lijevu tipku miša
na naslovnoj traci prozora, zadrži tipku pritisnutu i vuče pokazivač miša do mjesta na koje se želi
pomaknuti prozor te otpusti lijevu tipku miša.
• Gumbi za manipulaciju prozorom – minimiziranje, maksimiziranje, zatvaranje prozora
• Naslovna traka – ime dokumenta, ekstenzija (.docx) te ime programa
• Trake s alatima / Traka izbornika
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
10
11
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
o neke naredbe su skrivene, imaju strelicu pokraj za otvaranje dodatnih opcija
o zasivljene naredbe se ne mogu trenutno izvršiti
o naredbe s tri točke imaju slijed daljnjih naredbi
• Trake za horizontalnu i vertikalnu navigaciju (klizači)
o dvostruka strelica gore/dolje prebacuje pogled za jednu stranicu više/manje
• Statusna traka
o prikazuje podatke o trenutnom položaju točke umetanja na radnoj površini i stanje nekih
specijalnih funkcija Microsoft Word-a
• Trake za horizontalnu i vertikalnu navigaciju (klizači) - ako se ne prikazuje sav sadržaj otvorene datoteke/mape, sa desne strane i na dnu prozora se pojave horizontalan i vertikalan
klizač
• Radna površina – papir, ovdje upisujemo tekst, ubacujemo objekt
• Točka umetanja, mjesto gdje treperi kursor
Sl.3. Elementi prozora
datoteke
Sl.4. Prikaz sadržaja
mape: Detalji (Details)
- elementi prozora
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Manipulacijski gumbi se nalaze u desnom kutu naslovne trake prozora:
• Gumb Minimize (Minimiziraj) - prozor se spušta na Traku sa zadaćama (Taskbar)
• Gumb Restore Down (Vrati smanjeno) - vraća prozor na veličinu prije maksimizacije
Gumb Maximize (Maksimiziraj) - prozor se raširi preko cijele radne površine
Gumb Close (Zatvori) – zatvara se program i uklanja prozor s radne površine
Dijaloški okvir
Dijaloški okvir je specifična vrsta prozora koja
se otvara nakon upotrebe pojedinih alata
(npr. Font, Zoom, Paragraph) te nudi odabir
mogućnosti za izvršavanje nekog zadatka.
Odabir koji se napravi potvrđuje se pritiskom
na gumb U redu (OK) ili ga se otkazuje gumbom Cancel. Za razliku od standardnih prozora, veličina im je nepromjenjiva.
Promjena veličine prozora:
Potrebno je pozicionirati se na rub prozora i,
kada pokazivač poprimi oblik , pritisnuti i
zadržati lijevu tipku miša te ga, korištenjem
metode povuci-pusti (drag and drop) smanjiti ili povećatido željene veličine.
Prebacivanje između više otvorenih
zora obavlja se:
proSl.5. Primjer dijaloškog okvira
• pritiskom lijeve tipke miša unutar
željenog aktivnog prozora – ovaj način je moguć samo ako su prozori barem djelomično vidljivi na radnoj površini (desktopu)
• pritiskom lijeve tipke miša na odsječak željenog prozora na Traci sa zadaćama ili Programskoj traci (Taskbar) – time se odabrani prozor pojavljuje iznad svih drugih i aktivan je
• kombinacijom tipki Alt + Tab (tabulator) pojavljuje se okvir s prikazom otvorenih prozora.
Zadržite pritisnutu tipku Alt te se pritiskom tipke Tab premještajte se između otvorenih prozora. Kada se pozicionirate na prozor koji želite, otpustite tipku Alt.
Sl.6. Prebacivanje između
otvorenih prozora - pomoću
tipki Alt + Tab
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
12
13
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
1.1.5 KORIŠTENJE MIŠA/TIPKOVNICE ZA IZVOĐENJE ZADATAKA
Pomoću miša i tipkovnice radimo osnove radnje s datotekama i mapama: označavanje i pomicanje
jedne ili više ikona, otvaranje, kopiranje i brisanje datoteka i mapa.
Ikona se označava tako da se pritisne lijeva tipka miša (klik) na nju.
Grupu ikona može se označiti na bilo koji od sljedećih načina:
• pritisnuti i zadržati lijevu tipku miša na prazno mjesto
na radnoj površini (desktopu) i vući pokazivač miša dok
se ne označe željene ikone te zatim otpustiti tipku miša
• nakon što se označi ikonu, potrebno je pritisnuti i zadržati
tipku Shift i označiti krajnju ikonu u nizu te otpustiti tipku
Shift (označavanje uzastopnih ikona)
• nakon što se označi jednu ikonu, potrebno je pritisnuti
i zadržati tipku Ctrl i označiti ikone koje nisu u nizu te
otpustiti tipku Ctrl
Sl.7. Označavanje
grupe ikona
• označavanje svih ikona (datoteka, mapa, programa,
prečica) unutar određene mape obavljate putem izbornika Uredi → Odaberi sve (Edit →
Select All) ili kombinacijom tipki Ctrl + A
Ikone se pomiču metodom „povuci i pusti“ (drag and drop) – potrebno je označiti ikonu i držati
pritisnutu lijevu tipku miša dok se ne odvuče pokazivač miša do mjesta gdje se želi premjestiti
ikonu, nakon čega se tipka otpusti.
Ikone se otvaraju tako da se:
• dva puta brzo pritisne lijevu tipku miša na ikonu, ili
• označi ikonu i pritisne tipku Enter
Nakon označavanja ikone, za obavljanje nekih osnovnih radnji možemo koristiti i tipkovne prečice,
među kojima su najpopularniji:
• Kopiraj Ctrl + C;
• Izreži
Ctrl + X
• Zalijepi
Ctrl + V
• Otvaranje postojećeg dokumenta Ctrl + O.
Prilikom rada u programima za obradu teksta koristimo sljedeće tipke:
• tipke sa strelicama – pomiče se za jedan redak gore ili dolje, odnosno za jedan znak
desno ili lijevo
• tipka Enter – postavlja kursor na početak novog reda
• tipka Space – razmak
• tipka Shift se koristi na 2 načina:
o za unos velikih slova: dok je ova tipka pritisnuta, unesena slova će biti velika
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
o za označavanje više redaka u nizu: prvo se označi redak, pritisne i zadrži tipku Shift,
označi zadnji redak u nizu koji se želi označiti te otpusti tipku Shift. (Označavanje
više redaka koji nisu u nizu vrši se pomoću tipke Ctrl (prvo se označi redak, pritisne i
zadrži tipku Ctrl dok se ne označi ostale retke te otpusti tipku Ctrl).
• tipka CapsLock - nakon pritiska ove tipke, sva unesena slova će biti velika. Ponovnim
pritiskom tipke, unesena slova će biti mala
• tipku Backspace koristimo za brisanje znakova u tekstualnom dokumentu (ili tipku Delete ako točku umetanja postavite prije znaka kojeg želimo obrisati).
• tipka Home – postavlja kursor na početak reda
• tipka End – postavlja kursor na kraj reda
• tipke PageUp/PageDown – jedna stranica dokumenta gore/dolje
• tipka Tab - Tabulatorima se definira točku umetanja, a koriste se za izradu jednostavnijih
tabličnih prikaza kao što su cjenici, popisi i sl. Pomoću tipke Tab pomiče se na sljedeći
graničnik tabulatora. Zadana vrijednost graničnika je 1,25 cm.
1.1.6 PRAVILNO ISKLJUČIVANJE RAČUNALA
Računalo se gasi odabiranjem izbornika Start
te pritiskom gumba Isključi računalo (Shut
down).
Prije isključivanja računala potrebno je zatvoriti
sve otvorene datoteke (i pohraniti promjene
prije ili priliko zatvaranja), kako ne bi došlo do
gubitka podataka.
1.1.7 KORIŠTENJE FUNKCIJA POMOĆI
Funkcija Pomoć (Help) poziva se s radne
površine računala (desktopa), pritiskom tipke
F1. Otvara se prozor Windows pomoć i podrška
(Windows Help and Support) u čiji okvir za pretragu se upisuju, a zatim pretražuju pojmovi
koji vas zanimaju. Pritiskom tipke F1 dok se nalazite u aktivnom prozoru nekog programa (npr.
Microsoft Worda), pozvat ćete funkciju Pomoć
vezanu konkretno za taj program.
Sl.8. Isključivanje računala
Drugi način pozivanja funkcije Pomoć je putem izbornika Start → Pomoć i podrška (Help and Support).
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
14
15
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Sl.9. Funkcija Pomoć (Help)
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
1.2 DATOTEKE I MAPE
Datoteka je skup digitalnih podataka zapisanih u memoriji kao logička cjelina. Svaku datoteku karakterizira njen početak, kraj, veličina i ime. Datoteke se zbog bolje preglednosti (lakšeg snalaženja)
smještaju u mape.
