close

Enter

Log in using OpenID

Berislav Pavišić - Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

embedDownload
EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT
OSOBNI PODACI
Ime i prezime
Adresa
Telefon
Telefaks
Državljanstvo
Datum rođenja
Matični broj iz Upisnika znanstvenika
Berislav Pavišić
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka
+385/(0) 51 359 500
+385/(0) 51 359 593
Hrvatsko
23.03.1943.
066244
OBRAZOVANJE
Datum
Mjesto
Ustanova
Zvanje
1982.
Zagreb, Hrvatska
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dr.sc.
Datum
Mjesto
Ustanova
Zvanje
1972.
Zagreb, Hrvatska
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mr.sc.
Datum
Mjesto
Ustanova
Zvanje
1966.
Zagreb, Hrvatska
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Diplomirani pravnik
RADNO ISKUSTVO
• Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Page 1 - Curriculum vitae (eCVf_hr)
2005. redoviti profesor – trajno zvanje na predmetima Kazneno postupovno pravo,
Međunarodno kazneno pravo. Poredbeno kazneno pravo i Kriminalistika
2000., redoviti profesor na predmetima Kazneno postupovno pravo, Međunarodno kazneno
pravo. Poredbeno kazneno pravo i Kriminalistika
1989.-2000., izvanredni profesor na predmetima Kazneno postupovno pravo, Međunarodno
kazneno pravo. Poredbeno kazneno pravo i Kriminalistika
1984.-1989., docent na predmetu Krivično procesno pravo s osnovama kriminalistike
1973.-1984., predavač na predmetu Krivično pravo s osnovama kriminologije
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nastavnik
Funkcija
Područje rada
Predstojnik katedre za kazneno postupovno pravo
Predstojnik Zavoda za kaznene znanosti Mošćenice koji je od 2002. godine istraživački institut
Srednje-europske kaznenopravne suradnje sa sjedištem u Pečuhu (Mađarska)
Voditelj interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija Kriminalističko istraživanje
Pravo
• Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Funkcija
Područje rada
1986.-1993.
Vrhovni sud Republike Hrvatske
sudac
Zamjenik predsjednika Kaznenog odjela VSRH, v.d. predsjednika kaznenog odjela
Pravo
• Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Funkcija
Područje rada
1968.-1986.
Općinski i okružni sud Rijeka
sudac
sudac
Pravo
• Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Funkcija
Područje rada
1997 Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi, Macerata/Italia 1997 – 2000
Facoltà di giurisprudenza, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna /Italia
Central European University, School of Law, Budapest
Evropska pravna fakulteta Nova Gorica, Slovenija
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
gostujući profesor
predavača
Pravo
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE
Voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija „Kriminalističko istraživanje“
NASTAVNE AKTIVNOSTI
Nositelj predmeta:
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Kazneno postupovno pravo
Kriminalistika
Međunarodno kazneno pravo
Poredbeno kazneno pravo i postupak
Poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje, Pravni fakultet Sveučilišta u
Rijeci
Sustavi istrage u poredbenom kaznenom pravu
Tijela međunarodne kaznene sudbenosti
Transnacionalno kazneno pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Macerati (Italija) od 1998. -2003.
Usporedno kazneno pravo i postupak (Diritto e procedura penale comparati)
Pravni fakultet Sveučilišta u Bolonji – 2004. g.
Usporedno kazneno pravo i postupak (Diritto e procedura penale comparati)
Policijska akademija – Visoka policijska škola u Zagrebu - od 1986.
– Metodika istraživanja prometnih delikata
– Uvod u kriminalistiku
Page 2 - Curriculum vitae (eCVf_hr)
Ostale nastavne aktivnosti:
Poslijediplomski doktorski studij Evropske pravne fakultete v Novi Gorici (Slovenija)
Ljetna škola prava – Central European University, Budimpešta – od 1993. do 1999.
ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI
PROJEKTI
OSTALE AKTIVNOSTI
ČLANSTVA
koordinator TEMPUS projekta pod nazivom „Poslijediplomski studij – Pravo europskih
integracija“ – 2001-2003.
