close

Enter

Log in using OpenID

4. programsko djelovanje

embedDownload
SADRŽAJ
1. UVOD .......................................................................................... 1
1.1. KRATKI PREGLED DOSADAŠNJEG DJELOVANJA ..................................... 1
1.2. VIZIJA.............................................................................................................. 1
1.3. MISIJA ............................................................................................................. 1
1.4. PODRUČJA DJELOVANJA............................................................................. 1
1.5. TEMELJNI CILJEVI ......................................................................................... 2
2. ORGANIZACIJSKI USTROJ I RESURSI ..................................... 3
2.1. ORGANIZACIJSKI USTROJ ........................................................................... 3
SADRŽAJ
2.2. LJUDSKI RESURSI ......................................................................................... 3
2.3. FINANCIJSKI RESURSI ................................................................................. 4
2.4. INFRASTRUKTURNI RESURSI...................................................................... 4
3. DONATORI, PARTNERI, SURADNICI ........................................ 6
3.1. PREGLED DONATORA .................................................................................. 6
3.2. PREGLED PARTNERA ................................................................................... 6
3.3. PREGLED SURADNIKA ................................................................................. 6
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE ................................................... 9
4.1. POVJETARAC – program jačanja kompetencija mladih ................................. 9
4.2. ZA OSMIJEH VIŠE – program promicanja humanitarizma i volonterstva ..... 19
4.3. MASLO – program jačanja roditeljskih kompetencija .................................... 23
4.4. M – KLUB – program kontinuiranog klupskog druženja djece i mladih ......... 26
4.5. MODEL STUDIO – program promicanja modne kulture................................ 31
4.6. EDUKATOR – program razvoja civilnog društva ........................................... 35
4.7. POSEBNI PROJEKTI .................................................................................... 42
5. SAŽETAK .................................................................................... 47
5.1. PREGLED NAJZNAČAJNIJIH STAVKI ......................................................... 47
5.2. ZAKLJUČAK.................................................................................................. 47
X
Novi svijet, udruga za djecu i mlade sa sjedištem u Sisku, Trg grada Heidenheima 1,
na redovitoj sjednici Predsjedništva održanoj 21. veljače 2014. usvojilo je
PROGRAMSKO
IZVJEŠĆE 2013.
1.1. KRATKI PREGLED DOSADAŠNJEG DJELOVANJA
Novi svijet, udruga za djecu i mlade osnovana je 31.10.1997. godine nakon dvogodišnjeg
djelovanja neformalne građanske inicijative koju su činili osnivači Udruge. Od tada do danas
Udruga kontinuirano djeluje na području vaninstitucionalnog odgoja, obrazovanja i zabave
djece i mladih.
1.2. VIZIJA
Društvo senzibilizirano za interese i potrebe djece i mladih u svim područjima značajnim za
njihov zdrav razvoj i kvalitetan način života. Obrazovana, odgovorna, zdrava i sretna
populacija djece i mladih kao rezultat prihvaćanja odgovornosti te sustavnog i koordiniranog
djelovanja svih sfera društva. Visoko razvijeno, ekonomski stabilno, tolerantno, demokratsko
društvo s kvalitetno integriranom, značajnom participacijom mladih ljudi, u kojem svatko
osobnim angažmanom doprinosi općem blagostanju.
1.3. MISIJA
Misija Udruge u najširem smislu je briga o djeci i mladima te poboljšanje uvjeta života,
odrastanja, odgoja i obrazovanja djece i mladih.
1.4. PODRUČJA DJELOVANJA
Primarno područje djelovanja Udruge je briga o djeci i mladima koja uključuje sljedeće
komponente:
 vaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
1
1. UVOD
1. UVOD







preventivna zdravstvena zaštita, promicanje zdravih stilova života
očuvanje ekoloških vrijednosti
demokracija, ljudska prava i razvoj civilnoga društva
volonterizam i humanitarno djelovanje
kreativno stvaralaštvo, slobodno vrijeme i zabava (kultura)
socijalna skrb
poduzetništvo (jačanje kompetencija i vještina)
Sekundarno područje djelovanja Udruge uključuje sljedeće komponente:
nakladnička djelatnost
audio – vizualna produkcija
očuvanje tradicijskih vrednota
različiti tipovi poduzetničkih aktivnosti
1.5. TEMELJNI CILJEVI
 Briga o djeci i mladima, pomoć pri njihovom odgoju, radu i odrastanju.
 Okupljanje i animiranje djece i mladih, organiziranje raznih vaninstitucionalnih aktivnosti
u cilju njihovog kvalitetnijeg i potpunijeg života (sport, kultura, umjetnost...).
2
1. UVOD




2.1. ORGANIZACIJSKI USTROJ
Sukladno prijedlogu novog Statuta organizacijski ustroj Udruge sastoji se od tri osnovne
sastavnice:
a) članstvo Udruge (podržavajuće članstvo, aktivno članstvo, počasno članstvo)
b) tijela Udruge (Upravno vijeće Udruge, Skupština, Nadzorni odbor)
c) dužnosnici Udruge (predsjednik, dopredsjednik, tajnik)
Programsko djelovanje kreira se kroz integraciju navedenih sastavnica, a godišnje planiranje i
realizacija programa u konačnici ovisi o trenutačnim društveno - političkim, socio ekonomskim parametrima, kao i o aktualnom stanju potreba u području djelovanja Udruge.
2.2. LJUDSKI RESURSI
2.2.1. ZAPOSLENICI
Lidija Tomljenović Kovačić, dipl. novinarka, organizatorica poslovanja Udruge (rad na
neodređeno vrijeme); Ines Vuković, stručna prvostupnica poslovne infromatike,
administratorica (rad na određeno vrijeme); Iva Križe, ekonomistica i Marija Popović,
maturantica gimnazije (suradnice na projektnim aktivnostima - zaposlenice uz podršku
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na programu Javni radovi za mlade, u Udruzi su
zaposlene od 1. listopada 2013.).
2.2.2. SURADNICI
Marijan Belošević, dipl. oec.; Darko Boškić; Petra Čutuk, dizajnerica unutarnjeg interijera;
mr. sc. Sanja Glibo, prof.; Marko Hergešić, dipl. glumac; Tomislav Hubelić, učenik; Mario
Lučić, dipl. oec.; Adis Keranović, dr. medicine; Anita Komljenović, studentica; Vanja
Komljenović Lončar, dipl. učiteljica; Gabrijela Kramarić Eid, prof. pedagogije; Dragoslav
Krnjaić, dipl. oec; Senad Omerčić, dipl. učitelj; Dijana Orešković, med. sestra; Andreja
Pavušek, viši laboratorijski tehničar; Manuel Pineiro Gonzalez, dipl. novinar; Ivica Pučko,
dr. med. vet.; Tatjana Puškarić, prof. sociologije; Suzana Telar, dipl. učiteljica; Josip
Tomašev, dipl. inf.; Štefica Tominović, dipl. novinarka; Tanja Tominović, dipl. učiteljica;
Dinko Vuić, stručni prvostupnik fizioterapije; Mato Vukoje, dipl. krim.; Jurica Vuković, dipl.
inf.; Andrea Zec, studentica.
3
2. ORGANIZACIJSKI USTROJ I RESURSI
2. ORGANIZACIJSKI USTROJ I RESURSI
U Udruzi je tijekom 2013. godine bilo aktivno 45 volontera (32 žene i 13 muškaraca) na
stručnim i pomoćnim poslovima te na izravnom radu s korisnicima.
2.3. FINANCIJSKI RESURSI
2.3.1. STRUKTURA FINANCIRANJA U 2013. GODINI
DONATOR
IZNOS (kn)
1.
Ministarstvo socijalne politike i mladih
198.500,00
2.
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
143.579,50
3.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
90.000,00
4.
Ured za suzbijanje zlouporabe droga VRH
58.000,00
5.
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina VRH
30.000,00
6.
Sisačko – moslavačka županija
23.000,00
7.
Grad Sisak
14.560,00
8.
Vlastita sredstva udruge (prihod od prodaje kalendara)
3.920,00
9.
Turistička zajednica Grada Siska
3.000,00
UKUPNO
564.559,50
Napomena: Detaljno financiranje udruge razvidno je iz Financijskog izvješća za 2013. godinu.
2.4. INFRASTRUKTURNI RESURSI
2.4.1. PROSTOR
Od 26. studenoga 2012. godine poslovanje Udruge obavlja se u novouređenom uredu
površine cca 20m2, a svakodnevni rad s korisnicima u novoj, multimedijskoj učionici površine
cca 50 m2. Prostor je besplatno ustupljen na korištenje Udruzi na neodređeno vrijeme
odlukom Grada Siska i Ugovorom o korištenju poslovnog prostora od 4. lipnja 2012. godine.
Istim Ugovorom Grad Sisak se obvezao podmiriti osnovne režijske troškove (troškovi
električne energije i grijanja) korištenja prostora.
Tijekom 2013. godine o trošku Udruge obavljeni su manji građevinski zahvati na sanaciji
centralnog grijanja, spuštenog stropa i vanjske stolarije. Isto tako, izvedeni su radovi
postavljanja instalacije za multimedijsku opremu te radovi sanacije doniranih školskih
stolova.
4
2. ORGANIZACIJSKI USTROJ I RESURSI
2.2.3. VOLONTERI
Udruga kontinuirano nabavlja uredsku, inventarsku i multimedijsku opremu koja danas
gotovo u potpunosti zadovoljava polivalentne potrebe svakodnevnog djelovanja Udruge.
Tijekom 2013. godine prostor je opremljen sljedećom opremom:







stolno računalo s opremom (2 kom)
uredska stolica (1 kom)
konferencijska stolica (2 kom)
školska stolica (20 kom)
multimedijski projektor s opremom (1 kom)
telefaks uređaj (1 kom)
uređaj za pitku vodu (1 kom) – u najmu
5
2. ORGANIZACIJSKI USTROJ I RESURSI
2.4.2. OPREMA
3.1. PREGLED DONATORA






Eurom d.o.o., Zagreb
Grad Sisak (Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo)
Ministarstvo socijalne politike i mladih RH
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Sisačko – moslavačka županija (Upravni odjel za zdravstvo i Upravni odjel za prosvjetu,
kulturu i sport)
 Turistička zajednica Grada Siska
 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH
 Ured za suzbijanje zluoporabe droga Vlade RH
3.2. PREGLED PARTNERA








Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Vrbina, Sisak
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak
Obiteljski centar Sisačko – moslavačke županije
Osnovna škola Braća Ribar, Sisak
Radio Quirinus (91,7 MHz)
Radio Sisak – Totalni FM (89,4 MHz)
Strukovna škola Sisak
Zavod za javno zdravstvo Sisačko – moslavačke županije
3.3. PREGLED SURADNIKA
3.3.1. MEDIJI
o Cezarov portal
o Jabuka TV
o Mreža TV
o Novi sisački tjednik
o Petrinjski radio
6
3. DONATORI, PARTNERI, SURADNICI
3. DONATORI, PARTNERI, SURADNICI
3. DONATORI, PARTNERI, SURADNICI
o Portal Mojsisak.hr
o Portal Selo.hr
o Portal Sisak.info
o Z1 TV
3.3.2. SREDNJE ŠKOLE
o Ekonomska škola Sisak
o Gimnazija Sisak
o Industrijsko – obrtnička škola Sisak
o Srednja škola Glina
o Srednja škola Ivana Trnskog, Hrvatska Kostajnica
o Srednja škola Petrinja
o Srednja škola Tina Ujevića, Kutina
o Srednja škola Viktorovac, Sisak
3.3.3. OSNOVNE ŠKOLE
o 1. osnovna škola Petrinja
o Osnovna škola Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica
o Osnovna škola Dvor
o Osnovna škola Ivana Kukuljevića, Sisak
o Osnovna škola Ive Kozarčanina, Hrvatska Dubica
o Osnovna škola Jabukovac
o Osnovna škola Katarine Zrinske, Mečenčani
o Osnovna škola Mate Lovraka, Petrinja
o Osnovna škola Stjepana Kefelje, Kutina
o Osnovna škola Sunja
o Osnovna škola Viktorovac, Sisak
3.3.4. INSTITUCIJE
o Caritas Sisačke biskupije
o Hrvatska gospodarska komora, Sisak
o Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Sisak
7
3. DONATORI, PARTNERI, SURADNICI
o Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak – ogranak Caprag
o Opća bolnica dr. Ivo Pedišić, Sisak (Odjel dječje kirurgije i Odjel za zdravstvenu
zaštitu dojenčadi i djece - pedijatrija)
o SI-MO-RA, razvojna agencija Sisačko – moslavačke županije
o Sisačko – moslavačka županija
o Športsko – rekreacijski centar Sisak
3.3.5. PODUZEĆA
o ČuBraD – informatički uslužni obrt
o Knjigovodstveni servis Vidović 94 d.o.o., Sisak
o Šašek A.a. – agencija za grafičke usluge
o Tiskara Inter nos d.o.o., Zagreb
o Tiskara Maximativa, Sisak
3.3.6. UDRUGE
o ALD – Agencija lokalne demokracije Sisak
o IRPEU – Institut za razvoj poduzetništva i europske projekte, Zagreb
o Športski vaterpolo klub "Siscia" Sisak
8
Programski ustroj Udruge čini 16 programskih platformi, koje tematski pokrivaju
cjelokupno djelovanje, u skladu s vizijom, misijom i temeljnim ciljevima. Tijekom 2013.
godine Udruga je djelovala unutar sljedećih 6 programskih platformi:
4.1. POVJETARAC – program jačanja kompetencija
mladih
Povjetarac je programska platforma postavljena na temeljima petnaestogodišnjeg iskustva
Udruge, a bavi se jačanjem kompetencija djece i mladih u svim područjima važnim za lakše
suočavanje s aktualnim životnim izazovima kao i potpunu integraciju u suvremeno hrvatsko i
europsko društvo. Osnovnu okosnicu programa čine interaktivne edukativne radionice s
tematikom koja se uglavnom ne nalazi u programima redovnih obrazovnih institucija. Na taj
način korisnici stječu specifična znanja i vještine koja im značajno mogu unaprijediti
mogućnosti za osobno i profesionalno napredovanje te im u osjetljivom adolescentskom
razdoblju olakšati transformaciju u odgovornu, odraslu osobu.
U 2013. godini realizirane su sljedeće programske cjeline:
4.1.1. POVJETARAC – BONACA
Vrijeme provedbe: siječanj – lipanj 2013.
Mjesto provedbe: osnovne i srednje škole Sisačko – moslavačke županije
Osnovne škole: Osnovna škola Mate Lovraka, Petrinja; Osnovna škola Braća Ribar, Sisak
Srednje škole: Srednja škola Ivana Trnskog, Hrvatska Kostajnica; Srednja škola Tina
Ujevića, Kutina; Srednja škola Petrinja; Strukovna škola Sisak
Donator: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH (90.000,00 kn)
4.1.1.1. Kratki opis projekta
Bonaca je samostalna projektna cjelina u sklopu programske platforme Povjetarac putem
koje kompetentni stručnjaci pomažu mladim učenicima, učiteljima i profesorima da razviju i
usavrše znanja vezana uz nenasilno rješavanje sukoba te praktično vježbaju vještine
tolerancije, nenasilne komunikacije i medijacije.
Radionice su namijenjene korisnicima u uzrastu završnih razreda osnovne škole te
početnih razreda srednje škole, a provode se na području cijele Sisačko – moslavačke
županije. Posebna projektna predavanja namijenjena su stručnim djelatnicima odgojno –
obrazovnih institucija, održavaju se na Učiteljskim vjećima osnovnih škola,
9
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
4.1.1.2. Opći cilj
Utjecajem programskih aktivnosti povećati razinu intelektualno – socijalnih kompetencija
mladih u smislu osposobljavanja za nenasilno rješavanje sukoba među mladima u Sisačko
– moslavačkoj županiji.
4.1.1.3. Specifični ciljevi
 povećati zastupljenost tema vezanih uz nenasilno rješavanje sukoba te odgoj za mir u
odgojno – obrazovnim institucijama
 povećati zastupljenost tema vezanih uz nenasilno rješavanje sukoba te odgoj za mir u
lokalnim medijima
 potaknuti korisnike na aktivno sudjelovanje u društvenom životu
 povećati broj mladih uključenih u civilno društvo
4.1.1.4. Korisnici
o oko 200 učenika osnovne i srednjih škola na području Sisačko – moslavačke županije
4.1.1.5. Realizirane aktivnosti
Glavne aktivnosti
DATUM
AKTIVNOST
10. travnja
Strukovna škola Sisak
Predavanje na teme: Sukobi i medijacija
12. travnja
Srednja škola Petrinja,
Predavanje na teme: Sukobi i medijacija
15. travnja
Srednja škola Ivana Trnskog, Hrvatska
Kostajnica
Predavanje na teme: Sukobi i medijacija
19. travnja
Osnovna škola Mate Lovraka, Petrinja
Predavanje na teme: Sukobi i medijacija
19. travnja
Osnovna škola Braća Ribar, Sisak
Predavanje na teme: Sukobi i medijacija
VODITELJ
Suzana Telar
Gabrijela Kramarić
Eid
10
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
a obuhvaćaju edukaciju o metodologiji djelovanja u odnosu na projektnu tematiku. Osim
navedenog, projekt Bonaca čine i 15-minutne edukativne radio emisije te edukativne i info
brošure projekta.
AKTIVNOST
VODITELJ
22. travnja
Srednja škola Ivana Trnskog, Hrvatska
Kostajnica
Predavanje na teme: Komunikacija i
alternativni načini rješavanja sukoba
Sanja Glibo;
Petra Čutuk
23. travnja
Osnovna škola Braća Ribar, Sisak
Predavanje na teme: Medijacija i alternativni
načini rješavanja sukoba
Gabrijela Kramarić
Eid;
Petra Čutuk
23. travnja
Osnovna škola Mate Lovraka, Petrinja
Predavanje na teme: Medijacija i alternativni
načini rješavanja sukoba
Gabrijela Kramarić
Eid;
Petra Čutuk
26. travnja
Strukovna škola Sisak
Sanja Glibo;
Predavanje na teme: Komunikacija i
alternativni načini rješavanja sukoba
Petra Čutuk
26. travnja
travanj
3. svibnja
8. svibnja
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
DATUM
Srednja škola Petrinja
Predavanje na teme: Komunikacija i
alternativni načini rješavanja sukoba
Snimanje i emitiranje radio emisija na radio
postajama:
Radio Quirinus
Radio Sisak – Totalni FM
Petrinjski radio
Suzana Telar;
Sanja Glibo;
Petra Čutuk;
Gabrijela Kramarić
Eid
Srednja škola Tina Ujevića, Kutina
Predavanje na teme: Sukobi i medijacija
Suzana Telar
Srednja škola Tina Ujevića, Kutina
Predavanje na teme: Komunikacija i
Sanja Glibo;
Petra Čutuk
alternativni načini rješavanja sukoba
8. svibnja
Osnovna škola Braća Ribar, Sisak
Predavanje za Učiteljsko vijeće na temu:
Medijacija
Gabrijela Kramarić
Eid
Popratne, medijske i ostale aktivnosti
Projekt je najavljen u lokalnim medijima, na radio postajama - Radio Quirinusu, Radio
Sisku i Petrinjskom radiju, u tiskovinama - Novom sisačkom tjedniku, Večernjem listu te
na internetskom portalu Sisak.info. Osim najava projektnih aktivnosti, na radio
postajama su se emitirale prigodne, tematske radio emisije u kojima su gostovale
11
4.1.1.6. Voditelj, suradnici, volonteri
Voditeljica projekta: Vanja Komljenović Lončar, dipl. učiteljica
Suradnici: Petra Čutuk, učiteljica Divine Health programa; mr. sc. Sanja Glibo, prof.;
Gabrijela Kramarić Eid, prof. pedagogije; Suzana Telar, dipl. učiteljica; Lidija Tomljenović
Kovačić, dipl. novinarka; Ines Vuković, stručna prvostupnica poslovne informatike; Josip
Tomašev, dipl. informatičar; Karmen Valenta i Ivana Baričić Bajtela, novinarke.
Volonteri: Andrea Zec, Iva Šimanović
4.1.2. POVJETARAC – NEOVISNOST
Vrijeme provedbe: siječanj – prosinac 2013.
Mjesto provedbe: osnovne i srednje škole Sisačko – moslavačke županije
Osnovne škole: Osnovna škola Jabukovac; 1. osnovna škola Petrinja; Osnovna škola
Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica; Osnovna škola Braća Ribar, Sisak
Srednje škole: Srednja škola Glina; Srednja škola Ivana Trnskog, Hrvatska Kostajnica;
Strukovna škola Sisak; Gimnazija Sisak
Donatori: Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH (58.000,00 kn), Sisačko moslavačka županija (20.000,00 kn)
4.1.2.1. Kratki opis projekta
U projektu Neovisnost glavnu izvedbenu polugu čine interaktivne radionice kroz koje se
učenici završnih razreda osnovne te početnih razreda srednjih škola informiraju, educiraju i
motiviraju na prihvaćanje normi pozitivnog pristupa životu te kvalitete života bez ovisnosti.
Važna karakteristika smjera je afirmativni pristup u kojem se naglasak stavlja na
komponente koje značajno doprinose razvoju osobnosti; mentalno zdravlje, pravilna
prehrana, tjelovježba, rekreacija i fizička aktivnost, razvoj komunikacijskih vještina, razvoj
samopoštovanja, savladavanje školskog stresa itd. U konačnici, razvoj ovih komponenti
kod korisnika trebao bi umanjiti mogućnost devijacija tipa ovisnosti te značajno unaprijediti
pojedinačni osobni i profesionalni razvoj.
12
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
stručne suradnice naše udruge - Suzana Telar, dipl. učiteljica; mr. sc. Sanja Glibo, prof.;
Gabrijela Kramarić Eid, prof. pedagogije; Petra Čutuk, učiteljica Divine Health programa.
Snimljeno je 11 radio emisija koje obuhvaćaju sljedeće teme: sukobi, medijacija,
komunikacija i alternativno rješavanje sukoba.
Utjecajem programskih aktivnosti povećati razinu intelektualno – socijalnih kompetencija
mladih te na taj način ojačati djecu i mlade i usporiti porast konzumacije sredstava
ovisnosti u Sisačko – moslavačkoj županiji.
4.1.2.3. Specifični ciljevi
 povećati zastupljenost tema vezanih uz prevenciju ovisnosti u odgojno – obrazovnim
institucijama
 povećati zastupljenost tema vezanih uz prevenciju ovisnosti u lokalnim medijima
 potaknuti korisnike na aktivno sudjelovanje u društvenom životu
 povećati broj mladih uključenih u civilno društvo
4.1.2.4. Korisnici
o oko 250 učenika osnovne i srednjih škola na području Sisačko – moslavačke županije
o oko 200 učitelja i profesora osnovne i srednjih škola na području Sisačko – moslavačke
županije
4.1.2.5. Realizirane aktivnosti
Glavne aktivnosti
DATUM
AKTIVNOST
9. listopada
Osnovna škola Jabukovac
Predavanje na temu: prevencija ovisnosti
14. listopada
Srednja škola Glina
Predavanje na temu: prevencija ovisnosti
15. listopada
Strukovna škola Sisak
Predavanje na temu: prevencija ovisnosti
15. listopada
Osnovna škola Braća Ribar, Sisak
Predavanje na temu: prevencija ovisnosti
16. listopada
1. osnovna škola Petrinja
Predavanje na temu: prevencija ovisnosti
16. listopada
Snimanje i emitiranje radio emisija na radio
postaji: Petrinjski radio
17. listopada
Gimnazija Sisak
VODITELJ
Adis Keranović
Predavanje na temu: prevencija ovisnosti
13
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
4.1.2.2. Opći cilj
AKTIVNOST
18. listopada
Srednja škola Ivana Trnskog, Hrv. Kostajnica
Predavanje na temu: prevencija ovisnosti
18. listopada
Osnovna škola Davorina Trstenjaka, Hrv.
Kostajnica
Predavanje na temu: prevencija ovisnosti
studeni
Adis Keranović
Snimanje i emitiranje radio emisija na radio
postajama: Radio Quirinus i Radio Sisak
18. studenog
1. osnovna škola Petrinja
Predavanje za Učiteljsko vijeće na temu:
prevencija ovisnosti
19. studenog
Osnovna škola Braća Ribar, Sisak
Predavanje za Učiteljsko vijeće na temu:
prevencija ovisnosti
23. prosinca
Strukovna škola Sisak
Predavanje za Učiteljsko vijeće na temu:
prevencija ovisnosti
prosinac
VODITELJ
Snimanje i emitiranje radio emisija na radio
postajama:
Radio Quirinus
Radio Sisak – Totalni FM
Mato Vukoje
Mato Vukoje;
Lidija Tomljenović
Kovačić
Popratne, medijske i ostale aktivnosti
Projekt je najavljen u lokalnim medijima, na radio postajama – Radio Quirinusu, Radio Sisku i
Petrinjskom radiju te u Večernjem listu. Osim najava projektnih aktivnosti, na radio postajama
su se emitirale prigodne, tematske edukatovne radio emisije u kojima je gostovala Lidija
Tomljenović Kovačić, dipl. novinarka te stručni suradnici Udruge – Adis Keranović; dr.
medicine i Mato Vukoje, dipl. kriminalist. Snimljeno je 8 kratkih edukativnih radio emisija koje
obuhvaćaju temu prevencije ovisnosti među mladima.
4.1.2.6. Voditelj, suradnici, volonteri
Voditeljica projekta: Vanja Komljenović Lončar, dipl. učiteljica
Suradnici: Adis Keranović, dr. medicine; Mato Vukoje, dipl. kriminalist; Lidija Tomljenović
Kovačić, dipl. novinarka; Ines Vuković, stručna prvostupnica poslovne informatike; Iva
Križe, ekonomistica; Marija Popović, maturantica gimnazije
14
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
DATUM
4.1.3. POVJETARAC – POKRENI POSAO!
Vrijeme provedbe: siječanj – lipanj 2013.
Mjesto provedbe: prostor udruge Novi svijet
Donator: Ministarstvo socijalne politike i mladih RH (56.600,00 kn)
4.1.3.1. Kratki opis projekta
Glavna okosnica smjera Pokreni posao! je ciklus interaktivnih seminara namijenjenih
učenicima završnih razreda srednjih škola s područja Sisačko – moslavačke županije. Na
svakom seminaru polaznici uz stručnog i kompetentnog predavača savladavaju specifična
znanja i vještine koje značajno utječu na motiviranost i povećanje kompetencija za pokretanje
vlastitog posla. Dodatne aktivnosti projekta uključuju radio emisije, tisak i objavu prigodnih
publikacija te medijske i promotivne aktivnosti.
4.1.3.2. Opći cilj
Utjecajem programskih aktivnosti povećati razinu specifičnih znanja i intelektualno – socijalnih
kompetencija mladih te na taj način povećati mogućnosti zapošljavanja kroz osnivanje novih
tvrtki u Sisačko – moslavačkoj županiji čiji će pokretači biti upravo mladi ljudi.
4.1.3.3. Specifični ciljevi
 povećati zastupljenost tema vezanih uz rješavanje problema egzistencije mladih u
odgojno – obrazovnim institucijama
 povećati zastupljenost tema vezanih uz ekonomsku samostalnost u lokalnim medijima
 širiti poduzetnički duh među mladima i širom populacijom građana
4.1.3.4. Korisnici
o 24 učenika srednjih škola na području Sisačko – moslavačke županije
4.1.3.5. Realizirane aktivnosti
Glavne aktivnosti
DATUM
14. veljače
AKTIVNOST
Konferencija za novinare
VODITELJ
Lidija Tomljenović
Kovačić
15
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
Volonteri: Vanja Komljenović Lončar; Iva Šimanović; Gabrijela Kramarić Eid; Andreja
Pavušek
AKTIVNOST
VODITELJ
16. veljače
1. seminar
Tema 1. Pravni okvir osnivanja poduzeća
Tema 2. Procjene rizika i izrada poslovnog
plana
Dragoslav Krnjaić;
Mario Lučić
23. veljače
2. seminar
1. tema: Poticajne mjere Sisačko –
moslavačke županije
Marijan Belošević;
Tatjana Puškarić;
Štefica Tominović
2. tema: Sustav poticajnih mjera EU fondova
3. tema: Mjere aktivne politike zapošljavanja
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
veljača
Snimanje i emitiranje radio emisija na radio
Svi predavači
postaji: Radio Quirinus
9. ožujka
3. seminar
Tema 1. Promotivne aktivnosti i marketing
Tema 2. Male tajne za velike uspjehe
Jurica Vuković;
Lidija Tomljenović
Kovačić
23. ožujka
4. seminar
Ivica Pučko;
Primjeri dobre prakse
Darko Boškić
Snimanje i emitiranje radio emisije na radio
postaji: Radio Quirinus
Štefica Tominović
5. seminar
Prezentacija poslovnih planova polaznika
seminara, svečana dodjela diploma
Lidija Tomljenović
Kovačić
ožujak
20. travnja
Popratne, medijske i ostale aktivnosti
Projekt je najavljen u lokalnim medijima, na Radio Quirinusu, u tiskovinama – Večernjem
listu i Novom sisačkom tjedniku te na internetskom portalu Sisak.info. Osim najava
projektnih aktivnosti, na Radio Quirinusu su se emitirale prigodne, tematske radio emisije u
kojima su gostovali stručni suradnici Udruge – Štefica Tominović, dipl. novinarka; Dragoslav
Krnjaić, dipl. oec; Marijan Belošević, dipl. oec; Mario Lučić, dipl. oec i Tatjana Puškarić,
prof. sociologije. Snimljeno je 6 radio emisija koje obuhvaćaju sljedeće teme: pravni okvir
osnivanja poduzeća, procjena rizika i kreditne linije, izrada poslovnog plana, mjere i
poticaji Sisačko – moslavačke županije i EU fondovi, mjere aktivne politike zapošljavanja
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
16
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
DATUM
Voditeljica projekta: Štefica Tominović, dipl. novinarka
Suradnici: Marijan Belošević, dipl. oec; Darko Boškić; Dragoslav Krnjaić, dipl. oec; Mario
Lučić, dipl. oec; Ivica Pučko, dr. med. vet.; Tatjana Puškarić, prof. sociologije; Jurica
Vuković, dipl. inf.; Lidija Tomljenović Kovačić, dipl. novinarka; Anita Komljenović,
studentica; Ines Vuković, stručna prvostupnica poslovne informatike; Karmen Valenta i
Ivana Baričić Bajtela, novinarke.
Volonteri: Vanja Komljenović Lončar; Iva Šimanović; Gabrijela Kramarić Eid
4.1.4. POVJETARAC – SURFAJMO SIGURNO!
Vrijeme provedbe: siječanj – svibanj 2013.
Mjesto provedbe: osnovne škole Sisačko – moslavačke županije
Osnovne škole: Osnovna škola Sunja; Osnovna škola Davorina Trstenjaka, Hrvatska
Kostajnica; Osnovna škola Stjepana Kefelje, Kutina; 1. osnovna škola Petrinja; Osnovna
škola Viktorovac, Sisak; Osnovna škola Braća Ribar, Sisak
Donator: Ministarstvo socijalne politike i mladih RH (30.000,00 kn)
4.1.4.1. Kratki opis projekta
Programski smjer Surfajmo sigurno! bavi se problematikom sigurnog korištenja interneta i
društvenih mreža. Projekt je namijenjen djeci 5. razreda osnovnih škola, tako da su projektne
aktivnosti i metode definirane u odnosu na navedenu ciljanu skupinu. Prije svega, projekt
obuhvaća interaktivne edukativne radionice u trajanju školskog blok sata (90 min.). Putem
ovih radionica koje se provode direktno u osnovnim školama na području Sisačko moslavačke županije, učenici na zanimljiv i prihvatljiv način usvajaju specifična znanja i
vještine koje im olakšavaju svakodnevno korištenje interneta i društvenih mreža te značajno
doprinose povećanju razine sigurnosti u odnosu na opasnosti i zamke kojima su pri tome
izloženi.
4.1.4.2. Opći cilj
Utjecajem programskih aktivnosti promicati važnost sigurnog, savjesnog i odgovornog
korištenja interneta i društvenih mreža te zaštititi djecu u Sisačko – moslavačkoj županiji
od elektroničkog nasilja i zlostavljanja.
4.1.4.3. Specifični ciljevi
 utjecati na veću zastupljenost tema u odgojno – obrazovnim institucijama o nasilju
nad djecom na internetu
17
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
4.1.3.6. Voditelj, suradnici, volonteri
 utjecati na veću zastupljenost tema u lokalnim medijima o nasilju nad djecom na
internetu
važnosti nenasilne i pozitivno usmjerene komunikacije putem interneta i društvenih
mreža
 potaknuti roditelje i učitelje na poboljšanje komunikacije i na razvijanje kvalitetnog
odnosa s djecom
4.1.4.4. Korisnici
o 136 učenika 5. razreda osnovnih škola na području Sisačko – moslavačke županije
4.1.4.5. Realizirane aktivnosti
Glavne aktivnosti
DATUM
AKTIVNOST
6. ožujka
Osnovna škola Davorina Trstenjaka, Hrvatska
Kostajnica; radionica
7. ožujka
Osnovna škola Viktorovac, Sisak; radionica
11. ožujka
Osnovna škola Sunja; radionica
13. ožujka
Osnovna škola Braća Ribar, Sisak; radionica
14. ožujka
Osnovna škola Stjepana Kefelje, Kutina; radionica
20. ožujka
1. osnovna škola Petrinja; radionica
21. ožujka
1. osnovna škola Petrinja; radionica
ožujak
Snimanje i emitiranje radio emisija na radio
postajama: Radio Quirinus, Radio Sisak,
Petrinjski radio
VODITELJ
Sanja Glibo
Sanja Glibo;
Lidija Tomljenović
Kovačić
Popratne, medijske i ostale aktivnosti
Projekt je najavljen u lokalnim medijima, na radio postajama – Radio Quirinusu, Radio
Sisku, Petrinjskom radiju te u tiskovinama – Večernjem listu i Novom sisačkom tjedniku i
na internetskom portalu Sisak.info. Osim najava projektnih aktivnosti, na radio
postajama su se emitirale prigodne, tematske radio emisije u kojima je gostovala
18
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
 informirati djecu i njihove roditelje o sigurnijem i odgovornijem korištenju interneta,
4.1.4.6. Voditelj, suradnici, volonteri
Voditeljica projekta: mr.sc. Sanja Glibo, prof. pedagogije i sociologije
Suradnici: Lidija Tomljenović Kovačić, dipl. novinarka; Tomislav Hubelić, učenik; Ines
Vuković, stručna prvostupnica poslovne informatike
Volonteri: Vanja Komljenović Lončar; Iva Šimanović; Gabrijela Kramarić Eid, Josip Tomašev,
Antonija Pejčinović
4.2. ZA OSMIJEH VIŠE – program promicanja
humanitarizma i volonterstva
Volonterski i humanitarni sadržaji u Udruzi su se odvijali spontano od njenog osnutka, u
sklopu ostalih programskih cjelina ili kao zasebne akcije.
U jesen 2010. godine, programskom platformom Za osmijeh više konačno smo objedinili i
sistematizirali sve naše humanitarne aktivnosti, kao i aktivnosti kojima promičemo
volonterizam.
Program je otvoren za sve koji se uključenjem na volonterskoj osnovi, ulaganjem vlastitog
truda, znanja i vremena, žele osobno angažirati za dječji osmijeh više.
U 2013. godini realizirane su sljedeće programske cjeline:
4.2.1. VRIJEME ZA SREĆU
Vrijeme provedbe: kolovoz – prosinac 2013.
Mjesto provedbe: Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Vrbina, Sisak
Partner na projektu: Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Vrbina, Sisak
Donatori: Ministarstvo socijalne politike i mladih RH (15.000,00 kn), Grad Sisak (2.000,00
kn)
4.2.1.1. Kratki opis projekta
Projektom Vrijeme za sreću želimo upozoriti na potrebu socijalizacije djece u potrebi, kao
što su djeca s poteškoćama u razvoju te djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
Konkretno, tijekom 2013. godine projekt smo provodili s djecom s manje mogućnosti –
štićenicima Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Vrbina, Sisak.
19
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
stručna suradnica Udruge – mr. sc. Sanja Glibo. Snimljene su 3 radio emisije koje
obuhvaćaju sljedeće teme: sigurno korištenje interneta i društvenih mreža, pozitivno
usmjerena komunikacija.
Radionice obuhvaćaju tematiku kreativnog stvaralaštva, vaninstitucionalne edukacije te
sportskih i društvenih igara, a dinamika provođenja artikulira se u cikličkom, izmjeničnom
ponavljanju navedenih tema.
4.2.1.2. Opći cilj
Utjecajem programskih aktivnosti povećati razinu kvalitetnog provođenja slobodnog vremena,
putem animacije, edukacije i socijalizacije djece i mladih s manje mogućnosti.
4.2.1.3. Specifični ciljevi