1.2.1 PREGLEDAVANJE MAPA, DIREKTORIJA
Rad s datotekama i mapama u Windows Exploreru
Windows Explorer se koristi zbog hijerarhijskog prikaza mapa i datoteka unutar uređaja za pohranu
podataka. Windows Explorer se može otvoriti na neki od sljedećih načina:
• Start → Svi programi → Pomagala → Windows Explorer (Start → All programs > Accessories → Windows Explorer) ili
• desna tipka mišem na Start → Otvori Windows Explorer (Start → Open Windows Explorer)
Ponekad se, kada prozor nije maksimiziran, ne vide sve informacije o uređajima i mapama. Tada se
pojave vertikalni i/ili horizontalni klizači koji se koriste za pregled cijelog sadržaja prozora. Također,
može se prilagoditi veličinu prozora tako da je cijela visina i/ili dužina prozora vidljiva: kursorom
(pokazivačem miša) se valja pozicionirati na rub prozora koji se želi pomaknuti; kada pokazivač miša
promijeni oblik u strelice koje pokazuju u kojem se smjeru može pomaknuti rub prozora, treba pritisnuti i zadržati lijevu tipku miša, odvući rub
prozora do željenog
mjesta te otpustiti lijevu tipku miša (povuci i pusti ili drag&drop
metoda).
Istovremeno mijenjanje visine i širine prozora
radi se tako da se pozicionira pokazivač miša
u bilo koji kut prozora
te također metodom
povuci i pusti odredi
veličinu prozora.
Navigacijsko
okno
(lijevi dio prozora)
Windows
Explorera
prikazuje cjelokupnu strukturu mapa,
Sl.10. Prozor Windows Explorer-a
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
16
17
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
olakšava navigaciju; klikom na mape se dodatno granaju, tj. postaje vidljiva struktura podmapa
te mape, a oznaka znači da su mape razgranate, tj. da ne sadrže podmape. Ako pritisnemo lijevu
tipku miša na neku mapu, u desnom prozoru se pokazuje sadržaj te mape.
U desnom prozoru je vidljiv sadržaj mape koja je označena u lijevom dijelu prozora (pritiskom lijeve
tipke miša na nju). Mape u desnom dijelu prozora se otvaraju dvoklikom lijeve tipke miša.
1.2.2 PREPOZNAVANJE RAZLIČITIH VRSTA DATOTEKA
Datoteka je određena imenom i ekstenzijom ili nastavkom. Ekstenzija upućuje na tip datoteke (tekstualna, multimedijalna...), tj. govori kojom je aplikacijom datoteka izrađena.
Datotečni nastavci (ekstenzije) često korištenih datoteka:
.exe – izvršne
.sys, .dll - sistemske
.tmp, .temp – privremene
.rar, .zip, .7z – sažete (komprimirane)
.jpg, .jpeg, .gif, .png– slikovne
.mp3, .wav, .wma– audio
.avi, .wmv, .mpg, .mp4 – video
.txt – tekstualna npr. Notepad
.rtf, .doc, .docx – MS Word
.xls, .xlsx – MS Excel
.ppt, .pptx – MS PowerPoint
.mdb, .accdb – MS Access
.pdf – (Portable Document Format) - Adobe Acrobat
.htm, .html, .asp, .aspx, .php - web
Radi lakšeg prepoznavanja, uobičajene vrste datoteka imaju svoje karakteristične ikone (navedene
u poglavlju 1.1.3.).
Podešavanje pogleda na uređaje i mape
Pritiskom na gumb Prikaz
prikazuju.
u alatnoj traci prozora mape, mijenjamo način na koji se datoteke
• Vrlo velike ikone (Extra Large Icons)
• Velike ikone (Large Icons)
• Srednje ikone (Medium Icons)
• Male ikone (Small Icons)
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
• Popis (List)
• Detalji (Details)
• Pločice (Tiles)
• Sadržaj (Content)
Odabir statusa datoteke
Datoteku/mapu je potrebno označiti i pritisnuti desnu tipku miša
te iz brzog izbornika odabrati naredbu Svojstva (Properties). U
otvorenom dijaloškom okviru kvačicom se označava opciju Samo
za čitanje (Read Only). Ako je ova opcija označena, datoteku je
moguće otvoriti i raditi promjene u njoj, ali kad je želimo spremiti – otvoriti će nam se dijaloški okvir Spremi kao (Save As).
Novu izmijenjenu datoteku spremamo pod drugim imenom, a
originalna datoteka neće biti promijenjena jer je njen status da je
dostupna samo za čitanje.
Sl.11. Prikaz datoteka
Za skrivanje datoteka ili mapa, datoteku/mapu je potrebno označiti i pritisnuti desnu tipku miša te
iz brzog izbornika odabrati naredbu Svojstva (Properties). U otvorenom dijaloškom okviru kvačicom
označavamo opciju Skrivena (Hidden).
Odabir se potvrđuje gumbom Primijeni (Apply) (koji primijenjuje učinjene promjene
i ne zatvara dijaloški okvir) ili gumbom U
redu (OK) (primijenjuje učinjene promjene
i zatvara dijaloški okvir).
Ako datoteci/mapi želite ukloniti odabrani
atribut, ponovno pritisnete lijevu tipku
miša u isti potvrdni okvir dok on ne postane prazan te gumbom OK potvrdite odabir.
Sl.12 Dijaloški okvir Properties označena opcija Hidden
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
18
19
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Najčešće korištene datoteke:
OpenOffice.org paket uredskih programa Ekstenzija:
tekstualni dokument: Writer
izrada i pregled prezentacija: Impress
rad s tabličnim kalkulatorom: Calc
.odt
.odp
.ods
Microsoft Office
tekstualni dokument: Word dokument
izrada i pregled prezentacija: PowerPoint prezentacija
rad s tabličnim kalkulatorom: Excel dokument
Ostali programi:
glazbeni zapis
slika
video zapis
komprimiran (sažet) sadržaj
izvršna datoteka (program)
Ekstenzija:
verzija 2003
.doc
.ppt
.xls
verzija 2010
.docx
.pptx
.xlsx
Ekstenzija:
.mp3
.jpg
.mpeg
.zip
.exe
Sortiranje datoteka unutar mapa
Datoteke se mogu sortirati (Arange by) prema imenu, tipu, veličini, datumu kreiranja.
Sl.13. Sortiranje datoteka
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
1.2.3 KOPIRANJE, PREMJEŠTANJE DATOTEKA I MAPA
Kopiranje datoteka i mapa
Kopiranje sadržaja se izvodi tako da se otvori Windows Explorer te se:
1. u navigacijskom oknu (lijevi dio prozora) pronađe i označi mapu koju se želi kopirati, ili se
u desnom dijelu prozora označi datoteku koju se želi kopirati
2. pritisne desnu tipku miša i u izborniku Organiziraj (Organize) odabere naredbu Kopiraj
(Copy)
(kombinacija tipki Ctrl + C)
3. putem navigacijskog okna pozicionira na mjesto gdje se želi smjestiti kopiju
4. pritisne desnu tipku miša i u izborniku Organiziraj (Organize) odabere naredbu Zalijepi
(Paste)
(kombinacija tipki Ctrl + V)
Kopiranje metodom „uhvati-povuci-pusti“ (drag and drop):
1. označiti datoteku ili mapu koju se želi kopirati
2. na označenoj datoteci ili mapi pritisnuti i zadržati lijevu tipku miša te pritisnuti i zadržati
tipku Ctrl
3. vući pokazivač miša
4. otpustiti tipku miša i potom tipku Ctrl. Kopija je zalijepljena na novu poziciju.
Premještanje datoteka i mapa
Nakon što se otvori Windows Explorer:
1. u navigacijskom oknu valja pronaći i označiti datoteku/mapu koju se želi premjestiti
2. valja pritisnuti desnu tipku miša i u brzom izborniku odabrati naredbu Izreži (Cut)
3. putem navigacijskog okna pozicionirati se na mjesto gdje se želi premjestiti datoteku ili
mapu
4. pritisnuti desnu tipku miša i na izborniku odabrati naredbu Zalijepi (Paste)
Premještanje metodom „uhvati-povuci-pusti“ radi se na isti način kao i kopiranje, ali se pritom ne
koristi tipku Ctrl.
Kreiranje mape
Ako npr. želite kreirati mapu na radnoj površini (desktopu), pritiskom desne tipke miša pozivate
brzi izbornik u kojem odabirete naredbe Nova (New) → Mapa (Folder) → upišete ime → pritisnete
tipku Enter.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
20
21
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Sl.14. Ikona prazne mape
Sl.15. Ikona mape koja sadrži datoteke
Kreiranje podmape
Podmapa se može kreirati tako da se otvori bilo koja mapa (dvostrukim pritiskom –dvoklikom lijeve
tipke miša na nju) te se:
• na alatnoj traci odabere Nova mapa (New Folder) → upiše ime → pritisne tipku Enter,
ili
• pritisne desnu tipku miša u desnom dijelu prozora → na brzom izborniku odabere naredbu Nova (New) → Mapa (Folder) → upiše ime → pritisne tipku Enter
Kreiranje nove mape u Glazbenoj biblioteci (Music library):
1. potrebno je otvoriti Windows Explorer
2. otvoriti Glazbenu biblioteku (Music library)
3. pritisnuti gumb Nova mapa (New Folder) u alatnoj traci prozora
4. imenovati mapu i u nju pohraniti datoteke, podmape, programe
Sl.16. Kreiranje nove mape
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
1.2.4 BRISANJE DATOTEKA I MAPA
Brisanje datoteka i mapa micanjem u Koš za smeće (Recycle Bin) radi se na bilo koji od sljedećih
načina:
• putem Windows Explorera - u navigacijskom oknu valja označiti lokaciju na kojoj se nalazi datoteka ili mapa te u desnom prozoru označiti datoteku ili mapu koju se želi obrisati.