- Voditelj četiri znanstveno-istraživačka projekta uz potporu Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa te voditelj znanstvenog programa na Pravnom fakultetu Sveučilišta u
Rijeci
- Su-koordinator na međunarodnom istraživačkom projektu Per uno statuto europeo
dell'imputato minorenne (Jedinstveni europski maloljetnički kazneno ustroj) koji provode
znanstvenici zemalja članica EU i zemalja kandidata
-
- Sudjelovao u izradi nacrta većeg broja zakonskih tekstova
- Koordinator Redakcijske radne skupine za Zakon o kaznenom postupku od 2007. do 2009.
- Utemeljitelj Hrvatsko-talijanskih dana kaznenog prava s Pravnim fakultetom Sveučilišta u
Bergamu (Italija)
- Tijekom 2010. godine voditelj Radne skupine za izradu Nacrta zakona o oduzimanju
imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
- Tijekom 2010. i 2011. godine član radne skupine za Nacrt zakon o sudovima za mladež
- Tijekom 2010. i 2011. godine član radne skupine za Nacrt zakona o policijskim poslovima i
ovlastima
-
Član Državnog sudbenog vijeća od 2005. do 2009. godine
Član Povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita od 1987. do 1993.
Član Stručnog savjeta Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga 2008 - 2011
Član Savjeta Sveučilišta u Rijeci
MENTORSTVA Sudjelovao je i sudjeluje u više postupaka stjecanja doktorata i magisterija
OSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
Materinji jezik
Hrvatski
Strani jezici
Jezik
Govori
Piše
Čita
TEHNIČKE VJEŠTINE I
KOMPETENCIJE
VOZAČKA DOZVOLA
Page 3 - Curriculum vitae (eCVf_hr)
Talijanski, Francuski, Njemački
Talijanski, Francuski, Njemački
Talijanski, Francuski, Njemački, Engleski, Španjolski, Slovenski, Makedonski
Mornar-motorist
Rad s računalom
„B“
PUBLIKACIJE Sveučilišni udžbenici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Metodika istraživanja prometnih delikata, Fakultet kriminalističkih znanosti Zagreb,
1993; str. IX + 1- 374. Upotrebljava se kao obvezatni nastavni tekst na istoimenom
predmetu na trećoj godini studija Policijske akademije u Zagrebu.
Kriminalistika, koautor D. Modly, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1995.VIII + 357;
tekst od str. III. VIII., I. - 131; 159 - 176; 285 - 287; 309 - 325 i raspored teksta, odabir
tema te redakcija cjeline djela - udžbenik Sveučilišta u Rijeci, prema odluci
Povjerenstva za izdavačku djelatnost 4. X. 1995. br. 05 – 498/2-1995.
Kriminalistika. 1. Uvod, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1997. str. XIII. + 1 – 152 –
udžbenik Sveučilišta u Rijeci
Zečević - Škavić i suradnici, Osnove sudske medicine za pravnike, Zagreb 1996. tekst
na str. 185 - 200; 219 - 231; 239 - 247; 299 - 303; 307 - 315.- udžbenik Sveučilišta u
Zagrebu – udžbenik Sveučilišta u Zagrebu.
Osnove kaznenog prava i postupka, Veleučilište u Rijeci, 2001. (str. 159 – 356)
(koautorica Velina Grozdanić),
Uvod u kriminalistiku, Visoka policijska škola Zagreb, Sveučilišni studij, Zagreb, 2002.
(str. 13+183),
Međunarodno kazneno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2005, str. XIV + 563,
koautor Degan V.Đ
Kriminalistika. Knjiga prva, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2006., str.
724, koautori Duško Modly i Petar Veić i suradnici.
Kazneno pravo Vijeća Europe, Golden marketing, Zagreb, 2006
Kazneno postupovno pravo, 2. izd., Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2008.
Kazneno postupovno pravo, 3. izdanje, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2010.