razvijati kreativnost i motivaciju kod djece i mladih s manje mogućnosti
educirati djecu i mlade s manje mogućnosti kroz neformalno učenje
razvijati empatiju prema djeci i mladima s manje mogućnosti
promovirati volonterstvo
povećati svijest i razumijevanje u lokalnoj zajednici o potrebama i položaju djece i mladih
s manje mogućnosti
4.2.1.4. Korisnici
o 30 štićenika Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Vrbina, Sisak
4.2.1.5. Realizirane aktivnosti
Glavne aktivnosti
DATUM
AKTIVNOST
VODITELJ
21. rujan
Radionica upoznavanja - timske igre
Svi volonteri
5. listopad
Igre pamćenja, koncentracije i pažnje
Dinko Vuić
19. listopad
Kreativna likovna radionica
Zdenka Balen
Plesna radionica
Donna Vrbanac;
Davor Beloglavec
9. studeni
20
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
Projekt obuhvaća seriju organiziranih radionica koje provode volonteri, ali i stručni
suradnici Udruge koji formiraju projektni tim. Članovi projektnog tima uključeni su u
sljedeće projektne aktivnosti: planiranje i priprema, provedba, medijsko djelovanje,
evaluacija provedbe i završna evaluacija, sistematizacija i prikupljanje podataka, izrada
završnih izvješća projekta, provedba standardnih i dodatnih mjera širenja rezultata
projekta.
AKTIVNOST
VODITELJ
23. studeni
Mozaik društvenih igara
Gabrijela Kramarić
Eid
7. prosinac
Radionica izrade božićnih čestitki i vjenčića
Đurđica Vuić
14. prosinac
Radionica izrade božićnih ukrasa
Nada Arsoska;
Kristina Radanović
Popratne, medijske i ostale aktivnosti
Provedeno je ukupno 7 radionica, svaka u trajanju od 120 minuta. U okviru projekta uključili
smo se i u akciju obilježavanja Međunarodnog dana mira i programa „Hrvatska volontira“
organiziranu od strane Volonterskog centra Zagreb.
Projekt je predstavljen javnosti na konferenciji za novinare i najavljen u lokalnim medijima, na
radio postajama – Radio Quirinusu, Radio Sisku, Petrinjskom radiju te u tiskovinama –
Večernjem listu i Novom sisačkom tjedniku i na internetskom portalu Sisak.info.
4.2.1.6. Voditelj, suradnici, volonteri
Voditelj projekta: Dinko Vuić, stručni prvostupnik fizioterapije
Suradnici: Iva Križe, ekonomistica; Marija Popović, maturantica gimnazije; Lidija Tomljenović
Kovačić, dipl. novinarka; Ines Vuković, stručna prvostupnica poslovne informatike
Volonteri: Nada Arsoska, dipl. učiteljica; Zdenka Balen, dipl. učiteljica; Davor Beloglavec, dipl.
ekonomist; Nina Ceković – Prangovski, dipl. učiteljica; Doris Jelić, učenica; Vanja Komljenović
Lončar, dipl. učiteljica; Marko Kosović, student; Gabrijela Kramarić Eid, prof. pedagogije;
Danijela Medaković, dipl. učiteljica; Luka Pavrlščak, učenik; Kristina Radanović, dipl.
učiteljica; Vesna Šebek, dipl. učiteljica; Iva Šimanović, učenica; Dubravka Štimac - Toš, dipl.
učiteljica; Donna Vrbanac, studentica; Đurđica Vuić, dipl. socijalni pedagog - defektolog;
Andrea Zec, studentica.
4.2.2. DAR OD SRCA
Vrijeme provedbe: studeni – prosinac 2013.
Mjesto provedbe: prostor udruge Novi svijet; Caritas Sisačke biskupije; Opća bolnica dr.
Ivo Pedišić, Sisak (Odjel dječje kirurgije i Odjel za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i djece pedijatrija); Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Vrbina Sisak
Donator: Eurom d.o.o, Zagreb
21
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
DATUM
U mjesecu prosincu svake godine organiziramo akciju prikupljanja odjeće, igračaka i
školskog pribora. Prikupljena materijalna pomoć distribuira se ustanovama koje se skrbe o
korisnicima s manje mogućnosti, kao i ostalim ustanovama koje pružaju specifičnu vrstu
potpore ugroženim skupinama djece i mladih (institucionalna skrb, bolničko liječenje i sl.).
4.2.2.2. Opći cilj
Utjecajem projektnih aktivnosti pružiti materijalnu pomoć marginaliziranim skupinama djece i
mladih.
4.2.2.3. Specifični ciljevi