U izborniku Organiziraj (Organize) potrebno je odabrati naredbu Obriši (Delete)
• pritisnuti desnu tipku miša na mapu ili datoteku i u brzom izborniku odabrati naredbu
Obriši (Delete)
• metodom drag and drop - pritisnuti i zadržati lijevu tipku miša na datoteci ili mapi koju se
želi obrisati te je odvući do Koša za smeće (Recycle Bin) na Radnoj površini
• označiti mapu ili datoteku i pritisnuti tipku Delete na tipkovnici
Vraćanje obrisanih datoteka i mapa iz koša za smeće
Obrisane datoteke/mape koje se nalaze u Košu za smeće (Recycle Bin) mogu se vratiti na njihovu
prvobitnu lokaciju na računalu. Nakon što se dvoklikom otvori prozor Koša za smeće, koriste se
naredbe na alatnoj traci:
• Vrati sve stavke (Restore all items) – vraća sve obrisane datoteke/mape na njihovu prvobitnu lokaciju
• Vrati ovu stavku (Restore this item) – da bi ova naredba postala dostupna, potrebno je
prvo označiti datoteku/mapu koju želimo vratiti
Pražnjenje koša za smeće
• Putem alatne trake prozora
Koš za smeće (Recycle Bin)
naredbom Isprazni koš za
smeće (Empty the Recycle
Bin) – trajno briše datoteke/
mape
• desnim klikom na ikonu
Koša za smeće (Recycle Bin)
na radnoj površini (dektopu)
– u brzom izborniku odabire
se naredbu Isprazni koš za
smeće (Empty Recycle Bin).
Sl.17. Koš za smeće
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
22
23
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
1.3 JEDNOSTAVNE APLIKACIJE
1.3.1 KORIŠTENJE UOBIČAJENIH APLIKACIJA ZA KREIRANJE NOVOGA DOKUMENTA
Notepad
Notepad je jednostavni tekstualni editor, limitiranih mogućnosti
oblikovanja teksta. Aplikacija
Notepad pokreće se preko izbornika Start tako da se klikne
na Svi programi → Pomagala →
Blok za pisanje (All Programs
→ Accessories → Notepad)
Program za obradu teksta služi
za izradu i oblikovanje tekstualnih dokumenata, umetanje slika, grafikona i tablica. Primjeri
takvog programa su i OpenOffice.org Writer i Microsoft
Word.
Sl.18. Notepad
Pokretanje aplikacije:
• U izborniku Start – kliknuti na Svi programi (All Programs) i u mapi Microsoft Office
odabrati Microsoft Word 2010.
• Upotrebom funkcije Pretraži (Search) – utipkati riječ „word” i iz ponuđenih rezultata
odabrati Microsoft Word 2010.
• Dvostrukim klikom (dvoklikom) na prečicu (shortcut) programa
azi na radnoj površini (desktop) računala.
koja se obično nal-
Zatvaranje aplikacije:
• Odabirom manipulacijskog gumba Zatvori (Close).
• Preko izbornika Datoteka (File) i odabirom funkcije Izađi (Exit).
• Kombinacijom tipki Alt + F4.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
1.3.2 OTVARANJE POSTOJEĆIH DOKUMENATA
Otvaranje postojećeg dokumenta:
• U izborniku Datoteka (File) odabrati naredbu Otvori (Open).
• Kombinacijom tipki Ctrl + O.
Otvaranje novog dokumenta
• Iz izbornika Datoteka (File) potrebno je odabrati naredbu Nova (New). Ako želite izraditi novi prazan dokument, odabirete predložak Prazan dokument (Blank Document) i
potvrdite gumbom Kreiraj (Create). Novi dokument možete izraditi i tako da pritisnete
tipke Ctrl + N.
Otvaranje novog dokumenta temeljenog na predlošku
• Ako želite napisati faks, također iz izbornika Datoteka (File) odabirete naredbu Nova
(New) te odabirete neki od ponuđenih predložaka iz mape Ogledni predlošci (Sample
Templates). Drugi način korištenja predložaka je pretraživanjem Microsoft Office Online
kada se predložak preuzima na računalo.
1.3.3 UNOS TEKSTA I UREĐIVANJE
Postoji nekoliko pravila kojih bi se trebalo pridržavati pri upisu teksta u dokument, radi bolje preglednosti:
• nakon interpunkcijskih znakova . , : ; ! ? stavljati razmak
• razmak koristiti prije i poslije zagrada (), navodnika „“ i povlake –
• ne koristiti više razmaka uzastopno
• tipkom Enter prelaziti u novi odlomak
• ako se rečenicu počinje u novom redu istog odlomka – koristiti kombinaciju tipki Shift +
Enter
• za prelazak na novu stranicu (ako trenutna nije popunjena) koristiti kombinaciju tipki
Ctrl + Enter
Umetanje simbola tj. posebnih znakova
Simbole u tekst umeće se preko alata Simbol (Symbol) na kartici Umetanje (Insert). Ako među ponuđenim simbolima ne vidite onaj koji vam je
potreban, odabirete opciju Više simbola (More Symbols).
Sl.19. Gumb Simbol (Symbol)
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
24
25
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Sl.20. Dijaloški okvir Simbol (Symbol)
Uređivanje teksta
Prilikom uređivanja teksta na ekranu su vidljive različite oznake koje se ne ispisuju, a olakšavaju kontrolu nad uređivanjem teksta koji se upisuje. Prikazuju se ili skrivaju preko početne kartice (Home)
odabirom alata
.
Neke od oznaka koje se ne prikazuju su:
• razmak
• odlomak
• tabulator
• prijelom stranice
Prilikom oblikovanja teksta ili odlomka, uvijek je potrebno prvo označiti dio teksta na koji se želi
primijeniti oblikovanje, a zatim odabrati željeni alat za oblikovanje.
Vrstu i veličinu slova mijenja se u grupi Font pod karticom Polazno (Home). Pritiskom na strelicu u
okviru Font
otvara se padajući izbornik u kojem se odabire jedan od ponuđenih fontova,
u okviru Font Size
mijenja se njegovu veličinu.
Tekst se može prikazati: podebljano (Bold), u kurzivu (Italic) ili podcrtano (Underline). Navedene
promjene oblikovanja rade se u grupi Font kartice Polazno (Home) odabirom sljedećih ikona:
• - označeni tekst se prikazuje podebljano (tipkovna prečica: Ctrl + B)
• - označeni tekst se prikazuje u kurzivu (tipkovna prečica: Ctrl + I)
• - označeni tekst se prikazuje podcrtano (tipkovna prečica: Ctrl + U)
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Sl.21. Dijaloški okvir Font– efekt Superscript
Sl.22. Dijaloški okvir Font - promjena boje teksta (Font Color)
Za iscrpnu listu naredbi za oblikovanje teskta, odaberite ikonu
u grupi Font na kartici Polazno
(Home) ili pritisnuti desnu tipku miša, odabrati naredbu iz brzog izbornika i u dijaloškom okviru
kvačicom označiti potvrdni okvir efekta npr. Superscript (za upis, npr. 5m2) ili Subscript (npr. x2).
Odabir se potvrđuje gumbom U redu (OK).
Boju teksta mijenja se odabirom ikone
u grupi Font na kartici Polazno (Home) ili pritiskom
desne tipke miša, iz brzog izbornika potrebno je odabrati naredbu Font i u dijaloškom se okviru
odlučiti za odgovarajuću boju teksta (Font Color). Odabir se potvrđuje gumbom U redu (OK).
Za poravnanje teksta koristi se alate u grupi Odlomak (Paragraph) na kartici Polazno (Home).
• Align Text Left – poravnava tekst lijevo
• Center – poravnava tekst centralno
• Align Text Right – poravnava tekst desno
• Justify – poravnava tekst obostrano
Klikom na
u grupi Odlomak (Paragraph) na kartici Polazno (Home), otvara se dijaloški okvir
Odlomak (Paragraph). U njemu se vrše sva oblikovanja odlomka. Odabir se potvrđuje gumbom U
redu (OK).
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
26
27
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Sl.23. Dijaloški okvir Paragraph
Umetanje slike u datoteku
U grupi Ilustracije (Illustrations) pod karticom Umetanje (Insert), potrebno je kliknuti na ikonu Slika
(Picture)
. Otvara se dijaloški okvir u kojem se odabire sliku koju se želi umetnuti. Nakon odabira slike, potrebno je dva puta brzo kliknuti na nju ili potvrditi odabir pritiskom na gumb Umetni
(Insert).