(suradnici: Petar Veić, Eduard Kunštek, Tadija Bubalović)
Kazneno postupovno pravo, 4. izdanje, Dušević & Kršovnik, Rijeka, 2011 (suradnici:
Petar Veić, Eduard Kunštek, Tadija Bubalović)
Kazneno postupovno pravo, 5. izdanje, Knjiga prva i druga. Dušević & Kršovnik,
Rijeka, 2011 (suradnici: Petar Veić, Eduard Kunštek, Tadija Bubalović)
Kriminalistika. Knjiga druga, Dušević & Kršovnik, Rijeka 2012., str. 700, koautori
Duško Modly i Petar Veić i suradnici.
Međunarodno i transnacionalno krivično pravo, Pravni fakultet Univerziteta Union i
Službeni glasnik Beograd 2011, str. XIV + 563, koautor Degan V.Đ i Beširević V.
Rad objavljen u prijevodu inozemnog udžbenika:
1.
Pravni aspekti forenzičke znanosti, objavljeno u: Materijalni tragovi (prijevod djela C.
H. Lee, Physical evidence,) Zagreb, 1998., str. 204 – 245.
Monografije:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Page 4 - Curriculum vitae (eCVf_hr)
Progon plovnoga objekta zbog kaznenoga djela, Policija i sigurnost, br.1/1994. str. 1 126; interdisciplinarna studija,.cjelina teksta osim usko nautičkih i tehnologijskih
razmatranja na odgovarajućim mjestima koje su sastavili koautori.
Il codice penale croato, CEDAM, Padova, 1999. (a cura di).
Le altre procedure penali. Transizioni dei sistemi processuali penali. G. Giappichelli
Editore, Torino, 2002. (str. LII + 444) koautor Davide Bertaccini i suradnici.
Transition of Criminal Procedure Systems. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka,
2004. (str. LIII + 298) i suradnici.
La legislazione penale complementare negli stati in transizion, rad u monografiji: La
riforma della legislazione penale complementare redaktor Massimo Donini, CEDAM,
Padova 2000., (str. 231 – 246 – koautor Davide Bertaccini).
Kazneno pravo Vijeća Europe, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2006.
Sanzioni per le violazioni non criminali nel diritto croato, Decennium Moztanicense,
Rijeka , 2008. (str. 359.-372.)
Znanstveni radovi (izvorni i pregledni radovi) objavljeni u međunarodnim i publikacijama
s priznatom međunarodnom recenzijom ili s tim izjednačenim publikacijama :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Page 5 - Curriculum vitae (eCVf_hr)
Problemi kaznenopravne zaštite sigurnosti saobraćaja po vodi u SFRJ, pismeno
saopćenje na XII godišnjem savjetovanju Jugoslavenskog udruženja za krivično pravo
i kriminologiju, Pula 1973.
Organi sigurnosti plovidbe i predkrivični postupak JRKKP, br. 4/1973.
Zadaci organa unutrašnjih poslova prilikom udesa u zračnoj plovidbi, 13. maj, br.
4/1973.
Aktivnosti organa unutrašnjih poslova na planu zaštite čovječje sredine, 13. maj, br.
10/1973. (s koautorom J. Ljubić).
Priručnik za vršenje službe javne sigurnosti na graničnom području mora, rijeka i
jezera, SSUP, Beograd 1974. (zajedno sa J. Ljubić i I. Mandić).
Utvrđivanje mjesta pomorske nezgode, Priručnik RSUP Hrvatske br. 5/1974.
Pojave ugrožavanja sigurnosti plovidbe - kriminološki i kriminalistički osvrt, Naša
zakonitost br. 7-8/1974.
Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama s komentarom. Zagreb 1975.
(zajedno s koautorom A. Makrom).
Neke specifičnosti kaznene odgovornosti subjekata obuhvaćenih čl. 5. st. 1. i 2.
ZOSPC - saopćenje za Savjetovanje - Unutrašnja kontrola i sigurnost saobraćaja,
Selce-Aranđelovac 1975.
