close

Enter

Log in using OpenID

Backup_of_RENOFIX DICHTUNGSCH

embedDownload
RENOFIX DICHTUNGSCHLEME
МИНЕРАЛЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Zadol`itelno pridr`uvajte se do tehni~koto upatstvo!
PODRA^JE NA
PRIMENA:
Se upotrebuva kako maerial za hidroizolacija vo bawi, balkoni i bazeni; vo stari i novi
gradbi kaj yidovite koi se silno optereteni so vlaga (podrumi, prostorii za perewe).
SOSTAV:
Cement
Dodatoci koi gi podobruvaat svojstvata na obrabotkata
Organski dodatoci <5%
OSOBINI:
Vodonepropusen
Postojana otpornost na vlaga
Golema mo`nost na mehani~koto opteretuvawe
Otporen na voda pod pritisok do 1,5 bari
PRIPREMA NA
PODLOGATA:
Podlogata mora da bide suva, is~istena od pra{ina, otpadoci i masnotii (uqe od oplata).
Star materijal da se odstrani od podlogata; fugi i puknatini prethodno da se popolnat.
PRIPREMA NA
MALTEROT:
Edna vre}a od materijalot koga se raboti so gletarica se potrebni 4-5 litri voda,so
valjak 6 - 6,5 litri ~ista voda i se me{a so mikser okolu 2 do 3 minuti za materijalot
da bide bez grutki po 10 min se prome{uva u{te edna{.
OBRABOTKA I
USLOVI NA
OBRABOTKA:
Zame{aniot materijal vrz podlogata se nanesuva so gletarica, ~etka ili so vaqak. Smesata
se nanesuva so debelina od 1-2 mm. Posle 12 ~asovi se nanesuva u{te edna{ so ista debelina.
Kaj pogolemite debelini se nanesuva vo pove}e sloevi. Sve`ata smesa se nanesuva vo rok od
2 ~asa. Dokolku se o~ekuva golemo opteretuvawe so voda, se prepora~uva po vi{e slojevi na
hidroizolacija. Da ne se raboti na dirktno son~evi zraci .Ne smee da se upotrebuva na
temperaturi poniski od +5oS. Ne smee da se me{a so drugi materijali.
PREDUPREDUVAWE:
Sodr`i cement. Gi iritira ko`ata i o~ite. Dokolku dojde do vakov slu~ajso ko`ata
da se isplaknat so ~ista voda a so o~ite pobarajte pomo{ od lekar.
ISPORAKA:
Vo kni`ni vre}i od 25 kg. koi se za{titeni od vlaga.
SKLADIRAWE:
Da se skladira vo suvi prostori, vrz drveni paleti. Vreme na skladirawe e 6 meseci.
Tehni~ki podatoci:
Broj na proizvodot:
[ifra na proizvodot:
5319990620323
1000 MI
Vre}i na paleta:
42
Edin. koli~ina:
Tehni~ko upatstvo 01/2010
RENOVA, www.renova.com.mk
Strana 1
RENOFIX DICHTUNGSCHLEME
Granulacija:
Potrebno kol. voda:
Min. debel. na slojot:
Potro{uva~ka:
Napomena:
Gustina na materijalot
ako e suv (EN 1015-10):
Nasipna cvrstina
(B3345):
Cvrstina na pritisok
28 dena (EN 1015-11):
0 - 0,6 mm
4,5 - 6,5 l./vre}a
1 - 2 mm
2 - 2,5 kg/m2/2 mm
Vrednostite na potro{uva~kata se aproksimativni i mnogu zavisat
od podlogata i tehnikata na vgraduvaweto
ca. 1900 kg/m3
ca. 1500 kg/m3
ca. 20 N/mm2
MG (EN 998-1):
GP CSIV W1
MG (ON B3340):
PM4, W2
Op{ti upatstva:
So ovaa lista site prethodni podatoci za materijalot
se ne va`e~ki. Ovie podatoci
odgovaraat na na{ite ispituvawa. Od ovie podatoci ne
mo`e da proizleze pravn
obvrska. RENOVA proizvodite
kako i site sodr`ani
sirovini podle`at na
postojana,kontinuirana
proverka zaradi ostvaruvawe
na postojan,ist kvalitet.
Na{ite tehni~ki sovetnici
vi stojat na raspolagawe po
pra{awata za primena,obrabotka, kako i prezentacija
na na{ite proizvodi. Aktuelna
sostojba na na{ite tehni~ki
podatoci mo`ete mo`ete da ja
pobarate vo proda`bata
ili da ja najdete na na{iot
veb sajt: www.renova.com.mk
kako
.
RENOVA PUTZ | www.renova.com.mk
RENOVA Dzepciste, Tetovo, Makedonija | Tel.: 044 487 300 | Faks: 044 487 200 | [email protected]
RENOVA Gureza, Urosevac, Kosovo | Tel.: 00381 290 323 311 | Faks: 00381 290 396 396 | [email protected]
RENOVA Vore, Tirana, Albanija | Tel.: 00355 48 301 909 | Faks: 00355 48 301 908 | [email protected]
Tehni~ko upatstvo 01/2010
RENOVA, www.renova.com.mk
Strana 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
483 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content