Umetanje slike s web–stranice
Ako želite umetnuti sliku s web–stranice jednostavno je kopirate i zalijepite u dokument:
1. pritisnete desnu tipku miša na sliku koju želite kopirati s web–stranice;
2. otvara se brzi izbornik u kojem odabirete naredbu Kopiraj sliku (Copy Image);
3. pozicionirate se u dokument i zalijepite sliku.
Promjena veličine slike
Da bi promijenili veličinu slike potrebno ju je prvo označiti. U Vrpci (Ribbon) se prikazuje odjeljak
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Alati za slike (Picture Tools) pod čijom karticom Oblikovanje (Format) u grupi Veličina (Size) se
mijenja Visinu (Heght) i Širinu (Width) slike, a alatom Obreži (Crop) uklanja (izrezuje) nepotrebne
dijelove slike.
Pritiskom na gumb
u kartici Veličina (Size) otvara se dijaloški
okvir Izgled (Layout). Ako je uključena opcija Zaključaj razmjer
proporcija (Lock aspect ratio) (tj. ima kvačicu u potvrdnom okviru) – mijenjanjem jedne dimenzije (visine ili širine) automatski
se, radi očuvanja proporcionalnosti, mijenja i druga dimenzija. Da bi postigli točno određene dimenzije slike, potrebno je
isključiti tu opciju.
Sl.24. Grupa Veličina (Size) na
kartici Alati slike (Picture Tools)
1.3.4 SPREMANJE DATOTEKA U RAZLIČITIM FORMATIMA (DOC, TXT, RTF,
HTML).
Spremanje dokumenta - prvi put
Ako se radi o prvom spremanju, odabire se naredbu Spremi kao (Save As) iz izbornika Datoteka
(File). U dijaloškom okviru koji se pojavi potrebno je odrediti lokaciju na kojoj će se datoteka spremiti pomoću polja Spremi u (Save in) i ime datoteke unijeti u polje Naziv datoteke (File name).
Spremanje se završava upotrebom gumba Spremi (Save).
Ponovno spremanje dokumenta
U slučaju da je datoteka već spremana, odabire se naredbu Spremi (Save) u izborniku Datoteka
(File). Spremanje se može obaviti i kombinacijom tipki Ctrl + S ili klikom na ikonu u obliku diskete
koja se nalazi u Alatnoj traci brzog pristupa (Quick Access Toolbar)
.
Spremanje dokumenta pod drugim imenom
Za spremanje dokumenta pod drugim imenom također se odabire Spremi kao (Save As) iz izbornika Datoteka (File). U dijaloškom okviru koji se pojavi unese se novo ime datoteke u polju Naziv
datoteke (File name). Nakon promjene imena datoteke na ovaj način, za sve naknadno snimanje
dovoljno je upotrebljavati gumb Spremi (Save) na alatnoj traci ili tipkovnu prečicu Ctrl+S.
Spremanje dokumenta pod drugom ekstenzijom
Želi li se dokument spremiti kao drugi tip datoteke, iz izbornika Datoteka (File) odabire se naredbu
Spremi kao (Save As). U dijaloškom okviru Spremi kao (Save As) potrebno je kliknuti na padajući
izbornik Spremi u obliku (Save As Type) i odabrati željeni tip. Ako želite izraditi Predložak (Template), odabrat ćete Predložak programa Word (Word Template (*.dotx)). Za spremanje dokumenta u obliku kompatibilnom za rad sa starijim verzijama aplikacije odabire se Word 97-2003
Document (*.doc).
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
28
29
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
1.3.5 ISPISIVANJE NA PISAČ
Promjena orijentacije dokumenta:
portret, pejzaž
U grupi Postavljanje stranice (Page Setup), na
kartici Izgled stranice (Page Layout) potrebno je
odabrati gumb Orijentacija (Orientation), gdje se
nudi odabir vertikalne (Portrait) ili horizontalne
(Landscape) orijentacije.
Sl.25. Orijentacija dokumenta
Sl.26. Dijaloški okvir Page Setup – kartica
Page
Rad s marginama
Postavke margina mijenjaju se pritiskom na alat
Margine (Margins) u grupi Postavljanje stranice
(Page Setup), na kartici Izgled stranice (Page Layout). Ako vam ponuđene postavke margina (Normal, Wide...) ne odgovaraju, odabrat ćete opciju
Prilagođene margine (Custom Margins).
Otvara se dijaloški okvir Postavljanje stranice (Page
Setup) u čijoj kartici Margine (Margins) unosite
željene vrijednosti za gornju (Top), donju (Bottom),
lijevu (Left) ili desnu (Right) marginu.
Sl.27. Podešavaje margina (Margins)
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
U grupi Postavljanje stranice (Page Setup), na kartici Izgled stranice (Page Layout) odabirete
Veličina (Size) i birate odgovarajuću veličinu papira.
Sl.28. Dijaloški okvir Page Setup – kartica Margins
Sl.29. Podešavanje veličine papira
Kako i kada koristiti prijelom stranice
Nakon što se stranica popuni tekstom, Microsoft Word aplikacija automatski prelazi na novu
stranicu. Ako stranica nije popunjena, umjesto uzastopnog pritiskanja tipke Enter, valja umetnuti
prijelom stranice.
Prijelom stranice (Page Break) umeće se upotrebom ikone
u grupi Stranice (Pages) na kartici Umetanje (Insert) ili kombinacijom tipki Ctrl + Enter. Da biste uklonili prijelom stranice, na
polaznoj kartici (Home) odabirete alat za prikazivanje skrivenih oznaka
prijelom stranice
i pritisnete tipku Delete.
. Označite oznaku za
Ispis tekstualnog dokumenta iz aplikacije za obradu teksta
Dokument se ispisuje pozivanjem naredbe Ispis (Print):
• preko kartice Datoteka (File), tako da se odabere naredbu Ispis (Print);
• kombinacijom tipki Ctrl + P.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
30
31
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Sl.30. Postavke Ispisa (Print)
Sl.31. Opseg ispisa
Broj primjeraka
Ako dokument želite ispisati u nekoliko primjeraka, u polju Kopije (Copies)
broj primjeraka.
određujete
Opseg ispisa
• Ispiši sve stranice (Print All Pages) – ovu opciju se upotrebljava za ispis čitavog dokumenta.
• Ispiši označeno (Print Selection) – ispisuje samo označeni dio dokumenta.
• Ispiši tekuću stranicu (Print Current Page) – ispisuje samo stranicu na kojoj ste trenutačno
pozicionirani (na kojoj treperi kursor).
• Ispiši zadani raspon (Print Custom Range) – ispisuje zadani raspon stranica.
• Pretpregled dokumenta - s desne strane zaslona vidi se dokument u obliku kakvom će
izgledati nakon ispisa.
Ispis
Dokument (nakon što ste ga pripremili i podesili sve postavke) ispisujete pritiskom na gumb Ispis
(Print)
.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Program za kontrolu ispisa
Ako želite provjeriti što se trenutno ispisuje, u izborniku Start odabirete Uređaji i pisači (Devices
and Printers) te pritisnete desnu tipku miša nad ikonom pisača, a zatim u brzom izborniku odaberete naredbu Pogledajte što se ispisuje (See what’s printing).
Ako želite trenutno zaustaviti ispis nekog dokumenta, pritisnut ćete desnu tipku miša nad dokumentom koji čeka svoj red za ispis i u brzom izborniku odabrati naredbu Zaustavi (Pause). Za nastavak ispisa tog dokumenta, potrebno je ponovo pritisnuti desnu tipku miša nad dokumentom i
odabrati naredbu Nastavi (Resume). Ako želite prekinuti s ispisom dokumenta – označit ćete ga i
desnom tipkom miša pozvati brzi izbornik u kojem je potrebno odabrati naredbu Odustani (Cancel)
te pritiskom na gumb Da (Yes) potvrditi odabir.
1.3.6 ZATVARANJE APLIKACIJE
Zatvaranje aplikacije:
• Odabirom manipulacijskog gumba Zatvori (Close).
• Preko izbornika Datoteka (File) i odabirom funkcije Izađi (Exit).
• Kombinacijom tipki Alt + F4.
Zatvaranje dokumenta:
• U izborniku Datoteka (File) odabrati naredbu Zatvori (Close).
• Kombinacijom tipki Ctrl + W.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
32
33
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
1.4 OSNOVE INTERNETA
1.4.1 RAZUMIJEVANJE POJMA INTERNETA
Internet („mreža nad mrežama“) je globalni sistem međusobno povezanih računala i računalnih
mreža koji komuniciraju putem IP grupe protokola (TCP/IP). Iako je započeo kao posljedica potrebe
za jednostavnom razmjenom podataka, danas praktički da nema domene civilizacije u koju ne zadire. Primjerice:
• Ekonomija: internet bankarstvo (plaćanje računa, transferiranje financijskih sredstava,
uvid u stanje na računu, uvid u kreditnu zaduženost itd.), trgovina putem interneta
(dionice, razna roba, intelektualne usluge itd.) itd.
• Druženje: društvene mreže, forumi itd.
• Informacije: novinski portali, blog itd.
• Zdravstvo: dijagnosticiranje bolesti, zdravstveni pregledi (osoba koja živi na otoku,
određene preglede za koje je potreban doktor specijalist može obaviti na daljinu),
naručivanje za specijalističke preglede (uputnice), razmjena medicinskih podataka,
operacije i praćenje operacije na daljinu itd.