Elaborat za Komisiju za izradu Krivičnoga zakona SRH: Krivična djela protiv slobode i
prava građana; Krivična djela protiv radnih odnosa. 1976.
Kaznena odgovornost za zagađivanje plovnih puteva, Naša zakonitost br. 11-12/1976.
Kaznena odgovornost za zagađivanje plovnih putova. Naša zakonitost, br. 1112/1976.
Ovlaštenja zapovjednika broda u pretkrivičnom postupku. JRKKP, 3/1977.
Organi sigurnosti plovidbe i pretkrivični postupak. JRKKP, 4/1977.
Krivična djela i druge kažnjive radnje u Zakonu o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi,
Pomorski zbornik, svezak 16, Rijeka 1978.
Piratstvo, (morsko razbojništvo) novo krivično djelo u zakonodavstvu SFRJ, JRKKP
br. 1/1978.
Povijesni razvoj plovidbenog krivičnog prava, Pomorski zbornik, svezak 18. Rijeka
1979. godine.
Ugrožavanje sigurnosti plovidbe u stanju omamljenosti, Pomorski zbornik, svezak 19.
Rijeka 1980.
Nesavjesno vršenje nadzora nad prometom (čl. 166, KZSRH). Savjetovanje Prometne
delinkvencije i društvena samozaštita, Haludovo 1981.
Uloga stručnjaka u prethodnom krivičnom postupku. Naša zakonitost br. 6/1981.
Osobitosti kaznenog procesnog zakonodavstva SFRJ (35. str.), referat održan na
Sovjetsko-jugoslavenskim pravničkim danima, Zagreb, 1981.
Ugrožavanje sigurnosti plovidbe u stanju omamljenosti. Pomorski zbornik, sv.
19/1980. Rijeka.
Uloga stručnjaka u prethodnom krivičnom postupku. Naša zakonitost, 6/1981.
Nesavjesno vršenje nadzora nad prometom (čl. 166. KZ SRH). Prometna
delinkvencija i društvena samozaštita, Zagreb-Haludovo 1981.
Osnovni problemi kriminalistike nezgoda u plovidbi. Pomorski zbornik, sv. 20/1983.
Rijeka
Krivična sudbenost SFRJ u predmetima nezgoda plovidbi, Zbornik Pravnog fakulteta u
Rijeci br. 2/1983.
Kaznena jurisdikcija na stranom brodu prema konzularnim konvencijama 13. maj, br.
3/1984.
Krivično djelo izvršeno na brodu i radnje zapovjednika broda radi pozivanja učinioca
na odgovornost i utvrđivanje okolnosti pod kojima je djelo učinjeno. Zbornik Pravnog
fakulteta u Zagrebu, 1-2/1984. (spomenica V. Bayeru).
Pravno uređenje poslova javne sigurnosti na moru i plovnim rijekama. Priručnik, 1 i
2/1984.
Istraživanje krivičnih djela u plovidbi. Pomorski zbornik, Rijeka 22/1984.
Metodika istraživanja krivičnog djela izvršenog na brodu. Priručnik 3/1985.
Prijenos izvršenja krivične sudske odluke na stranu državu. Zbornik Pravnog fakulteta
u Rijeci, 6/1985.
Pojam krivičnog djela u plovidbi u jugoslavenskom zakonodavstvu. Pomorski zbornik,
knjiga 35/1985, Rijeka.
Metodika obrade nesreće u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi. (u knjizi Saobraćajna
kriminalistika, V.Vodinelića i grupe autora), 1986. Beograd.
35. Otkrivanje kriv. djela i učinioca u sistemu društvene samozaštite, naša zakonitost, 11
– 12/1986.
36. Neka pitanja krivičnopravne zaštite plovidbe u Prijedlogu izmjena i dopuna KZ SFRJ “Naša zakonitost”, Zagreb, 1/87.
37. Neka pitanja organizacije redovnih krivičnih sudova i njihove uloge u krivičnom
postupku. “Naša zakonitost”, Zagreb, 2-3/1987.
