close

Enter

Log in using OpenID

Uvod u kolegij - Poslovna Informatika @ EFOS

embedDownload
Predavači:
Prof.dr.sc. Josip Mesarić
Prof.dr.sc. Branimir Dukić
Prof.dr.sc. Marijana Zekić Sušac
EFOS - Informatika 2008/09

Kako se formirao ekonomski kurikulum

Poželjna i potrebna znanja i vještine

Tijelo znanja i njegovo popunjavanje
1
◦ Temeljna znanja iz ekonomije
◦ Metodološka znanja
◦ Specifična znanja i vještine
◦ Dubina i širina proučavanja
◦ Predmeti i sadržaji
 Od općeg ka posebnom i obrnuto
 Stvarnost i modeli

Suvremena poslovna ekonomija – na tehnologiji temeljeno
poslovanje
◦ Uloga ICT – rješenja modela metodom i tehnikom
◦ Način proučavanja – metode i tehnologija je jedno a modeli drugo

Nužnost integracije znanja
Informatika šk.god. 2008/09
2
1




Opći
Informatika
Poslovni informacijski sustavi
Posebni (smjer poslovna informatika i drugi smjerovi)
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Upravljanje informacijskim resursima
Elektroničko poslovanje
Baze podataka i poslovni procesi
Izgradnja poslovnih aplikacija
Modeliranje i implementacija informacijskih sustava
Sustavi za potporu odlučivanju
ERP sustavi
Operacijski sustavi i mreže
Razvoj web aplikacija
Algoritmi i strukture podataka
E-marketing
CRM...
Informatika šk.god. 2008/09
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
3
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA U POSLOVANJU
RAČUNALNI SUSTAV, KODOVI I KODIRANJE
ALGORITMI I PROGRAMIRANJE RAČUNALA
MODEL RAČUNALNOG SUSTAVA; PROCESOR, ULAZNOIZLAZNI PODSUSTAV RAČUNALA
ULAZNO-IZLAZNI UREĐAJI
SISTEMSKI SOFTVER
KOMUNIKACIJE I MREŽE RAČUNALA
INTERNET I ELEKTRONIČKO POSLOVANJE
ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PODATCIMA
INFORMACIJSKI SUSTAVI U POSLOVANJU
SUSTAVI ZA POTPORU ODLUČIVANJU
EFOS Informatika šk.god. 2008/09
4
2

4 sata predavanja tjedno (30 sati u semestru)

2 sata vježbi (30 sati u semestru)

2 sata seminara (30 sati u semestru)

2 predavačke grupe



Informatički kabineti: II kat lijevo (6a) i desno
na kraju (6b), D8
Režimi rada: 8 – 20 sati
Pravila korištenja: koristiti samo instalirani
softver (Office 2003/2007, Internet
EFOS Informatika šk.god. 2008/09
5
1. Predavanja na predmetu Informatika u šk.god
2008/2009 /Praktikum
2. Čerić, Varga: Informacijska tehnologija u poslovanju,
Element, Zagreb, 2004.
3. Mesarić, Zekić-Sušac, Dukić: Alati u uredskom
poslovanju, priručnik, EFO, Osijek, 2008.
4. Ostalo: navodi se uz poglavlja uključujući i Internet
izvore
EFOS Informatika šk.god. 2008/09
6
3
Kontinuirano ocjenjivanje tijekom semestra:

Bodovanje 2 kolokvija
◦
◦
◦
1. kolokvij – uključuje gradivo s vježbi
Pretpristupni kolokvij –zadatci s vježbi
2. kolokvij – gradivo s predavanja
Seminarski rad

◦
Kvaliteta izvedbe

Bodovi u nastavi

Ocjenjivanje završnim ispitom:
◦
Studenti koji nisu skupili dovoljan broj bodova moraju
izaći na završni ispit
EFOS Informatika šk.god. 2008/09

mogućnost i obaveza (radi izvođenja vježbi) otvaranja
korisničkog računa za el. poštu na našem Internet hostu:


7
www.efos.hr
prava nakon otvaranja korisničkog računa:
 dobivanje e-mail adrese
 dobivanje prostora na disku za vlastite Web stranice
(bez komercijalnih sadržaja)


mogućnost otvaranja [email protected] računa (za spajanje na
Internet od kuće i za pristup raznim uslugama CARNeta, npr. sustavu za udaljeno učenje Moodle na
moodle.carnet.hr)
mogućnost korištenja Interneta u računalnim učionicama
EFOS Informatika šk.god. 2008/09
8
4




Svi redoviti studenti u sklopu kolegija
"Informatika" obavezni su izraditi i seminarski
rad.
Seminarski rad se radi u timovima
sastavljenim od 4 člana. Svi članovi tima
trebaju biti iz iste seminarske grupe (npr. G1,
G2, G3, ..., G6).
Za izbor teme seminarskog rada potrebno je pregledati
predložene teme na web stranici kolegija, te se upisati u
obrazac s popisom tema kod nastavnika ili demonstratora
(važno je upisati se što prije – u prvom tjednu na nastavi
seminara).
Seminar se sastoji od obrade neke od informatičkih
tehnologija i/ili alata, te njihov opis i prezentacija u MS Power
Point programu za prezentacije (ukoliko student nije u
mogućnosti prezentirati rad, treba napraviti opširniji
seminarski rad u MS Wordu prema uputama na web stranici
kolegija.
5
Za izradu seminarskog rada potrebno je
koristiti dolje Upute za izradu seminarskog
rada i Primjer izrade seminarskog rada
raspoložive na web stranici kolegija
informatika.efos.hr, Preddiplomski studij,
Kolegij Informatika, Seminari




Studenti su obavezni Word verziju svog seminarskog rada
upload-irati u bazu seminara u okviru sustava Moodle.
Potrebno je logirati se koristeći svoj CARNet račun (npr.
korisničko ime: [email protected] , lozinka), kliknuti na
kolegij "Informatika", zatim na "Seminar - upload".
Važno: Dovoljno je da samo jedan član tima upload-ira
seminarski rad za cijeli tim od 4 člana, pri čemu imena i
prezimena članova tima trebaju biti unutar Word
dokumenta na naslovnoj stranici. Nikako ne treba svaki
član tima upload-irati seminarski rad.
Najkasniji termin (deadline) za upload seminarskog rada je
do datuma izlaganja tog seminara.
6
Nakon upload-a seminarskog rada studenti su
dužni javiti se nastavniku u terminu svojih vježbi, a
nastavnik će im tada pregledati rad i dodijeliti
bodove uz eventualno usmeno ispitivanje
Koliko bodova nosi seminarski rad?
 Najveći mogući broj bodova: 240.

Što se ocjenjuje kod seminara:
1. Sadržaj seminara (da li je tema obrađena kvalitetno, da
li su bitne informacije u radu, da li je korištena
relevantna i opsežna literatura)
2. Prezentacija (koliko je prezentacija pregledna i jasna,
koliko je jasno i zanimljivo tema izložena)
3. Odgovaranje na pitanja nastavnika (kvaliteta odgovora
na pitanja nastavnika i studenata koji slušaju seminar)
Bodovi će biti upisani u dokumentarij gdje ih studenti
mogu provjeriti.
Za literaturu u vezi seminarskog rada pretražiti:
◦ Knjižnicu (knjige i časopise)
◦ Web izvore (relevantne članke, e-knjige i druge
materijale koji su autorizirani).
Za sva pitanja u vezi izrade seminarskog rada
obratiti se:
 Nastavniku na svojoj vježbovnoj grupi
 Demonstratorima na vježbama
 Mailom nastavniku
7
Portal smjera Poslovna informatika:
 informatika.efos.hr





Kliknuti na izbornik: Preddiplomski studij,
Kolegij Informatika
Izabrati informacije o predavanjima,
seminarima, vježbama i dr.
Ukoliko još niste podigli svoj CARNet račun, možete
to učiniti u vrijeme dežurstva CARNet administratora
Za probleme u vezi CARNet računa (lozinka, ne
prihvaćanje računa i sl.) javiti se CARNet
administratoru u vrijeme dežurstva u Inf.učionicu 6A
Vrijeme dežurstva oglašeno na www.efos.hr (izbornik
CARNet računi)
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
827 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content