• Edukacija: pohađanje online sveučilišta, web-stranice s tutorijalima, savjeti stručnjaka itd.
Internet doista ima mnoge primjene i ogroman društveni utjecaj. Možda najvažnija osobina jest
razmjena informacija, jer se upravo time među ljudima omogućava kolaboraciju, a kolaboracija
rezultira idejama i djelovanjem ljudi – istomišljenika u stvarnom životu, a koordinirano djelovanje
ljudi rezultira društvenom promjenom.
1.4.2 RAZLIKOVANJE POJMOVA INTERNET I WORLD WIDE WEB (WWW)
Internet („mreža nad mrežama“) je skup milijuna međusobno povezanih računala i računalnih
mreža koji komuniciraju putem IP grupe protokola (TCP/IP).
WWW (World Wide Web, W3, Web) je mrežna usluga koja omogućuje pretraživanje sadržaja na Internetu. Sastoji se od mnoštva dokumenata međusobno povezanim hipervezama. WWW je jedan
od najkorištenijih servisa Interneta, a pristupamo mu putem web preglednika.
1.4.3 POZNAVANJE OPĆIH PRETPOSTAVKI ZA KORIŠTENJE INTERNETA
KAO ŠTO SU: OSOBNO RAČUNALO, MODEM, TELEFONSKA LINIJA, RAČUN
KOD TVRTKE KOJA PRUŽA INTERNETSKE USLUGE, ELEKTRONSKA POŠTA,
SOFTVER ZA PREGLEDAVANJE I PRETRAŽIVANJE.
Modem omogućuje komunikaciju računala putem telefonske veze. Koristimo ga pri povezivanju
računala na internet.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Brzina prijenosa podataka (Bit rate) predstavlja brzinu kojom podaci putuju kroz modem, mjerenu
u bit/s (bit po sekundi). bps je mjerna jedinica za protok digitalnih podataka kroz mrežu. Broj bitova
u sekundi (engl. bit per second) nam govori koliko bitova se može prenijeti u sekundi kroz mrežu.
Načini spajanja na Internet:
• Spajanje po potrebi (Dial-up) - način pristupa Internetu, koristi modem (56kbps) i telefonsku liniju.
• Širokopojasni pristup (Broadband) karakteriziraju velike brzine prijenosa podataka, stalni pristup internetu, a time i rizik od neovlaštenog upada u mrežu.
Načini povezivanja:
• Mobilno – povezivanje putem mobilne mreže (GPRS, EDGE, UMTS, HSPA)
• Satelitsko – obično se koristi u dijelovima svijeta gdje nema odgovarajuće infrastrukture,
odnosno gdje nije moguće drugačije pristupiti internetu.
• Bežično (Wi-Fi) – podaci između računala se prenose putem radio frekvencija i
odgovarajućih antena.
• Kabelsko – putem kabelskog modema se priključuje na kabelsku televizijsku mrežu kako
bi se mogla koristiti za pristup internetu.
• Širokopojani pristup (Broadband) karakteriziraju velike brzine prijenosa podataka,
stalni pristup internetu, a time i rizik od neovlaštenog upada u mrežu. U počecima
širokopojasnog interneta, zbog nedovoljno razvijene infrastrukture, naplaćivao se promet podacima no ne i vrijeme provedeno na internetu. Prije, kad se koristio pristup internetu putem telefonske linije, naplaćivalo se vrijeme provedeno na internetu. Danas,
u velikim gradovima, telekomunikacijska infrastruktura je razvijena i više se ne plaća
niti vrijeme provedeno na internetu niti količina podataka. Cijena paketa širokopojasnog
pristupa internetu ovisi o omogućenoj brzini pristupa.
ISP (Internet Service Provider) ili Pružatelj internetskih usluga je tvrtka ili organizacija koja svojim
korisnicima omogućava pristup Internetu.
Elektronička pošta (e-mail) je usluga prijenosa tekstualnih poruka putem Interneta. Najstariji je
servis i jedan od najučestalijih oblika komunikacije na Internetu. Elektronička pošta (e-mail) podrazumijeva prijenos tekstualnih poruka putem interneta. Datoteke se mogu razmjenjivati putem privitka poput slika, multimedije, dokumenata itd. Adresa elektroničke pošte sastoji se od korisničkog
imena, znaka @ („at“; „pri“) i naziva domene na kojoj je otvorena e-mail adresa (npr. [email protected]).
Autentifikacija korisnika podrazumijeva identifikaciju korisnika, da bi mu bio omogućen pristup
nekom sadržaju (podacima). Npr. ako putem preglednika želimo provjeriti elektroničku poštu, za
pristup računu moramo unijeti korisničko ime i lozinku (zaporku, engl. password). Ukoliko su podaci točno unijeti, pristup se odobrava. Lozinke je, iz sigurnosnih razloga, potrebno čuvati povjerljivima.
Web preglednik (Web Browser) je program koji koristimo za pregled web stranica. Najpopularniji
preglednici su Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Safari, Opera.
Tražilice (Search Engine) koristimo za pretraživanje informacija na WWW-u. Tražilice čuvaju poITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
34
35
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
datke o web stranicama (ključne riječi, posjećenost stranice...). Rezultati pretraživanja se prikazuju
u obliku liste predloženih adresa kojima možemo pristupiti u potrazi za željenim informacijama.
Najpopularnije tražilice su Google, Bing, Yahoo, Ask.
1.4.4 RAZUMIJEVANJE POJMA URL I STRUKTURE WEB ADRESE
URL (Uniform Resource Locator) je web adresa sadržaja (dokumenata) koji se nalaze na internetu.
Sastavni dijelovi URL-a su: protokol, ime poslužitelja, broj porta (ulaza) i lokacija dokumenta na
poslužitelju.
Web adresa se sastoji od: protokola http, znaka dvotočke i dvije kose crte (://) koji odvajaju protokol od ostalih elemenata adrese, naziva računala, naziva mapa u kojima je smješten dokument i
naziva tog dokumenta.
Pr. http://www.itdesk.info/hr/
Web preglednik (Web Browser) je program koji koristimo za pregled web stranica. Najpopularniji
preglednici su Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Safari, Opera.
Hiperveze (Hyperlink) služe povezivanju sadržaja na web stranicama. Pomoću hiperveze možemo:
• doći na drugi dio stranice na kojoj se nalazimo
• doći na drugu stranicu unutar iste web lokacije
• doći na stranicu na nekoj drugoj web lokaciji
• preuzimati datoteke (download)
• pokretati aplikacije, zvučne ili video zapise, ostvariti vezu s e-mail adresom (mailto)
Tražilice (Search Engine) koristimo za pretraživanje informacija na WWW-u. Tražilice čuvaju podatke o web stranicama (ključne riječi, posjećenost stranice...). Rezultati pretraživanja se prikazuju
u obliku liste predloženih adresa kojima možemo pristupiti u potrazi za željenim informacijama.
Najpopularnije tražilice su Google, Bing, Yahoo, Ask.
1.4.5 UNOŠENJE URL U WEB PREGLEDNIK (PRETRAŽIVAČ) ZA PRISTUP WEB STRANICI
Otvaranje web preglednika:
• dva puta brzo kliknemo na prečicu (shortcut) web preglednika, koji se obično nalazi na
radnoj površini (desktop) računala
• putem izbornika Start  Svi programi (All Programs)  Internet Explorer (ili Mozilla
Firefox)
• putem ikone preglednika prikvačenog na programsku traku
• u izborniku Start pod okvirom za pretragu upišemo naziv preglednika i u ponuđenim
rezultatima kliknemo na njega
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Sl.32. Prečac (shortcut) preglednika Mozilla Firefox
Sl.33. Prečac (shortcut) preglednika IE9
Sl.34. Programska traka (taskbar)
Zatvaranje preglednika:
• pritiskom na manipulacijski gumb
• pritisnemo desnu tipku miša na naslovnu traku programa i iz brzog izbornika odaberemo
naredbu Zatvori (Close)
• kombinacijom tipki Alt + F4
• * u izborniku Datoteka (File) odaberemo naredbu Izađi (Exit)
* (IE9) Da bi nam ova opcija bila dostupna, potrebno je uključiti Traku izbornika (Menu bar) – desni
klik na naslovnu traku i u izborniku odabrati Traka izbornika (Menu bar)
Adresu web stranice upišemo u Adresnu traku (Address Bar) i kliknemo na
tipku Enter.
(Go to) ili pritisnemo
Sl.35. Adresna traka (Adress bar)
Prikazivanje Web stranice u novom prozoru ili tab-u
Pritiskom desne tipke miša na hipervezu (link) pozivamo brzi izbornik. Naredbom Otvori novu karticu (Open in New Tab) – hipervezu otvaramo u novoj kartici (tab) koja se nalazi desno od kartice
putem koje smo je otvorili. Naredbom Otvori novi prozor (Open in
New Window) – hipervezu otvaramo u novom prozoru preglednika.