38. Nacrt Konvencije o suzbijanju nezakonitih akata protiv sigurnosti međunarodne
pomorske plovidbe. Priručnik RSUP SRH, Zagreb, 2/1987.
39. Uporedni osvrt na krivična djela zaštite reda (poretka odnosa) u plovidbi. Uporedno
pomorsko pravo i pom. kupoprodaja, JAZU, Zagreb, br. 113-114, 1987.
40. Krivično djelo napada na sigurnost pomorske plovidbe. Uporedno pomorsko pravo i
pomorska kupoprodaja, v. 30 (3 - 4) 1988. str. 249 - 276 (27)
41. Kaznena sudbenost (jurisdikcija) za delikte zagađivanja morskoga okoliša prema
Konvenciji UN o pravu mora iz 1982. godine, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u
Rijeci, br. 10/1989, str. 251 - 280, (30)
42. Osnovi izgradnje sustava krivičnopravne zaštite pomorske i unutarnje plovidbe,
JRKKP, br. 1/1988. str. 74 - 104 (30)
43. Krivično djelo napada na sigurnost nepokretnih platformi smještenih u
epikontinentskom pojasu. Pomorski zbornik, knj. 27/1989 str. 193 - 210 (17)
44. Mjesto i uloga OUP u istrazi, JRKKP, br. 4/1989 str. 147 - 162 (14)
45. Krivičnopravna zaštita morskoga okoliša Sjevernoga Jadrana, Zbornik Pravnog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, br. 11/1990, str. 271 - 286 (18)
46. Ambijentalni elementi situacije izvršenja krivičnoga djela u plovidbi, Pomorski zbornik,
knj. 28/1990. str. 401 - 418 (17)
47. Pojam uzroka u kriminalistici, Zbornik radova Fakulteta kriminalističkih znanosti,
Zagreb, 1991. str. 133 - 144 (11)
48. Kaznena sudbena vlast u izvanrednim prilikama, Zakonitost, br. 11 - 12/1991. str.
1304 - 1337 (34)
49. Kaznenopravna zaštita morskoga okoliša de lege ferenda, Zbornik Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci, br. 127/1991. str. 171 - 189 (18)
50. Odredbe dvostranih sporazuma o kaznenoj nadležnosti obalne države za djela
izvršena na stranom brodu, Pomorski zbornik, knj. 29/1991. str. 153 - 167 (14)
51. Sustavna analiza uzročnoga odnosa kaznenog djela, Zbornik Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci, br. 12/1991. str. str. 111 - 125 (25)
52. Le norme del processo penale croato, La Giustizia penale, f. II. 1993. str. 113 - 128
(15)
53. Pretprocesna aktivnost, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 1/1994, str.
128 - 162 (34)
54. Pretprocesna aktivnost, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 1/1994. (str.
126 – 142)
55. Kaznenopravni režim morske luke, Pomorski zbornik, knj. 31/1993. str. 139 - 171 (32)
56. Kaznena sudbenost obalne države na stranom brodu u neškodljivom prolasku
teritorijalnim morem, Uporedno pomorsko pravo, v. 35. br. 1 - 4/1993. str. 1 - 19 (19)
57. Slijepi putnici i kaznena odgovornost, Uporedno pomorsko pravo, br. 1 - 4/1995
58. L'Arma nella legislazione penale vigente in Italia e in Croazia, Rivista di polizia, f. I.
1996 str. 3 - 16 (zajedno s Malanino, S. Orel, P. i Rebeni, M s Universita degli studi di
Trieste)..
59. Povrat imovine oduzete konfiskacijom imovine na temelju kaznene odluke, Zbornik
Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1997.
60. Il problema della coerenza dei sistemi delle sanzioni penali u: L’effetività della
sanzione penale, Kluwer – Ipsoa, 1998.,
61. Modelli di riforma del sistema delle incriminazioni nei paesi in transizione, L’Indice
penale; 2/1998.
62. Decisione in base all’opportunità dell’azione penale nella legislazione penale croata,
Kluwer - Ipsoa, Bologna, 1998.