senzibilizirati javnost o potrebi humanitarnog djelovanja
potaknuti mlade na uključivanje u humanitarne aktivnosti
povećati kvalitetu života marginaliziranih skupina djece i mladih
potaknuti javne ustanove i organizacije na sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima
4.2.2.4. Korisnici
o djeca smještena na liječenju u Općoj bolnici dr. Ivo Pedišić u Sisku
o štićenici Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Vrbina, Sisak
o djeca, korisnici Caritasa Sisačke biskupije
Ukupno u 2013. godini projektom je obuhvaćeno oko 200 izravnih korisnika.
4.2.2.5. Realizirane aktivnosti
Glavne aktivnosti
DATUM
AKTIVNOST
VODITELJ
studeni
Organizacija i koordinacija donacije igračaka
Lidija Tomljenović
Kovačić
studeni
Prijevoz doniranih igračaka
Igor Roginek
studeni
Odabir, priprema i pakiranje darova za djecu
Marija Popović;
Iva Križe
5. prosinca
Opća bolnica dr. Ivo Pedišić, Sisak (Odjel
dječje kirurgije i Odjel za zdravstvenu zaštitu
dojenčadi i djece - pedijatrija) – podjela
Marija Popović;
Iva Križe;
Ines Vuković
darova
22
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
4.2.2.1. Kratki opis projekta
AKTIVNOST
VODITELJ
5. prosinca
Caritas Sisačke biskupije - donacija igračaka
Marija Popović;
Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe
Vrbina Sisak – podjela darova
Iva Križe;
Ines Vuković
Popratne, medijske i ostale aktivnosti
Projekt je praćen putem lokalnih radio postaja (Radio Quirinus i Radio Sisak) te na
internetskom portalu Sisak.info.
4.2.2.6. Voditelj, suradnici, volonteri
Voditeljica projekta: Ines Vuković, stručna prvostupnica poslovne informatike
Suradnici: Iva Križe, Marija Popović, Lidija Tomljenović Kovačić
Volonteri: Dinko Vuić, Domagoj Kovačić, Josip Kovačić, Igor Roginek
4.3. MASLO – program jačanja roditeljskih kompetencija
Program Maslo – mali savjeti za lakši odgoj sastoji se od niza aktivnosti koje u sustavnu
cjelinu povezuje zajednički cilj – jačanje roditeljskih kompetencija u suvremenom odgoju.
Odgovorno roditeljstvo jedna je od najvažnijih karika pri složenom procesu odrastanja djece i
formiranja karakternih osobnih odrednica koje nas prate cijeloga života.
Zbog toga je unutar programskog djelovanja Udruge utvrđena ova posebna platforma u koju
uvrštavamo projekte direktno namijenjene roditeljima, učiteljima kao i svim osobama koje se u
svom privatnom i profesionalnom životu bave problematikom odgoja, obrazovanja i
odrastanja djece i mladih.
Program se provodi prema tematskim cjelinama, u odnosu na trenutačno stanje potreba te
raspoložive realizacijske resurse Udruge.
U 2013. godini realizirane su sljedeće programske cjeline:
4.3.1. ZLOSTAVLJANJE DJECE U OBITELJI – prepoznajte i pravilno
postupite
Vrijeme provedbe: svibanj – prosinac 2013.
Mjesto provedbe: osnovne škole Sisačko – moslavačke županije
Osnovne škole: Osnovna škola Dvor; Osnovna škola Katarina Zrinska, Mečenčani;
Osnovna škola Ivo Kozarčanin, Hrvatska Dubica; Osnovna škola Viktorovac, Sisak;
23
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
DATUM
Osnovna škola Ivana Kukuljevića, Sisak
Donator: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH (30.000,00 kn)
Aktivnosti projekta provode se u osnovnim školama Sisačko – moslavačke županije, a
sastoje se od posebnih roditeljskih sastanaka za roditelje učenika drugog razreda te od
tematskih sjednica Učiteljskih vijeća u istim školama. Sastavni dio projekta je i poziv na
prihvaćanje Deklaracije o pravu djeteta na odrastanje bez nasilja u obitelji, a potpisati je
može svaka punoljetna osoba koja osjeća ovaj dio društvene odgovornosti.
4.3.1.2. Opći cilj
Utjecajem programskih aktivnosti poboljšati trenutačno stanje zlostavljanja djece u obiteljima.
4.3.1.3. Specifični ciljevi
 povećati zastupljenost tema u odgojno – obrazovnim institucijama o nasilju nad djecom u
obitelji
 povećati zastupljenost tema u lokalnim medijima o nasilju nad djecom u obitelji
 podići razinu svijesti cijele društvene zajednice o neprihvatljivosti zlostavljajućeg
postupanja prema djeci, o dugotrajnim i često doživotnim posljedicama takvog postupanja
te o tzv. začaranom krugu zlostavljanja
 povećati društvenu svijest o potrebi prijavljivanja sumnje na zlostavljanje djece u obitelji
 jačati roditeljske kompetencije u suvremenom odgoju
 poticati odgovorno roditeljstvo
4.3.1.4. Korisnici
o 108 učitelja i stručnih suradnika osnovnih škola na području Sisačko – moslavačke
županije
o 94 roditelja učenika 2. razreda osnovnih škola na području Sisačko – moslavačke
županije
24
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
4.3.1.1. Kratki opis projekta
4.3.1.5. Realizirane aktivnosti
DATUM
AKTIVNOST
14. listopada
Osnovna škola Dvor
Predavanje za Učiteljsko vijeće
Predavanje za roditelje
25. listopada
Osnovna škola Ivana Kukuljevića, Sisak
VODITELJ
Gabrijela Kramarić
Eid
Predavanje za Učiteljsko vijeće
29. listopada
Osnovna škola Ivana Kukuljevića, Sisak
Predavanje za roditelje
8. studenog
Osnovna škola Katarina Zrinska, Mečenčani
Predavanje za Učiteljsko vijeće
Predavanje za roditelje
11. studenog
Osnovna škola Viktorovac, Sisak
Predavanje za Učiteljsko vijeće
18. studenog
Osnovna škola Ivo Kozarčanin, Hrv. Dubica
Predavanje za Učiteljsko vijeće
Predavanje za roditelje
studeni
28. studenog
listopad –
studeni
Snimanje i emitiranje radio emisija na radio
postajama: Radio Quirinus i Radio Sisak
Osnovna škola Viktorovac, Sisak
Predavanje za roditelje
Potpisivanje Deklaracije o pravu djeteta na
odrastanje bez nasilja u obitelji
Lidija Tomljenović
Kovačić
Popratne, medijske i ostale aktivnosti
Projekt je najavljen u lokalnim medijima, na radio postajama – Radio Quirinusu, Radio Sisku
te u tiskovinama – Večernjem listu i Novom sisačkom tjedniku. Osim najava projektnih
aktivnosti, na radio postajama su se emitirale prigodne, tematske radio emisije u kojima je
gostovala stručna suradnica Udruge – Gabrijela Kramarić Eid, prof. pedagogije. Snimljene
su 4 kratke edukativne radio emisije koje obuhvaćaju temu zlostavljanja djece u obitelji.
4.3.1.6. Voditelj, suradnici, volonteri
Voditeljica projekta: Gabrijela Kramarić Eid, prof. pedagogije
Suradnici: Iva Križe, ekonomistica; Marija Popović, maturantica gimnazije;
25
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
Glavne aktivnosti
4.4. M – KLUB – program kontinuiranog klupskog
druženja djece i mladih
Jedna od osnovnih smjernica europske politike prema mladima je poticanje osnivanja i
djelovanja klubova mladih, a Hrvatska je tu politiku prepoznala i podržala Nacionalnim
programom za mlade od 2003. godine. Program M – klub naš je doprinos provedbi tih
smjernica.
M – klub u Sisku kontinuirano djeluje od 2003. godine. Temeljni cilj programa je kvalitetnom
ponudom privući što veći broj korisnika i omogućiti im lakši pristup informacijama, dodatnu
izvanškolsku edukaciju te kvalitetnije provođenje slobodnog vremena.
Klupske aktivnosti prilagođene su afinitetima ciljane skupine mladih od 14 do 30 godina, a
kriteriji na osnovu kojih su odabrane temelje se na zadovoljenju nekoliko čimbenika:
animacija, informacija, edukacija, kreativnost, promicanje volonterizma. U redovitoj klupskoj
dnevnoj ponudi tako se nalaze: kvalitetna ponuda tiskovina, mogućnost korištenja računala,
pristup internetu, instrukcije iz matematike i engleskog jezika, mali sportski turniri, društvene
igre, kreativne radionice, izložbe mladih neafirmiranih umjetnika...
Posebno naglašavamo da se sve klupske aktivnosti provode u duhu ostvarenja temeljnih
ciljeva Udruge, bez konzumiranja alkoholnih pića i bez dima cigareta.
Kompletna ponuda M – kluba je besplatna.
Voditeljica projekta: Lidija Tomljenović Kovačić, dipl. novinarka
Vrijeme provedbe: siječanj – prosinac 2013.
Mjesto provedbe: prostor udruge Novi svijet
Donatori: Ministarstvo socijalne politike i mladih RH (96.900,00 kn), Sisačko – moslavačka
županija (3.000,00 kn) i Grad Sisak (9.760,00 kn)
U 2013. godini realizirane su sljedeće programske cjeline:
4.4.1. BESPLATNE INSTRUKCIJE
4.4.1.1. Kratki opis projekta
Zbog uočene potrebe za pružanje pomoći učenicima pri učenju, provodimo program
besplatnih instrukcija za djecu i mlade na području grada Siska. Program obuhvaća
26
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
Lidija Tomljenović Kovačić, dipl. novinarka; Ines Vuković, stručna prvostupnica
poslovne informatike
Volonteri: Andrea Zec, Iva Šimanović, Vanja Komljenović Lončar
4.4.1.2. Opći cilj
Besplatnim instrukcijama pružiti djeci i mladima pomoć i podršku prilikom savladavanja
školskih obaveza.
4.4.1.3. Specifični ciljevi
 upotpuniti znanje djece i mladih prilagodbom instrukcija nastavnom planu i programu za
osnovnu i srednje škole
 pružiti pomoć i stručne savjete djeci i mladima koji imaju poteškoća u radu s računalom
(korištenje računalnih programa, interneta i društvenih mreža)
 osvijestiti djecu i mlade o važnosti kontinuiranog rada i učenja radi postizanja boljih
školskih rezultata
 održavanjem besplatnih instrukcija, pružiti potporu obiteljima koje se suočavaju s
financijskim poteškoćama tijekom obrazovanja djece i mladih
 poticati djecu i mlade da unaprijede vještine i metode učenja
 pružiti djeci i mladima organizirane edukativne aktivnosti
4.4.1.4. Korisnici
o oko 100 učenika osnovnih i srednjih škola na području grada Siska
4.4.1.5. Realizirane aktivnosti
Besplatne instrukcije provodile su se kontinuirano tijekom cijele školske godine, od siječnja
do lipnja te od listopada do prosinca. Poslijepodnevni termin rezervirali smo svakog
ponedjeljka za učenje matematike, svakog utorka za učenje engleskog jezika, a svake
srijede za usavršavanje računalnih vještina.
4.4.1.6. Voditelj, suradnici, volonteri
Voditelji aktivnosti: Tanja Tominović, dipl. učiteljica engleskog jezika; Senad Omerčić,
dipl. učitelj matematike; Ines Vuković, stručna prvostupnica poslovne informatike
Suradnici: Iva Križe, ekonomistica; Marija Popović, maturantica gimnazije; Lidija
Tomljenović Kovačić, dipl. novinarka; Vanja Komljenović Lončar, dipl. učiteljica;
27
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
školske predmete matematiku i engleski jezik te male informatičke savjete, koji se
provode u redovitim tjednim terminima u trajanju od dva školska sata. Aktivnosti su
namijenjene učenicima osnovne i srednjih škola koji imaju poteškoća prilikom
savladavanja gradiva u okviru redovitog školskog programa.
4.4.2. MALI TEČAJEVI STRANIH JEZIKA
4.4.2.1. Kratki opis projekta
U suradnji s Agencijom lokalne demokracije Sisak proširili smo ponudu sadržaja unutar
programa M – klub, uvrstivši tečajeve španjolskog i portugalskog jezika. Tečajevi su
namijenjeni mladima koji imaju ambicije za učenje specifičnih stranih jezika, upoznavanje
drugih kultura i običaja te koji žele kvalitetnije provoditi svoje slobodno vrijeme.
Kompetentnog predavača, mladog volontera koji je izvorni govornik španjolskog i
portugalskog jezika, osigurala nam je udruga Agencija lokalne demokracije putem projekta
Volonterski centar u Sisku.
4.4.2.2. Opći cilj
Poticati mlade na učenje novih atraktivnih stranih jezika, posebice latino jezika.
4.4.2.3. Specifični ciljevi
 poticati mlade da uče i usavršavaju specifične strane jezike
 promovirati važnost volonterstva kod mladih osoba
 informirati i širiti znanja o drugim kulturama i običajima te razmjenama mladih iz različitih
zemalja
 besplatnim tečajevima omogućiti mladima da uče i usavršavaju svoja znanja bez
dodatnih troškova
 poticati mobilnost mladih
 poticati mlade da kvalitetnije provode svoje slobodno vrijeme
 pružiti mladima organizirane informativno – edukativne aktivnosti
4.4.2.4. Korisnici
o oko 60 polaznika tečaja španjolskog i portugalskog jezika, s područja Sisačko –
moslavačke županije
4.4.2.5. Realizirane aktivnosti
U razdoblju od siječnja do ožujka 2013., provodio se Mali tečaj španjolskog jezika,
a u razdoblju od ožujka do lipnja 2013. aktualan je bio Mali tečaj portugalskog jezika.
Obzirom na veliki interes za učenjem latino jezika, tečaj smo podijelili u dvije grupe
28
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
Ivana Stojčević, stručna prvostupnica predškolskog odgoja, Ivan Kružić, student; Monika
Štajduhar, dipl. informatičarka
4.4.2.6. Voditelj, volonteri
Voditelj aktivnosti: Manuel Pineiro Gonzalez, dipl. novinar
Volonteri: Anita Komljenović, studentica
4.4.3. KREATIVNE RADIONICE
4.4.3.1. Kratki opis projekta
Sastavni dio ponude M – kluba su kreativne radionice za upotpunjavanje slobodnog vremena
djece i mladih. Izdavajmo aktivnosti koje su razvijale maštu velikog broja djece i mladih te
upotpunjavale slobodno vrijeme naših korisnika: radionice izrade grafita, radionice izrade
fašničkih maski, radionice slaganja puzzli, izložbe radova mladih umjetnika – polaznika
radionica. Aktivnosti su se odvijale u redovitom tjednom terminu u trajanju od dva školska
sata.
4.4.3.2. Opći cilj
Poticati djecu i mlade da kvalitetnije provode svoje slobodno vrijeme, samostalno ili radom
u timu, razvijajući kreativnost i maštu te usavršavajući svoje vještine i talente.
4.4.3.3. Specifični ciljevi