Ako imamo otvoreno više kartica (tab), prilikom zatvaranja aplikacije
Internet Explorer 9 pojavit će se dijaloški okvir sa slijedećim opcijama:
• Zatvori sve kartice (Close all tabs) – zatvara sve kartice
(tab) u pregledniku
• Zatvori trenutnu karticu (Close current tab) - zatvara
samo karticu na kojoj se trenutno nalazimo
Sl.36. Brzi izbornik
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
36
37
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Otvaranje nove kartice (tab):
• pritiskom na ikonu Nova kartica (New
Tab) s desne strane otvorene kartice
• kombinacijom tipki Ctrl + T
• * preko izbornika Datoteka (File), odabirom naredbe Nova kartica (New Tab)
Sl.37. Zatvaranje preglednika IE9
* (IE9) Da bi nam ova opcija bila dostupna, potrebno je uključiti Traku izbornika (Menu bar) – desni
klik na naslovnu traku i u izborniku odabrati Traka izbornika (Menu bar)
Zaustavljanje daljnjeg učitavanja Web stranice:
• pritiskom na gumb Zaustavi (Stop)
koji se nalazi s desne strane adresne trake
• tipkom Esc
• * preko izbornika Prikaz (View) odabirom naredbe Zaustavi (Stop)
* Potrebno je uključiti Traku izbornika (Menu bar)
Osvježavanje Web stranice
• pritiskom na gumb Osvježi (Refresh)
• desnim klikom unutar prozora aplikacije otvaramo brzi izbornik u kojem odabiremo naredbu Osvježi (Refresh)
• tipkom F5
• preko izbornika Prikaz (View) odabirom naredbe Osvježi (Refresh)
* Potrebno je uključiti Traku izbornika (Menu bar)
Korištenje funkcije pomoći
Funkciji pomoć pristupamo putem:
• *Trake izbornika (Menu bar), korištenjem izbornika Pomoć (Help)
• *Naredbene trake (Command bar), pritiskom na gumb Pomoć (Help)
• Pritiskom na funkcijsku tipku F1 na tipkovnici
* Traku izbornika (Menu bar) i Naredbenu traku (Command bar) je najprije potrebno uključiti
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Postavljanje polazne/početne stranice u pregledniku
Možemo podesiti da se prilikom pokretanja web preglednika učita stranica (ili više stranica) po našem izboru. Web stranica koja se automatski učitava prilikom
pokretanja web preglednika naziva se polazna ili početna
(Home Page), a podešavamo ju na slijedeće načine:
• Pritiskom na gumb Tools (Alati)
otvaramo
padajući izbornik u kojem biramo Internetske
mogućnosti (Internet Options) ili
• Naredbi Internetske mogućnosti (Internet
Options), možemo pristupiti i preko izbornika
Alati (Tools) u *Naredbenoj traci (Command
bar) ili *Traci izbornika (Menu bar)
* Naredbenu traku (Command bar) ili *Traku izbornika (Menu bar) uključujemo tako da na
naslovnoj traci programa pritisnemo desnu
tipku miša i u izborniku odaberemo alatnu
traku koju želimo prikazati.
Sl.38. Izbornik Alati (Tools)
U otvorenom dijaloškom okviru Internetske
mogućnosti (Internet Options) na kartici
Općenito (General), u grupi Početna stranica (Home Page), upisujemo web stranicu
koju želimo prikazivati kao početnu (npr.
http://www.google.com). Ako želimo više
početnih stranica (prilikom otvaranja preglednika svaka se otvara u svojoj kartici, eng.
tab), stranice u okvir upisujemo jednu ispod
druge i potvrđujemo odabir.
Vraćanje na početnu stranicu
Pritisak na gumb Polazno (Home)
, kao i
kombinacija tipki Alt + Home, vraćaju nas na
početnu stranicu (Home Page).
Sl.39. Dijaloški okvir Internetske mogućnosti (Internet
Options)
Brisanje povijesti pregledavanja
U dijaloškom izborniku Internetske mogućnosti (Internet Options) na kartici Općenito (General),
u grupi Povijest Pregledavanja (Browsing History) kvačicom označavamo opciju Izbriši povijest
pregledavanja pri izlasku (Delete Browsing History on Exit). Pritiskom na gumb Izbriši (Delete)
otvaramo novi dijaloški okvir Izbriši povijest pregledavanja (Delete Browsing History) u kojem
označavamo pojedine stavke koje želimo izbrisati.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
38
39
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Ostali načini:
• gumb Alati (Tools)
Browsing History)
→ Sigurnost (Safety) → Izbriši povijest pregledavanja (Delete
• *Naredbena traka (Command bar) → Sigurnost (Safety) → Izbriši povijest pregledavanja (Delete Browsing History)
• *Traka izbornika (Menu bar) → Alati (Tools) → Izbriši povijest pregledavanja (Delete
Browsing History)
• kombinacija tipki Ctrl + Shift + Del
Sl.40. Brisanje povijesti pregledavanja
1.4.6 KORIŠTENJE WEB PREGLEDNIKA, RAD SA URL ADRESAMA, HIPERLINKOVIMA I SLIKOVNIM LINKOVIMA ZA NAVIGACIJU IZMEĐU WEB
STRANICA
Aktiviranje hiperveze (hyperlink)
Pokazivač miša pozicioniramo na hipervezu (eng. hyperlink; skraćeno: link). Kada je pokazivač iznad
hiperveze, on mijenja oblik u . Ako tada pritisnemo lijevu tipku miša, aktivirat ćemo hipervezu.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
40
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Kretanje naprijed i natrag među već posjećenim stranicama:
• navigacijskim strelicama Natrag (Back) i Naprijed (Forward)
kutu stranice
u gornjem lijevom
• kombinacijama tipki: Alt + tipka sa strelicom ulijevo te Alt + tipka sa strelicom udesno
• desnim klikom na radnu površinu preglednika i odabirom naredbi Natrag (Back) i Naprijed (Forward)
Prikazivanje posjećenih adresa
Klikom
na
strelicu
u
adresnoj
traci,
otvaramo
popis
posjećenih
adresa.
Ili
Pritisnite gumb Favoriti (Favorites)
i odaberite karticu Povijest (History).
Sl.41. Prikaz posjećenih adresa preko Adresne trake
(Address bar)
Sl.42. Kartica Povijest (History)
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
41
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
1.5 OSNOVE ELEKTRONIČKE POŠTE
1.5.1 RAZUMIJEVANJE POJMA ELEKTRONIČKE POŠTE
Elektronička pošta (e-mail) je usluga prijenosa tekstualnih poruka putem Interneta. Najstariji je
servis i jedan od najučestalijih oblika komunikacije na Internetu.
Prednosti elektroničke pošte
• brzina - jedna od prednosti elektroničke pošte je svakako brzina koja podrazumijeva
trenutnu mogućnost odgovora
• isplativost - u odnosu na klasičnu poštu (osobito međunarodni promet), ona je itekako
isplativa
• brojne opcije – čitanje, spremanje, slanje, prosljeđivanje, potvrda prijema, odgađanje
slanja itd.
Pravila pristojnosti (netiquette)
• elektronička pošta nije sigurna – povjerljive podatke ne šaljemo ako ih nismo kriptirali
• ako prosljeđujemo poruku, ne mijenjamo joj sadržaj (ako citiramo dijelove – navodimo
autora)
• ne šaljite tzv. „lance sreće“
• ne koristite velika slova osim ako je to pravopisno opravdano – u komunikaciji na internetu, to se smatra vikanjem
• emotikone (  ..) koristite s mjerom
• koristite kratke i precizne naslove
• provjerite pravopis i gramatiku
• ako šaljete kopiju poruke na drugu e-mail adresu, naznačite to unošenjem te e-mail
adrese u polje CC (Carbon Copy)
Ograničenja veličine privitka
Elektronička pošta nije namijenjena slanju velikih količina podataka (za to koristimo FTP). Većina
administratora poslužitelja i davatelja usluga pristupa internetu postavlja ograničenja na ukupnu
veličinu poruke (sadržaj + privitak). Google je tako odredio maksimalnu veličinu privitka Gmail
računa na 25 MB (napomena: ovaj podatak je podložan promjeni).
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
1.5.2 RAZUMIJEVANJE STRUKTURE ELEKTRONIČKE ADRESE
Adresa elektroničke pošte sastoji se od korisničkog imena, znaka @ („at“;“pri“) i naziva računala na
kojem korisnik prima poštu (npr. [email protected]).
1.5.3 RAZUMIJEVANJE POJMOVA: PONUĐAČ INTERNETSKE USLUGE,
RAČUN ELEKTRONIČKE POŠTE, BEZVRIJEDNA POŠTA (JUNK MAIL), VIRUS.
ISP (Internet Service Provider) ili Pružatelj internetskih usluga je tvrtka ili organizacija koja svojim
korisnicima omogućava pristup Internetu.
Elektronička pošta (e-mail) podrazumijeva prijenos tekstualnih poruka putem interneta. Datoteke
se mogu razmjenjivati putem privitka poput slika, multimedije, dokumenata itd.