63. Kazneni postupak u Republici Hrvatskoj: pogled na reformu iz 1997. s posebnim
osvrtom na predistražni postupak i istragu, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i
praksu, br. 2/2000. (str. 543 – 636).
64. La Legge penale delloe Repbblica di Croazia, Padova, 1999.
65. I reati contro la libertà sessuale e la morale sessuale nel diritto penale croato, (koautor
Davide Bertaccini), Critica del diritto, Napoli, n. 3-4/2002. (str. 303 – 331).
66. Pogled na prethodni postupak u europskom kaznenom pravu, Suzbijanje kriminaliteta,
Beograd – Kragujevac 2004., (str. 457 – 486).
Page 6 - Curriculum vitae (eCVf_hr)
67. Political offence – some comparative remarks, u: Delitto politico e diritto penale del
nemico, Trento, 2007
68. Modelli di riforma del sistema delle incriminazioni nei Paesi in transizione: Repubblica
Croazia, L’Indice penale, Nuova serie Anno I n. 2 (str. 645 – 657).
69. International Electronic Evidence, London, 2008. (str. 127.-146. – koautor Eduard
Kunštek)
70. Novi hrvatski zakon o kaznenom postupku, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i
praksu, vol.15, br.2/2008., (str. 489-602)
71. Les nouvelles procédure pénales des pays d'Europe centrale et orientale, u: Le droit
pénal a l'aube du troisieme millénaire, Mélanges offerts à Jean Pradel, Cujas, Paris,
2008
72. Novi hrvatski Zakon o kaznenom postupku, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i
praksu, 2/2008
73. Transnacionalno kazneno pravo, Zbornik na Pravni fakultet „Justinijan prvi“ vo čest na
Nikola Matovski, Skopje, 2011.
Rječnik:
1.
Hrvatsko talijanski rječnik kaznenoga prava/Dizionario italiano croato di diritto penale,
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1997. koautor G. Insolera i suradnici, Introduzione
alla legislazione penale croata/Uvod u talijansko kazneno zakonodavstvo
Komentari zakonskih propisa :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Page 7 - Curriculum vitae (eCVf_hr)
Osnovni Krivični zakon Republike Hrvatske - bilješke - sudska praksa - literatura,
Zagreb:
I, izd. 1993.
II. izd. Zagreb, 1994.
III. izdanje u zbirci Hrvatski kazneni zakoni, 1995.
IV. izdanje u knjizi Komentar Osnovnoga krivičnog zakona Republike Hrvatske,
Rijeka, 1996. (uz suradnika), uvod, sudska praksa, literatura, komentar uz sve članke
osim uvoda ispred glava: III, IV, V. i VI, .
Komentar Krivičnoga zakona Republike Hrvatske, Zagreb 1996. (zajedno s P. Veić;
uvod te komentar uz glave I. - VII, XI, XIV, XVII, XIX, i čl. 1. - 33; 199a, 215a,).
Zakon o sigurnosti prometa na cestama - komentar - praksa - prilozi, Zagreb, 1995
(405).
Komentar Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Rijeka, 1996. (uz sudjelovanje
više suradnika, predgovor, uvod, prilog I., komentar uz članke uz sudjelovanje
pojedinih koautora na pojedinim mjestima, redakcija cijeloga teksta).(323)
Komentar Kaznenog zakona, zajedno sa P. Veić, (uvod, sudska praksa, komentari uz
članke 1- 48, 89., 135. – 187., 259., 263. – 273., 352. – 391), Zagreb, 1998. I. izdanje
Zakon o kaznenom postupku, suradnici: M. Vučković, P. Veić, A. Radolović, Zagreb
1998.
Komentar Kaznenog zakona, 3. izd., Narodne novine, Zagreb, 2007.m 8 s koautorima
Velinkom Grozdanić i Petrom Veićem)
Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostavrene kaznenim djelom i
prekršajem, Rijeka, 2010 (koautor Eduard Kunštek)
Komentar Zakona o kaznenom postupku s prilozima:
1. izdanje Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2000., (str. XV+ 1062),
2. izdanje knjiga I. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2001., (str. XIV. + 820),
3. izdanje knjiga I. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2002., (str. XXXI. + 735),
4. izdanje Žagar, Rijeka, 2003., (str. XL + 653).