promovirati važnost volonterstva kod mladih osoba
poticati mlade da svoja znanja, vještine i talente dijele s vršnjacima
poticati razvoj kreativnog stvaralaštva djece i mladih
poticati djecu i mlade da kvalitetnije provode svoje slobodno vrijeme
pružiti djeci i mladima organizirane zabavno – kreativne aktivnosti
4.4.3.4. Korisnici
o oko 50 polaznika kreativnih radionica, s područja grada Siska
4.4.3.5. Realizirane aktivnosti
Radionica slaganja puzzli – Puzzleraj, radionica izrade fašničkih maski – Maskeraj,
izložba radova polaznika radionice fašničkih maski i izložba radova polaznika Graffiti &
Street Art radionice, kreativne su aktivnosti koje smo provodili tijekom 1. kvartala 2013.
29
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
korisnika. Tečajevi su se odvijali u redovitim poslijepodnevnim tjednim terminima,
svakoga utorka i četvrtka. Nakon uspješnog završetka programa, polaznici su primili
prigodne diplome.
4.4.3.6. Voditelj, suradnici, volonteri
Voditelji aktivnosti: Sanela Velić, studentica; Marko Kosović, student; Ines Vuković, stručna
prvostupnica poslovne informatike
Suradnici: Vanja Komljenović Lončar, dipl. učiteljica; Lidija Tomljenović Kovačić, dipl.
novinarka
Volonteri: Barbara Milošić, Marko Hergešić, Tena Bosak
4.4.4. OSTALE AKTIVNOSTI
4.4.4.1. Kratki opis projekta
U ostale projektne aktivnosti u okviru programa M – klub ubrajamo pripremne i završne
projektne aktivnosti. Pripremne aktivnosti uključuju redovite sastanke sa suradnicima i
volonterima, izradu plana aktivnosti, nabavku potrebnih materijala za radionice. Informiranje o
prijašnjim, sadašnjim i budućim aktivnostima unutar programa odvija se putem postavljenog
info punkta u prostoru naše udruge. Završne aktivnosti uključuju prikupljanje i obradu
statističkih informacija, evaluaciju projekta, širenje rezultata projekata i pisanje završnih
izvješća donatorima. Osim administrativnih aktivnosti, održavamo i zabavne aktivnosti za
kvalitetnije provođenje slobodnog vremena namijenjene našim stručnim suradnicima i
volonterima.
4.4.4.2. Opći cilj
Pripremiti, provoditi i evaluirati projekt uz redovito informiranje šire javnosti te organiziranje
dodatnih aktivnosti za suradnike i volontere Udruge.
4.4.4.3. Specifični ciljevi