Zloćudni softver (Malware) je softver koji se na neprimjetan način infiltrira, greškom korisnika ili
zbog manjkavosti operativnog sustava i programske podrške, u operativni sustav gdje radi neku
vrstu štete. U zloćudni softver se ubrajaju:
• Virus - zlonamjeran program s mogućnošću autoreplikacije. U računalu traži druge
datoteke nastojeći ih inficirati, a krajnji cilj mu je širenje na druga računala. Ovisno o
zlonamjernom kodu koji sadrži, uzrokuje veće ili manje štete na računalu.
• Crvi - kao i virusi. posjeduju mogućnost autoreplikacije, ali ne mogu inficirati druge
programe. Obično im je namjena preuzeti kontrolu nad računalom i omogućiti udaljenu
kontrolu otvaranjem tzv. stražnjih vrata (backdoor).
• Trojanski konj - može biti predstavljen u obliku igre ili datoteke u e-mail privitku koja,
nakon pokretanja na računalo, instalira aplikaciju s različitim namjenama, npr. omogućava
udaljenu kontrolu nad računalom, briše podatke, omogućava širenje virusa, slanje
spam-a sa zaraženog računala... Za razliku od virusa i crva, nereplicira se i potrebno ga je
pokrenuti tj. nije autonoman.
• Spyware- program koji neovlašteno prikuplja podatke o korisniku računala, odakle je i
dobio naziv. Najčešće zaraze spyware-om događaju se prilikom posjeta sumnjivih stranica
s ilegalnim ili pornografskim sadržajima
• Adware- program koji se koristi skupljenim podacima o korisniku da bi na osnovu njih na
nametljiv način prikazivao reklame. Obično se manifestira iskakanjem mnoštva skočnih
prozora (pop-up windows)
• Hoax- lažne poruke koje se šire e-mailom s ciljem prijevare korisnika. Cilj im je ili dobiti
podatke, recimo o bankovnom računu korisnika, ili nagovoriti korisnika da im uplati neke
naknade kako bi ostvarili dobitak na lutriji (na koju se nikad nisu prijavili op.a.), ili uplatiti
troškove transfera novca iz nekakve egzotične zemlje, a za uzvrat će dobiti pozamašnu
nagradu itd.
Kako bismo demistificirali zloćudne programe potrebno je objasniti da su zloćudni programi ništa
drugo do računalni programi. Kao i bilo koji drugi računalni program, mora se instalirati na računalo
(operativni sustav) kako bi djelovao. Ne radeći zasad razliku između zloćudnih i ostalih programa,
razmišljajte na način da je to samo računalni program.
Uzevši to u obzir, postavite si sljedeća pitanja:
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
42
43
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
• Pitanje: Ukoliko želim instalirati računalni program, na koji način to mogu napraviti?
◦ Odgovor: Moramo imati instalaciju/instalacijsku datoteku programa.
• Pitanje: Kako mogu nabaviti/doći do instalacije računalnog programa?
◦ Odgovor: Instalacija se može naći na CD/DVD mediju, USB stick-u, mrežnom disku,
internetu (potrebno skinuti instalaciju), u elektroničkoj pošti ... putem bilo kojeg
elektroničkog medija sposobnog za pohranu digitalnih podataka i komunikaciju s
računalom!
Upravo iz pitanja i odgovora vidljivo je na koje sve načine se možete zaraziti zloćudnim programom.
Za razliku od legalnih i nezloćudnih programa, zloćudni programi su napravljeni na način da ih ne
morate tražiti tj. truditi da dođete do njih, ne morate imati nikakva računalna znanja da bi ih instalirali, dapače, što manje znate to bolje za njih. Zato, što više znate, uz upotrebu profesionalnih
programa za zaštitu od zloćudnih programa, veća je vjerojatnost da ćete biti sigurni od zaraze.
Na kraju, jedan savjet na koji način se dodatno možete zaštititi od zloćudnih programa. Kako
smo već naveli, zloćudni programi su ništa drugo do računalni programi i moraju se instalirati na
računalo kako bi djelovali. Da bi se bilo koji program instalirao na računalo, osoba koja instalira
mora biti prijavljena (ulogirana) na korisničkom računu koji ima Administratorske ovlasti. Jedino
putem korisničkog računa s Administratorskim ovlastima je moguće instalirati računalni program.
Shodno tome, ukoliko ste ulogirani na korisnički račun koji nema administratorske ovlasti, već limitirane ovlasti (nema ovlasti za instalaciju računalnih programa), zloćudni program, kao i svaki drugi
program, se ne može instalirati.
Antivirusne programe koristimo da bi pronašli i uklonili zloćudni softver. Potrebno ga je redovito
ažurirati, odnosno preuzimati nove definicije virusa (najbolje mu je zadati da to sam radi automatski prilikom spajanja ili u određenim vremenskim intervalima). Inače, ako ne ažuriramo antivirusni
program redovito, on postaje beskoristan, jer ne može detektirati nove vrste zloćudnog softvera.
Više o zaštiti od virusa i drugih zloćudnih programa možete saznati u priručniku Osnovni pojmovi
informacijske tehnologije, u poglavlju Zaštita prilikom korištenja ICT tehnologije, objavljenom na
slijedećem linku:
http://www.itdesk.info/prirucnik_osnovni_pojmovi_informacijske_tehnologije.pdf .
Pojam spam podrazumijeva neželjenu, masovno distribuiranu elektroničku poštu (reklame,
obavijesti o temama na koje niste pretplaćeni, lažne privatne poruke i sl). Spam može sadržavati
spyware, virus, ili sličan maliciozni program.
Savjeti:
• ne ostavljajte privatnu e-mail adresu na nepouzdanim web stranicama
• kreirajte privremene e-mail adrese koje ćete koristiti za registraciju na neprovjerenim
web stranicama
Od spam-a se štitimo specijaliziranim programima, tzv. anti-spam zaštita, a ukoliko ipak primimo poruku nepoznatog pošiljaoca, osobito s privitkom, najbolje je takve poruke obrisati bez otvaranja.
Pojam Phishing se odnosi na oblik prijevare u kojoj se osobe lažno predstavljaju, koristeći pritom
krivotvorene e-mail poruka i web stranice, s ciljem stjecanja povjerljivih informacija (broj kreditne
kartice, lozinke...).
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
KORIŠTENJE SOFTVERA ZA KREIRANJE ELEKTRONIČKIH PORUKA
Postoji velik broj programa za primanje i slanje elektronske pošte, a u ovom priručniku je prikazan
rad u Microsoft Outlook-u.
Microsoft Outlook možemo otvoriti kao i svaki drugi Microsoft Office program:
• korištenjem prečaca (shortcut) Microsoft Outlook-a, koji se obično nalazi na radnoj površini
(desktop) računala, ili
• preko izbornika Start → Svi programi (All Programs) → Microsoft Office → Microsoft Outlook.
Program zatvaramo pritiskom lijeve tipke miša na manipulacijski gumb Zatvori (Close)
, koji
se nalazi u gornjem desnom kutu prozora ili u izborniku Datoteka (File) odabirom naredbe Izlaz
(Exit).
OTVARANJE ELEKTRONIČKE PORUKE
Pretpregled poruke dobivamo pritiskom lijeve tipke miša na poruku, a otvara se dvostrukim pritiskom
lijeve tipke miša. Zatvaramo ju pritiskom na manipulacijski gumb Zatvori (Close)
koji se nalazi
u gornjem desnom kutu prozora ili u izborniku Datoteka (File), naredbom Zatvori (Close).
Kreiranje nove elektroničke poruke
Novu e-mail poruku kreiramo tako da pritisnemo lijevu tipku miša na alat Nova poruka e-pošte
(New E-mail), koji se nalazi na kartici Polazno (Home). Otvara se novi prozor sa slijedećim poljima:
• polje Prima (To) je standardno polje za unos adrese primatelja elektroničke pošte.
• polje Kopija (Cc, Carbon Copy) je polje za e-mail adresu primaoca kopije poruke. Adresa
unesena u polje Cc će biti vidljiva ostalim primateljima poruke.
• polje Skrivena kopija (Bcc, Blind Carbon Copy) je također polje za e-mail adresu primaoca
kopije poruke, s tim da adresa unesena u polje Bcc neće biti vidljiva ostalim primateljima
poruke.
• polje Predmet (Subject) je polje za naslov poruke
Kopiranje teksta iz nekog drugog izvora u poruku
Da bi neki tekst ili objekt premjestili ili kopirali u poruku, potrebno ga je prvo označiti. Nakon što smo ga označili, pritisnemo desnu tipku miša i u brzom izborniku potražimo naredbu Izreži (Cut) (ako ga želimo izrezati) ili Kopiraj (Copy) (ako ga želimo kopirati). Zatim se
pozicioniramo pokazivačem miša na mjesto u poruci na koje želimo premjestiti ili kopirati
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
44
45
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
tekst. Pritiskom na desnu tipku miša, otvara nam se brzi izbornik u kojem odabiremo naredbu Zalijepi (Paste).