5. izdanje Žagar, Rijeka, 2005., (str. XXVIII + 668)
Zakon o kaznenom postupku (s kazalom popraćen zakonski tekst), Pravni fakultet
Sveučilišta u Rijeci, (str. 260 - 3 izdanja 2001., 2002. i 2003., 2011
Komentar Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Adamić, Rijeka, 2005. (str. 449)
Kazneni zakoni, 1. i 2. izdanje, zagreb, Laserplus, 204. i 2006. (str. 1106 i 1008) s
koautorom Petrom Veićem
Komentar Zakona o sigurnosti prometa na cestama, naklada Libertin Rijeka, 2012.
(str. 712) s koautorom Tomislavom Matišom
Prijevodi:
1.
2.
3.
4.
Legge penale croato, CEDAM, Padova, 1999
Talijanski kazneni postupak, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2002. (str. XIII.
+ 350), redaktor prijevoda, prijevod uvodnih tekstova i pratećih komentara, predgovor.
Ley Penal Croata, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2002. (str. XII + 198), koredaktor prijevoda, redaktor uvodnih tekstova i urednik knjige.
Codigo procesal penal modelo para Iberoamerica / Zakonik o kaznenom postupku –
model za Iberijsku Ameriku / Codice processuale penale modello per l'Iberoamerica,
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2005, uvodni tekst, redaktor prijevoda,
koordinator.
Stručni članci, prikazi, komentari prakse, recenzije:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Mladen Grubiša, Krivični postupak, Naša zakonitost, br. 5/1990.
Gennaro, Egidio, La strategia delle ombre, Priručnik br. 5/1990.
Nove odredbe talijanskoga zakonodavstva protiv zloupotrebe droga, Priručnik, br.
5/1990.
Gherardo Colombo, Il riciclaggio, Priručnik, br. 6/1991.
Posebni upravni postupci ispitivanja nesreća zrakoplova i brodova, Priručnik, br.
4/1989
Temeljni elementi metodike istraživanja željezničkoga prometnog delikta, Priručnik, br.
6/1990.
Pojave suvremenih zločina - suvremeni međunarodni kriminalitet Priručnik, br.
3,/1991.
Gospodarski zločini, Priručnik, br. 4/1990.
Terorizam, Priručnik br. 5/1990.
Kaznena odgovornost sudionika nemeđunarodnih oružanih sukoba, Priručnik br.
5/1991.
O'Hara - O'Hara, Fundamentals of Criminal Investigation, Zbornik Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci, br. 2/1997.
Kube - Stoerzer - Timm, Kriminalistik, Zbornik Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
br. 2/1997.
Gaetano Insolera, Diritto penale e criminalità organizzata, Zbornik Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci, br. 2/1997.
Predaja broda uzopćenoga nakon progona, Zbornik Pravnoga fakulteta Sveučilišta u
Rijeci, br. 16/96.
Odlučivanje ustavnoga suda u kaznenom postupku, Zbornik Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci, br. 20/1999.
Kazneni zakoni (kazalima popraćeni zakonski tekstovi), Pravni fakultet Sveučilišta u
Rijeci, 2001. (str. 288),
Kazneni zakon (kazalom popraćen zakonski tekst), Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci,
2001. (str. 260 – 2 izdanja 2001. i 2003.,
Dokumenti Vijeća Europe, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2001. – koautor,
Kazneni zakoni (s bilješkama i poveznicama te kazalima popraćeni zakonski tekstovi i
prilozi), Laserplus Zagreb, 2004. (str. 692) s koautorom.
Veći broj recenzija (Komentar Zakona o prekršajima, Krivična prijava, Obrada mjesta
događaja itd).
VLASTORUČNI POTPIS
Page 8 - Curriculum vitae (eCVf_hr)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
120 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content