poticati stručne suradnike i volontere na kvalitetnije provođenje slobodnog vremena
organizirati zabavno – edukativne aktivnosti za volontere i stručne suradnike
promovirati važnost volonterstva kod mladih osoba
informirati mlade i širu javnost o aktivnostima unutar kluba za mlade putem info
punktova
 informirati mlade i širu javnost o aktivnostima unutar kluba za mlade putem interneta
i društvenih mreža
30
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
godine. Svaku radionicu vodila je stručna mlada osoba uz pomoć volontera iz Udruge.
Aktivnostima smo okupili i animirali djecu i mlade na druženje, zabavu i kreativno
izražavanje.
4.4.4.4. Korisnici
o Članovi, volonteri, stručni suradnici Udruge i šira javnost
4.4.4.5. Realizirane aktivnosti
Uoči početka programa M – klub najavili smo u medijima aktivnosti koje ćemo provoditi u
sklopu programa. Putem postavljenog info punkta u prostoru naše udruge, dodatno smo
informirali djecu i mlade, ali i ostale zainteresirane građane o svim aspektima aktivnosti koje
provodimo. Našim volonterima i suradnicima pripremili smo zabavne radionice za opuštanje i
smanjenje stresa, radionicu pravilnog disanja i kuglanje. Uz druženje i zabavu sudionici su
naučili nešto novo, družili se u nefomalnom okruženju, napunilii se pozitivnom energijom te
motivirali za rješavanje novih radnih zadataka.
4.4.4.6. Voditelj, suradnici, volonteri
Voditelji aktivnosti: Ivana Stojčević, stručna prvostupnica predškolskog odgoja; Petra Čutuk,
učiteljica Divine Health programa
Suradnici: Vanja Komljenović Lončar, dipl. učiteljica; Marija Popović, maturantica gimnazije;
Iva Križe, ekonomistica; Ines Vuković, stručna prvostupnica poslovne informatike; Lidija
Tomljenović Kovačić, dipl. novinarka
Volonteri: Iva Šimanović, Luka Pavrlišak, Dinko Vuić, Andrea Zec, Marko Kosović, Ivana
Stojčević
4.5. MODEL STUDIO – program promicanja modne
kulture
Model studio pokrenut je u jesen 2001. godine, na temeljima šestogodišnjeg iskustva u radu
s mladim djevojkama kroz program Miss Teen & College, u suradnji sa zagrebačkom
modnom agencijom Midiken.
Osnovna djelatnost Model studija je populariziranje i promicanje modne kulture, a svojim
odgojnim, edukacijskim i animacijskim sadržajima nastoji pridonijeti modnom osviještenju
mladih generacija te im pomoći u životnom sazrijevanju. Model studio sastoji se od
edukativnog i agencijskog segmenta. Edukativni segment čine programi 24 sata mode i
24 sata mode plus, a agencijski segment obuhvaća područje modnog managementa.
31
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
 kvalitetno osmisliti, pripremiti, provoditi i evaluirati projekt
 održavati redovite sastanke sa članovima, volonterima i stručnim suradnicima Udruge
Tijekom godina u okviru programa Model studio organizirali smo mnoštvo modnih revija i
evenata te surađivali s nekoliko vodećih hrvatskih modnih agencija. U početku Midiken,
kasnije Mehun Media i Casper...
Posljednjih nekoliko godina razvili smo uspješan partnerski odnos sa zagrebačkom
agencijom Talia Model, čija je vlasnica, g-đa Tihana Harapin Zalepugin na najbolji način
prepoznala ozbiljnost našeg rada i potencijal naših modela te nekolicini najkvalitetnijih širom
otvorila vrata hrvatskog modnog tržišta.
U 2013. godini realizirane su sljedeće programske cjeline:
4.5.1. 24 SATA MODE PLUS – edukacijsko animacijski projekt manekenske
škole (napredna razina)
4.5.1.1. Kratki opis projekta
Program 24 sata mode plus je napredna razina, tj. nastavak programa 24 sata mode,
namijenjen polaznicama koje su tijekom sudjelovanja na osnovnom programu pokazale
afinitete i potencijal za obavljanje manekenskih angažmana. Unutar programa dodatno se
obrađuju teme pravilnog držanja i hodanja, poziranja pred foto objektivom, ponašanja pred
kamerama, javni nastupi i intervju i sl.
4.5.1.2. Opći cilj
Programskim aktivnostima educirati polaznice o naprednim modnim znanjima i manekenskim
vještinama.
4.5.1.3. Specifični ciljevi
 dodatno educirati mlade osobe o specifičnim znanjima i vještinama neophodnim za
kvalitetno obavljanje manekenskih angažmana
 pomoći mladim osobama u izgrađivanju vlastite osobnosti i karaktera
 popularizirati modnu kulturu
4.5.1.4. Korisnici
o 10 djevojaka, polaznica programa 24 sata mode plus
32
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
Do sada, naše edukativne programe uspješno je završilo oko 500 polaznika, a u
segment modnog managementa bilo je uključeno oko 30 djevojaka.
Realizirani su termini naprednog manekenskog programa koji uključuju: koreografiranje,
rad s manekenskim rekvizitima, vježbe poziranja i fotografiranja (foto modeling). Osim
toga, održana su i stručna predavanja s temama: pravilna prehrana, problemi anoreksije,
važnost fizičkog kretanja, radionica stila i sl.
4.5.1.6. Voditelj, suradnici
Voditeljica programa: model Andrea Zec, studentica
Suradnici: Domagoj Kovačić, stručni suradnik
4.5.2. MODEL MANAGEMENT
4.5.2.1. Kratki opis projekta
Program obuhvaća modele udruge Novi svijet izabrane iz programa 24 sata mode i 24 sata
mode plus s perspektivom sudjelovanja na hrvatskom i inozemnom manekenskom i modnom
tržištu. Sastavni dijelovi programa su: reguliranje statusa modela u Udruzi, izrada promotivnih
materijala modela (photo book, video clipovi, set karte i sl.), objava fotografija modela na
internetskoj i facebook stranici Udruge te aktivnosti lobiranja, posredovanja, reguliranja isplata
honorara za angažmane kao i ostala logistička i organizacijska potpora potrebna za
obavljanje ove vrste djelatnosti.
4.5.2.2. Opći cilj
Opisanim aktivnostima omogućiti kvalitetnim modelima Udruge modne angažmane u
Hrvatskoj i inozemstvu.
4.5.2.3. Specifični ciljevi




doprinijeti emocionalnom i fizičkom sazrijevanju mladih osoba
djelovati na razvoju odgovornosti prema obavezama
omogućiti honorarni izvor prihoda mladim osobama
promovirati uspješne i pozitivne primjere u djelovanju Udruge
4.5.2.4. Korisnici
o 17 djevojaka (modela)
33
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
4.5.1.5. Realizirane aktivnosti
4.5.2.5. Realizirane aktivnosti
DATUM
AKTIVNOST
SUDIONIK
siječanj
Photo beauty session by Ivan Friščić
Andrea Zec
siječanj
Photo session by Viktor Drago
Sonja Lončar
veljača
24 sata mode plus
Andrea Zec
ožujak
Perwoll Fashion.hr
travanj
Schwarzkopf Cro à Porter 2013.
Andrea Zec;
Sonja Lončar
travanj
Siscia fotomaraton
Andrea Zec;
Sonja Lončar
travanj
Izbor sportaša godine Grada Siska
Bernarda Vajdić;
2013.
Valentina Matić; Andreja
Pavušek; Monika Dandić
svibanj
Montura Split - fashion Destination
Andrea Zec
2013.
listopad
Perwoll Fashion.hr
listopad
Cro-à-Porter - Timeless
listopad
Cro-à-Porter - jesen
Andrea Zec;
Sonja Lončar
studeni
Dreft Fashion Week - Lana Biondić
Andrea Zec
Popratne, medijske i ostale aktivnosti
siječanj – prosinac: promoviranje modela na internetskoj i facebook stranici udruge
odvijalo se od siječnja do prosinca; voditeljica aktivnosti – Andrea Zec
34
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
Glavne aktivnosti
siječanj – prosinac: reguliranje statusa modela, izrada promotivnih materijala, logistička
potpora; voditelj aktivnosti – Domagoj Kovačić, modni agent
Voditelj aktivnosti: Domagoj Kovačić, modni agent
Suradnici: Andrea Zec, studentica; Sonja Lončar, studentica
4.6. EDUKATOR – program razvoja civilnog društva
Edukator je rezultat sistematizacije skupa aktivnosti koje se kontinuirano u Udruzi provode
već nekoliko godina. Ovim programom javnosti nastojimo pojasniti i približiti pojam i ulogu
nevladinog sektora, obrazovati naše mlade članove i korisnike te širem krugu korisnika
(građanima Siska i Sisačko – moslavačke županije) dati transparentan uvid u djelovanje
Udruge. Realizacija programa odvija se u sljedećim kategorijama: obrazovanje – seminari i
edukacije, promotivne djelatnosti – javne prezentacije djelatnosti, info punktovi, sajmovi
udruga i sudjelovanje na Nacionalnim konferencijama.
U 2013. godini realizirane su sljedeće programske cjeline:
4.6.1. ČOVJEČE NE LJUTI SE – UŽIVO! – obilježavanje Međunarodnog
dana tolerancije
Vrijeme provedbe: listopad – studeni 2013.
Mjesto provedbe: Osnovna škola Viktorovac, Sisak
Donator: Grad Sisak (2.800,00 kn)
4.6.1.1. Kratki opis projekta
Čovječe ne ljuti se! – uživo! projekt je koji je pokrenut s ciljevima promicanja tolerancije i
nenasilja, promocije prava djece te sprečavanja nasilja među djecom. Obilježavanje
Međunarodnog dana tolerancije poslužio je kao dobar uvod u temu tolerancije, ali i kao
odgovor na sve veće zanimanje javnosti za ovu važnu temu.
Glavna okosnica inicijative je igra Čovječe ne ljuti se! – uživo koja se provodi svake godine
na Međunarodni dan tolerancije, 16. studenog.
Igra je postavljena u veliki format, igralište je dimenzija 8 x 8 m, a umjesto figurica u njoj
sudjeluju djeca koja uz poštivanje poznatih pravila ove igre timski rješavaju sportske,
zabavne i edukativne zadatke. Ovi zadaci uključuju pitanja iz područja dječjih prava,
tolerancije i nenasilnog rješavanja sukoba. Tako inačica popularne društvene igre osim
svog zabavnog obilježja, poprima edukacijsku i sportsku odrednicu.
35
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
4.5.2.6. Voditelj, suradnici
Prema suvremenim pedagoškim postavkama igra je najlakši način učenja stoga je i
osnovna svrha projekta učenje na interaktivan način.
Utjecajem programskih aktivnosti unaprijediti razvoj tolerancije u osnovnoškolskom uzrastu
na području grada Siska.
4.6.1.3. Specifični ciljevi