Naredbe Izreži (Cut), Kopiraj (Copy) i Zalijepi (Paste) možemo pokrenuti i kombinacijama tipki:
• Ctrl + X - Cut
• Ctrl + C - Copy
• Ctrl + V - Paste
Sl.43. Primjer elektroničke poruke
1.5.6 SLANJE ELEKTRONIČKIH PORUKA
Slanje poruke
Poruku šaljemo pritiskom na gumb Pošalji (Send)
koji se nalazi lijevo od polja za unos adrese.
Skica (Draft) elektroničke poruke
Ako ne želimo odmah poslati poruku na kojoj radimo, možemo ju spremiti kao nacrt i poslati kasnije. Skica poruke se, po zadanom, automatski pohranjuje u mapu Skice (Drafts) svake 3 minute.
Ukoliko sami želimo spremiti skicu elektroničke poruke:
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
• u prozoru Poruka (Message) koristimo naredbu Spremi (Save), koja se nalazi na kartici
Datoteka (File)
• u prozoru Poruka (Message) pritisnemo gumb Spremi (Save)
noj traci za brzi pristup (Quick Access Toolbar)
, koji se nalazi na Alat-
1.5.7 DODAVANJE PRIVITAKA - DATOTEKA ELEKTRONIČKIM PORUKAMA
Prilog (Attachment) elektroničkoj poruci
Elektroničkoj poruci koju šaljemo možemo umetnuti jednu ili više datoteka (tekstualnih, slikovnih)
koji se onda nazivaju prilozi ili privitci. Privitke (Attachments) dodajemo putem kartica Poruka
(Message) ili Umetni (Insert), klikom na alat
. Otvara se dijaloški okvir Umetni datoteku (Insert
File) u kojem označimo datoteku koju želimo umetnuti i gumbom Umetni (Insert) potvrđujemo
odabir. Privitak uklanjamo tako da ga označimo i pritisnemo tipku Delete, ili nakon označavanja
pritisnemo desnu tipku miša i s brzog izbornika odaberemo naredbu Ukloni (Remove).
1.5.8 ODGOVARANJE/PROSLJEĐIVANJE ELEKTRONIČKIH PORUKA.
Odgovori, Odgovori svima
Pošiljatelju primljene poruke odgovaramo upotrebom alata Odgovori (Reply)
kartici Polazno (Home), u grupi Odgovori (Respond).
, koji se nalazi na
Pritiskom na gumb Odgovori svima (Reply to All)
, na kartici Polazno (Home), u grupi Odgovori
(Respond), odgovaramo pošiljatelju i svim primateljima poruke.
Poruka koju šaljemo kao odgovor na primljenu poruku, ispred naslova primljene poruke ima prefiks
„Re:“ te ako je primljena poruka imala privitak (attachment), odgovor koji šaljemo ga ne sadrži.
Prosljeđivanje elektroničke poruke
Primljenu poruku možemo proslijediti na neku drugu e-mail adresu upotrebom alata Proslijedi
(Forward)
, koji se nalazi na kartici Polazno (Home), u grupi Odgovori (Respond). Proslijeđena
poruka ispred naslova primljene poruke ima prefiks „Fw:“ te se prosljeđuje sav sadržaj primljene
poruke, uključujući i privitke (attachments) koji se mogu ukloniti ili dodati novi.
Otvaranje priloga
Priloge koje smo dobili zajedno s porukom možemo spremiti na računalo. Možemo pritisnuti lijevu
tipku miša na prilog da bismo pregledali datoteku u prilogu. Pritiskom desne tipke miša na prilog i
odabirom naredbe Spremi kao… (Save as…) otvara se dijaloški okvir pomoću kojeg odredimo ime i
lokaciju na disku gdje želimo spremiti prilog.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
46
47
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
Ispisivanje poruke
Odabirom naredbe Ispis (Print), na kartici Datoteka (File) poruku prije ispisa možemo pregledati
(Print Preview) te napraviti eventualne izmjene prije ispisa, ili direktno ispisati (Print) poruku.
AŽURIRANJE ADRESARA ELEKTRONIČKE POŠTE
Za pregledavanje spremljenih kontakata odaberite mapu Kontakti (Contacts) u donjem dijelu navigacijskog okna (na lijevoj strani ekrana). Za unos novog kontakta na kartici Polazno (Home), u grupi
Novo (New), kliknite na Novi kontakt (New Contact).
Sl.44. Stvaranje novog kontakta (New Contact)
Otvara se obrazac (Sl. 45.) s tekstualnim poljima u koja unosimo podatke o kontaktu:
• Ime i prezime (Full
Name)
• Tvrtka (Company)
• Naziv radnog mjesta
(Job title)
• E-pošta (E-mail), itd.
Nakon unosa podataka,
za spremanje promjena
i zatvaranje obrasca koristimo alat Spremi i zatvori (Save & Close).
Drugi način spremanja
kontakta je direktno iz
Sl.45. Podaci o kontaktu
e-mail poruke: pritisnemo desnu tipku miša na
e-mail adresu pošiljatelja/ice ili primatelja/ice bilo koje poruke te iz brzog izbornika odabiremo
naredbu Dodaj u kontakte programa Outlook (Add to Outlook Contacts). Ponovno se otvara
obrazac za kontakt (Sl. 41.) s već unesenim imenom te e-mail adresom. Te podatke možemo mijenjati, kao i dodati nove podatke te na potvrđujemo unos i zatvaramo obrazac za kontakt alatom
Spremi i zatvori (Save & Close).
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
OPĆI UVJETI KORIŠTENJA
Web–stranicu www.ITdesk.info je pokrenula udruga „Otvoreno društvo za razmjenu ideja ODRAZI“ u sklopu aktivnog promoviranja ljudskog prava na slobodan pristup informacijama te
ljudskog prava na edukaciju.
Slobodno kopirajte i distribuirajte ovaj dokument, uz uvjet da ne mijenjate ništa u njemu!
Nad svim programima i uslugama navedenim na web–stranici ITdesk Home na web adresi ITdesk.info iskljucivo pravo posjeduju njihovi autori/ce. Microsoft, Windows, i Windowsxx su registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Microsoft Corporation. Ostali zaštitni znaci korišteni na ITdesk Home Web stranicama su isključivo vlasništvo
njihovih vlasnika/ca. Ukoliko imate pitanja vezana uz uporabu ili redistribuciju bilo kojeg programa, molimo
kontaktirajte autore/ice dotičnog programa. Sva dodatna pitanja pošaljite na [email protected]
___________________________________
Ove web–stranice sadržavaju linkove na ostale web–stranice ili izvore. ITdesk.info tim NIJE odgovoran za
tekstualni i/ili reklamni sadržaj, odnosno za proizvode koji su na tim web–stranicama /izvorima ponuđeni,
kao što NIJE odgovoran niti za sadržaj koji je putem njih dostupan; mogućnost korištenja ili točnost sadržaja.
Linkove koristite na vlastitu odgovornost. Također, ITdesk.info tim ne garantira:
• da je sadržaj na ovim web–stranicama oslobođen od pogrešaka ili pogodan za svaku svrhu,
• da će ove web–stranice ili web usluge funkcionirati bez pogrešaka ili prekida,
• da će biti odgovarajući za vaše potrebe,
• da implementacija takvog sadržaja neće narušavati patente, autorska prava, zaštitni znak ili
ostala prava neke treće strane.
Ako se ne slažete s ovim općim uvjetima korištenja ili ako niste zadovoljni web–stranicama koje pružamo,
prekinite s korištenjem ovih web–stranica i web usluga. ITdesk.info tim nije odgovoran vama, niti trećim osobama za bilo koju nastalu štetu, bila ona direktna, indirektna, slučajna ili posljedična, povezana s ili proizlazeći
iz vaše uporabe, pogrešne uporabe ovih web–stranica ili web usluga. Iako vaše potraživanje može biti bazirano na garanciji, ugovoru, prekršaju ili nekom drugom pravnom uporištu, neovisno o našoj obaviještenosti o
mogućnosti nastanka takve štete, oslobađamo se svake odgovornosti. Prihvaćanje ograničenja naše odgovornosti nužan je preduvjet korištenja ovih web–stranica i web usluga.
Svi softveri navedeni u ovom ili drugim dokumentima objavljenim na stranici ITdesk.info su navedeni samo
za edukativne svrhe ili kao primjer te mi, na bilo koji način, ne preferiramo navedeni softver u odnosu na
neki drugi softver. Bilo koju izjavu da neki navedeni softver preferiramo više u odnosu na drugi, koji se spominje ili ne spominje u materijalima, smatrat će se kao lažni iskaz. Našu izravnu i bezrezervnu podršku imaju
jedino softveri otvorenog koda (open source) koji omogućuju korisnicima/cama da bez prepreka postanu
digitalno pismeni, koriste računalo i sudjeluju u modernom informatičkom društvu.
Posebna napomena: upute u ovom priručniku se odnose za operativni sustav Microsoft Windows 7 i uredski
paket programa Microsoft Office 2010. Može biti malih i značajnih odstupanja u drugim verzijama.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
48
49
ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
– projekt računalne e-edukacije
sa slobodnim pristupom
Nakladnik:
Otvoreno društvo za
razmjenu ideja
(ODRAZI), Zagreb
ITdesk.info is licensed
under978-953-7908-00-3
a Creative Commons AttributionISBN:
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 747 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content