senzibilizirati javnost o problemima diskriminacije, nasilja i tolerancije među djecom
razvijati svijest o prihvaćanju različitosti kao temelja društvenog razvoja
povećati zastupljenost tema vezanih uz toleranciju i nenasilje u lokalnim medijima
povećati zastupljenost tema vezanih uz toleranciju i nenasilje u odgojno – obrazovnim
institucijama
 povećati razinu kompetencija učenika za prihvaćanje različitosti i nenasilno rješavanje
sukoba
4.6.1.4. Korisnici
o
20 direktnih sudionika igre – igrača
o 200 učenika osnovne škole – navijači, publika
4.6.1.5. Realizirane aktivnosti
o Glavne aktivnosti
Projekt Čovječe ne ljuti se – uživo! u 2013. godini realizirali smo u suradnji s Osnovnom
školom Viktorovac iz Siska uoči obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije.
o Popratne, medijske i ostale aktivnosti
Projekt je kontinuirano praćen putem lokalnih radio postaja (Radio Sisak i Radio Quirinus)
kroz najave, pozive te reportaže o pojedinim aktivnostima, a najavljen je i u ostalim
medijima (Novi sisački tjednik).
4.6.1.6. Voditelj, suradnici
Voditeljica projekta: Ines Vuković, stručna prvostupnica poslovne informatike
Suradnici: Marko Hergešić, dipl. glumac; Iva Križe, ekonomistica; Marija Popović,
maturantica gimnazije; Lidija Tomljenović Kovačić, dipl. novinarka
36
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
4.6.1.2. Opći cilj
4.6.2. EDUKACIJE I SEMINARI
Udruga kontinuirano ulaže u razvoj znanja i vještina ljudskih resursa - zaposlenika, članova
i volontera u svim područjima relevantnim za njezin razvoj. Jačanjem kapaciteta
organizacije, povećavaju se mogućnosti za pozicioniranje Udruge u nevladinom sektoru kao
i mogućnosti participiranja u javnom i društvenom životu.
4.6.2.2. Opći cilj
Educirati i informirati članove, zaposlenike i volontere u svim segmentima bitnim za razvoj
Udruge.
4.6.2.3. Specifični ciljevi
 jačati ljudske kapacitete organizacije
 promovirati filozofiju cjeloživotnog učenja
 pozicionirati udrugu kao značajnog čimbenika u nevladinom sektoru
4.6.2.4. Korisnici
o zaposlenici i članovi udruge Novi svijet
4.6.2.5. Realizirane aktivnosti
DATUM
AKTIVNOST
20. veljače
Mjesto: Dom obrtnika, Sisak
Seminar na temu: Uvođenje sustava kvalitete
Organizator: Razvojna agencija SMŽ SIMORA
22. veljače
Mjesto: Hotel International, Zagreb
Seminar na temu: Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku
razvoju civilnog društva
Organizator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
28. veljače
Mjesto: Gradska vijećnica grada Siska
Sudjelovanje na predavanju: Što možemo financirati sada, a što
nakon pristupanja EU?
Organizatori: IRPEU, grad Sisak i Sisak projekti d.o.o.
37
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
4.6.2.1. Kratki opis projekta
AKTIVNOST
3. ožujka
Mjesto: Centar BEA, Zagreb
Sudjelovanje na psihoedukativnoj radionici: Komunikacija i
asertivnost
Organizator: Centar BEA
21. - 22.
ožujka
Mjesto: IMPACT, Zadar
Sudjelovanje na izobrazbi za korištenje platforme ZaDobroBit
Organizator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
19. travnja
Mjesto: Dvorana Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, Zagreb
Sudjelovanje na osposobljavanju za pisanje projekta - Mladi na djelu
Organizator: Agencija za mobilnost i programe EU
25. travnja
Mjesto: Sisak projekti d.o.o., Sisak
Sudjelovanje na individualnom savjetovanju za pisanje EU projekata
Organizatori: IRPEU i internetski portal EU PROJEKTI INFO
28. travnja
Mjesto: Centar BEA, Zagreb
Sudjelovanje na psihoedukativnoj radionici: Kako se nositi sa
stresom?
Organizator: Centar BEA
26. svibnja
3. lipnja
Mjesto: Centar BEA, Zagreb
Sudjelovanje na psihoedukativnoj radionici: Samopoštovanje
Organizator: Centar BEA
Mjesto: Hrvatski dom, Petrinja
Informativna radionica: Podrška programima organizacija civilnoga
društva u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene
skupine
Organizatori: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Ured za
udruge Vlade RH i Centar za civilne inicijative
28. kolovoza
Mjesto: Gradska vijećnica grada Siska
Informativna radionica: Društveni kapital zajednice
Organizator: Regionalna zaklada za lokalni razvoj – Zamah
38
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
DATUM
AKTIVNOST
29. i 30.
kolovoza
Mjesto: Hotel Panorama, Zagreb
Informativna radionica: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
– faza II
Organizatori: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Služba zafinanciranje i
ugovaranje projekata EU
19. rujna
Mjesto: Razvojna agencija SMŽ, SIMORA
Radionica u sklopu programa E-misija: Osnove financija za
organizacije civilnoga društva
Organizatori: Centar za civilne inicijative, IKS, S.O.S. – savjetovanje,
osnaživanje, suradnja, Savez za pravedno društvo
24. rujna
25. listopada
Mjesto: Razvojna agencija SMŽ, SIMORA
Sudjelovanje na predavanju: Predavanje o strukturnim i drugim
investicijskim fondovima
Organizatori: IRPEU i internetski portal EU PROJEKTI INFO
Mjesto: Hotel Panonija, Sisak
Seminar na temu: Jačanje lokalnih kapaciteta za primjenu europskog
socijalnog modela i pristupanje europskim socijalnima mrežama
Organizatori: Centar za razvoj neprofitnih organizacija Zagreb u
suradnji sa: Agencija lokalne demokracije, Sisak, Gradska radionica
Pula, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu HILS, Osijek, Udruga
za razvoj i jačanje civilnog društva i poboljšanje kvalitete življenja
18. - 19.
studenog
Mjesto: Ured za udruge, Zagreb
Radionica na temu: Unapređenje kvalitete programa
Organizator: Ured za suzbijanje zlouporaba droga VRH
23. studenog i Mjesto: Fakultet političkih znanosti, Zagreb
7. prosinca
Komunikacijski trening u sklopu projekta Day – different approach to
youth
Organizatori: Fakultet političkih znanosti – Televizija student, Mreža
mladih Hrvatske, HRT
39
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
DATUM
4.6.3.1. Kratki opis projekta
Udruga uključuje svoje članove u pripremu i kreiranje nacionalnih, regionalnih i lokalnih
politika za djecu i mlade, radi na razvoju civilnoga društva te osvještava, informira i educira
javnost o karakteru i djelovanju nevladinog sektora.
4.6.3.2. Opći cilj
Informirati i educirati širu javnost o pojmu i ulozi nevladinog sektora.
4.6.3.3. Specifični ciljevi
 širiti pozitivnu sliku u javnosti o nevladinom sektoru, razvijati civilno društvo
 sudjelovati u kreiranju nacionalnih, regionalnih i lokalnih politika za mlade
4.6.3.4. Korisnici
o djeca, mladi i ostali građani – šira javnost
4.6.3.5. Realizirane aktivnosti
DATUM
AKTIVNOST
17. travnja
Mjesto: Sisačko – moslavačka županija
Sudjelovanje na 1. sjednici Županijskog savjeta mladih SMŽ
Organizator: Upravni odjel za socijalnu skrb, Sisačko – moslavačka
županija
12. lipnja
Mjesto: Sisačko – moslavačka županija
Sudjelovanje na 2. sjednici Županijskog savjeta mladih SMŽ
Organizator: Upravni odjel za socijalnu skrb, Sisačko – moslavačka
županija
16. listopada
Mjesto: Sisačko – moslavačka županija
Sudjelovanje na 3. sjednici Županijskog savjeta mladih SMŽ
Organizator: Upravni odjel za socijalnu skrb, Sisačko – moslavačka
županija
23. listopada
Mjesto: Hotel Panonija, Sisak
Sajam poslova 2013. / Okrugli stol na temu: Cjeloživotno učenje
Organizator: Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Sisak
40
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
4.6.3. OKRUGLI STOLOVI, SAVJETOVANJA, PARTICIPIRANJE U
JAVNIM POLITIKAMA
4.6.3.6. Suradnici
4.6.4. PROMOCIJE, INFO PUNKTOVI, ODNOSI S JAVNOŠĆU
4.6.4.1. Kratki opis projekta
Program Edukator obuhvaća i promociju rada Udruge i projektnih aktivnosti široj javnosti,
putem info punktova i prezentacija, uz popratnu animaciju i edukaciju korisnika.
4.6.4.2. Opći cilj
Informiranjem putem info punktova, prezentacija i tiskovnih konferencija omogućiti široj
javnosti uvid u djelovanje Udruge.
4.6.4.3. Specifični ciljevi




informirati širu javnost o aktivnostima i programima Udruge
senzibilizirati djecu i mlade te građane na uključivanje u programe Udruge
širiti rezultate završenih projekata i programa
promovirati važnost specifičnih ciljeva u skladu s misijom Udruge (humanitarno
djelovanje, volonterizam, vaninstitucionalno obrazovanje i sl.)
 uključiti djecu i mlade u programe Udruge kao korisnike, suradnike ili volontere
4.6.4.4. Korisnici
o djeca, mladi i ostali građani – šira javnost
4.6.4.5. Realizirane aktivnosti
DATUM
14. veljače
AKTIVNOST
Mjesto: prostor udruge Novi svijet
Tiskovna konferencija – predstavljanje programske platforme
Povjetarac
Organizator: Novi svijet, udruga za djecu i mlade
41
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
Suradnici: Lidija Tomljenović Kovačić, dipl. novinarka; Ines Vuković, stručna prvostupnica
poslovne informatike
15. svibnja
19. lipnja
AKTIVNOST
Mjesto: Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak ogranak Caprag
Info punkt - Obilježavanje Međunarodnog dana obitelji
Organizator: Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak ogranak Caprag
Mjesto: Trg bana Josipa Jelačića, Zagreb
Predstavljanje projekta „Vrijeme za sreću“ u sklopu programa „Youth
on the Move“
Organizator: Agencija za mobilnost i programe EU
23. rujna
7. prosinca
Mjesto: prostor udruge Novi svijet
Tiskovna konferencija – predstavljanje jesenske programske sheme
Organizator: Novi svijet, udruga za djecu i mlade
Mjesto: Športsko – rekreacijski centar Sisak
Animacija djece na vaterpolo turniru
Organizator: Vaterpolo klub Siscia
4.6.4.6. Suradnici
Suradnici: Lidija Tomljenović Kovačić, dipl. novinarka; Vanja Komljenović Lončar, dipl.
učiteljica; Ines Vuković, stručna prvostupnica poslovne informatike; Ivan Kružić, student;
Andrea Zec, studentica; Dinko Vuić, stručni prvostupnik fizioterapije; Marko Hergešić, glumac;
Marko Kosović, student; Dijana Orešković, med. sestra; Andreja Pavušek, studentica
4.7. POSEBNI PROJEKTI
4.7.1. LENEK SVILICA JE MOJ – ekskluzivni zidni kalendar narodnih
nošnji Sisačko – moslavačke županije
Vrijeme provedbe: studeni – prosinac 2013. godina
Mjesto provedbe: Sisačko – moslavačka županija
Donatori: Turistička zajednica Grada Siska (3.000,00 kn), vlastita sredstva Udruge
(3.920,00)
42
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
DATUM
Lenek svilica je moj naziv je stare narodne pjesme koji smo prigodno upotrijebili i kao
naziv ovog projekta. Radi se o ekskluzivnom 13-lisnom zidnom kalendaru za 2014. godinu
čija su temeljna okosnica velike autorske kolor fotografije modela u izvornim narodnim
nošnjama različitih dijelova Sisačko – moslavačke županije. Osim toga, u sadržaj je
uklopljen i niz manjih fotografija kao i kratki edukativni tekstovi.
Popularan i praktično funkcionalan medij velikog zidnog kalendara iskorišten je u cilju
očuvanja tradicijskih vrijednosti te poboljšanja turističke promidžbe Sisačko - moslavačke
županije.
Kalendar je tiskan u opsegu od 13 listova, u formatu B2 (50 x 70 cm) u nakladi od 500
primjeraka.
PRODUKCIJA
o Fotografi: Miroslav Kiš, Miroslav Arbutina i Domagoj Kovačić
o Grafičko oblikovanje: Domagoj Kovačić
o Modeli: Model studio udruge Novi svijet
o Organizacija i priprema: Vanja Komljenović Lončar, Ivana Stojčević i Lidija Tomljenović
Kovačić
o Izdavač: Novi svijet, udruga za djecu i mlade, Sisak
4.7.1.2. Opći cilj
Atraktivnom formom velikog zidnog kalendara, slikom i rječju mladim generacijama prenijeti
dio tradicijskih vrijednosti naših predaka.
4.7.1.3. Specifični ciljevi
 oplemeniti radne prostore javnih institucija, partnerskih organizacija, suradnika, članova
udruge, korisnika naših programa
 educirati korisnike o tradicijskim vrijednostima putem kratkih informativinih tekstova koji
čine sastavni dio kalendara narodnih nošnji
 promovirati Sisačko – moslavačku županiju, njezine tradicijske vrijednosti i običaje
 osvijestiti mlade generacije o važnosti očuvanja tradicijskih vrijednosti i narodnih
običaja
43
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
4.7.1.1. Kratki opis projekta
4.7.1.4. Korisnici
korisnici naših programa, suradnici i građani koji su dobili ili kupili svoj primjerak
kalendara
4.7.1.5. Realizirane aktivnosti
Projekt je najavljen u lokalnim medijima (Radio Quirinus i Radio Sisak) te na internetskim
portalima Mojsisak.com, Sisak.info, Selo.hr te u Večernjem listu.
Realizacija projekta započeta je 2011. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma RH.
Na projektu Lenek svilica je moj radilo se oko 30 mjeseci, a ukupno je sudjelovalo oko stotinu
ljudi. Ovim projektom nastojali smo očuvati dio tradicije koju su njegovali naši preci. Nošnje,
čija je starost čak oko 150 godina, nose modeli udruge Novi svijet, a svaka nošnja predstavlja
dio Sisačko - moslavačke županije.
Svečana promocija kalendara održana je 4. prosinca 2013. u prostoru udruge Novi svijet,
nakon koje smo organizirali promotivnu prodaju kalendara na Božićnom sajmu u Sisku, kao i
na Gradskoj tržnici Sisak.
Kalendar smo dodatno prezentirali u javnosti putem internetske platforme ZaDobroBit, kako bi
korisnicima izvan Županije i Republike Hrvatske prezentirali tradiciju našeg kraja.
4.7.1.6. Voditelj, suradnici, volonteri
Voditeljica projekta: Lidija Tomljenović Kovačić, dipl. novinarka
Suradnici: Miroslav Arbutina, fotograf; Miroslav Kiš, fotograf; Domagoj Kovačić, fotograf,
Vanja Komljenović Lončar; dipl. učiteljica, Ivana Stojčević, stručna prvostupnica
predškolskog odgoja
Volonteri: modeli - Adela Cavrić, Nikolina Čičić, Monika Dandić, Neda Krapljan, Sonja
Lončar, Adrijana Malin, Valentina Matić, Nikolina Nikolozo, Gabrijela Oparić, Bernarda
Vajdić, Dina Vladić, Andrea Zec.
4.7.2. ČISTAČ – ekološko edukativna računalna igra za djecu
predškolskog uzrasta
Vrijeme provedbe: rujan – prosinac 2013.
Mjesto provedbe: Sisak
44
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
o zaposlenici i članovi Udruge, suradnici, javne institucije, partnerske organizacije,
Projekt se bavi osmišljavanjem i razvojem originalne edukativne računalne igre
namijenjene djeci predškolskog uzrasta sa ciljem povećanja utjecaja na razvoj ekološke
svijesti te doprinosa odgoju i obrazovanju u duhu suvremenih ekoloških standarda, već u
ranoj razvojnoj dobi.
Igra se sastoji od jednostavne grafičke forme koju čine animirani modeli (crteži) različitih
uporabnih predmeta te nekoliko modela spremnika za otpad (kontejnera). Zadatak igrača je
da u zadanom vremenskom okviru pomoću jednostavnih računalnih naredbi točno razvrsta
sve predmete u pripadajuće spremnike te tako osvoji simboličnu nagradu. Sve zajedno
uokvireno je u originalnu, lako prepoznatljivu vizualno - animiranu formu.
Igra nudi nekoliko slobodno odabirućih razina igre, a broj modela te ostali parametri svake
razine prilagođeni su uzrastu te trenutačnom psihofizičkom razvojnom stupnju djeteta –
igrača.
4.7.2.2. Opći cilj
Dugoročno povećati utjecaj na razvoj ekološke svijesti kod djece predškolskog uzrasta te
doprinos odgoju i obrazovanju u duhu suvremenih ekoloških standarda, kod ciljane
populacije.
4.7.2.3. Specifični ciljevi
 povećati zastupljenost tema vezanih uz zaštitu okoliša u dječjim vrtićima Sisačko –
moslavačke županije
 povećati zastupljenost tema vezanih uz zaštitu okoliša u lokalnim medijima
 informirati korisnike o mogućnostima vlasitog angažmana
 potaknuti djelatnike odgojnih ustanova na aktivno sudjelovanje i djelovanje po principima
odgovornog ekološkog ponašanja
 dugoročno unaprijediti stanje odgovornog postupanja s otpadom u Sisačko –
moslavačkoj županiji
4.7.2.4. Korisnici
o Obzirom da je korištenje igre za sada omogućeno isključivo putem skrivene
internetske stranice Udruge (testna faza) izravnim korisnicima smatraju se svi oni koji
su dobili informaciju o mogućnosti pristupa igri u svrhu testiranja. Zbog specifičnosti
interneta kao medija vrlo teško je definirati specifične odrednice skupine
45
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
4.7.2.1. Kratki opis projekta
(uzrast, spol i sl.), a uvidom u internetsku statistiku vidljivo je da je igri pristupljeno
4.7.2.5. Realizirane aktivnosti
Projekt je započet 2011. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva. U suradnji sa stručnjacima igra je kreativno osmišljena i
programski razvijena. Posebna pozornost posvetila se didaktičkom segemntu, tj. prilagodbi
igre ciljanom uzrastu. Nakon toga uslijedila je faza testiranja koja se odvijala u sisačkim
dječjim vrtićima. Igra je objavljena u testnoj, tzv. beta verziji na internetskoj stranici Udruge
(www.novi-svijet.hr/cistac).
U 2013. godini, uz internetsko testiranje, igre projekt smo prezentirali u javnosti putem
konferencije za medije te putem internetske platforme ZaDobroBit. Za potrebe promocije na
platformi ZaDobroBit uz hrvatsku, objavili smo i englesku verziju igre, a u budućnosti
planiramo prilagoditi igru i za sve popularnije korištenje na mobilnim uređajima.
4.7.2.6. Voditelj, suradnici
Voditeljica projekta: Lidija Tomljenović Kovačić, dipl. novinarka
Suradnici: Zvonimir Mikšić, programer; Domagoj Kovačić, grafički dizajner; Lidija Tomljenović
Kovačić, dipl. novinarka; Ines Vuković, stručna prvostupnica poslovne informatike; Marija
Popović, maturantica gimnazije; Iva Križe, ekonomistica
46
4. PROGRAMSKO DJELOVANJE
oko 2000 puta.
5. SAŽETAK
5.1. PREGLED NAJZNAČAJNIJIH STAVKI
BROJ
Programske platforme
6
Projekti unutar programskih platformi
17
Posebni projekti
2
Programske aktivnosti
oko 200
Izravni korisnici
oko 2 000
Neizravni korisnici
oko 10 000
Donatori
9
Partneri
8
Suradnici (institucije)
40
Suradnici (osobe)
25
Volonteri
45
5.2. ZAKLJUČAK
Programsko djelovanje Udruge u 2013. godini temeljeno je na Strateškom planu 2011. - 2013.
Vidljivo je da je Udruga programski djelovala u skladu s većinom strateških ciljeva definiranih
u navedenom dokumentu.
Imajući u vidu ukupnost društveno – političkih, socio – ekonomskih i ostalih parametara u
kojima je tijekom 2013. Godine na geografskom području djelovanja Udruge prevladavala
financijska kriza i recesija, programsko djelovanje Udruge u navedenom razdoblju
ocjenjujemo uspješnim.
47
5. SAŽETAK
STAVKA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
1 110 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content